Csuda jó mesék 02

 

1., Hangoskodó madarak

2.,  Az árva kislány fésűje

3., A kicsi pékinas

4., Bajuszkirály

5., Öreganyó rózsái

6., Férfi, aki irigyelte a nőket

 

 


7., Lázadó papucs

8., Nyafka Panna

9., Csodaváros a fa tetején

10., Apó és a madarak

11., Angyalok szállnak.....

12., Béka és a királykisasszony

13., Butykos, amelyből soha nem fogy ki az itóka

 


14., Kicsi mókus világgá megy

15. Üvegpalota


16., Az igazmondó tükör

17., Gatyába bújt ördög

18., Kicsi esőcsepp 

19., Három nővérke

20., A király kicsi trombitása

21., Kicsi szürke galamb

22., Öreganyám bögréje

23., Felhő hátán utazó királyfi

24., Ábrándozó háztető

25., Ablak

26., Telhetetlen doboz

27., Őszi levélke


28., Aranyhajú tündérlány

29., Elveszett barikák

30., Tündérkirály virágoskertje

31., Dalos madár és a vénember

32., Anyóka kendője

33., Égig érő diófa

34., Királyfi, aki megmentette országát

35., Az öreg szalmakalap


36., Mese a rózsaszirom hercegnőről

 

37., Mese az aranyfolyóról

38., Rózsává változott kertész

39., Síró fűzfabokrok

40., Ördög és a furfangos legény

41. Süveges János


42., Manó igazgyöngyei

43., A zsákba bújt ördög

44., Anyó pampuskája

45., Gonosz, kicsi esőcsepp

46., Tenyérben tartott világ

47., Ceruzamanó

48., Kenyerecske

49., Ceruza

50., Doboztelefon


51., A zsugori kocsmárosés a szegénylegény

52., Csiga bács

53., Bolondmese

54., Kesztyű és a kiskutya

55., Csodadoboz

56., Két gézengúz

57., Aranykorona

58., Szárnya nőtt királyfi


59. Dióban lakó tündér

60., Kiskondás, akiből varázsló lett

61., Törött pohár

62., A boszorkány seprűje

63., Szegény kicsi vadvirág

64., Elégedetlen kisfa

65., Időmolnár

66., Pirinyó királyfi

67., Furfangos Jankó

68., Csodakeszkenő

69., Apó hintaséke

70., Fűzfa síp

71. A pénzért vett barát

72., Horgász és a macskája

73., A seprű

 

 


CSUDA JÓ MESÉK

 

Hangoskodó madarak

Ezt a történetet nagypapámtól hallottam, aki olyan szépen tudott mesélni…
Egyik nap délután, amikor a munkában megpihent egy kicsit, magához intett, és megkérdezte tőlem, akarom-e, hogy meséljen nekem a hangoskodó madarakról. Hogyne akartam volna. Azonnal igent mondtam, és lekuporodtam melléje a kispadra. Tátott szájjal hallgattam meséjét.
— Tudod — kezdte nagy komolysággal — egyszer régen, hét határon túl, ott, ahol még te nem jártál Nekeresd falvában élt két madár. A fészkük egy irigy, dúsgazdag ember háza előtti fa tetején volt. Eleinte nem volt velük semmi baj. Szép csöndben éldegéltek, nevelgették fiókáikat. A közeli mezőről finom eledelt hordtak nekik.
Egyik nap — ki tudja, miért —, összevesztek, és olyan nagy ricsajt csaptak, hogy a harmadik falu határáig elhallatszott a hangjuk. Senki nem tudta, miért veszekednek ilyen hangosan.
Talán nem is lett volna belőle baj, ha nem kora reggel történik ez. A gazdag ember házában még mindenki húzta a lóbőrt, és főleg a ház ura volt igen elfoglalva az alvással. A madarak éktelen hangoskodása verte fel édesded álmából. Először elképzelni sem tudta, mi történhetett. Tán az ég szakadt le? Vagy a ház dőlt össze?
Mérgesen dugta ki a fejét az ablakon, és körülnézett. Semmi furcsaságot nem látott. Azt gondolta, bizonyára csak álmodta az egészet, és visszabújt a jó meleg ágyikójába. Bármennyire is szeretett volna, nem tudott elaludni, mert a hangos rikácsolás nem szűnt meg, sőt a madarak még jobban rá zendítettek.
Másodszorra is az ablakhoz ment. Akkor már látta és hallotta, hogy mindez a háza előtti magas fa tetejéből jön, a madarak nem bírnak magukkal… Mérgesen rájuk kiáltott:
— Csönd legyen! Aludni szeretnék.
A madarak kicsit megrettentek, elhallgattak, de alig telt el néhány másodperc, újból mondták a magukét.
A gazdag ember haragra gerjedt, és papucsát kihajította az ablakon, azt remélve, hogy ettől a fán rikácsoló tollasok megijednek. Ez a módszer is csak ideig-óráig használt, az ágak közti vita nem csendesedett el.
Ilyenkor, mit lehet tenni, a gazdag ember felkelt, és míg telitömte a bendőjét kolbásszal és egyéb finomságokkal, kifundálta, hogy Palkót, a kicsi szolgáját, felküldi a fára és leszedeti a madarak fészkét. Akkor talán a hangoskodó népség veszi a sátorfáját és odébb áll, őt pedig hagyják aludni.
— Palkó fiam — mondta a gyereknek — eredj fel a ház előtti fára és takarítsd el az ott lévő madarak fészkét!
Palkó szófogadó fiú volt. Azonnal ugrott, és már mászott is felfelé a magas fán. Amint felért a fészekhez, kíváncsian belenézett. El sem tudjátok képzelni, mit látott benne. A fészek alján egy csodaszép város volt. Gyorsan fogta magát és beleugrott. Pontosan a város főterén pottyant le, az ott lévő emberek csodálkozására.
— Honnan jöttél, te fiú? — kérdezték tőle.
— Hát onnan föntről — válaszolta meglepődve, és mutatóujjával az ég felé bökött.
— Akkor téged a magasságos Úristen küldött mihozzánk — mondták nagy tisztelettel az emberek.
— Elég nagy ember gazdauram — gondolkodott el Palkó. — Valóban ő küldött fel a fára. Ezen nincs, mit szépíteni.
A városlakók azonnal körbefogták a fiút, simogatták, ajnározták, mint a magasságos Úristen küldöttét. Amit csak kívánt, mind teljesítették. Bevezették a város legszebb házába, és ott látták vendégül, mint a nagyurakat. Az asztalt megterítették finomabbnál finomabb étkekkel és italokkal.
— Mit kívánsz, fiacskám? — kérdezgették tőle.
Palkó nem tudta, mit feleljen a sok kérdésre. Ezért csak hebegett–habogott. De ez sem zavarta az embereket. Megállás nélkül hordták neki az ennivalót. Ajándékkal tömték teli bő ingét, s végül már annyi volt benne, hogy alig tudott mozdulni tőlük. Az ennivalótól úgy meghízott, majd szétcsattant a hasán a bőr.
Ez nem mehetett végtelenségig. A nehéz súlytól egyszer csak egy váratlan pillanatban a fészek alja már nem bírta tovább, kilyukadt, és Palkó pedig úgy, ahogyan volt, lehuppant a földre, éppen a gazdag ember lába elé. Még az eszméletét is elveszítette, és mindenki azt hitte a Jóisten magához szólította. Olyan élettelenül feküdt a fa alatt, hogy a falu felcserét nem is hívták el hozzá. Szegény öregember, miért fáradjon, ha úgyis meghalt…
Az asztalosmester már nézegette mekkora koporsó kell Palkónak, amikor a fáról lepottyant fiú nyitogatni kezdte a szemét. Az első mondata ez volt, ahogy megtapogatta gatyáját és az ingjét:
— Hol vannak az ajándékok, amiket a fészekben lakó emberektől kaptam?
— Milyen ajándékról beszélsz, fiam? És kik laknak abban a fészekben? — kérdezte meglepődve a gazdag ember.
— Hát azokról… hiszen tudja… maga küldött fel a fára, gazdauram — válaszolta kissé zavartan.
— Hagyja, kend, — bökte oldalba a gazdag ember felesége, aki közben kijött a házból tátogatni a többi emberrel — nem látja, szegényke a fejére esett és kicsit meghibbant, tán most már úgyis marad. Legközelebb maga másszon fel a fára, ha le akarja szedni a madárfészket!
A gazdag ember még egy kicsit vitatkozott a feleségével, majd bementek a házba, és a jelenlevők is szépen szállingózni kezdtek hazafelé. Csak szegény Palkó maradt ott az árokszélén, megállás nélkül azt hajtogatva, hová lett az ajándék, amit a fészekben lakó emberektől kapott…
Természetesen erre választ nem kapott, legfeljebb mintha a madarak azt csicseregték volna:
— Így jár, aki fára mászik és le akarja verni a fészkünket.

Az árva kislány fésűje

 

 
Hol volt, hol nem volt, túl az Óperenciás – tengeren, de még az Üveghegyen is, volt egy szegény ember. Olyan szegény volt, mint a templom egere vagy talán még annál is szegényebb.
Ennek a szegény embernek volt egy szép leánykája. Édesanyja korán meghalt. A kislány alig ismerte. Csak néhány emlékkép maradt meg róla a fejecskéjében.
Apjának az volt a kívánsága, hogy drágasága semmiben se szenvedjen hiányt. Elhatározta, hogy anyát keres gyermekének és egyben feleséget is magának.
Ez nem volt könnyű feladat. Ha gazdag lett volna, akkor annyi jelentkező lett volna, mint szitán a lyuk, vagy még annál is több. Szegénységük elriasztotta a lányokat, asszonyokat.
Végül már majdnem feladta, amikor egy csúf öregasszony kezét nyújtotta a férfinak. Nem volt nagyon a kedvére való. Az új feleség öreg is volt meg csúnya is.
Hosszú tépelődés után mégis csak igent mondott, hogy feleségül vegye az öregasszonyt. Gondolta, ha neki nem is tetszik, de legalább kislányának lesz anyja, aki majd sok mindenre megtanítja, amire egy férfi képtelen.
Csak az esküvő után derült ki, hogy az öregasszonynak van két mihaszna lánya, de akkor már semmit sem lehetett tenni. A pap kimondta az áldást rájuk, és el kellett fogadni a két lényt is.
A szegény ember azt remélte, hogy majd csak lassacskán összemelegednek, és a lányok megszeretik egymást. Legalább kicsinyke leánykája nem fog unatkozni, lesz, akikkel tud játszani.
Sajnos nem így történt. A két lány nem volt hajlandó játszani vele, sőt ahol csak tudtak fájdalmat okoztak. Ha nem látta a szegény ember jó erősen meghúzták a haját, de oly erősen, hogy a kicsi leányka szeméből könny jött elő és keservesen sírva fakadt. Minden bántás ellenére soha nem panaszkodott édesapjának a mostohatestvéreire, ezért az azt hitte minden a legnagyobb rendjén van.
A mostohaanyja sem volt jobb a lányainál, vagy talán még náluknál is rosszabb volt.
Amikor a férfi nem volt otthon, úgy dolgoztatta a kis árvát, mintha szolga lett volna a házban. Reggeltől estig szigorúan dolgoznia kellett. Nem volt egy perc megállása. Takarította a lányok szobáját, ebédet főzött neki és amikor ezekkel megvolt mehetett a kertbe kapálni a mostohaanyja helyett.
Apja mindig késő este jött haza. Az uraságnál dolgozott, mint napszámos. Pénzt alig látott. Mindig volt valami kifogás, hogy miért nem tud fizetni.
Otthon felesége állandóan zsörtölődött, kiabált a férfival. Soha semmi nem tetszett neki.
Kislányával a szegény ember csak néha találkozott. Amikor késő este hazaért a kicsi lány már rég aludt a vackában a padlásfeljáró alatt. A mostohaanyja azt mondta, hogy egy kislánynak itt van a legjobb helye. Itt nem lopják el ördögök, mint a szobában alvókat.
Ugye nem kell mondanom ő és lányai ott basáskodtak. Sokszor még a férfit sem engedték be azt mondván reggel úgyis korán kel, így jobb lesz, ha a tornácon hunyja le a szemét.
Egyik reggel, amikor már a szegény ember már messze járt az öregasszony mérgesen ráripakodott a kislányra:
– Mit henyélsz a vackodban, te lusta lány? Kelj fel, de mindjárt, mert szíjat hasítok a hátadból!
Szegényke nagy nehezen kimászott fekhelyéből és indulni készült, hogy mostohatestvérinek reggelit készítsen.
– Gyere csak közelebb! – mordult rá az öregasszony. – Ki fésülte meg hajad, hogy ilyen szép, és aranylón csillogó?
– Nem tudom, anyám – válaszolta szemét lesütve. – Azt álmodtam, hogy egy jó tündér adott egy fésűt, de többre nem emlékszem.
Amikor ezt a mostoha meghallotta, azonnal felforgatta a kislány vackát, és lássatok csodát a rongyok között talált egy közönséges vasfésűt. Mindjárt elvette, és gúnyosan mondta:
– Jó lesz ez a lányaimnak. Neked, minek fésű, te kis béka. Mars rendet csinálni a lányok szobájába!
A szegény anyátlan gyermek szomorúan ment a dolgát tenni.
Apja megint későn ért haza, amikor ő már rég aludt. Nem tudott vele szót váltani.
Ezen az éjjel újból azt álmodta, hogy megjelent egy jó tündér, de most egy ezüst fésűt adott neki. Reggel amint felkelt és menni akart a napi teendői elvégzésére, mostohaanyja megkérdezte tőle:
– De szépen fésült a hajad, tán csak nem a jó tündér adott neked fésűt.
– Eltalálta, anyám. Éjjel azt álmodtam, hogy jött a jó tündér és ajándékba kaptam tőle egy ezüstfésűt.
Nosza, nem kellett több a vénasszonynak, széttúrta a lányka vackát, és már úgy nem is kell mondanom, meglelte az ezüstfésűt. Boldogan vitte lányainak, akik nem győztek örvendezni az értékes kincsnek. Egész nap veszekedtek, hogy kié legyen. Végül anyjuk elvette és jól eldugta, mert még megölték volna egymást miatta.
Eljött a harmadik éjjel és reggel is. A kislány olyan szép volt, mint egy királykisasszony. Ha úgy ragyogott, mint az arany és fürtjei hullámzóan omlottak vállaira. Látszott, hogy éjjel gondos kezek megfésülték.
A gonosz mostoha már nem is mondott semmit. Egyszerűen csak szétdúlta a kislány vackát és hamar meg is lelte, amit keresett. Egy drágakövekkel kirakott aranyfésű havert ott. Mindjárt felkapta és rohant vele a lányaihoz, akik éppen akkor tápászkodtak fel a paplanos ágyból és bambán bámultak maguk elé.
– Lányocskáim, virágszálaim, – mondta nekik mézesmázosan – nézzétek, mit hozott anyátok nektek! Egy aranyfésű és ha megfésülködtök vele ti lesztek a világ legszebb lányai. Iparkodjatok, mert éppen most csicseregték a madarak, hogy a királyfi errefelé lovagol. Feleséget keres magának. Addig meg azt a kis békát a pincébe zárom, hogy még csak véletlenül se találkozzon vele a korona várományosa. Elég, ha titeket meglát és választ belőletek.
A lányok, amint meghallották, hogy ki jön, még egy percet sem várva veszekedni kezdtek. Mindegyik magának szerette volna tudni a királyfit. Nem tudták eldönteni, kit vegyen el feleségül közülük.
Anyjuk alig bírta lecsitítani őket. Közben egészen megfeledkeztek az aranyfésűről, amit a vénasszony a nyitott ablakba tett. Még azt sem vették észre a nagy civakodásban, hogy egy szarka felkapta és elrepült vele.
Egyszer csak hallják, hogy érkezik a királyfi és népes kísérete.
– Gyorsan fésülködjetek meg! – utasította lányait az anyjuk. – Hol az aranyfésű?
De nem találták, pedig mindent felfordítottak miatta. Végül az öregasszony elővette a vas és ezüstfésűt, amelyeket eldugott a veszekedő lányai elől.
– Bizonyára ezek a fésűk is varázserejűek – mondta és a lányok kezébe nyomta a fésűt.
Azok szaporán neki is álltak, hogy szépek legyenek. Húzták – vonták a fésűket hajukban, de az nem akart szép lenni, sőt a sok próbálkozás után még kócosabbak lettek, mint amikor kibújtak az ágyból. A nagy igyekezetükben arcuk eltorzult, és korpás ruhájuk nem valami jó benyomást tett a házba belépő királyfira.
A lányok anyja megpróbálta menteni a menthetetlent és így szól a leánykérőbe érkező társasághoz:
– Fenséges királyfi, nagytiszteletű nemes urak, nézzék itt ez a két virágszál! Tessék választani közülük! Akármelyiket válassza, jó feleség lesz az.
A királyfi csak legyintett egyet.
– Nem ilyen lányokra gondoltam. Nem tetszenek. Szutykosak és rendetlenek. Még megfésülködni sem tudnak. Ellenben nagyon megszomjaztam és szívesen körülnéznék, milyen bor van a pincében.
A vénasszony tiltakozni akart, hogy a királyfi ne menjen le a pincébe. Ott egy icce bor annyi sincs, ami igaz is volt, de főleg azt nem akarta, hogy meglássa a szegény ember leánykáját.
A királyfi nem volt alamuszi legény, aki csak úgy hagyja magát lebeszélni. Félre lökte a vénasszonyt és lement a pincébe.
Nem telt bele sok idő kurjongatva jött vissza. A többiek azt hitték berúgott a bortól, azért van neki ilyen jókedve. Dehogy rúgott be, a szerelemtől részegedett meg. Amint meglátta a szépséges leánykáját, mindjárt beleszeretett, és már azt is elfelejtette, hogy szomjas. Nem kívánta már a bort, hanem csak a pincében talált lány csókját.
– Megtaláltam az igazit – újságolta el boldogan. – Nem kell tovább keresgélni feleséget. Mához három hétre megtartjuk az esküvőt.
A gonosz vénasszony és lányai mérgükben úgy elkotródtak a háztól, mintha ott sem lettek volna. Senki sem tudta, mi lett velük, de ez már a jelenlevőket nem is érdekelte.
A királyfi a szépséges leánykát és édesapját a várba vitette, megtartották az esküvőt, és boldogan éltek, míg meg nem haltak.
Aki nem hiszi, járjon utána!

 

A kicsi pékinas

 

Volt egyszer egy városka, és ebben a városkában volt egy pékség. Ebben a pékségben volt egy ügyetlen pékinas. Ez a fiú olyan ügyetlen volt, hogy ember még nem látott ilyet. Mestere reggeltől estig és estétől reggelig mérgelődött miatta, mert a pékinas állandóan elrontott valamit.
Amerre csak járt, mindenhol galibát csinált. Ha mestere elküldte lisztért, biztos, hogy a zsákból elfolyatta az egészet, és mire megérkezett, a zsák alján alig maradt valami. Nem lehetett a dagasztóteknő közelébe engedni, mert biz isten, ha megjelent, feldőlt a tekenő, és a pékek két kézzel merhették fel a földről a masszát.
Még az is előfordult, hogy amikor a mestere megkérte, szórjon egy csipetnyi sót a készülő kenyérre, úgy elsózta, hogy ehetetlenné vált, és ha véletlenül meg is ette valaki, akkor meg olyan szomjas lett tőle, hogy a kút vizét egy hörpintésre kiitta, de még a szomszédba is át kellett mennie, hogy szomjan ne haljon.
Akármihez is nyúlt a kis inas, mindent elrontott. Végül már semmit sem bíztak rá, sőt egy nap a mester így szólt hozzá:
— Le is út, fel is út! Nem akarlak többé látni. Új inast keresek helyetted.
A kicsi pékinas útravalóul kapott a mestertől egy aprócska cipót, hogy éhen ne haljon. Az megköszönte, és nagy szomorúan elindult, hogy munkát találjon magának.
Sokáig ment, mendegélt, mire egy útelágazáshoz ért. Itt nem tudta, merre induljon tovább. Amint ott töprengett, egy kisegér termett előtte, és vékonyka hangján kérte a fiút:
— Kicsi pékinas, szánjál meg, adjál enni valamit… Nagyon éhes vagyok, napok óta nem ettem.
A fiú belenyúlt a tarisznyájába, és az aprócska cipóból tört egy darabot.
— Tessék, kisegér, fogyaszd jó étvággyal! De honnan tudod, hogy pékinas vagyok? — kérdezte kíváncsian.
— A madarak csicseregték — mondta a kisegér, és boldogan falatozni kezdett.
Amint elfogyasztotta az ennivalót újból a fiúhoz fordult:
— Amiért ilyen jó voltál, elárulom, hogy a folyón túl, a faluban él egy nagyon öreg pék. Menj el hozzá, és kérd meg, hogy vegyen fel inasnak. Meglásd, úgy megtanítja neked a mesterséget, hogy te leszel a környék legjobb pékmestere.
Alig hogy ezt elmondta, a kisegér elszaladt, mintha ott sem lett volna. A kicsi pékinas még csak meg sem tudta köszönni a tanácsát. Egy kis gondolkodás után elindult, amerre a cincogó barátja mondta neki.
Valóban nem kellett sokáig mennie. Átkelt a folyón, és már meg is pillantotta a falut. Könnyű volt megtalálni a pékműhelyt. A friss kenyér illatát messziről lehetett érezni. Követte az illatot, majd hamarosan megérkezett az öreg pékmesterhez, aki éppen maga dagasztotta a kenyeret egy óriási teknőben.
— Jó napot, mesteruram! — köszöntötte a fiú a pékmestert.
— Isten hozott, legényke! — jött mindjárt a válasz, de közben az öreg pék rá sem nézett, hanem tovább dagasztotta a kenyeret. — Mi járatban vagy?
— Szeretnék beállni pékinasnak. Látom, mesteruramnak úgysincs inasa. Maga végzi ezt a nehéz fárasztó munkát.
— Jól látod, fiam, egyedül kell dolgoznom, pedig nagyon öreg, vagyok. Ma kergettem el az inasomat, mert meglopott. Nem szeretem a tolvajnépséget. Nem bánom, felveszlek, kitanítlak és jó pékmestert faragok belőled.
A kicsi pékinas nem győzött hálálkodni, és mindjárt neki is akart állni, dolgozni, de az öreg pék figyelmeztette:
— Ne olyan hevesen, hékás! Még nem is tudod, mit kérek érte cserébe. Most jól nyisd ki a füledet, mert csak egyszer mondom el! Nálam egy év három nap. Ezalatt kell megtanulnod mindent. Amit parancsolok, azt végre kell hajtanod! Ha csak egyszer is nemet mondasz, elkergetlek. Megértetted?
— Igen, mesteruram — válaszolta a kicsi pékinas, és azonnal neki akart állni a kenyér dagasztásának.
— Várjál csak! Nem ez lesz most a dolgod. Menj a disznóólhoz. Tisztítsd ki az ólat, adjál enni az állatoknak, és ha ezzel megleszel, gyere vissza, hogy új feladatot adhassak.
A kicsi pékinasnak a száján volt, hogy tiltakozzon az ilyen fajta munka ellen, de akkor eszébe jutott, hogy mestere meghagyta, nem szabad ellenkeznie. Lógó orral elindult a disznóól felé, és közben vissza–visszasandított, hogy az öreg pék nem gondolta-e meg magát.
Az ólakban annyi disznó röfögött, hogy szegény fiú képtelen volt megszámolni őket. Ez még csak hagyján, de annyi munka várta, hogy egy regimentnek is sok lett volna. Mérgelődött is magában, hogy elvállalta. Így, hogyan fogja megtanulni a pékmesterséget, ha ideje nagy részében disznókat kell tartania… Majdnem sírva látott neki a disznóólak tisztításához. Amint nagy keservesen kezébe vette a villát, az egyik hatalmas kan megszólalt:
— Fiúcska, velünk ne törődj! Majd mi mindent elintézünk. Osonj vissza a pékműhelyhez! Menj fel a padlásra! Ott van egy lyuk, és lesd ki, hogy az öreg pékmester, mit hogyan csinál. Amikor majd egy nagyot röffentek, jelentsd, hogy elvégeztél mindent.
A fiú furcsállta, amit a hatalmas kan mondott, de annyira szerette volna megtanulni a kenyérkészítést, hogy felmászott a pékműhely padlására és végignézte mestere munkáját. Amikor a hatalmas kan röfögött egyet, gyorsan lemászott a padláshoz és futott a pékműhelybe:
— Mesteruram, kitisztítottam az ólakat és megetettem a disznókat. Tessék megnézni, elégedett-e a munkámmal!
Az öreg pék elsétált az ólakhoz, és elégedetten jött vissza, majd azt mondta:
— Jól dolgoztál, fiam. Minden ragyog, minden tiszta, a disznaim valamennyi jóllakott. De ma már este van. Ideje, hogy nyugovóra térjünk. Holnap folytatjuk a tanulást.
Így telt el az első nap. A kicsi pékinas még csak a kenyérsütő kemence közelébe sem mehetett. Talán majd holnap, gondolta, és lefeküdt a tornácon neki előkészített vacokba.
Az öreg pék nem hagyta sokáig aludni. Még a csillagok fönt ragyogtak az égen, amikor megrázta az inasának vállát.
— Kelj fel, fiam! Messze van a szőlő, ahol ma dolgoznod kell. Ott a kapa, ott az ásó, tedd, amit ilyenkor a szőlőben tenni kell!
Szegény fiú megint majdnem nemet mondott, de végül meggondolta magát, és azt tette, amit az öreg pékmester mondott neki. Nagy búsan nekilátott a munkának, amikor az egyik szőlőtöke megszólalt:
—Hagyd a kapát, hagyd az ásót! Menj vissza a pékműhelyhez és a padláson lévő lyukon lesd meg mesteredet, hogyan készíti a kenyeret! Velünk ne törődj, mire a napsugarak eltűnnek a hegyek mögött, az itteni munka is elkészül.
A kicsi pékinas megfogadta a szőlőtöke tanácsát, és visszament a pékműhelyhez, ahol egész nap nézte a lyukon át, az öreg pék, hogyan süti a kenyeret. Este a mesteruram mondta az inasának:
— Hallottam a szomszédtól, olyan szép munkát végeztél a szőlőben, hogy öröm nézni. Mindenki irigykedve megy el mellette. De már későre jár, ideje ágyba bújni. Reggel korán kell kelni, hogy a falunak legyen kenyere.
Eltették magukat holnapra. A kicsi pékinas alig aludt el, a mesteruram megint csak erősen rázta a vállát.
— Kelj fel, fiam, kevés a fa a pékségben, és ha elfogy, akkor holnap nem tudunk befűteni a kemencébe. Tessék itt a balta, vágjál elegendő fát!
Harmadik nap volt már, hogy inaskodott, de még valójában nem látta belülről a pékműhelyt, ha csak nem a padlás lyukán keresztül. Alig fordult ki a kapun, egyszer csak a balta megszólalt:
— Fordulj vissza, fiú! Majd én elvégzem a favágást. Estére a pékség udvarán halomban fog állni a tűzifa. Te csak nézd, hogyan készül a kenyér!
A kicsi pékinas szót fogadott a baltának, majd újból az egész napot a padláson töltötte, onnan figyelve, a mester mit, hogyan csinál. Este, amikor lement a padlásról, meglátta, hogy annyi fa volt az udvaron, akár egy évre is elegendő. Éppen előlépett a tűzifa mellől, amikor jött a pékmester, és nem győzött hálálkodni:
— Fiam, el sem hiszem, hogy ennyi fát hoztál. Egész évre elláttad a pékséget fával. Ilyen ügyes inasom még sohasem volt. Sajnálom, hogy letelt az év, és holnap el kell válnunk.
— De mesteruram! — kiáltott fel a kicsi pékinas. — Hiszen még a pékműhelybe be sem tettem a lábamat, nemhogy megtanultam volna a mesterséget.
— Későre jár és fáradt vagyok. Aludjunk rá egyet! — javasolta az öreg pék, és azzal bement a házba.
Szegény kicsi pékinas egyedül maradt az udvaron. Nem tudta, mi tévő legyen. Végül ő is jobbnak látta lepihenni. Sokáig forgolódott a vackában, mire sikerült elaludnia. Reggel senki sem ébresztette. Csodálkozott is, hogy sehol nem találja az öreg pékmestert. Bejárta az egész házat, még a pincébe is benézett. Ott sem volt a mesteruram. Eltűnt szőrén-szálán. A szomszéd sem tudta, hová mehetett. Máskor ilyenkor már árulta a frissen sült kenyeret. Most meg üres a bolt, de még a műhelyben sincs egy árva cipó sem. A falusiak toporogtak a pékség előtt. Hiányzott nekik az öreg pék kenyere. Egy anyóka meglátta a pékműhelyben tébláboló fiút és megkocogtatta az ablakot.
— Ugye, fiacskám te pékinas vagy? Mestered tegnap eldicsekedte, már tudsz kenyeret készíteni. Ne hagyd, hogy a falu népe éhezzen! Süssél nekünk friss, ropogós cipócskákat! Hiszen már a kisujjadban van a mesterség.
A kicsi pékinas körülnézett és eszébe jutott, mindent látott a padlás lyukán, hogyan készíti mestere a kenyeret. Miért ne tudná ő is elkészíteni? Nosza, mindjárt összekapta magát, és szaladt lisztért, sóért. Dagasztotta, gyúrta, formába rakta, majd ügyes mozdulattal belódította a kemencébe. Nem kellett eltelnie sok időnek, egymás után szedhette kifelé a kenyereket a kemencéből. Közben szünet nélkül azt gondolta, hogy majd csak előkerül a mestere. Ki tudja már hányadik kenyér sült ki, de az öreg pék nem került elő. Valaki azt mondta, látta, amint egy hosszú lajtorján mászott felfelé a mennyországba. De lehet, hogy csak álmodta az egészet.
Mindenesetre a kicsi pékinas egyedül maradt, és még ha akart volna, akkor sem hagyhatta volna ott a pékműhelyt. Minden napra meg kellett sütnie a falusiak kenyerét, akik úgy megszerették, hogy nem engedték volna el. Bizonyára, ha megpróbált volna elmenni, erőszakkal tartották volna vissza. Nem csoda, hiszen olyan finom, ropogós kenyeret sütött, amilyet még az öreg pék sem tudott.
Évek múltával feleségül vette a falu legszebb leánykáját, majd boldogan éltek, míg meg nem haltak.

 


Bajuszkirály

 
Egyszer réges-régen volt egy ember. Hosszú bajszáról volt híres, ami legalább háromszor körbeérte a földgolyót.
A hosszú bajusz csodájára messzi földről is eljöttek és álmélkodva nézték, ahogyan gazdája reggelente fésülgeti nap, mint nap.
Nem volt egyszerű feladat megfésülni ezt a tekergő arcdíszt. Felesége segített neki. Ilyenkor az asszonyka elszaladt a bajusz végéig és ott jó erősen megmarkolta. Amikor elkiáltotta magát az ember nekilátott a fésülésnek.
Egyik reggel az ember felesége megunta a szaladgálást és ezt mondta a férjének:
– Drága férjuram, nem segítek tovább a bajusza fésülgetésében. Egyre hosszabb és maholnap már a holdig ér. Hogyan menjek a holdig? Nem vagyok madár. Nincsenek szárnyaim. Javaslom, vágja le a bajszát! Szabaduljon meg ettől az ékességétől! Meglássa magának is jobb lesz!
Nem tetszett ez az embernek. Mérgesen nézett a feleségére.
– Még hogy levágjam a bajszomat? – hördült fel. – Soha, inkább tőled válok el. Ha nem tetszik a bajszom, akkor szedheted a sátorfádat! Ne is lássalak többé.
A felesége egy kicsit dünnyögött, hogy férje a bajszát jobban szereti, mint őt. Végül belátta jobban jár, ha hallgat urára, és elmegy a háztól.
Egyedül maradt az ember a hosszú bajszával. Ez még rendjén is lett volna, csak az volt a baj, hogy nem volt senki, aki segített volna a bajuszfésülésben. Egyedül sehogy sem sikerült rend behozni a szőrszálakat. Hiába igyekezett, cibálta ide – oda, de valahogy sehogy sem jutott el a végéig.
Bánta már, hogy elküldte a feleségét. Talán könyörögnie kellett volna neki, hogy maradjon vele és segítsen. Most már késő bánat, a feleség hét határon túl van. Ilyen hosszú bajusszal nem lehet utána menni.
Elhatározta, hogy keres magának egy bajuszfésülő menyecskét. De miképpen csábítsa magához. Amint bárki meglátja a hosszú bajszát, mindjárt megijed tőle és elszalad.
Valamit ki kell találni. Valami okosat kell mondani, hogy a menyecskék százával tóduljanak a házába.
Szólt a kisbírónak, hogy dobolja ki a városka főterén: A király, fésülő-lányt keres szolgálatra.
Másnap el is hangzott a felhívás, aki csak hallotta, annak mindnek felkeltette az érdeklődését és álmodozni kezdtek. Milyen jó lehet egy királyi fésülő lánynak. Reggel megfésüli a fenséget és egész nap sétálgathat a virágoskertben vagy pihenhet, nagyokat aludva a selyem pamlagon.
A városkában élt egy asszony és volt neki három szép lánya. Mondta is az elsőnek, a legidősebbnek:
– Menjél lányom! Legyél a királyfésülő-lánya! Meglásd, nagyon jó dolgod lesz!
El is ment a legidősebb lány a bajuszos emberhez és, amikor megtudta, kit és mit kellene fésülni, mindjárt vissza is fordult. Otthon nem árulta el, hogy nem a király keres fésülő lányt, hanem azt füllentette meggondolta magát.
Az asszony mondta a középső lányának:
– Menjél lányom, próbálj szerencsét a királynál!
A középső lány is elment a bajuszos ember házához, de neki sem tetszett a munka és inkább haza ment. Ő sem árulta el, hogy igazából miről van szó. Hagyta, hogy a legkisebb lány is elmenjen. Biztosak voltak benne, hogy neki sem fog tetszeni a bajuszfésülés. Már előre kuncogtak testvérükön.
Alig, hogy elment kiálltak a kapuba és ott várták húgukat, amint majd jön vissza a bajuszos ember házából csalódottan.
De bizony nem jött. Várhatták estig, sőt másnap reggelig is, a legfiatalabbik lány nem jött vissza. Elvállalta a bajuszfésülést. Amint megegyeztek a munkában, azonnal neki is látott a már napok óta nem fésült kesze-kusza hosszú bajusz kifésülésének. Pár nap alatt a szőrszálak úgy összekeveredtek, hogy három hétig tartott, amíg a lány rendet rakott közöttük.
A munkát az ember orránál kezdte és így haladt a vége felé. Amint már mondtam a bajusz igen hosszú volt. Először csak a házból ért ki, majd a városkából és ekkor egy nagy sötét erdőbe tévedt. Itt is serényen fésülte gazdája ékességét, amikor egy aprócska manó toppant eléje.
– Te lány, adj egy szál bajuszt! Egy mély kútba pottyant a varázs aranygyűrűm gyémántokkal kirakva. Azzal szeretnék leereszkedni és megkeresni a kút vízében.
Eleinte a lány szóba sem akart állni a manóval és már azon volt, hogy elküldi, amikor eszébe jutott, jó lenne neki is egy ilyen varázs aranygyűrű.
– Mit adsz cserébe, ha kapsz tőlem egy bajuszszálat?
– Kérhetsz tőlem bármit – mondta a manó.
– Rendben – válaszolta a lány. – Kapsz egy bajuszszálat, de ha becsapsz, akkor csúnyán megjárod.
– Ettől nem kell tartanod. Egy manó mindig állja a szavát.
Ezzel megegyeztek és a lány kitépett egy hosszú bajuszszálat az ember orra alól, aki erre fájdalmasan felszisszent:
– Ne olyan vadul, mert még kitéped az orrom.
– Bocsánat gazdám, amiért ügyetlen voltam!
A kitépett bajuszszálat átadta a manónak. A lány követte, hogy még csak véletlenül se jusson eszébe meglépni.
Egy – kettőre odaértek az erdei kúthoz és a manó a bajuszszál segítségével leereszkedett. Szerencsére nem sokat időzött lent a vízben. Hamar megtalálta, amit keresett és boldogan mászott vissza.
– Itt a varázs aranygyűrű – újságolta el csillogó szemekkel a lánynak. – Mit kérsz tőlem, amiért segítettél?
– Először is áruld el, hogyan kell varázsolni ezzel a gyűrűvel! – mondta ravaszkásan a lány. – Másodszor szeretném egy pillanatra kezemben tartani.
– Csak ennyi? – csodálkozott el a manó. – Azt hittem legalább egy zsák aranyat, ezüstöt kérsz szolgálatodért. Nem nagy ügy varázsolni vele, csak annyit kell mondani: Valósuljon meg kívánságom! Tessék itt a gyűrű, kezedbe foghatod.
A lány megfogta a varázs, aranygyűrűt és még mielőtt a manó tiltakozhatott volna gyorsan mondta:
– Valósuljon meg kívánságom! Ez a kicsi manó az idők végezetéig fésülgesse gazdám bajszát!
A varázslat ellen nem lehetett tenni semmit. A manó kénytelen volt beállni bajuszfésülőnek és így már az embernek idők végezetéig lett szolgája, aki minden nap megfésülte bozontos, hosszú szőrzetét.
A lány visszasétált a házhoz, ahol már a gazdája várta. Ki tudja, hogy, mint az embernek nagyon megtetszett a szegény asszony legkisebbik leánykája. Amióta csak meglátta állandóan ő járt a fejében. Nem is bírta sokáig nélküle. Amint meglátta a visszatérő bajusz fésültetőjét, mindjárt meg is kérte a kezét:
– Leszel-e a feleségem?
– Nagyon szívesen – jött mindjárt rá a válasz.
– Akkor három hét múlva megtartjuk az esküvőt. Csak azt nem tudom, hol fogunk lakni? Ahogy látom kettőnknek és gyermekeinknek kicsiny lesz ez a házacska.
– Ez legyen az én gondom – nevette el magát az ifjú ara. – Egy bajuszkirályhoz méltó kastély illik kendhez, hogy csodálói elámuljanak, ha meglátják.
Elővette a varázs aranygyűrűt és mondta:
– Valósuljon meg kívánságom, hogy e házacska helyén egy csodaszép kastély legyen!
Abban a pillanatban a ház eltűnt és egy gyönyörű kastély állt helyette. Ezt látván az ember nagyon meglepődött és kérdezte a leendő feleségétől:
– Ezt meg, hogyan csináltad? Tán csak nem boszorkány vagy?
A lány elmesélt mindent, ami vele az erdőben történt és végül megmutatta a gyűrűt, de az ember nem nagyon hitte, hogy ez mind lehetséges.
– Nem hiszi, édes párom? Idenézzen, ha azt mondom, valósuljon meg kívánságom, hogy tűnjön el orra alól a bajusz, mindjárt be is teljesedik.
Az ember tiltakozni akart, hogy csak ilyet ne kívánjanak neki, de még mielőtt mondhatott volna valamit, a bajsza eltűnt. Nagyon megijedt. Majdnem sírva fakadt az arca ékességének hiánya miatt. Ezt látván a lány sietett megvigasztalni:
– Nincs semmi baj. Nem kell megijedni, ahogyan eltüntettem, úgy vissza is tudom varázsolni.
Ellenben valamit a kicsi manó elfelejtett megmondani. A varázs aranygyűrűvel csak hármat lehet kívánni. Utána hiába próbálkoznak, nem sikerül többé. Egyszerű, közönséges aranygyűrű lesz belőle drágakövekkel kirakva.
Nem volt, mit tenni. A gyűrűt jó pénzért eladták, megtartották az esküvőt, és várták, hogy az ember bajsza újból hosszú legyen. Már csak azért is, hogy a manónak legyen dolga fésülgetni az idők végezetéig gazdájának az orra alatti ékességét.
Aki nem hiszi, járjon utána!
Itt a vége, fuss el véle!

Öreganyó rózsái

 

 

Faluszéli kicsi házban lakott öreganyó. Nagyon idős volt szegényke, talán már maga sem tudta, hány éves. Nem volt senkije a rózsáin kívül. A kertjében olyan szép rózsák nyíltak, hogy messzi vidékről is a csodájára jártak. Kérdezgették is az emberek, mit tesz velük, hogy ilyen szépek. Öreganyó csak sejtelmesen mosolygott. Nem árulta el a titkát. Egyik szebb volt, mint a másik. Volt közöttük vörös, sárga, rózsaszín és még ki tudja mennyi féle.
Minden reggel korán kiment hozzájuk, és így ébresztgette virágait:
— Ébresztő, aranyoskáim! Itt a reggel. A nap aranylón szórja sugarait, és vár bennetek finom harmatcseppel. Illatozzatok és legyetek vidámak!
Amikor ezeket elmondta, leült egy közeli kispadra és onnan nézte őket. A rózsák voltak a gyermekei. Nagyon szerette valamennyit. Ha valaki megkérdezte tőle, melyiket szereti legjobban, biz Isten nem tudott választani közülük.
— Mind szeretem — válaszolta mosolyogva. — Nem tudnék közülük választani.
Egyik reggel, amikor öreganyó ébresztette a rózsákat, a bokor mélyéről az egyik virág mérgesen megszólalt:
— Aludni akarok még! Miért ébresztettél fel a legjobb álmomból?
— Ki szólt hozzám? — kérdezte csodálkozva öreganyó.
— Én voltam — dugta ki pirosló fejecskéjét a bokorból az egyik rózsabimbó. — Nem hagysz pihenni, pedig, ha tudnád, merre járunk éjjelente, akkor bizonyára békén hagynál bennünket.
Öreganyó kíváncsian közelebb lépett a bokorhoz.
— Mondd csak drágaságom, merre jártok minden éjjel? — kérlelte a kis rózsabimbót.
— Tudod öreganyó — kezdte a virág most már kicsit élénkebben, örülve, hogy elmesélheti éjszakai kalandját — ma éjjel a rózsakirály várába voltunk hivatalosak.
— Valóban? — csodálkozott el öreganyó. — Meséld el, drágaságom, mit láttatok ott?
— Mit láttunk? Azt szavakkal nem lehet elmondani. Látni kell rózsakirály várát! Tudod, ott minden aranyból és ezüstből van. Ha egyszer eljönnél velünk, akkor neked is megmutatnánk…
— Hogyan tudnék elmenni oda? — szakította félbe a rózsabimbót. — Nem vagyok rózsa.
— Majd mi elintézzük, hogy eljöhess. Csak azt kell mondanod, hogy te is szeretnéd meglátni a rózsakirály várát.
A rózsák biztatóan bólogattak öreganyó felé, mintha csak azt mondták volna: „Fogadd el, öreganyó! Nem bánod meg.”
— Nem is tudom — gondolkodott el az ajánlaton. — Nem is rossz ötlet kirándulni a rózsakirály várához. Egész nap ki sem mozdulok a házból. Nekem is jól jönne egy kis kikapcsolódás. Tudjátok mit, elfogadom a meghívást! Csak azt mondjátok meg drágaságaim, hogyan jutok el oda?
— Ez ne legyen a te gondod! — mondta a kicsi rózsabimbó. — Majd mi segítünk ebben. Este, amikor feljön a hold az égre, legyél itt a kertben, csak üljél nyugodtan a kispadon, és mondogasd halkan: „Szeretnék elmenni a rózsakirály várába!”
Az öreganyó hitte is, meg nem is, amit a kicsi rózsabimbó mondott neki. Este azért tett egy próbát. Amikor a hold feljött az égre, kiballagott a kertbe és leült a kispadra.
— Szeretnék elmenni a rózsakirály várába — kezdte mondogatni halkan, ahogyan tanácsolták neki.
Sokáig semmi sem történt. Már azt hitte, hogy bolondját járatták vele, és fel akart állni, bemenni a házba, amikor hirtelen nagy fényességet látott a rózsabokor közepén. A fényesség egyre közeledett feléje, majd körbevette. Egyszer csak egy nagy virágos réten találta magát.
— Megérkeztünk — mondta valaki a háta mögött.
Hiába nézett hátra, senkit sem látott. Azt sem tudta, mit tegyen, merre induljon el. Egy kis idő elteltével, az előbbi hang újból megszólalt:
— Ott van egy tó, menj és nézzél bele!
Engedelmesen követte a hang utasítását, és a tóhoz ment. Amint belenézett a vízbe és meglátta magát, nem akart hinni a szemének. A víz tükréből egy gyönyörű, fiatal lány nézett vissza rá. Ő maga volt az. Megfiatalodott. Olyan volt, mint fiatalon. Hosszú, szőke haja lágyan omlott a vállára, arcán a mély ráncok kisimultak, és szeme úgy csillogott, mint két szépséges drágakő. Egészen összezavarodott. „Ez nem lehet igaz…” — gondolta, majd izgatottan tapogatta végig minden porcikáját, és csak nézte, nézte magát a tóban.
Váratlanul lópatkódobogást hallott. Hirtelen azt sem tudta, hogy most elbújjon vagy elfusson. De már késő is lett volna elszaladni, mert a ló utasával a tóhoz ért.
— Ki vagy te, szépséges teremtmény? — kérdezte a lovon ülő dalia.
— Mifelénk az járja, hogy először a férfinek illik bemutatkozni egy hölgy társaságában — szájalt vissza. Nem is értette, honnan vette a bátorságot. — Mondd meg előbb, te ki vagy!
— Én vagyok a rózsakirály — válaszolta meglepődve a dalia a lány bátorságán. — Tetszel nekem. Magammal viszlek a váramba. Eljössz-e velem?
Az öreganyóból lett leányzónak megakadt a szeme a dalián, és szívesen elfogadta a meghívást. A rózsakirály maga elé ültette a szépséges leányzót, és mint a szél, már vágtattak is a vár felé.
A várban rózsákból lett tündérlányok fogadták őket. A király körbevezette és mindent megmutatott neki. Valóban csodálatos volt a rózsakirály birodalma. A kicsi rózsabimbó igazat mondott. Boldog volt, hogy engedett a csábításnak, és eljött Rózsaországba. Mindig ilyen világról álmodozott. De ott lakozott a szívében egy kis félelem. Mi lesz, ha vissza kell mennie és itt kell hagynia ezt a meseszép országot? Vajon eljöhet-e még ide életében?
— Mi bántja lelkedet, szépséges leányzó? — kérdezte a rózsakirály, amikor észrevette, hogy vendége szomorúan sétál mellette.
Először mélyen hallgatott. Nem mert beszélni félelmeiről, de a király unszolására elárulta, miért lógatja az orrát. Erre a rózsák királya hangosan felnevetett, és ezt mondta:
— Még ha akarnál is, akkor sem engednélek vissza az emberek közé. Itt maradsz. Feleségül veszlek, és élünk nagy boldogságban, mint két szerelmes gerle. Mához három hétre megtartjuk az esküvőt, és olyan lakodalmat csapunk, hogy a világ összes rózsája táncra perdül. Te leszel ennek a szép várnak a királynéja, és minden rózsa csak neked engedelmeskedik.
Ezt meghallván az öreganyóból lett lány a király nyakába ugrott. Nem győzött hálálkodni. Ugye, az meg természetes, hogy azonnal igent mondott, majd boldogan nyújtotta kezét a rózsakirálynak. Amint a király mondta, három hétre rá feleségül vette a kiválasztottját, és addig mulattak a lakodalomban, míg el nem fáradtak. Mikor elfáradtak pihentek egy kicsit, utána újból folytatták. És talán még ma is ropják a táncot, ha meg nem unták.
Itt akár véget is érhetne a mesém, ha másnap reggel a szomszédok nem találták volna meg öreganyót a kispadon ülve egy rózsabokor közelében, kezében egy szál rózsát szorongatva. Mosolygott és olyan volt, mintha aludt volna. Pedig elszállt belőle az élet. De ugye, mi tudjuk, öreganyóból egy gyönyörű fiatal lány lett, és Rózsaországban él nagy-nagy szeretetben férjével, a rózsakirállyal. Itt a vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, járjon utána!

Férfi, aki irigyelte a nőket

 

Volt egyszer egy ember, aki nagyon irigyelte a nőket. Nap, mint nap, amikor a kocsmában a söntéspultot támasztotta állandóan arról papolt ivócimboráinak, hogy a nőknek, milyen jó dolguk van. Reggeltől estig csak a ház körül tesznek – vesznek, ami éppen megtetszik nekik. Reggel, amikor kikelnek a jó meleg, puha ágyikóból szórnak valami ennivalót a szárnyas népségnek, majd gyorsan rittyentenek ebédet, és utána azt tehetik, amihez éppen kedvük van. Pletykálkodhatnak a szomszédasszonnyal vagy bámészkodhatnak a kertkapuban. Bezzeg férfiaknak nincs ilyen jó soruk. Már kora hajnalban, amint a kakas kukorékol egyet menniük kell dolgozni és csak késő este érnek haza holtfáradtan.
A kocsmában szinte mindenki egyetértett az emberrel és helyeslően bólogattak. Csak egy öregember a sarki asztalnál húzta össze a szemöldökét.
– Miért öregapám? Talán nincs igazam? – kérdezte az ember, amint észrevette, hogy az öregnek nem tetszik valami.
– Hogy igazad van-e vagy nincs, azt nem tudom – válaszolta az kissé titokzatosan. – Annyit tehetek érted, elrendezem neked, hogy ameddig csak akarod nővé változzál. Éld az asszonyok életét, ha az annyira tetszik neked!
Az embernek felcsillant a szeme és kérte, hogy holnaptól ő is nő legyen.
– Semmi akadálya. Holnap reggel, amikor felébredsz, mondd ki hangosan háromszor: „Én is legyek asszony!”
– Csak ennyi? – csodálkozott el az ember. – Kutya legyek, ha nem próbálom ki.
– Csak vigyázz, meg ne bánd! – mondta az öregember és kiitta a borát.
Amikor az ember hazament nem szólt semmit a feleségének a tervéről. Gyorsan lefeküdt és aludt kakaskukorékolásig, mint mindig. Amint meghallotta a kakasa hangját, felült az ágyban és háromszor, jól hangosan mondta:
– Én is legyek asszony!
Lássatok csodát azon pillanatban nő lett belőle. Felesége meg férfivé változott. Szegénynek neki kellett felkelni és munkába menni.
– Na, most addig lustálkodhatok, ameddig csak akarok – gondolta magában a férfi, amikor hallotta, hogy párja becsukta maga után az ajtót. – Nincs is jobb, mint nőnek lenni. Hogy ezzel az öregemberrel, miért nem találkoztam előbb? Most legalább az asszony is megtudja, milyen nehéz sora van egy férfinak.
Nem tudott sokáig pihenni az ágyban, mert egyszer csak hallja, hogy az istállóban a tehenek elbődítették magukat, a kocák visítottak, a tyúkok kotkodáltak, a kacsák hápogtak, a libák gágogtak, de még a Cirmos cica is nyávogva kérte a magáét a verandán. Mintha csak az egész világ összeesküdött volna ellene. Villámgyorsan kiugrott az ágyból és azt sem tudta, mihez kapjon? Hol kezdje el a munkát. Előzőnap felesége leszedte a cukorborsót a kertben, azt is ki kellene pirgálni. Kimenve az udvarra látta, hogy a kertben olyan nagy a gaz, hogy megérett a kapálásra. Ez sem várhat holnapig. A sparheltben sem égett a tűz. Tűz nélkül meg nem lehet ebédet főzni. Előbb száraz ágakat kell törni és megrakni a tüzet. Az ágak véresre szurkálták kezeit, mire elegendőt sikerült összegyűjteni. Délfelé már annyira fáradt volt, hogy majdnem elájult. Legszívesebben leült volna a vén diófa árnya alá kicsit hűsölni, de nem tehette, mert a határban volt egy jókora pityókaföld és azt is meg kellett kapálni. Ezzel alig végzett és már rohanhatott haza megfejni a teheneket. Azt sem tudta, hol áll a feje. Ide kapott, oda kapott, mindig úgy érezte késésben van. Nemsokára a párja is hazaér és mérges lesz, ha nem meleg a vacsora. Ezért újból tűzet kellett rakni. A tűz valamiért nem akart meggyulladni. Talán nedves volt az ág, vagy bagoly ült bele a kéménybe. Vacsora előtt még kéményt is kellett pucolnia. Végül olyan kormos volt, mint egy kéményseprő. Alig végzett el vele, hallja, hogy érkezik a párja és már a kapuban kiáltja:
– Meleg-e a vacsora? Nagyon kiéheztem egy kis főtt, meleg ételre.
A férfiból lett nő nagy idegességében lerántotta a sparheltről a fazekat, amelyben volt a vacsora. A sok szilvás gombóc szanaszét gurult a konyhában. Ebből aztán olyan nagy patália lett, hogy a hangos kiabálástól majd eladták a házat. Az egész falu összeszaladt. Azt hitték az emberek, hogy leszakadt az ég. Pedig csak a házaspár veszekedett a szilvás gombóc miatt. Még hajba is kaptak.
– Egész nap megállás nélkül dolgoztam és te még arra sem vagy képes, hogy vacsorámat megmelegítsd, mire hazaérek – mondta dühösen a férj, aki természetesen a nő volt, de ezt a falusiak nem tudták.
– Mit gondolsz, hogy én a napot loptam? A szomszédasszonnyal trécseltem? – vágott vissza a férfiból lett nő. – Még annyi időm sem volt, hogy elmenjek a közeli kocsmába és cimboráimmal megigyak egy pohárka bort – szólta el magát.
Amint ott civakodtak, ki tudja honnan megjelent a kocsmai öregember és a két veszekedő közé állt. Így szólt az emberhez, aki még mindig nő volt:
– Irigyled-e még a nőket?
Az először nagyon meglepődött, majd elszégyellte magát.
– Öregapám, ha ezt vissza lehetne csinálni, soha többé nem irigyelném az asszonynépséget. Megtanultam, van nekik elég dolguk, míg a férjük távol van. Egy rendes asszonynak nincs egy perc megállása, annyi munka van a ház körül. Még este sincs maradások, amikor a férfiember a kocsmában dülleszkedik a pultnál, mert egy jó feleség melegíti férje urának a vacsorát.
– Látom, jó lecke volt, fiam a mai nap – nevette el magát az öregember. – Most pedig mondd háromszor jó hangosan: „Legyen minden a régi!”
Így tett az ember és még mielőtt észbe kaphattak volna, a férfi újból nő lett, a nő meg férfi, mint előzőleg. A falusiak az egészből semmit sem vettek észre, mert minden olyan gyorsan történt.
Ettől a naptól kezdve az ember soha többé nem szólta le az asszonyokat, sőt amikor csak tudott mindig segített a feleségének is. Együtt készítettek új szilvás gombócot és jóízűen megették mind az utolsó szemig.

Lázadó papucs

Hol volt, hol nem volt, Nekeresd falván, de annak is a legvégén élt egy anyóka kicsinyke házában. Olyan kicsi ház volt, hogy, aki elment mellette észre sem vette. Azt hitte, hogy az nem is ház, hanem egy óriási lapú levél alá épített szedett-vedett tákolmány. Pedig, ha beléptek volna a pici ház ajtaján láthatták volna, hogy odabent rend is tisztaság uralkodik. Az anyó olyan rendet tartott, hogy azt még a király is megirigyelhette volna. Mindennek megvolt a helye, a bútorok ragyogtak a tisztaságtól, még csak véletlenül sem lehetett találni egy árva porszemet sem a szobában.
Anyó szerette a rendet. Soha semmijét nem szórta szét. Még ha fájt is a dereka, akkor is lehajolt és a helyére rakta a holmiit.
Volt néki egy régi papucsa. Olyan régi volt már, hogy maga sem tudta, mikor vette vagy, hogyan került hozzá. Ebben tipegett a házban egész nap. Természetesen a papucsnak is megvolt a helye. Máshol nem lehetett csakis az ágy alatt vagy, amikor anyó kiment az udvarra és belelépett a kinti cipellőbe, a bejárati ajtó mellett.
Még csak elképzelni sem tudta volna, hogy máshová rakja le, ha papucsára nincs szükség.
Ez a papucsnak nem tetszett. Mérgesen dünnyögött magában, hogy milyen jó lenne egyszer körülnézni a nagyvilágban. Még sohasem volt kint a kertben. A madarak csiripelése folytán, amikor nyitva volt az ablak vagy az ajtó, hallotta, milyen szép odakint, amikor virágoznak a kert növényei.
Nem lesz ez így jó – gondolkodott magában éjjelente, amikor anyó békésen aludt az ágyban, ő pedig katonás rendben pihent alatta.
A szoba ablakán sárgás fénnyel besütött a hold. A papucs nem bírt elaludni. Állandóan a kert járt a fejében. Addig-addig biztatgatta magát, míg elhatározta, hogy az éj leple alatt kilopózik, és körülnéz a kertben meg az udvaron. Bizonyára csodálatos élményben lesz része.
Óvatosan kicsusszant az ágy alól és a nyitott ablak felé vette az irányt. Nyár volt, jó idő és ilyenkor anyó az ablakot félig nyitva hagyta, hogy a friss éjjeli levegő átjárja házacskáját.
Nem volt nehéz kiugorni és már kint is volt a kert puha, bársonyos füvén. Nagy levegőt vett és elindult felfedezni a világot.
Igaza volt a madaraknak. Csodálatosak a kert virágai és növényei. Illatukat a házban is érezte, de itt a közelükben még bódítóbbak voltak. Önfeledten sétálgatott közöttük és nem is gondolt arra, hogy bármi baja is eshet. Ugyan milyen veszély leselkedhet éjnek éjjelén egy szép virágos kertben?
Legalább is így gondolkodott a papucs. Pedig, ha tudta volna, hogy a szomszédban van egy kutya, akkor talán meggondolta volna, hogy kimerészkedjen.
Sokáig semmi baj nem volt. Járkált le-föl a virágok között és megcsodált mindent, ami az útjába került. Csak azt sajnálta, hogy már korábban, miért nem vállalkozott erre a kirándulásra. Elhatározta, hogy ezen túl, minden éjjel kilopózik. Még sincs rendjén, hogy egész életét bent a kicsike házban élje le. Mérges volt anyóra, amiért rabságra ítélte. Legalább néha-néha elvihetné sétálni. Nem is értette, miért csak a kinti cipellőnek jár ez a nagy kegy. Legalább jó időben hagyta volna a lábán, de akár sütött a nap, ha esett mindig belebújt a kinti lábbelibe. Még csak véletlenül sem felejtette a lábán.
Ezen túl minden más lesz. Még az is megfordult a fejében, hogy világgá megy és elhagyja gazdáját. Ez lenne a legjobb megoldás. Legalább akkor viselője észbe kapna, hogy milyen kegyetlen volt hozzá.
Bejárná a falut, de talán még a közeli városba is eljutna. Állítólag nem messze tőlük van egy nagyváros, ahol nyüzsgő az élet. Milyen jó lenne látni és találkozni az ottani lábbelikkel. Mennyi érdekeset tudnának egymásnak beszélni.
Ezek jártak a fejében, amikor hirtelen furcsa és félelmetes morgást hallott a háta mögött. Megrettent és ijedten megfordult. Gondolom, már kitaláltátok, kivel találta magát szemben. A szomszéd nagy kutyája vicsorította rá éles fogait. Látszott rajta, hogy nem tréfál. Itt hamarosan komoly bajok lehetnek, hacsak el nem fut. De egy papucs, hogyan tudna futni, amikor gazdája egész életében csak tipegett benne. Remegve állt és várta a sorsát.
A kutya nem sokat teketóriázott. Valószínűleg ellenséget vélt felfedezni a kalandvágyó papucsban és egy gyors mozdulattal elkapta és dühösen marcangolni kezdte. Hiába könyörgött, jajgatott senki nem hallotta meg. Hogyan is hallották volna, hiszen a papucsok nyelvét emberi fül nem értheti, főleg nem egy kutya.
Nem volt kegyelem. Egy pillanat alatt a vad eb szétkapta és szinte semmi sem maradt belőle a kemény talpán kívül.
Siralmas látvány volt a papucs maradványa a sok, szép virág között. Anyó bánatára még a virágai is kárát látták ennek a nem mindennapi éjszakai viadalnak.
Reggel az öregasszony szokása szerint kereste a papucsot az ágy alatt. Ide-oda csúsztatta lábát a padlón, de nem lelte a régi, öreg társát. Máskor mindjárt elsőre bele tudta dugni a lábfejét és már indulhatott is a dolgára. Most a papucs nem volt sehol. Ki kellett sántikálnia a konyhába és belelépni a kinti cipellőbe.
Nem értette, hová lett a papucs? Mindenhol kereste. Felfordította érte az egész házat. Még a szekrény alá is benézett, azt remélve, hátha ott van. Jól tudta, hogy ez lehetetlen. Nagy rend uralkodott a szobácskában és a kis konyhában. Mindennek a helyén kellett lennie. Anyó ezt így szokta meg. Ezért is volt furcsa, hogy nem találja a papucsát.
Kénytelen volt kisántikálni a konyhába és belelépni a kinti cipellőbe. Egész reggel azon járt az esze, hová lett ez a kényelmes lábbelije. Már régóta hordta és lába úgy hozzászokott, mintha nem is lenne rajta semmi.
Még a kamrába is benézett, de miért lenne ott, amikor jól emlékezett rá, hogy lefekvéskor az ágy alá tette.
Egy pár papucs miatt nem állhat meg a világ. Az életnek mennie kell tovább. A tyúkoknak is enni kell adni, meg ezen kívül rengeteg munka várja a ház körül. Bizonyára ebben a nagy melegben a virágai is szomjaznak. Ideje megöntözni őket.
A tyúkólból visszafelé menet vette az öntözőkannát és elindult a kert felé, mint minden reggel. A virágok már messziről mosolyogtak feléje és a gyenge szélben lágyan ringatózva üdvözölték anyót.
Az egyik piros rózsa megszólította:
– Anyó, tudod-e, mi történt itt éjjel?
– Nem tudom, aranyoskám. Meséld el! Nagyon kíváncsi vagyok rá.
– Tragédia történt itt a virágoskertedben.
– Tragédia? Mondd csak gyorsan, mi történt!
– Megint átjött a szomszéd nagy kutyája és széttépte a papucsod. Nem hiányzott reggel? Nézd, ott vannak a maradványai annál a bokornál! Szerintem vehetsz helyette egy újat.
Anyó a papucsa a bokorhoz ment, és szörnyülködve látta a tragédiát.
Nem lehetett már megjavítani. A kutya annyira szétmarcangolta, hogy rá sem lehetett ismerni. Szomorúan kezébe vette és hosszasan nézte. Egy kis könnycsepp jelent meg a szemében. A virágok is elszomorodtak. Néhányuk a háta mögött összesúgott és sajnálkozva mondták.
– Szegény anyó, mennyire szerette papucsát. Bárcsak tudnánk segíteni neki!
Az öreg papucs helyett újat kellett venni a hetivásárban. A régit a kukába dobta és egészen megfeledkezett róla egy idő után.
Talán, ha a papucs nem akart volna világot látni, akkor még ma is úri dolga lenne bent a házban, és nem történt volna meg a tragédia.

Nyafka Panna

 

Szomszédunkban lakott egy kislány. Pannának hívták. Aranyos teremtés volt. Talán ilyen szép kislány nem is volt a környéken.
Ellenben Pannának volt egy rossz tulajdonsága. Állandóan nyafogott. Édesanyja akármit tett kislányának semmi sem tetszett.
– Kislányom Panna, gyere velem a kertbe – mondta neki édesanyja – megnézzük a virágokat. Olyan szépek ilyenkor májusban.
– Nem szeretem a virágokat nézni – válaszolta unottan Panna – a virágok közt méhek vannak, és félek, hátha megcsípnek hegyes fullánkjukkal.
– Akkor hová menjünk? Elmenjünk a folyópartra, megnézni Feri bácsit, hogyan horgászik?
– Nem érdekel Feri bácsi, és főleg nem szeretem, ha horgászik. Nem megyek a folyópartra. Unatkozom. Mivel játsszak? Édesanyám, mit csináljak?
Panna édesanyja akármit mondott a kislánynak, semmi nem tetszett neki. Mindenre nemet mondott. Unottan elhúzta a száját, és a vállait vonogatta. Végül szegény édesanyja feladta, és magára hagyta Pannát, aki durcásan félrevonult az udvaron egy nagy fa alá. Amint ott üldögélt egyszer csak váratlanul a közeli bokorra szállt egy sárga tollú kismadár.
– Szervusz, Panna! – szólította meg egy idő után a kismadár, és rászállt a Panna feje fölötti ágra.
– Szervusz! – válaszolta unottan Panna – Mit akarsz tőlem? Nem látod, hogy szörnyen unatkozom?
– Tulajdonképpen semmit – mondta a kismadár – csak éppen errefelé jártam, és hallottam, hogy te is nagyon unod, amit a felnőttek mondanak. Én sem szeretem, ha a felnőtt madarak belebeszélnek az életembe. Szerintem mi rokonlelkek vagyunk. Azt javaslom, menjünk világgá, hagyjuk itt szüleinket.
Eleinte Panna nem akarta elfogadni a sárga tollú kismadár ajánlatát, és már éppen mondani akarta, hogy a világgá menés unalmas, de végül mégis meggondolta magát.
– Nem bánom menjünk világgá. Melyik irányba induljunk?
– Egészen mindegy, mert minden irányban van egy világvége.
Panna összepakolta cókmókját, magához vette kedvenc hajas babáját, és elindult a kismadárral világgá.
Hol jobbra, hol balra fordultak, egyszer csak kiértek a városból. Egy nagy rét közepén találták magukat. Olyan nagy volt a rét, hogy akármerre néztek nem látták a végét.
– Ez lenne a világvége? – kérdezte Panna.
A kismadár elbizonytalanodott:
– Nem tudom. Lehet, hogy megérkeztünk a világvégére. Még sohasem jártam itt.
– Most mit tegyünk a világvégén?
– Világvégén nem kell tenni semmit.
– De én unatkozom – szipogott Panna.
– Világvégén még unatkozni sem lehet.
– Akkor én nem is szeretem a világvégét. Haza akarok menni. Milyen egy hely, ha még unatkozni sem lehet. Menjünk haza!
– Világvégéről nem lehet hazamenni. Aki egyszer eljött ide, az itt is marad mindig. Ne nyafogj annyit! Te akartál idejönni. Itt vagy és kész. Élvezd a világvégét. Nincs jobb a semmittevésnél. Ezentúl mindig itt leszel, punktum. Nem akarok erről többet hallani. Ne légy ilyen nyafka kislány, mert még jön a világvége manója és elvisz.
Panna nagyon megijedt, és sírni kezdett.
Ne sírj, itt a sírás nem segít. Te akartál idejönni. Nos, itt vagyunk, és itt is maradunk, míg világ a világ – mondta a kismadár, és felrepült egy fára, ami a világvége legszélén volt. Vígan dalolni kezdett – De jó itt a világvégén. Nem kell semmit tenni, csak vígan dalolni. Itt van velem Panna a barátnőm. Nagyon jól érzem magam.
Közben Panna meg csak sírt keservesen, és édesanyját szólongatta:
– Édesanyám, haza akarok menni. Olyan rossz itt a világvégén. Menjünk inkább a kertbe virágot szedni, vagy nézzük meg Feri bácsit, hogyan horgászik.
– Hiába hívogatod a világvégéről. Úgysem hallja meg a hangodat. Túl messze vagyunk a várostól.
– Nem igaz, mert édesanyám mindenhol meghallja a hangom, ha bajban vagyok. Itt is meg fogja hallani. Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy nem.
A kismadár egyet csücsörített a csőrével, és elfordult Pankától.
– Úgysem hallja meg, bármennyire is nyafogsz. Inkább élvezd a világvégét, a semmittevést! Ilyen jó dolgod soha nem lesz.
Pannát ez nem nyugtatta meg. Végül a sárga tollú kismadár megunta a nyafogást, és mérgesen ráförmedt.
– Elég legyen, ne nyafogj tovább! Hogyan lehet egy kis lány ilyen nyafka?
– Haza akarok menni – sírta el magát Panna. – Csak még egyszer lehessek otthon, és láthassam édesanyámat. Ígérem, többé nem leszek nyafogós kislány. Mindig szófogadók édesanyámnak.
A világvégi kis szellő meghallotta Panna keserves sírását, és fogadkozását, gyorsan felkapta szárnyára a kislány hangját, s egyenesen édesanyjához röpítette.
– Jaj, kicsi Pannám, nagy bajban vagy! – mondta ijedten a kislány édesanyja, amikor meghallotta gyermeke hangocskáját. Nem habozott sokáig, elindult megkeresni.
Ö is kiért a városból és egy nagy réten találta magát, és ott egy őr állta el az útját.
– Hová? Hová, fiatalasszony? – állította meg a katona.
– Kicsiny lányom hív. Szellőszárnyán jött az üzenet. Megyek, hogy hazavigyem, és mézes fánkot süssek neki.
– Nem úgy van az, fiatalasszony – állta el az útját az öreg katona – Világvégére nem lehet csak úgy felnőtteknek bejutni. Hozzon egy passzust, amellyel igazolja, hogy jogosult a világvége bejutására!
– És honnan hozzak ilyen passzust? – kérdezte Panna édesanyja.
– Világvége közepén van egy nagy hivatal, és ott osztogatják azt a passzust.
– Akkor engedjen be, hogy szerezzek egy ilyen passzust – mondta ravaszkásan Panna édesanyja.
Az öreg katona tanácstalan volt, még senki sem akart ilyen passzust szerezni abban a nagy hivatalban, ezért nem tudta mit tegyen. Beengedje, vagy ne engedje? Ha beengedi, akkor megszegi a szabályzatot és egy felnőtt passzus nélkül lép világvége területére. Ha nem engedi be, akkor meg, hogy tud ilyet szerezni? Végül mégis úgy döntött, hogy beengedi, lesz, ami lesz, de nagyon a lelkére kötötte:
– Amint megkapja a passzust, azonnal jöjjön vele vissza hozzám, hogy be tudjam engedni.
– Természetesen – felelte Panna édesanyja.
Amikor belépett a világvége óriási kapuján, dehogy ment a hivatalba passzust kérni, hanem egyenesen ment megkeresni Pannát. Kislánya minden passzusnál fontosabb volt számára.
Nem sokáig kellett keresgélnie. Kislánya Panna a világvége közepén ült, és pityergett.
– Édes kicsi lányom, Pannám, drágaságom! – szaladt hozzá az édesanyja, amint megpillantotta. – Úgy örülök, hogy megtaláltalak. Annyira hiányoztál. Majd megszakadt a szívem, hogy elvesztél. Gyere drágaságom, hazaviszlek, és sütök neked mézes fánkot.
Pannát édesanyja ölébe kapta, és elindult vele haza.
Igen ám, de a világvége kapujában az öreg katona megint az útjába állt.
– Na, fiatalasszony, hol a passzus? Ha nem tudja felmutatni, akkor egy lépést sem tovább. Mindörökre itt kell maradnia, amíg a világ a világ.
Panna édesanyja nem ijedt, villámgyorsan megkerülte az öreg katonát, és futtában visszakiáltotta a csodálkozó obsitosnak:
– Ölemben viszem a passzusomat, kell ennél több bizonyíték?
Az öreg katona elámult, és a csodálkozástól leesett álla, mert még ilyen passzust nem látott, de a nő olyan határozottan mondta, hogy elhitte.
– Majd utána nézek a mindentudó nagy könyvemben – dörmögte a bajsza alatt.
Panna és édesanyja még a gondolatnál is gyorsabban hazaért. Kislányának sütött finom, mézes fánkot. Bodri kutyával küldtek kóstolót az öreg katonának, hogy ne legyen olyan unalmas a strázsálás a világvége kapujában, és kiengeszteljék, amiért túljártak az eszén.
Panna megjavult és többé ne nyafogott. Megtanulta, hogy édesanyja nagyon szereti, és még a világvégére is képes elmenni érte, és sehol a világon senki nem tud olyan finom mézes fánkot sütni, mint ő.

Csodaváros a fa tetején

 

Akár hiszitek, akár nem egyszer még süldő legényke koromban felmásztam a falu szélén álló nagy fára, hogy körülnézzek van-e az ágak közt rejtőzködő fészkekben madártojás. Barátaimmal versenyeztünk, hogy ki tud minél többet összegyűjteni, mire a Nap alábukik a távoli dombok mögött.
Amint másztam felfelé mindjárt láttam, hogy ez nem akármilyen fa. Nem is értettem, hogy eddig még, miért nem másztam fel a tetejébe. Már előre örültem, hogy itt rengeteg tojást fogok találni, hiszen ez olyan nagy és magas volt, amit még nem pipáltam. Pedig a falunk határában pompázott, ennek ellenére, eddig még sohasem keltette fel az érdeklődésemet.
Másztam, másztam, de valahogy nem akartam felérni. Hiába lépdeltem feljebb és feljebb, mintha közben a fa egyre nőtt volna. Már nem mertem lenézni, olyan magasan voltam. A falu szélső házai olyan parányiak voltak, mint egy gyufásdoboz.
Néztem jobbra, néztem balra, de madárfészket nem találtam. Nem akartam elhinni, hogy ennek a fának lombjai közt ne legyen legalább egy fészek. Talán, ha feljebb kapaszkodom, akkor ott majd rálelek egyre sok – sok tojással.
Felhúztam magam a következő ágra abban a reményben, hogy sikerrel járok. Sajnos megint csalódnom kellett, mert sehol egy fészek. Tán csak nem egy elátkozott fára másztam fel? – mondtam magamban szomorúan, és azon gondolkodtam, hogy lemászok a földre. Inkább próbálkozok egy kisebbel. Már indulni készültem visszafelé, amikor a sűrű lombok között fura dologra lettem figyelmes. Mintha a fejem fölött házakat láttam volna. Mindez nagyon különös volt, mert még nem láttam olyat, hogy a fa tetején az ágak és levelek között házak lennének. Nem akartam hinni a szemeimnek. Lehet, hogy nem is igaz, amit látok, hiszen már jó közel lehettem a Naphoz, és az elvakított. Bizonyára valamelyik huncut napsugár tréfálkozik velem. Jól megdörzsöltem a csipáim, és újból felnéztem az ágak közé, és akkor nem csak házakat, hanem egy egész várost láttam odafent.
„Mi a fene!” – ugrottam egy nagyot, még arról is megfeledkeztem, hogy egy faágon állok, és ha továbbra is így ugrándozok, könnyen leeshetek a földre. Mivel már igen csak magasra kapaszkodtam, jó nagyot esnék, ha lepottyannék. Jobb lesz erre is odafigyelni, és nem ugrabugrálni itt fent a magasban.
A fa tetején levő város felkeltette az érdeklődésemet, és összeszedtem minden erőmet, hogy feljussak oda.
Aránylag könnyű dolgom volt, mert az ágak mintha lépcsőül szolgáltak volna, és csak lépegetnem kellett rajtuk felfelé.
Nem tellett bele öt perc és máris fent voltam.
A csodálkozástól alig kaptam levegőt. Meseszép városba kerültem, ahol minden ház és épület csokoládéból volt. Már messziről éreztem ennek a finom nyalánkságnak az illatát. Később erről úgy győződtem meg, hogy amikor a város szélső házához értem, ami egy kis földszintes hajlék volt, körbekerítve vesszőnek látszó csokoládéval. Ebből törtem le egy darabot, és már majdnem a számhoz emeltem, hogy megkóstoljam. Váratlanul kinyílt a házacska ablaka, és egy öreg nénike dugta ki rajta a fejét.
– Szervusz, fiúcska! – mondta – Jó, hogy erre jársz. Éppen szolgálót keresek. Beállsz-e hozzám szolgálni?
Megvallom meglepett a javaslata, de egyben tetszett is, mert mindjárt az jutott eszembe, ha itt maradok, akkor minden nap csokoládét ehetek. Igaz akkor még nem tudtam, hogy az egész fa tetején levő város ebből áll, és akárhová megyek, mindenhol ebbe botlok.
Egy kis gondolkodás után elfogadtam az öreg nénike ajánlatát, és beálltam hozzá szolgálónak.
Az volt a feladatom, hogy a munkadóm kecskéjét kellett kihajtanom reggelente legelni a rétre napestig.
Könnyű dolgom volt, mert a kecske békésen legelt. Ez alatt leheveredtem a fűbe, és ábrándozva néztem az égen úszkáló bárányfelhőket. Mikor este lett hazatereltem a kecskét és nyugovóra térhettem. Az öreg nénike nem terhelt meg más munkával.
Annyi csokit ehettem, amennyi csak belém fért. Ha megkívántam egy kis édességet, akkor odamentem az egyik közeli fához, és letörtem az egyik ágát, ami természetesen csokoládéból volt. Végül már úgy voltam vele, hogy tán még édes szülém tökfőzelékét is szívesen megettem volna, pedig máskor kergetni kellett, hogy legalább egy kicsi kanállal egyek belőle.
Egyik nap szörnyű dolog történt. Amint kihajtottam a kecskét, leheveredtem a fűbe. Már a csokira ránézni sem bírtam. Nem is hoztam magammal csoki faágakat rágcsálni, mint eleinte. Alig vártam, hogy este legyen, és az öreg nénike készítsen számomra egy jókora adag dödöllét friss tejfellel.
Feküdtem a fűben és ábrándoztam. Azon járt az eszem, hogy bizonyára az itteni világnak is van királya, akinek meg van egy szépséges leánykája. Elhatároztam, hogy feleségül veszem, még ha maga a hétfejű sárkány is állja az utamat.
Holnap reggel felmondok az öreg nénikének, és kikérem a bérem. Amikor zsebemben lesz, a vagyonom elindulok, megkeresni a király várát.
Mindez nagyon egyszerűnek, és könnyűnek látszott. Észre sem vettem, hogy elnyomott az álom.
Nagyon sokáig aludhattam, mert mikor kinyitottam a szemeimet a Nap már készülődött alábukni a nagy csoki hegy mögött.
Ijedten ugrottam fel, és mindjárt a kecskét kerestem, de nem volt sehol. Ilyen még sohasem fordult elő velem.
Elveszett a kecske. Hiába kerestem a mezőn, és a közeli erdőben.
Tán csak nem a farkas ette meg? Az öreg nénike szerint a környéken él egy nagy, és félelmetes farkas. Már többször megesett, hogy elrabolta az emberek állatait.
Most is ez történhetett.
Nagyon szomorú voltam, mert hogyan fogok elszámolni a néninek?
Búcsút inthetek a béremnek. Egy árva petákot, annyit sem fogok kapni, holnap reggel, mikor elbúcsúzok, és elindulok megkérni a királykisasszony kezét.
Félve mentem haza. Az öreg nénike már állt a kapuban, mint mindig. Már messziről láttam, hogy mérgesen méregetett végig, amiért a kecske nélkül tértem meg.
– Hol a kecske? – kérdezte, és mindjárt meg is adta kérdésére a választ. – Ugye te is a királykisasszonyról ábrándoztál a fűben feküdve?
Nem értettem, hogy ezt honnan találta ki. Azonnal meg is kérdeztem tőle:
– Néne, ezt meg honnan tudja?
– Ne felejtsd el fiam, én mindent tudok. Még azt is tudom, hogy éjjel, miről álmodsz. Jegyezd meg jól, a fejedbe látok!
– Jaj, de jó néne, akkor azt is tudja, hol van a kecske?
– Hogyne tudnám – mosolyodott el –, de nem árulom el. Neked kell meg keresned, ha kedves az életed. Addig nekem haza ne gyere, míg meg nem találod a kecskét!
Azt a nem jóját! Kaptam a kobakomhoz. Mi lesz most? Azt sem tudtam, melyik irányba induljak el kecskét keresni.
Csak tipegtem – topogtam, mint a legtöbb tanácstalan ember. Legalább a nénike azt árulná el délnek vagy északnak kell elindulnom.
Képzeljétek el, még erre sem volt képes, és ez nagyon bosszantott.
Nem tehettem mást nekem kellett határozni, hogy hol keressem az elkóborolt állatot.
Elindultam az orrom után. Igaz nem tudtam, nem-e rossz irányba megyek.
Szerencsére szállásadóm annyira ne volt rosszindulatú, mert útravalóul a tarisznyámba belecsúsztatott három hamuban sült pogácsát. Így legalább kicsit jobb kedvvel szaporázhattam lépteim.
Amíg a kecskét kerestem, szünet nélkül a királykisasszonyon járt az eszem, pedig higgyétek el, még azt sem tudtam, hogyan néz ki. Valami azt súgta, csakis szépséges teremtés lehet. Ki látott már ronda leánykát, akinek édesapja koronás fő.
Mentem hegyre föl, hegyről le, minden bokornál, sziklánál azt reméltem, mögötte legel a kecske. Sajnos minden egyes alkalommal csalódnom kellett, mert nem leltem rá.
Régóta baktattam már, és nagyon megéheztem. Gondoltam megeszem az egyik pogácsát, és a közeli patak friss vizéből csillapítom a szomjam.
Leültem egy kidőlt fára, és elővettem a pogácsát. Alig, hogy a számhoz emeltem, egy picinyke egér toppant elém, és kérlelni kezdett:
– Légy szíves adjál néhány morzsát a pogácsádból! Nagyon megéheztem. Már legalább három napja nem ettem.
Megszántam a kicsi cincogó állatot, és a pogácsám felét megosztottam vele. Ő is meg én is jóízűen elfogyasztottuk a finom eledelt, és közben meg sem mukkantunk, olyan csöndben voltunk. Aztán, mikor az utolsó morzsát is kicsi barátom felcsipegette a földről, barátságosan felém fordult:
– Legényke, jó tett helyében jót várj! Adok neked egy egérfogat, ha bajba kerülsz, akkor vedd elő, és forgasd meg háromszor a levegőben!
Megköszönte az egérke ajándékát, és elváltak útjaink. Én mentem jobbra, ő pedig balra.
Újból sokáig gyalogoltam megállás nélkül, és csak arra az időre álltam meg, hogy elfogyasszam a második pogácsát is.
Amint eszegetni kezdtem fejem fölött az egyik faágon egy tarka tollú madár kért tőlem a pogácsámból.
Szívesen adtam neki is. Amikor megette a tarka tollú madár ezt mondta:
– Amiért adtál a pogácsából, vedd el tőlem ezt a madártollat! Ha bajba kerülsz, forgasd meg háromszor, és segítek.
Eltettem a tollat, és elbúcsúztunk egymástól. A tarka tollú madár elrepült, és én meg folytattam az utamat.
Tarisznyámban már csak egy pogácsa lapult, amit egy hallal osztottam meg, mikor egy folyóhoz értem. Kaptam tőle egy halpikkelyt, amiért segítettem rajta.
Elfogyott a pogácsa, de sajnos még nem találtam meg a kecskét. Nagyon szomorú voltam. Ha nem találom meg az anyóka állatát, akkor búcsút inthetek a szép terveimnek.
Mentem, mentem és egyszer csak a világ végén találtam magamat. Most aztán igazán nem tudtam, merre tovább? Szerencsére a sors összehozott egy öregemberrel, aki a világ vége őrzője volt.
– Öregapám – fordultam hozzá –, hogyan tudnék visszamenni oda, ahonnan jöttem?
Az öreg arca elkomorult, és megvakarta a fejét.
– Hej, fiatalúr, ez nem lehetséges, aki ideér az, amíg világ a világ, addig itt kell maradnia.
Ezeket hallván nagyon majdnem elsírtam magam. Se kecske, se királykisasszony. Mi lesz velem? Tovább próbálkoztam az öregembernél:
– Talán mégis van valami megoldás. Nagyon kérem, segítsen, hogy visszamenjek a városba.
Részletesen elmeséltem neki a történetemet, hogyan kerültem a világ végére.
– Lenne egy mód, amit meg lehetne próbálni. Létezik egy földalatti alagút, de senki nem tudja, hol kell lemenni oda. Állítólag az alagút visszafelé vezet a te világodba. Sajnos, nem tudom, hol van a lejárata.
Ekkor eszembe jutott a kicsi egér. Hátha ő tud segíteni. Elővettem az egérfogat, és megforgattam háromszor. Azon nyomban megjelent előttem és kérdezte:
– Mit óhajtasz, édes gazdám?
Elmondtam neki, hogy mit keresek. Az egér elnevette magát, és vidáman intett, hogy menjek utána:
– Ennél mi sem könnyebb. Az alagút lejárata itt van a közelben, de tudd meg, csak részben vezet el oda, ahová menni akarsz. Az útját egy égig érő hegy állja el, és annál tovább nem tudsz menni. Eddig még nem volt olyan ember, aki megmászta volna. Ha neked mégis sikerülne, akkor túloldalon van egy végtelen tenger. Ezeken kellene túljutnod, hogy hazaérj, és megleld a kecskédet.
Gondoltam megpróbálom a lehetetlent, és elindultam a földalatti világban. Sokáig mentem koromsötétben. Egyszer csak egy nagy sziklába botlottam, és mindjárt tudtam megérkeztem a hegyhez. Gyorsan felsiettem a felszínre, és próbálkoztam a hegy megmászásával. A sziklák olyan simák és csúszósak voltak, hogy feladtam. Valóban ezen a hegyen ember nem tud túljutni. Ha csak, villant át az agyamon, nem segít valaki.
Előkaptam a madártollat és háromszor megforgattam.
Jött is gyorsan a tarka tollú madár, és kérdezte:
– Mit óhajtasz, édes gazdám?
– Vigyél át ezen a magas hegyen!
A madár füttyentett egyet, és mindjárt legalább kilencvenkilenc társa jelent meg felettem. Szélsebesen felkaptak, és amire magamhoz tértem, már a hegy túl oldalán is voltam a végtelen tenger partján.
A madarak elbúcsúztak tőlem, és visszarepültek ahonnan jöttek. Ott maradtam egyedül, és azon gondolkodtam, mitévő legyek? Hogyan ússzak át a tengeren.
Még szerencse, hogy nem feledkeztem meg a halpikkelyről. Ezt is elővettem, háromszor megforgattam, és nem kellett sokáig várnom, mert jött is a hal.
– Mit óhajtasz, édes gazdám? – kérdezte.
– Vigyél át ezen a végtelen tengeren!
A hal mondta, hogy üljek fel a hátára, és jó erősen kapaszkodjam meg az uszonyában. Mindent úgy tettem, ahogyan mondta.
Hiába volt végtelen a tenger a hal egy pillanat alatt átúszott velem, és lerakott a partra.
– Megérkeztünk – mondta, és elbúcsúzott tőlem, mert várták a kicsinyei.
Legyőztem minden akadályt, és egyszeriben a város határában találtam magamat. A hosszú, fárasztó út alatt megéheztem. Az első utam egy csoki bokorhoz vezetett, és falatozni kezdtem a sok – sok finomságból. Tudjátok, mit pillantottam meg váratlanul a bokor túloldalán. Ugye nem találjátok ki? Ott legelt a nénike kecskéje. Ugye erre nem számítottatok?
Nagyon megörültem neki. Azonnal elkaptam a nyakán lévő kötelet, és vezettem haza.
Már majdnem elértük a kicsi házat, mikor hátra pillantottam, és képzeljétek el, mit láttam. A kötél másik végéről eltűnt a kecske, és helyette egy gyönyörűséges leányzó szaladt utánam.
– Te meg, hogyan kerültél ide? – kérdeztem meglepődve. – Hol van a nénike kecskéje?
A leányka elmosolyodott, és csilingelő, kedves hangján mondta:
– Én egy elvarázsolt királykisasszony vagyok. Egy gonosz boszorka elvarázsolt még aprócska koromban, és addig kecskeként kellett tengetnem az életem, míg egy legény ki nem állja értem a próbát. Ezek szerint, te kiálltad és kiszabadítottál engem kecsketestemből. Meglásd, ezért édesapám teljesíti minden kérésedet!
Közben meg érkeztünk az öreg nénike házához, de itt egy újabb meglepetés várt, mert a rozoga ház helyén, egy kacsalábon forgó vár állt. Ablakából maga a király integetett nekem.
– Köszönöm, legényke, hogy megmentetted a lányomat. Gyere beljebb, és teljesítem, minden kívánságod!
Félve léptem be a várba, mert még olyan csillogást, ragyogást nem láttam, mint ami odabent. Egészen elhűltem a rengeteg, csodás látványtól, de legjobban az lepett meg, hogy a király mellett ott ült az öreg nénike aranyos, ragyogó ruhában. Amikor beléptem, mindjárt megkérdezte:
– Látom csodálkozol, hogyan kerültem ide? Én vagyok a királykisasszony nagymamája, aki vigyázott rá, míg a varázslat tartott.
Megvallom, akkor már semmit sem értettem. Minden összezavarodott előttem, és úgy éreztem az egészet csak álmodom. Valóban csak álom volt, mert amikor éppen a királynak el szerettem volna mondani, hogy cserében, amiért megmentettem a leánykáját, feleségül szeretném venni, belépett a szobába édesanyám, és mondta:
– Hétalvó, ébresztő! Mindjárt a hasadra süt a Nap. Iskolába kell menni.
Ez a hír nagyon elszomorított, mennyire jobb lett volna, ha még vár legalább néhány percet, és megtudom, elnyertem-e a királykisasszony kezét vagy nem.
Dúlva – fúlva felkeltem, gyorsan megmosakodtam, és felöltöztem. A konyhában már várt a finom reggeli, ami után elindultam az iskolába, azzal a reménnyel, hogy este, amikor lefekszem, hátha még egyszer eljuthatok abba a csodavárosba a fa tetején, és találkozhatok szépséges mátkámmal.
Elhatároztam, hogy az iskolában jól fogok tanulni, mert lehetséges a király azt is meg fogja tőlem kérdezni, hány ötöst kaptam ma.

Apó és a madarak


 

 

Apónak nem volt senkije. Kicsinyke házában éldegélt már hosszú évek óta. Senki nem nyitotta rá az ajtót.
Felesége már régen meghalt. Egyetlen fiúk messzi, külhonban él és csak nagyon ritkán jön haza látogatóba. Igaz levelet negyedévente ír apjának, ilyenkor ez ünnep az öreg számára. Amikor a postás befordul a kapu ajtaján, szíve mindig nagyot dobban, mert tudja fia küldött neki levelet. Általában ezekben a levelekben semmi különös nem volt. Ennek ellenére mégis repdesett a boldogságtól, és amikor volt egy kis szabad ideje elővette a vásott kabát zsebéből az agyon hajtogatott levélpapírt, majd olvasta és olvasta a számára kedves sorokat.
Egyik nap ült a vén diófa alatt kezében a fia levelével, amikor néhány madár hozzárepült. Eleinte csak nézték az öreget a fa egyik magas ágáról, majd váratlanul a legidősebb megkérdezte vékonyka csicsergős hangján:
– Mit olvasol, apó?
– Fiam levelét. Ámerikában él.
– Akkor bizony nagyon messze van.
– Nagyon. Még csak elképzelni sem tudom, milyen messze.
– És, mit írt ebben a levélben?
– Mindenféléről. Főleg arról, hogy jól van és nincs semmi baj. Talán jövő nyáron hazajön, ha nem kell dolgoznia. Már szeretnék egy évvel öregebb lenni. Remélem, megérem a jövő nyarat. Csak ne fájnálak ennyire a lábaim!
Eddig az öregembernek fel sem tűnt, hogy beszélnek a madarak. Érdekes mindez olyan természetesnek hatott. Még sohasem beszélgetett madarakkal. Régen maga sem hitte volna el, hogy ez lehetséges.
– Te nem szeretnél elmenni Amerikába?
– Drága dolog az utazás. Ilyen magamfajta szegény embernek nincs pénze, hogy Ámerikába utazzon. De jó nektek! Van szárnyatok, és akárhová elrepülhettek.
A többi madár is az öregemberhez repült. Valósággal ellepték a diófa ágait, és érdeklődve nézték. Nem szóltak bele a társuk és az apó társalgásába. Csak némán figyeltek és, ha úgy hozta a sors bólogattak.
– Segítünk neked, apó. Elviszünk a fiadhoz. Akarod? – folytatta a madár.
– Vicceltek velem?
– Miért viccelnénk? Elrepítünk Amerikába. Egy kis varázslattal ott lehetsz. Nos, elfogadod ajánlatunkat? Nem kell egy évet várnod, hogy láthasd fiadat.
Apó szeme elhomályosult, hosszasan maga elé nézett és nem tudta, mit feleljen. Tanácstalan volt. Nem akarta elhinni, hogy a madarak erre képesek. Lehet, hogy csak álmodja az egészet? Nem lehet, hisz minden olyan valóságos. Érzi a délutáni szellő lágy cirógatását, hallja az utcáról beszűrődnek a kinti zajokat. Ennek ellenére mégis minden olyan különös és megfoghatatlan. Szíve hevesen kalimpálni kezdett és a homlokán izzadságcsöppök jelentek meg. Annyi ereje sem volt, hogy letörölje a homlokáról. Minden úgy összezavarodott néhány perc alatt.
A madár türelmetlenül megkérdezte:
– Nos, hogyan határoztál?
– Nem várhatnék egy kicsit? – nézett körbe a madarakon.
– Sajnos nem. Most azonnal kell a válaszod. Ha lejár az idő, akkor nem segíthetünk. Gondold meg magad, gyorsan!
– Ez olyan nehéz most. Nem vagyok felkészülve rá. Legalább egy órát hadd gondolkozzam rajta.
– Azt nem lehet. Jössz, vagy nem jössz? Nem várhatunk tovább.
– Jaj, Istenem! De szívesen mennék!
– Akkor, mire vársz? Döntsd el végre! Lejárt az idő.
Apó egy mély lélegzetet vett, még egyszer körbenézett, mintha a madaraktól akart volna segítséget kérni. Majd egy kicsit megszeppenve a félelemtől, de hangjában a remény is érezhető volt, elfogadta az ajánlatot.
– Vigyetek! Már nagyon szeretném látni a fiamat.
– Ez a beszéd – vidult fel a madár. – Elviszünk Amerikába. Meglásd, az utazásból semmit sem veszel észre! Egy – kettőre ott leszünk. Készülj fel, mindjárt indulunk!
Az öreg azt sem tudta, mit kell tenni? Hogyan készüljön fel? Akart valamit kérdezni a madártól, de az a többiekkel hirtelen felkapták és repülni kezdtek vele át erdőn, mezőn, és tengereken egészen Amerikáig, ahol egyetlen szeretett fia lakott.
Az útból semmire sem emlékezett. Egyszer csak egy nagy, modern ház előtt találta magát.
Itt lakna a fia? – csodálkozott el. – Még sohasem látott ilyen csodás házat. A házhoz egy nagy kert is tartozott hatalmas kék úszómedencével. A garázs ajtaja nyitva volt és odabent két pompás autó látványa hívta fel a figyelmét. Embert nem látott sehol.
Ekkor valami iszonyatos félelem fogta el. Nem tudta megmagyarázni, mi lehet ez. Újból heves szívdobogást érzett és ráadásul keze, lába remegett. Szeretett volna elfutni, de testéből elszállt minden erő. Lerogyott a járda szegélyére és szeme előtt minden elhomályosult. A világ pedig forgott, forgott egyre gyorsabban.
Senki sem értette, mi történt apóval. Nem látszott rajta, hogy beteg lett volna. Hiába hívtak orvost. Már nem tudott segíteni.
A vén diófán a madarak szomorúan csicseregtek, mintha ők is siratták volna.

Angyalok szállnak


 
Hideg, téli éj volt. Az égen fagyosan ragyogtak a csillagok és még a Holdapó is dideregve indult el a hosszú égi útján, alig várva, hogy már leteljen az éjszakai szolgálat.
Mindenki fázott és vacogott. Az erdei állatok némi melegséget keresve összebújtak, vagy biztos helyett kerestek maguknak a bokrokban, hasadékokban és egy öreg fa odvában.
Egy öregember bandukolt jégben, hóban menedéket keresve magának az erdő sűrűjében.
Miért jár ő egy egymaga ily cudar időben, az erdőben? – kérdezte a kicsi őz, amikor kisandított rejtekhelyéről. – Más ember téli éjjel behúzódik házacskájában és onnan hallgatja, amint a jeges északi szél dudorászik a kémények között. Ki ő és. mit akar itt? – bármennyire is szerette volna, kérdésére nem kapott választ.
Pár nap múlva Karácsony. A házakból finom tészták illata szállt ki a szabadba. Már a fenyőfák is várják, hogy bevigyék őket a meleg szobába és ott gyermekek táncolják körbe őket.
Az öreg csak ment és ment egyre fájdalmasabban húzta lábait. Bizonyára nagyon fáradt lehetett. A hideg szél pirosra csípte arcát és orrát, kezei elgémberedtek, alig bírta fogni a botját, amivel támogatta magát, hogy a néha – néha feldühödő szél fel ne lökje. Ilyen korban, egy sötét erdőben, ha elesik az ember, az végzetes is lehet. Nincs, aki talpra segítse, belékaroljon, és biztonságos helyre vezesse. Itt csak magára hagyatkozhat az ember. Egyedüli támasza csak a botja volt. Nélküle talán már egy lépést sem tudott volna tenni. Nehéz az öregség, főleg, ha fáj valami a testnek.
Éhes is volt. Ki tudja, mikor evett utoljára. Tarisznyája üresen árválkodott. Már megette az utolsó kenyérhéját is. De mit tud enni itt a sötét, fagyos erdőben. Messze még a reggel, hogy valamilyen lakott helyre botorkáljon.
Még egy lépést! Még egy lépést! – biztatgatta magát. Igazából nem tudta hová megy. Csak gépiesen vitték előre a lábai. Bármennyire is szeretett volna menni egyszer csak elfogyott az ereje. Egy közeli vastag törzsű fának dőlt és holtfáradtan lerogyott. Már azt sem érezte, milyen hideg a hó, és hogy jégcsapokon citerázik a szél. Jó volt megpihenni, nem menni tovább.
A fa odvában lakó bagoly ijedten meresztgette szemeit az öregember felé. Sok mindent már megélt, de még ő sem látott ilyet, hogy egy öregember éjszakázik Karácsony közeledtén az erdőben.
Nincs neki otthona, családja, aki meleg ételt rak elé? Miért indult neki az öreg a nagy ismeretlennek? Hová akart eljutni, ilyen cudar éjjelen? – tépelődött magában a bagoly. – Segítenie kellene neki, mert még megfagy. De ő, hogyan tudna segíteni egy embernek? Hiába okos, és tanult állatnak gondolják sokan. Mégsem tudja a választ. Ilyen esetről nem szól a fáma.
Tenni kell valamit, de sürgősen! Egyre hidegebb az idő. Úgy látszik, ma éjjel a tél tábornok megmutatja erejét. Mindent megfagyaszt, ami útjába kerül. Nincs kegyelem. Ezen az éjjelen ő lesz az élet, halál ura. Az öregembert is megfagyassza, ha csak valami csoda nem történik.
De milyen csoda történhetne itt ebben a távoli erdőben? Nincs esély, hogy bárki is megmeneküljön.
A bagoly csak nézte és nézte, és közben törte a fejét. Váratlanul, mint amikor nyáron a sötét felleget villám hasítja ketté. Úgy jött az ötlet kicsi fejébe. Megtalálta a megoldást, ás ujjongva elrepült valahová a fáról.
Elmegy az erdő legerősebb állatához a medvéhez. Igaz ilyenkor őkelme téli álmát alussza, de remélhetőleg nem haragszik meg rá, amiért felébreszti.
– Mackó koma, – lépett az alvó állathoz – segítségedet kérem. Az erdőben van egy öregember, fekszik a fa alatt, ahol van az odúm. Ha nem segítünk neki, akkor reggelre megfagy.
A nagydarab bundás állatnak nem nagyon tetszett, hogy a bagoly felébresztette legjobb álmából. Hatalmas mancsával majdnem odacsapott a bagolyra, amiért nem hagyja aludni. Végül aztán meggondolta magát. Eszébe jutott, még ő is kerülhet bajba és akkor neki is jól jöhet a segítség.
Brummogva kikászálódott jó meleg vackából és elindult a bagoly után.
A medve körbeszaglászta az elalélt öregembert és tanácstalanul megkérdezte:
– Mit tegyünk vele?
– Valami biztonságos helyre kellene vinni. Itt jéggé fagy reggelig.
– Hová vigyük? Barlangodban talán átvészelhetné az éjszakát és erőt gyűjthetne, hogy tovább menjen.
– Még hogy bevigyem a barlangomba. Oda ember be nem teheti a lábát! – tiltakozott a medve. – Nem engedem meg.
– Mackó koma, csak most az egyszer tegyél kivételt. Szegény olyan öreg és elesett. Segítenünk kell rajta. Jóisten is ezt kéri tőlünk.
A medve hosszasan gondolkodott. Látszott rajta, hogy nem tudja, mit tegyen. Végül kinyögte:
– Egyedül el sem bírom. Szólok bátyámnak, hogy segítsen.
– Siess, kedves Mackó koma! Nagyon hideg az éjszaka. Szegényke már nem sokáig bírja.
A hatalmas lábait nyakába szedve elrohant és néhány perc múlva visszatért bátyjával. Felmarkolták az öregembert és elvitték a medve barlangjába. Ott puha mohára fektették, és még száraz levelekkel be is takarták.
Amíg az öregember aludt a medve és a bagoly őrködött odakint, nehogy valaki felébressze. Bármennyire is titkolták, valahogy mégis híre futott, hogy a medve barlangjában egy ember piheni ki a hosszú út fáradalmait. Talán a kicsi, kíváncsi mezeiegér híresztelte el az erdőben a nem mindennapi eseményt.
Egyre több állat kezdett gyülekezni a barlang környékén. Eljött a fürgelábú őz, majd a szarvas. Róka is egyszer csak megjelent valahonnét, és lefeküdt a hóba egészen közel a bejárathoz, hogy elsőnek láthassa meg az öregembert. A környék fái is megteltek madarakkal. Pedig ők nem nagyon szeretnek repdesni éjjel. Szívesebben elüldögélnek a fák magas, biztonságot adó ágain. De most hiba lett volna távol maradni. Még hogy lemaradjanak az emberrel való találkozásról.
Aki csak élt és mozgott, az mind eljött, és türelmetlenül várta, hogy az öregember felébredjen. Bármennyire is szerették volna siettetni a dolgot, szegény annyira kifáradt, hogy még a nappalt is átaludta. Már attól tartottak, hogy meghalt. Be is küldték a harkály doktort, hogy nézze meg, mi van az öreggel? A harkály jól megvizsgálta, mint ahogy illik egy orvosnak, és örömmel jelentette társainak, nincs, semmi baj csak mélyen alszik a vendégük. Egy kis idő kell, míg kipiheni magát. 
Az erdő állatai elhatározták, hogy megvendégelik az öregembert. Miért ne tennék, hiszen karácsony van.
A barlang előtti fenyőfát szépen feldíszítették. Aggattak rá mindenféle gyümölcsöt és erdei díszt. Alája meg ajándékot raktak, ami bizonyára tetszeni fog az öregembernek.
A szarkákat elküldték a közeli faluba, hogy szerezzenek valamilyen elemózsiát. Valószínűleg éhes lesz, amikor felébred. Mégsem eheti azt, amit az erdő állatai.
A madarak elrepültek és hamarosan sok – sok ennivalóval tértek vissza. Volt ott egy hatalmas szikla, és most ez szolgált asztalként. Amikor már minden készen állt a medve belesett a barlangba. Az öregember éppen akkor nyitotta ki a szemét. Először nem tudta, hol van? Azt hitte csak álmodja az egészet. Megpróbált visszaaludni, hogy az álom tovább tartson. De még mielőtt újból elaludt volna meglátta a medvét. Ijedten húzta össze magát a vackán. A medve barátságosan közeledett hozzá. Szegény öreg annyira reszketett a félelemtől, hogy majdnem elájult. Szemei előtt lepergett élete, és várta a legrosszabbat.
Lehet, hogy ez látta meg a medve és megállt. Intett a többi állatnak, hogy jöjjenek be, és valahogy értessék meg vendégükkel, hogy nem kell félnie. Előre küldték a nyulacskát és a kicsi őzet. Mégis csak kedves állatok és az ember is szereti őket.
Jó volt a terv. Az öregember kissé megnyugodott és megsimogatta a lábánál ugrándozó állatokat.
– Hol vagyok! – kérdezte csodálkozva. – Ez valóság vagy csak álmodom az egészet?
A kicsi őz nagy szemeivel biztatón ránézett, és mintha azt mondta volna:
– Ne félj, bácsi! Nem kell félni tőlünk! Gyere ki a barlang elé és együtt ünnepeljük a kisded megszületését!  
Az öregember kissé bizonytalanul, kibotorkált a barlang elé, és ámulva látta, hogy az állatok milyen gazdagon megterített asztallal várták a csillagos ég alatt. A fenyőfán jégcsapok ragyogtak, ahogy a Hold bágyadt fénye megcsillant rajtuk.
Az égen angyalok szálltak hirdetve megszületett a Jézuska.

Béka és a királykisasszony

 

  Egy nap a béka elhatározta, hogy megnősül. Nem akárkit akart feleségül venni, hanem egy szépséges királykisasszonyt a közeli várból. Már régen kinézte magának, amikor a szépséges leányzó fényes kísérettel sétálgatott a tó partján.
Fogta magát és elindult, hogy a királytól megkérje a kezét. Nem kellett sokat mennie, a vár nem messze volt, egy magas hegy tetejéről nézett le a környező falvakra. A béka egyet – kettőt ugrott és már fent is volt. Igen ám, de a kapuban az strázsa megállította mérgesen ráripakodva:
– Hová, hová, béka? Ide nem lehet csak úgy egyszerűen bemenni. Van – e engedélyed a királytól?
– Az bizony nincs – válaszolta nyugodtan. – Azért megyek, hogy megkérjem a királykisasszony kacsóját. Feleségül akarom venni.
Erre a strázsa olyan hangosan kezdett el nevetni, hogy nevetése felhallatszott egészen a király trónterméig.
– Ki nevet ilyen hangosan? – dugta ki a fejét a király az ablakon kíváncsian.
– Fenséges királyom, bocsánatét esdeklem – szeppent meg a kapunál álló. – Van itt egy béka, és azt mondja, feleségül akarja venni fenséges királyom leánykáját.
A királyt nagyon meglepte, amit hallott. Mindjárt elfogta a düh ezért a pimasz szemtelenségért, de kíváncsi is volt, milyen az a béka, aki ilyenre vetemedik.
– Engedd be, majd döntök a sorsáról. Ha csak nincs valami jó mentsége merészségéért, bíz’ Isten fejét vetetem – mondta a király.
Így a béka a király színe elé járulhatott az ezüsttel, arannyal és drágakövekkel kirakott trónterembe.
– Jó napot, királyi fenség! – üdvözölte illedelmesen a béka a koronás főt. – Azért jöttem, hogy megkérjem leánykájának a kezét. Szeretném feleségül venni és boldogan élni vele, amíg a sír el nem választ minket.
Ezt hallván a királynak sem kellett több. Olyan haragra gerjedt, hogy a koronája alatt a megmaradt, gyár hajzata emelkedni kezdett és majd leugrott a trónról.
– Szedte – vette teremtette, te kutyafülű brekeke, hogy merészeltél ilyen ajánlatot tenni fenséges királyodnak. Amit mondtál és tettél főben járó bűn, és fejvesztés jár ezért. Holnap reggel a bakó lecsapja a fejedet. Most pedig bezáratlak a váram legsötétebb tömlöcébe, amelynek csak egy parányi rácsos ablaka van a külvilágra.
– Csak meg ne bánja, fenséges királyom – mosolyodott el a béka. – Apám nem venné jó néven, ha ilyet tenne velem.
– Ki a te apád? Tán csak nem egy király?
– De bizony egy király és hatalmas serege van. Ha megneszeli, hogy fenséged lenyakaztatott, vitézei, mint hatalmas szélvihar megindulnak vára ellen és egy szempillanat alatt lesöprik a földszínéről, mintha nem is lett volna ezen a hegyen.
Természetesen ezt nem hitte el a király. Azt gondolta, hogy a béka így próbálja menteni az életét. Inkább még haragosabb lett és megparancsolta katonáinak, azonnal csukják a leánya kérőjét a tömlöcbe.
Oda is került szegény béka, de nem esett kétségbe. Felkuporodott a kemény fapriccsre és énekelni kezdett. Olyan szépen énekelt, hogy, aki meghallotta, az nem tudott betelni a gyönyörűségtől. Egyik dal szebb volt, mint a másik.
A tömlöc kicsi ablakán az éneklés felhallatszott egészen a királykisasszony szobájáig. Estig csak hallgatta ábrándozva, de amint a jó öreg Nap alábukott a közeli dombok mögött és besötétedett, és a várban mindenki álomra hajtotta a fejét, lelopózott a tömlöc kicsi ablakához.
– Ki vagy te ott lent a tömlöc mélyén, aki ilyen szépen énekel? – kérdezte.
– Megtudhatod, ha adsz egy csókot – válaszolta a béka.
– Hogy adhatnék csókot, amikor te tömlöcben vagy, én pedig kint? A porkoláb nem enged be hozzád.
– Nem is kell bejönnöd, csak tartsd ide a kicsi szád a rácshoz!
A királykisasszony nem tudott ellenállni a kérésnek, és leguggolt a szájacskáját a rácshoz csücsörítette. Ekkor a béka felugrott a rácshoz és hagyta, hogy a király leánykája megcsókolja. Amint elcsattant a csók, abban a szent minutumban a békából egy királyfi lett.
– Királyfi vagyok – mondta a béka és visszaült a priccsre.
Mindebből a királykisasszony nem sokat látott, mert koromsötét volt. Ellenben annyit érzett, hogy, akit megcsókolt, annak a csókja mézédes volt. Valósággal beleremegett. El is határozta, hogy reggel megkéri édesapját, hogy, aki a tömlöcben senyved, engedje szabadon!
Alig várta, hogy megvirradjon. Azonnal rohant a trónterembe, ahol már apja éppen utasította a bakót, hogy nyakazza le a tömlöcben raboskodót.
– Kegyelem! Kegyelem! – kérlelte a királyt a lánya. – Édesapám, vond vissza parancsodat! A tömlöcbe egy királyfi van. Vétek lenne fejét venni.
A király azt hitte kislánya meghibbant és félrebeszél. Ezért mérgesen rá is ripakodott:
– Drága, egyetlen leánykám, ne beszélj szamárságokat! Tegnap én zárattam be a tömlöcbe egy szemtelen békát. Hogyan lehetne az királyfi? Talán csak álmodtad az egészet, és még ne ébredtél fel rendesen.
A királykisasszony addig – addig beszélt apjának, amíg az fogta magát és hármasan lesétáltak a tömlöcbe, megnézni vajon igazat szólt – e a lánya.
Ott volt ám csak nagy csodálkozás, amikor meglátták a királyfit nyugodtan aludva a kemény priccsen aranyló gúnyában.
– Szentséges Úristen! – csapta össze a kezét a király. – Leánykám igazat beszélt. Még szerencse, hogy szegény királyfinak nyakán hagytam a fejét. Lett volna belőle nagy kalamajka. Apja a szomszédos király elküldte volna ellenem a félelmetes seregét. Csak azt nem értem, hogyan lett a fiúból béka?
Erre már a királyfi is felébredt és azonnal sietett magyarázatot adni a talányra:
– Tudja, fenséges királyom, amikor pöttöm gyermek voltam, járt nálunk egy gonosz vénasszony. Mindenáron azt akarta, hogy apám fogadja be a várba és ő legyen a jövendőmondója. Amikor elküldte drága szülém, a gonosz vénasszony átkot szórt reánk. Azt kívánta, amint betöltöm a hetedig életévemet, azonnal változzak békává és addig éljek egy tóban, amíg egy szépséges királykisasszony meg nem csókol. Szerencsémre leánykája tegnap este adott egyet. Így elszállt az átok és varázslat. Most már én is ember lehetek. Ha fenséges királyom, nem veszi zokon, szeretném újból megkérni kislánya kezét.
A király először nem is tudta, mit válaszoljon. Hol lányára, hol a királyfira nézett. Végül megkérdezte a szemeit szemérmetesen lesütő királykisasszonyt:
– Lányom, akarsz – e ennek a királyfinak a hites felesége lenni?
-Hogyne akarnék, édesapám – jött mindjárt, gondolkodás nélkül a válasz. – Nálánál jobb és derekabb férjet el sem tudok képzelni magamnak.
Ezt meghallván a király is megnyugodott. Elküldte a bakót.
– Bakó, ma már nem lesz szükség rád. Menj Isten hírével a hajlékodba. A váramban kivégzés helyett esküvő lesz, amire mindenkit meghívok, aki csak él, és mozog a környéken.
Hamarosan meg is tartották a lakodalmat, amely olyan jól sikerült, hogy még a kutyák is rántott húst ettek. Három éjjel, három nap tartott a vigadalom. Nem volt olyan ember, aki ne táncolt volna. Én is hivatalos voltam, és együtt mulattam az ifjú párral. Aztán, amint letelt a három nap, a király felszólította a táncoló és nótázó népséget, hogy most már menjenek haza, mert nagyon elfáradt.
A királykisasszony és a királyfi pedig felültek egy szellő hátára, és elröpültek a kerek erdő közepébe, ahol boldogan éltek, míg meg nem haltak.
Aki nem hiszi, járjon utána! Itt a vége, fuss el véle!  

Butykos, amelyből soha nem fogy ki az itóka

 

Egyszer régen hajdanában, már meg nem mondom mikor, élt egy iszákos ember. Állandóan részeg volt. Soha ki nem józanodott. Szomorkodott is miatta eleget a felesége. Hiába kérte urát, hogy ne igyon annyit és legyen rendes ember, mint más. Ha meg is ígérte, hogy többé nem néz a pohár fenekére, másnap már meg is szegte esküjét. Nem bírta ki, hogy ne kortyolgassa a hegy nedűét.
Az asszony mindent megpróbált, hogy férjét leszoktassa az italozásról. De nap nap után mindig kudarcot vallott. Ijesztgette, könyörgött neki sírva, hogy így meg úgy a részegség nem vezet semmi jóra. Előbb utóbb baj lesz, ha nem hagyja abba a borospohár emelgetését. Oda lesz egészsége és elissza minden vagyonkájukat. A hitelezők előbb – utóbb követelni fogják a kölcsönadott pénzt. Még végül a kicsinyke házukat is elárverezik fejük fölül. Földönfutókká válnak és mehetnek a nagyvilágba.
Ez sem hatotta meg a férfit, sőt napról napra egyre több itóka ment le a gigáján.
Egyik nap is, amikor szegény asszony bánatában pityeregni kezdett és a házacska előtti kiskertben kapálgatta a virágokat, arra ment egy öregember. Olyan öreg volt, hogy szakálla a földet érte. Senki sem tudta, ki ő? A faluban még sohasem látták és azt sem tudták, mit keres itt.
Megállt a síró asszonynál és szelíd hangon megkérdezte:
– Lányom, miért itatod az egereket?
A nő szomorúan az öregre nézett és, hogy szíve bánatát kiöntse elmesélte a részeges férjét, miket kell neki kiállnia egy boros butykos mellett.
– Ez miatt ne sírjál, lányom! – vigasztalta az öregember.
– Hogyne sírnék, öregapám – csattant fel a nő, mert azt hitte, hogy a vénember is a férjét védi. – Látom maga is az iszákosok pártján van.
– Ne hidd! Őszintén segíteni szeretnék, ezért kérlek hallgass meg!
– Nem bánom, mondja! Hogyan tudna segíteni nekem?
– Adok neked egy butykost. Tessék, itt van – a hátizsákjából előhúzott egy jókora boros butykost és a nő felé nyújtotta. – Tele van finom borocskával. Ebből a butykosból soha nem fogy ki az itóka…
Az elkeseredett asszony nem engedte végigmondani az öreg megkezdett mondatát. Mérgesen felpattant és fenyegetően mondta:
– Na, ugye, mondtam én, maga is csak egy részeges ember, aki uramat pártolja. Nem engem akar maga segíteni, hanem az ivócimboráját. Azért ad neki olyan butykost, amelyből soha nem fogy ki a bor, hogy még csak meg se kelljen mozdulnia, ha be akar rúgni a disznófajzata.
– Édes lányom, ne értsél félre! Megértelek, hogy dühös vagy. Kérlek legalább hallgass végig, mit akarok mondani!
Az asszony duzzogva szemeit az öregemberre vetette és flegmán mondta:
– Hallgatom, de olyat mondjon öregapám, ami nekem is tetszik, mert máskülönben mérges leszek és ráuszítom a kutyát!
Az öreg elmosolyodott és folytatta:
– Add oda férjednek ezt a butykost, és biztasd, hogy igyon belőle! Hamarosan meglátod, mi fog történni.
A nő hitte is meg nem is, amit az öregember mondott. Úgy gondolta férje már részegebb nem lehet, ha megissza ezt a bort. Legalább lesz egy szép butykosuk. Szó, ami szó az ajándékba kapott itókatartó míves munka volt. Testvérek közt is megért az ára egy aranytallért.
A férj nem volt otthon. Valahol a cimboráival iszogatott. Egy bort szerető embernek mindig akad barátja, aki segít neki az ivásban. Amikor hazatámolygott alig bírt megállni a lábán. Majdnem fellökte a feleségét.
– Mit főztél vacsorára asszony? – kérdezte és lerogyott az asztal mellé a székre. Mindjárt meglátta a butykost az asztalon. Felcsillant a szeme és már nyúlt is feléje.
Majdnem elérte, amikor a butykos egy nagyot ugrott egyenesen le a konyha kövére.
Először mindketten azt hitték, hogy a részeg férj verte le ügyetlenül. A felesége még rá is mordult:
– Hogy lehet ilyen ügyetlen. Leverte a butykost. Még szerencse, hogy nem tört el.
A férfi lehajolt, hogy felvegye, de az tovább ugrott. Ekkor már nagyon meglepődtek és ördöngösséget láttak a dologban.
– Te asszony, milyen butykost tettél az asztalra? Hisz ennek lába van és elszalad az ember elől.
A részeges elindult, hogy megfogja az ördögadta butykost. Bármennyire is iparkodott, az mindig kicsúszott a kezéből. Pedig már sokszor úgy érezte elkapta, de az utolsó pillanatban kiszabadult.
Az asszony kíváncsiságtól hajtva loholt a férje után, aki már az utcán kergette a boros butykost. Bármennyire is szerette volna elkapni, annál jobban nem sikerült.
Ki tudja, hogy már hányszor szaladták körbe a falut, de még mindig nem sikerült a részeges férfinak inni belőle. Pedig annyira szomjazott, hogy majd kiszáradt a torka. Futott – futott megállás nélkül és rimánkodva kiabálta:
– Állj meg butykos! Csak egy korty borocskát engedj inni. Olyan szomjas vagyok, majd elepedek.
Akkor a boros butykos egy pillanatra megállt és mondta:
– Ihatsz belőlem, de csak egy kortyot és akkor, ha igazán megszomjaztál. De ha látom, hogy megint részegeskedsz, soha többé nem oltom a szomjad.
A részeges férfi annyira szomjas volt, hogy bármit megígért volna.
– Elfogadom ajánlatodat, csak már adjál inni.
A boros butykos közelebb ment és hagyta, hogy a férfi a szájához emelje. Jó nagyot húzott belőle oltva az iszonyatos szomjúságot.
– Ej, de jól esett! Egészen felüdültem ettől a borocskától.
Amikor még egyszer inni akart belőle, a butykos így szólt hozzá:
– Vigyázz, ha berúgsz, akkor soha többé nem érsz utol! Mindörökre elszaladok előled.
A férfi ezeket hallván megrettent, és nem mert inni belőle. Inkább visszaballagott a házába és bocsánatot kért feleségétől, amiért annyi éven át szomorúságot okozott neki. Megígérte, hogy ezentúl nem rúg be. A butykosból is csak akkor iszik egy keveset, ha megszomjazik.
Ennek felesége nagyon megörült és hálás volt az öregembernek, amiért segített, hogy férje jó útra térjen.
A boros butykos az asztal közepére került és csak akkor ittak belőle, ha megszomjaztak. Ki tudja, mi mód, de soha ki ne fogyott belőle a finom bor. Talán azért, mert a férfi felesége titkon minden éjjel feltöltötte, de az is lehet, hogy a boros butykosnak varázsereje volt.
Ezt döntsétek el ti magatok!

Kicsi mókus világgá megy

Hol volt, hol nem volt, egyszer egy hatalmas erdő rengetegében élt egy kicsi mókus. Az egyik szép, tavaszi nap elhatározta, hogy világgá megy, megnézi, máshol hogyan élnek a mókusok.
Előkereste a nagy utazókofferét, belepakolt minden fontos dolgot, és elment az erdőhöz legközelebb lévő vasútállomásra.
A jegypénztárban ülő vasutas udvariasan megkérdezte tőle:
– Hová kéri uraságod a jegyet?
– Világgá szeretnék menni. Tulajdonképpen teljesen mindegy melyik irányba indulok el – válaszolta.
A vasutas adott neki egy jegyet, amellyel elutazhatott a tengerig.
A kicsi mókus még sohasem látott ilyen nagy vizet. Ámulva állt a tenger partján, és éppen azon gondolkodott, hogyan tud átkelni a túlsó partra. A mókusok nem tudnak úszni. Igaz nagy mesterei az ugrálásnak, de erre még ő sem képes, hogy egy ugrással a másik parton legyen.
Törte a kobakját, mitévő legyen, amikor egy ezüstpikkelyes hal megjelent a vízben előtte.
– Át szeretnél menni a túlsó partra? – kérdezte.
– Igen – válaszolta a kicsi mókus.
– Szívesen elviszlek a hátamon – ajánlkozott fel a hal. – Ha ki tudod fizetni a fuvardíjat, állok a szolgálatodra.
– Mennyiben kerül a fuvar?
– Mi van a kofferedben?
– Sok–sok finom mogyoró.
– Mi halak nem szeretjük a mogyorót. Van - e még valami más abban a nagy utazókofferben?
– Van, de azok mind személyes holmim. Fogkefe, fogkrém, szappan, törölköző meg miegymás, ami nélkül egy utazó nem létezhet.
– Akkor sajnos barátocskám, nem tudok segíteni. Ugye megérted ingyen nem kívánhatod tőlem, hogy ilyen nagy útra vállalkozzak. Próbálkozzál máshol, talán ott nagyobb szerencséd lesz – mondta a hal és tovább úszott. Csak egy vízörvény maradt utána.
A kicsi mókus bánatosan álldogált egy ideig a tengerparton, és nem tudta, mit tegyen.
A távolban megpillantott egy nagy, fehér hajót. Gyorsan odasietett. Szerencséje volt. A hajó parancsnoka éppen matrózokat keresett a fedélzetre.
– Tessék, uraim, jól megfizetem, aki beáll hozzám matróznak! Lesz pénz, étel, ital, aki nálam szolgál.
Ez nagyon megtetszett a kicsi mókusnak és azonnal jelentkezett matróznak.
– Nálam egy matróznak három évig kell szolgálnia – mondta a hajó kapitánya.
– Ha uraságod elfogadja feltételeimet, akkor szívesen alkalmazom hajómon.
Nem sokat habozott, aláírta a belépési nyilatkozatot és beállt matróznak. Az volt a dolga, hogy egész nap a hajó fedélzetét kellett sikálnia. Ha véletlenül csak egy parányi kosz is maradt valahol a fedélzeten, a kapitány ordibálni kezdett. Csak úgy visszhangozott szavaitól a hajó. Ilyenkor a matrózok félelmükben bebújtak volna még az egérlyukba is. A kapitány félelmetes ember volt. Nem ismert kíméletet.
Nem volt könnyű sora szegény kicsi mókusnak. A rengeteg munka nagyon megviselte. Este alig várta, hogy lehajthassa a fejét. Reggelig úgy aludt, mint a bunda.
Egyszer minden rossz véget szakad, és letelt a három év. Éppen a hatalmas tenger másik partján jártak, amikor eljött ez az idő.
Kikérte fizetését, és ahogyan illik elbúcsúzott társaitól és a hajó kapitányától, aki arra kérte, hogy még írjon alá három évnek, de a kicsi mókus inkább a szabadságot választotta.
Elindult, hogy felfedezze az új világot. Egy idő után azt kellett megállapítania, mindenhol vannak nagy erdők, mint ahonnan elindult. Valójában nem sok újat látott. Akár otthon is maradhatott volna. Kár volt világgá menni.
De ő csak ment és ment, ahogy vitték előbbre lábai. Mivel, a Föld gömbölyű azt vette észre, hogy ugyanabban az erdőben van, mint ahonnan elindult. Éppen az odújánál lyukadt ki. Váratlanul egyszer csak hallja, amint szomszédja harkály Peti harsány hangon üdvözölte:
– Isten hozott világjáró kicsi mókus, itthon! Olyan jó újból látni téged. Mesélj merre jártál? Hol voltál? Bizonyára sok, szép helyen jártál.
A koffereit lerakva a földre, fáradtan leült egy faágra, és mondott:
– Mindenhol jó, de legjobb otthon. Tudod, harkály Peti barátom, sok helyen jártam, sok mindenkivel találkoztam. Azt hittem a világban máshol, minden mogyoróból van. Utam alatt megtapasztaltam, mogyoró csak ott terem, ahol mi mókusok megdolgozunk érte. Körbejárhatod a földgolyót, öledbe semmi sem hullik ingyen.
Harkály Peti érdeklődve hallgatta barátja beszámolóját, és kicsit csalódottan megkérdezte:
– Akkor szerinted, én ne is menjek világgá?
– Megpróbálhatod – válaszolta a világot járt kicsi állat – de nagy értelmét nem látom. Ha igazán boldogulni kívánsz, akkor a mi szép, kerek erdőnkben is megvalósíthatod álmaidat. Ha kitartó vagy és szorgalmas itt is lehet belőled valaki – mondta, és bement az odújába. Még mielőtt végképp eltűnt volna visszaszólt – Barátom, ne feledd a föld gömbölyű. Ha elindulsz valahová, mindig oda lyukadsz ki, ahonnan elindultál.
Ezen harkály Peti elgondolkodott, majd egykedvűen folytatta a fák kopogtatását, és közben azon morfondírozott, mi lenne, ha ő is világgá menne?

Üvegpalota

 

 

Hol volt, hol nem volt, túl az Óperenciás tengeren, ahol a kurta farkú kismalac túr, volt egy csodálatos kacsalábon forgó vár. Ebben a várban lakott egy jószívű király a feleségével.
Mindenki nagyon szerette a királyt. Az országban lakó alattvalók bátran fordulhattak hozzá bármilyen kéréssel, mindig kisegítette a bajbajutottat.
Ellenben a királyné ezt nem nézte jó szemmel. Állandóan zsörtölődött férjével, amiért minden ellenszolgáltatás nélkül segít a jobbágyoknak.
– Férjem uram, ez így nincsen rendjén – mondta egyik nap a királyné. – Bárki jön hozzánk kegyed ingyen segít neki. Legalább kérné meg az árát. Lehetne minden segítség egy arany. Úgyis kevés aranytallér van a kincstárban.
A király kicsit elgondolkodott azon, amit a felesége mondott.
– De hiszen ezek a szegény emberek bajban vannak, akkor még én is csak terhet tegyek a vállukra? Sokuknak egy lyukas réz garasa sincs nem pedig aranytallérja. Hidd el drága feleségem, ez így van jól. Egy királynak az a dolga, hogy segítse a népét.
A királyné hümmögött egy ideig, majd magára hagyta a férjét.
Egy nap szörnyű dolog történt. Meghalt a király. Nagy fekete zászlók kerültek ki a királyi palota mind a négy tornyába hírül adva a gyászt. Sírt – rít az ország népe. Mindenki tudta egyhamar ilyen jó királyuk nem lesz. Most kihez fognak fordulni, ha bajban lesznek? Ki fogja őket segíteni? Csak azt remélhették, hogy a király felesége is olyan jó lesz, mint a férje.
Sajnos csalódniuk kellett, mert amikor az egyik szegény ember tehene elpusztult és a királynéhoz fordult, hogy segítse ki egy kis pénzmaggal, mert új jószágot kíván venni, a nő ráförmedt:
– Mit gondolsz, te szegény ember, nálunk a pénz a kertben terem az almafán?
– Nem gondolok én semmit kegyelmes királyné – szabadkozott az. – A királyuram mindig kisegített, ha bajban voltam. Visszaadom a pénzt, mihelyt lesz tehénkém és tejelni kezd. Csak addig kell nekem egy kis kölcsön.
A királyné mérgesen ráripakodott, aki ijedtében, azt sem tudta, mit tegyen? Maradjon vagy elfusson. Reszketve hallgatta a király feleségének a dörgedelemit.
– Akkor adok neked pénzt, ha holnap reggelig a vár melletti dombra építesz egy üvegpalotát. De vigyázz ennek a palotának mindene a küszöbtől a cserépig üvegből kell lennie. Ha csak egy valami is másból lesz, nem hogy pénzt nem kapsz, de még a fejedet is vetettem a bakóval.
Nagyon megijedt a szegény ember. Sírva ment egészen hazáig. Úgy hullott a szemeiből a könny, mint a záporeső. Már nagyon bánta, hogy a királyné segítségét kérte. Jobb lett volna, ha otthon marad és a házacskája előtt a kispadon csapkodja a lábaszárán a legyeket. Hogyan építsen üvegpalotát, amikor egy árva fillérje sincs? Olyan szegény, mint a templom egere.
Amikor nagy búsan benyitott a házba, fiacskája mindjárt látta, hogy édesapjának valami baja van.
– Mi a baj, édesapám? – kérdezte kíváncsian. – Látom, igencsak lógatja az orrát. Mondja el nekem, hátha azzal könnyít a szívén.
– Elmondhatom, kicsi fiam Gergő – válaszolta keserűen a férfi – ,de nem hiszem, hogy ezzel megoldódik a gondom.
Gergő apja részletesen elmesélte, hogyan járt a gonosz királynéval és hogy, mit kíván tőle. Végül pedig azt mondta:
– Kicsi fiam, Gergő jobban tesszük, hogy most szépen elbúcsúzunk egymástól, mert reggel a bakó a fejemet veszi. Nincs az a ember, aki a királyné kívánságát teljesíteni tudja.
Gergőt nem olyan fából faragták, hogy csak úgy megijedjen akármitől. Biztatóan mondta édesapjának:
– Ne féljen, édesapám! Reggelre azon a hegyen ott fog állni az a üvegpalota, de azt a királyné nem köszöni meg.
A fiú apja azt gondolta, hogy egyetlen magzata megbolondult, hogy ilyeneket beszél. Megpróbálta lebeszélni, hogy még csak véletlenül se próbálja meg! Inkább menjen a vackába és aludjon egyet, hátha reggelig megjön az esze és nem beszél szamárságokat.
A szegény ember bármennyire is szerette volna, fiát nem tudta lebeszélni tervéről. Fogta magát, összepakolta batyuját és elindult a nagy sötét éjszakába.
Ment hegyen völgyön át, mire éjfél tájt elérkezett az erdei manó házához. Illően bekopogott és elmesélte neki, hogy édesapja, milyen nagy bajban van. Megkérte a manót, segítsen neki üvegpalotát építeni a vár melletti hegyre!
Köztudott, ha nagy a baj és az erdei manókat szépen kérik, akkor azok szívesen segítenek az embernek. Most is így történt, de a manónak is volt egy kérése.
– Segítek, ha megígéred, eljössz hozzám három évre szolgálni.
– Megígérem – válaszolta Gergő és a manó markába csapott. – Még arra szeretnélek megkérni, amikor elkészül, az üvegpalota a gonosz királynét zárd be oda az élete végéig!
A manó szívesen teljesítette ezt is. Már csak azért is, mert nemrég tudomást szerzett arról, hogy a királyné ki akarja vágatni az erdőt, és akkor neki is szednie kell a sátorfáját. Oda szép kis erdei ház, és kert, ahol minden nap csak neki dalolnak a madarak.
Egyről azonban megfeledkezett a fiú. Nem kérdezte meg, mi lesz a dolga, amikor majd szolgál a manónál.
Ahogyan jött, úgy vissza is ment édesapjához, aki még mindig hullatta könnyeit. Nem szólt neki semmit. Lefeküdt és az első kakaskukorékolásig aludt, mint a tej. Reggel apja ébresztette búcsúzkodva:
– Isten veled, édes fiam! Mi már e földi világban nem fogjuk látni egymást. Megyek, hogy a bakó a fejemet vegye.
– Menjen csak édesapám – mondta Gergő. - Vigyázzon, hogy a korona le ne essen a fejéről! Hamarosan én is megyek és megünnepeljük ezt a gyönyörű napot!
Erre a szegény ember nem szólt semmit, csupán arra gondolt, hogy fiának teljesen elment az esze. Halála napján ünnepelni akar, mintha valami jelentős, vidám esemény történne életében. Ez még jobban elszomorította és sajgó szívvel lépdelt a vár felé.
Már messziről hallotta az emberek nagy kiabálását. A környékbeliek csodálkozva ujjongtak valamin. Nem értette, mi történhetett. Talán csak nem az ő nyakazásának örül a pórnép már előre?
Ahogy közelebb ért látta, hogy a vár melletti hegyen áll egy nagy üvegpalota. Nem értette, hogyan került oda. Eleinte, azt hitte, talán csak káprázik a szeme a reggeli napsütésben.
Amikor egészen közel ért a palotához látta, hogy nem képzelődik, hiszen más emberek is szájtátva bámulják a csodát és megállás nélkül mondogatták:
– Csodaszép üvegpalota áll a hegyen és belé van zárva a gonosz királyné. De most ki lesz a mi királyunk. A gonosz királynénak élete végéig odabent kell raboskodnia, hogy mindenki láthassa, hogy jár az a uralkodó, aki nem segíti a népét.
A szegény ember kicsit megkönnyebbült, és remélte, hogy most már talán megmenekül a fővesztéstől.
Amint ott tanakodtak, hogy kit válasszanak meg új királyuknak, egyszer csak Gergő is megjelent és édesapjához lépett.
– Látja, édesapám, hogy igazam lett? Nem kell mindjárt megijedni. Végül minden megoldódik. Az üvegpalota is felépült és édesapám feje is a nyakán van.
– Igazad van, édes fiam – mondta megnyugodva a szegény ember. – Csak az a kérdés, hogy ki lesz a király a várban, aki a szegény népet segíti?
Alig, hogy ezt kimondta, az emberek egyhangúan felkiáltottak:
– Legyen a királyunk, Gergő!
– De hiszen még gyermek – mondta édesapja. – Fiatal még a királyságra. Sokat kell tanulnia, hogy király legyen.
– Ezt bízzátok csak rám! – ugrott elő a közeli bokorból az erdei manó. – Úgyis elígérkezett hozzám három év szolgálatra. Majd én jól kitanítom erre a mesterségre ezalatt. Ismerem minden csínját-bínját. Megássátok, három év elteltével, olyan király válik belőle, hogy az egész földkerekségen nem találtok hozzá hasonlót.
Ennek mindenki nagyon örült, kivéve az üvegpalotába zárt királyné, aki élete végéig ott raboskodott. A vásott kölykök ujjal mutogattak feléje:
– Nézzétek, ott van a gonosz királyné, aki népének rosszat akart. Így jár mindenki, a világ csúfja lesz, ha nem segít a bajba jutott társán.

Az igazmondó tükör

 

 

 

Hol volt, hol nem volt, a hetedhét országon is túl, ahol a kis kurta farkú malacka túr, volt egy, ki ha nem ő leányka, aki azt hitte magáról, hogy nincs szebb teremtés nálánál a föld hátán.
Egész nap a tükör előtt pipiskedett, illegette, csinosítgatta magát.
Egyszer aztán a tükör megunta, hogy állandóan dicsérnie kell a leányzót.
Elhatározta, hogy megmondja az igazat.
Nem volt csúnya a lány. Hozzá hasonló sok volt a faluban, de egyik sem képzelte magáról, hogy ő a legszebb a világon.
Egyik nap fésülködés közben a lány megkérdezte a tükörtől:
– Ugye én vagyok a legszebb?
A tükör kicsit elgondolkodott majd bátran rávágta:
– Szép leányka vagy, gazdám, de a nózid icipicit ferde. A szomszéd kislánynak szebb orrocskája van.
Erre a pipiskedő lány úgy megharagudott, hogy majdnem mérgében összetörte a tükröt. Az utolsó pillanatban mégis meggondolta magát.
– Most nem törlek össze, de jövő héten eladlak a vásárban. Nem kell nekem olyan tükör, aki nem dicséri a szépségemet.
Nem csak mondta, de elhatározását valóra is váltotta. Elvitte a tükröt a vásárba és ott árulni kezdte.
– Tessék, tessék, eladó a tükör! Olcsó az ára.
Sokáig álldogált ott. Senki nem akarta megvenni. Még csak érdeklődő sem akadt.
Paraszt ember nem szokta magát tükörben nézegetni, amikor kint a mezőn rengeteg a munka. Már úgy nézett ki, hogy kénytelen hazavinni a tükröt. Az utolsó pillanatban egy uraságféle hozzálépett.
– Te lány, mennyiért adod ezt a tükröt? – kérdezte.
– Magának megszámítom egy garasért – válaszolta reménykedve, hogy elkel a portékája.
– Túl drága – mondta a férfi. – Adok érte felet.
A lány ezen egy kicsit gondolkodott, és végül úgy döntött egy fél is több, mint semmi. Odaadta a tükrét fél garasért. Legalább megszabadul tőle.
Megkötötték az üzletet és az uraság hazavitte a vásárfiát. Letette a komódra, ahol a pénzét tartotta egy fémdobozban. Amikor hazaért azonnal megszámlálta annak tartalmát, hogy nem hiányzik-e belőle. Így szokott ő tenni minden egyes alkalommal, mert nagyon féltette a vagyonát. Igen zsugori ember volt. Ha csak véletlenül egy garas is hiányzott belőle, olyan nagy patáliát csinált, hogy zengett tőle az egész ház. A szolgái jobban tették, ha ilyenkor elbújtak és nem jöttek elő. Nem volt ajánlatos találkozni gazdájukkal, aki mindig azon töltötte ki a mérgét, aki útjába került.
Most is nekiállt, hogy megszámolja a pénzét, és a számolás alatt szünet nélkül ismételgette:
– Gyertek, gyertek aranytallérok! Elég nagy a ládafia, elfértek benne.
A tükör nem bírta megállni, hogy meg ne jegyezze:
– Gazdauram, megdolgozott-e akár egyetlen garasért is?
Az uraság mérgesen körbenézett a szobában, hogy vajon, ki szólította meg. De nem látott senkit, ezért tovább számolgatta vagyonát.
Egyszer csak újból hallja:
– Gazdauram, megdolgozott-e akár egyetlen garasért is?
Erre már nagyon dühös lett és felugrott az asztal mellől.
– Ki szórakozik velem? – kérdezte mérgesen, azt gondolva, hogy valamelyik szolga lehet valahol a szobában elbújva.
Mindenhová benézett, mindent felforgatott, de sehol nem találta a beszélőt. Ez nagyon felmérgesítette.
– Gyere elő, te mihaszna, mert porrá töröm a csontodat! – kiáltotta, ahogyan csak a torkán kifért.
A házbeliek ijedten néztek össze. Nem tudták elképzelni, mi történt urukkal.
Felesége riadtan nyitott be a szobába és megkérdezte:
– Édes uram, egyetlenem, mi történt? Mi ez a nagy kiabálás?
– Mi? Mi? – járkált fel – alá a szobában az uraság. – Valaki szórakozik velem, és a hátam mögött szólongat. Addig éljek is, de még ma kitekerem a nyakát.
– Édes uram, egyetlenem, nincs a szobában senki rajtunk kívül. Bizonyára csak képzelődtél.
– Nem. Nem, képzelődtem – válaszolta makacsul, az előbb valaki azt mondta nekem: Gazdauram, megdolgozott-e akár egyetlen garasért is?
Az asszony nem értette a dolgot. Magában azt gondolta, férje meghibbant. Már éppen ki akart menni, amikor a tükör elárulta magát.
– Én szóltam a gazdauramhoz. Kíváncsi voltam, honnan ez a nagy gazdagság? Úgy látom, e házban az uraság csak a napot lopja, és másokon élősködik. Minden aranytallér mások verejtékéből származik.
– Elhallgass te! – mordultak rá egyszerre mindketten. – Hogyan mersz ilyet ebben a házban a szádon kiejteni? Megérdemelnéd, hogy most azonnal összetörjelek.
– Jaj, édes uram, egyetlenem – kapott fejéhez az asszony. – Még csak véletlenül se jusson ilyen az eszébe! Hiszen, ha jól belegondolunk, ez a tükör aranybánya lehet számunkra. Beszéltetünk vele, és az emberek fizetnek, mint a katonatiszt.
– Nem beszélsz ostobaságot, te asszony – csillant fel az uraság szeme. – Kimegyünk vele az utcára, és aki belenéz, és mond neki valamit a tükör, az fizet nekünk egy fényes aranytallért. Meglásd, egykettőre meggazdagszunk.
Másnap kora reggel már kint ácsorogtak az utcán kezükben tartva a tükröt.
Hamarosan jött is arra egy öregember. A nő harsányan invitálta, hogy nézzen a tükörbe és az megmondja az igazat.
Az öreg hajlott is rá, hogy belenézzen, de az uraság így szólt:
– Öregapám, előbb fizessen egy aranytallért!
– Jaj, fiam, ha nekem lenne egy aranytallérom, akkor most nem itt lennék. Megtömném jól a bendőmet egy fogadóban. Három napja már nem ettem.
Menni akart tovább az öregember, mire a tükör megszólalt:
– Megmondom én ingyen is.
– Elhallgass te mihaszna! Hogy mered elrontani az üzletünket? – vonta kérdőre az uraság. – Vedd tudomásul, itt én parancsolok! Te a tulajdonom vagy, és azt teszed, amit mondok. Ha az öregember tudni akarja az igazságot, akkor fizessen!
– Nálam nem kerül pénzbe az igazság – mondta nyomatékosan a tükör. – Hallja meg a világ, gazdám egy zsugori, dologtalan ember, aki vagyonát mások kihasználásával, becsapásával szerezte. Most is azon mesterkedik, hogy aranytallérjait gyarapítsa.
Az uraság felesége irul-pirult. Legszívesebben elfutott volna szégyenében, de férje nem engedte.
– Itt maradsz, nem mész sehová. Ez az öregember úgysem érti, mit beszél a tükör. Majd jön más járókelő és az majd fizet.
Az öregember elcsoszogott, és valóban jött is egy asszony a kisfiával.
A gyermek hangosan felkiáltott meglátva a tükröt:
– Nézd, édesanyám, milyen szép tükör van a bácsi kezében!
Az anyja tovább akart menni, de fiacskája visszahúzta:
– Nézzük meg! Nézzük meg! – kérlelte anyját.
– Nézzél csak bele fiacskám! – biztatta az uraság. – A tükör megmondja az igazat. Csak egy aranytallér az ára.
A nő akarva akaratlanul kifizette a tükörbenézési díjat. A kisfiú elégedetten szemlélte magát, amikor az megszólalt:
– Szép fiúcska vagy csak egy kicsit csintalan. Tegnap sem fogadtál szót édesanyádnak.
A gyermek arca vörös lett és szégyenkezve lesütötte a szemét. A tükör tovább folytatta:
– Te még kisfiú vagy, és amire megnősz, addigra megjavulsz. De itt ez a két ember, akinek a tulajdona vagyok, állandóan csak csaláson és könnyű pénzszerzésen jár az eszük. Nem ártana, ha jönne egy zsandár és dutyiba dugná őket életük végéig.
Ez már sok volt az uraságnak és futásnak eredtek, leejtve a tükröt a földre. Jobbnak látták kereket oldani, mert a tükör kibeszélte minden gazságukat. Egy idő múlva az egész város tudta, hogyan szerezték pénzüket. Nem is maradtak ott sokáig. Messzi vidékre elbujdostak, ahol azt remélték senki nem ismeri őket. Hírük mindenhová eljutott, és így kénytelenek voltak egész életükben városról városra, országról országra bolyongani.
A tükör földre esve millió darabra hullott és az éppen akkor kerekedett szélvihar felkapta a sok – sok csillogó darabkát és széthordta a nagyvilágban
Ezért, gyerekek legyetek mindig jók és becsületesek, nehogy utatokba kerüljön egy picinyke tükörszilánk, ami majd oly dolgot árul el rólatok, amit nem szeretnétek.

Gatyába bújt ördög

 

 

Volt egyszer egy legény, aki azt tartotta magáról, hogy senkitől és semmitől se fél. Nincs olyan ember, aki meg tudná ijeszteni.
A falubeliek hitték is meg nem is, amit mondott. Valahogy azért mindenki elhitte neki. Ellenben élt a falu szélén egy nagyon öreg ember. Amikor meghallotta a legény hencegését, csak a fejét csóválta és mondta:
– Nehogy egyszer porul járj!
A legény ezen csak hangosan nevetett.
– Öregapó, én még az ördögtől sem ijedek meg. Jöhet akár száz is, fújok egyet és ahányan vannak, elszaladnak.
Az öreg erre nem szólt semmit. Hátat fordított és bement a házába.
A legény hencegése eljutott az ördöghöz is. Gondolt egyet, hogy megleckézteti a nagyszájút úgy Isten igazából. Fogta magát és feljött a poklok tűzéből és egyenesen a legény házába ment. Éjjel érkezett, amikor még mindenki aludt. Nem tudta, mitévő legyen. Sok idő volt még reggelig. Elhatározta, hogy ő is szundít egyet, amíg a háziak fel nem ébrednek.
De hol hajtsa álomra a fejét? A szoba közepén mégsem maradhat, mert még valaki meglátja és hozza szenteltvizet, amivel elkergeti.
Hová bújón? Hová bújón? – törte a fejét az ördög. Semmi okos gondolat nem jutott az eszébe. Egyik hely sem tetszett neki. Mindenhol megláthatják. Tanácstalanul kóvályogott a szobában keresve a helyet.
Már azt fontolgatta, elhagyja a szobát és visszajön más alkalommal, amikor meglátta a legény gatyáját ledobva a székre. Mindjárt felcsillant a szeme és azonnal beleugrott a gatyába. Remek rejtekhely volt az emberi szem elől. Itt senki sem láthatja meg. Boldogan elterpeszkedett és elaludt. Úgy aludt, mint a bunda. Még azt sem vette észre, hogy a legény felébredt. Megmosakodott hideg vízzel és felöltözött. Erre az ördög is felébredt, de már késő volt kiugrani a gatyából. Kénytelen volt bent maradni. Összehúzta magát és lapítva várta a megfelelő alkalmat, hogy jól ráijesszen a hencegő legényre.
Az meg a reggeli után elindult, hogy a falu főterén tovább hencegjen bosszantva az embereket, akik arrafelé vették útjukat.
Az ördögnek nagyon kényelmetlen helye volt a gatyában. Mégis csak ketten szorongtak benne. A legény is érezte, hogy valami nincsen rendjén. Minden lépésnél, mintha valaki belecsípett volna az ülepébe. Hiába igazgatta ruházatát, a helyzet nem lett jobb. Mire a főtérre érkezett már annyira fájt az a bizonyos testrésze, hogy alig bírt mozogni.
Csodálkoztak is a falusiak, mi történhetett vele? Máskor mindig hetykén jött – ment, hencegve erejével. Most meg összehúzta magát, és tipegve lépegetett, mint egy kisasszony.
Egy idő után az emberek kérdezgetni kezdték:
– Mi történt legény?
– Olyan furcsa a járásod. Tán csak nem bújt valaki a gatyádba?
Nem tudott erre semmit sem felelni. Csak zavartan hümmögött valamit.
Nem tellett el sok idő, aki csak meglátta, hangos nevetésbe tört ki. A gyerekek meg gúnyolódva szaladgáltak körülötte.
– Mi lehet a gatyába? Talán csak nem egy ördög bújt belé?
Ezt meghallva az ördög nagyon megijedt, hogy meglátták, és hozzák a szenteltvizet, ami köztudott az ördögre nézve maga a világvége. Amelyik ily teremtményt a megszentelt víz érint, az elpusztul és soha többé nem parolázhat a főördöggel Belzebubbal.
Jobb lesz innen menekülni – gondolta és villámgyorsan kiugrott a hencegő legény gatyájából, és futásnak eredt.
Lett nagy riadalom a falu főterén. Aki csak ott volt, mindenki menekülésre fogta a dolgot és berohantak a házaikba. Az ablak függönye mögül lestek kifelé, hogy mi fog történni.
A legény egy maga maradt és bambán állt gatyáját fogva, hogy le ne csússzon.
Lassan az emberek is előmerészkedtek, és látván, hogy az ördögnek se híre, se hamva, hangos nevetésbe törtek ki.
– Vigyázz, te legény, mert még a gatyád leesik és belebújik az ördög! – kiabálták vihogva feléje.
A hencegő legény úgy elszégyellte magát, hogy örökre elmenekült a faluból, és soha többé még csak a tájékára sem jött.
Egy távoli kicsi faluban telepedett le, ahol senki nem tudta róla, hogy egykor ő egy hencegő legény volt, és azt tartotta magáról, hogy nem lehet megijeszteni.
Keresett egy magához való leányzót, feleségül vette, és még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.
Itt a vége, fuss el véle!

Kicsi esőcsepp


 

Hol volt, hol nem volt fenn a magas égben egy sötét, nagy felhőben élt a kicsi esőcsepp. Nagyon erősnek képzelte magát, amikor letekintett a földre. Onnan fentről minden olyan aprónak tűnt. A házak, a fák és az emberek, mind, mind parányi dolgoknak látszottak.
– Ha akarnám, elpusztíthatnám őket – mondta hencegve. – Kiszakítanám e hatalmas felhőt és özönvíz hullana a földre, nem kegyelmezve senkinek.
A többi kicsi esőcsepp elképedve hallgatta hencegő társukat és csóválták a fejüket. De egyikőjük sem csitította le, vagy bírta jobb belátásra. Volt, aki félre is húzódott tőle és mosolyogva megjegyezte:
– Már sok hencegő porul járt.
A kicsi esőcsepp meg csak tovább mondta a magáét.
– De meg is teszem, amit elterveztem. Kihasítom a nagy, sötét felhőt. Hadd hulljon az emberekre a víz, és legyen a földön nagy árvíz. Milyen jó mulatság lesz, ahogy az a sok ember kapálózik a félelmetes áradatban és mindent visz a víz.
Előre örült a tettének és még azt is eltervezte, hogy amikor odalent legnagyobb lesz a káosz, akkor fog lepottyanni. Így egészen közelről látja és hallja az embere szenvedését és jajgatását.
Nagyszerűen fog szórakozni.
Addig – addig fészkelődött, míg meglelte a koromfekete felhő legvékonyabb pontját és egy ügyes mozdulattal kihasította az oldalát.
Oly hirtelen zúdult a víz a földre, hogy senki nem számított rá. Az embereknek még csak idejük sem volt menedéket keresni. Úgy eláztak, mint az ürgék. Az árkok egy – kettőre megteltek vízzel és sáros lé hömpölygött az utakon. Egy szempillanat alatt olyan lett a határ, mint a tenger. Nem volt egy árva száraz hely sem. Minden totyogott a víztől.
Nem telt bele fél óra még a patakok és a folyók is kiléptek medrükből, és hatalmas árvíz fenyegette a települést.
Erre várt a kicsi esőcsepp. Leugrott a felhőből és amíg repült lefelé a földre boldogan visongott:
– Óriási árvizet csináltam! Óriási árvizet csináltam.
Amerre csak nézett, mindenhol víz volt. Az emberek sírtak, de volt, aki átkozódott, amiért az áradat elvitte mindenüket. Oda a termés. Oda az egész éves munka.
Egy fa ágának a tetején ért földet. Innen mindent jól lehetett látni.
Boldogság járta át a szívét a tökéletes munka miatt. Az özönvíz jobban nem is sikerülhetett volna.
Megvalósult, amiről álmodozott annyi napon át. Õ a kicsi esőcsepp felfordította a világot, és most elégedetten szemlélheti tettét.
Ülve a fa tetején királynak érezte magát. Már csak a korona hiányzott a fejéről. Bizonyára azt is hamarosan megkapja,
A nagy víz még mindig dühöngött a környéken. Emberek házait mosta alá. Igaz az égből már nem hullott az eső. A nagy, fekete felhő kiürült és eltűnt, mintha ott sem lett volna.
Kisütött a Nap és sugarai forrón kezdték el cirógatni a földet, s aranylón meg – megcsillanva a vízen.
Eleinte a kicsi esőcsepp élvezte a cirógatást. Jól esett neki a melegség. Azt hitte ez a jutalma az elvégzett munkáért. De amikor a Nap egyre melegebben kezdett el sütni, durcásan fordult feléje:
– Na, most már ennyi elég! Cirógasd mások orcáját, te Nap!
Hiába volt a parancsszó, az ég fénylő ura nem hallgatott rá. Valósággal kiszívta minden erejét és egyre apróbb lett.
Igazat szólva a kicsi esőcsepp sohasem volt nagy, de ahogy a Nap melege már fájón égette az arcát, és rohamosan kisebbedett. Végül egy szempillanat alatt eltűnt a faágról, mintha ott sem lett volna.
A víz is visszahúzódott a patakokba és a folyóba. Az emberek összefogtak és egymásnak segítve felépítették házaikat, amelyek a viharban megrongálódtak. Szorgos kezek nyomán egy idő után minden olyan volt, mint régen. Semmi sem emlékeztetett a nagy árvízre.
Egy kicsi fehér felhőben az esőcseppek beszélgetni kezdtek:
– Kár mindent elpusztítani, mert az ember úgyis erősebb nálunk. Jobban járunk, ha szolgáljuk őt, mintha bajt okozunk neki. Ha lágy, langyos esővel öntözzük földjeit, akkor hálálkodva mondja: „Köszönöm, drága Istenem!”

Három nővérke

 

 

 
Hol volt, hol nem volt túl az Óperenciás – tengeren, de még magas üveghegyen is egy kicsiny falucskában élt három lánytestvér.
Egymás után születtek, ezért olyanok voltak, mint az ikrek.
Édesanyjuk is egyforma ruhába öltöztette leánykáit. Így aki meglátta őket nem tudott különbséget tenni közöttük.
A lányok együtt játszottak. Mindenhová együtt mentek. Nem tudtak meglenni egymás nélkül.
Ez lett a vesztük. Amikor felnőttek és eladósorba kerültek egy legénybe szerettek bele. Reggeltől estig, estétől reggelig ugyanarról a fiatalemberről álmodoztak.
Érzelmeiket nem is titkolták. Nyíltan bevallották egymásnak, kit szeretnek.
Elhatározták, hogy megosztoznak a legényen. A legfiatalabb szerette délelőtt, a középső délután és a harmadig pedig éjjel.
Hónapokon át minden a legnagyobb rendjén is volt. De egy nap a lányok anyja válasz elé állította az udvarlót.
– Na, fiam, eljött az ideje, hogy válassz. Melyik lányomat akarod feleségül venni?
A három lánytestvér egyszerre kiáltotta:
– Mindhármunkat.
A nő nagyon meglepődött ezen. Alig kapott levegőt ezt meghallván. Errefelé nem divat a többnejűség. Ezenkívül nem lenne pap, aki megtartana egy ilyen esküvőt. A falu szájára venné őket, és elüldöznék őket még az országból is.
Hosszasan próbálta meggyőzni leánykáit, hogy döntsék el, kit vesz feleségül a legény, a másik kettő meg keressen magának férjet. Hiszen a faluban annyi férjnek való legény van, mint a pelyva. Csak egyet csettinteniük kell ujjukkal, és máris tódulni fognak a kérők.
A lányok erről hallani sem akartak. Ha nem lehetnek ugyanannak a férfinak a feleségei, akkor inkább pártában maradnak.
Anyjuk nem tudta, mit tegyen? Egész nap törte a fejét.
Kiült a tornácra és ott búsongott. Egyszer csak egy színes tollú madár szállt le a közelébe, és mondta:
– Látom, nagyon lógatod az orrod. Mondd el bánatod, hátha tudok segíteni!
Eleinte a nő nem akart szóba elegyedni a madárral. Azt hitte, hogy csak a képzelete bolondozik vele. Hiszen beszélő madár nincsen. Bizonyára az agya bomlófélben van, és mindezt csak képzeli.
A kezével megpróbálta elhessegetni a madarat, de az kitartott, nem mozdult a helyéről.
Végül belátta, hogy nem képzeleg, valós madár ül előtte a tornác deszkáján. Majdnem sírva mesélni kezdte lányai történetét.
A madár türelmesen végighallgatta a nőt, majd egy kis gondolkodás után vékonyka hangján mondta:
– Mondd meg a lányaidnak, az lesz a legény felesége, aki leggyorsabban megtalálja az elbújt legényt az ingoványos réten a falu határában.
A madár javaslata tetszett az asszonynak. A legény is szívesen belement a játékba. Elbújt a rét legingoványosabb részén, ahol talán emberfia még nem is járt.
A lányok túl akartak járni anyjuk eszén. Elhatározták egyszerre fogják megtalálni a legényt és így kénytelen lesz beleegyezni, hogy mindhármukat feleségül vegye.
Csak az volt a baj nem tudták eldönteni, mikor induljanak?
A legfiatalabb azt mondta:
– Nővérkéim, menjünk délelőtt, amikor még harmatos a rét, és olyan a fű, mintha bársonyon lépdelnénk.
– Én azt javaslom, induljunk el délután. Ilyenkor süt legédesebben a Nap, és öröm ilyenkor átölelni kedvesünket.
Természetesen a harmadik lány egyiket sem fogadta el.
– Éjjel menjünk, amikor eljön a szerelmesek órája! – mondta.
Sokáig vitatkoztak, de nem tudtak dűlőre jutni. Ezért most életükben először külön – külön indultak útnak, amit eddig soha életükben nem tettek.
A legfiatalabb leányzó elindult délelőtt és bársonyos füvön lépdelt kedvese felé az ingoványos mezőn. Sok időbe került, míg meglelte a legényt, aki derékig elmerült az ingoványban.
A lány megpróbálta kihúzni, de gyönge volt hozzá.
– Várjál kedvesen, mindjárt jön középső nővérem és közös erővel kiszabadítunk.
Délután jött is a középső nővér remélve, hogy hamarosan átölelheti kedvesét.
Amire az ingoványos helyhez ért, addigra már nyakig süllyedt a legény.
A két lány hiába cibálta, húzta – vonta, nem bírta kihúzni. Kénytelenek voltak megvárni az éjszakát, amikor a legidősebb nővér is megérkezik.
– Itt vagyok. Itt vagyok – kiabálta már messziről, mintha megsejtette volna, milyen nagy a baj.
A legény teljesen elmerült, és nővérei is alig látszottak ki az ingoványból. Még annyi idejük volt, hogy elmondják neki, mi történt.
Mikor befejezték az ő fejük is eltűnt a zsombékok között mindörökre. Az ingovány lehúzta őket is a mélybe a legénnyel együtt.
A harmadik lány még elmenekülhetett volna, de inkább ottmaradt és hulló könnyekkel várta, hogy szép lassan utánuk menjen.
Évek múltával azon a helyen, ahol elmerültek három összeölelkező szomorúfűz nőtt ki, és távolból úgy nézett ki, mintha a három nővérke csókolgatná kedvesét.
Lehet, hogy mindez csak a képzelet játéka, de az is lehet, hogy a legényből és a három lánytestéből lett ez a különös fűz.
Ha arra járok, mindig megállok egy pillanatra és elmerengek a szerelem hatalmas erején.

A király kicsi trombitása

 

Akár elhiszitek, akár nem, most mesélek nektek a király kicsi trombitásáról, akit Jankónak hívtak. Üljetek ide körém, és már el is kezdem!
Jankó nem volt akármilyen legényke. Már egészen kicsinyke korában édes szüléjét azért nyaggatta, hogy vegyen neki egy trombitát a hetivásárban. Eleinte anyja tiltakozott ellene, és mindent más ígért fiacskájának, csak felejtse el a trombitát.
– Veszek neked játék lovacskát, szép téli sipkát, piros csizmácskát, csak ne kérj trombitát. Édesapád mérges lesz, ha egész nap azt fújod. Azonkívül a szomszédok is megharagszanak, ha ezzel ijesztgeted kutyájukat.
Hiába volt a kérés, Jankó kitartott a trombita mellett. Végül mégis csak megkapta a hangszert. Nem is kellett neki ennél nagyobb boldogság. Amikor csak tudta, mindig fújta. Volt is ebből sok veszekedés. A szomszédok szünet nélkül zsörtölődtek, bántotta fülüket a trombitaszó. Számtalanszor átszóltak, hogy már fejezze be már a zenélést. Ilyenkor a fiúcska pár percre abbahagyta, de gondolt egyet és újból rázendített.
Így ment ez napokon, heteken keresztül. Szülei Jankónak abban reménykedtek, hogy majd csak megunja, vagy elromlik a vásárban vett hangszer. Egyik sem történ meg. Jankó nem unta meg, sőt napról napra egyre jobban kedvelte fújni a trombitát. Az meg, hogy elromoljon nem volt hozzá szerencséjük. Ki tudja, milyen mester készítette. Olyan mesteri munka volt, ami egyhamar nem megy tönkre.
Történt egyszer, hogy a közeli várban lévő király megneszelte, hogy ellenség közeledik, és veszély leselkedik az ott lévőkre. Ezért megparancsolta, hogy egy ember másszon fel a vár legmagasabb tornyába, és onnan szemlélje a vidéket. Amikor meglátja az ellenséges sereget, azonnal fújjon bele a trombitájába, jelezve a veszélyt.
Fel is ment az egyik katona toronyba, de hiába nézett jobbra – balra semmi különöset nem látott. Egy idő múltával elunta magát. Gondolta alszik egyet. Egyhamar úgysem ér ide az ellenség. Ha majd látja, akkor jó hangosan belefúj a hangszerébe figyelmeztetve a várbelieket, készüljenek a viadalra.
Leheveredett a torony padozatára és egy pillanat múlva már húzta is a lóbőrt. Akár a feje fölött is süthettek volna el egy nagy ágyút, annak a durranását sem hallotta volna meg. Pedig az ellenség már nem is járt olyan messze, csak az erdő, és a dombok eltakarta az állig felfegyverzett katonákat.
Jankónak a trombitáláson kívül a másik szenvedélye a fára mászás volt. Nem tellett el nap, hogy legalább egy jó magas fára fel ne másszon, és ne ücsörögjön odafenn néhány fertály órát. Ilyenkor mindig magával vitte a trombitáját is.
Ezen a napon is kiválasztott magának egy hórihorgas, magas fát, ahonnan messze el lehetett látni és, mint egy fürge mókus felmászott rá. Amint a csúcsában nézte a messzi tájat, egyszer csak különös dolgot látott a dombok irányában.
Először azt hitte káprázik a szeme, vagy a manók tréfálkoznak vele. Ellenben, amikor jobban kinyitotta csipáit, látja, hogy egy félelmetes sereg közeleg a vár felé.
Jankó hallott róla, hogy a toronyban levő katonának az a dolga, hogy időben jelezze a közeledő ellenséget trombitaszóval. Még azt is tudta, mit kell ilyenkor fújni. Várta is, hogy a toronyban megszólaljon a trombita. De hogyan szólaljon meg, ha az ott lévő katona alszik, mint a tej.
A fiúcska vár és várt. Közben szemmel tartotta a közeledő ellenséget. Várhatott volna ítéletnapig is a trombitaszóra, az nem szólalt meg, mert megszólaltatója mélyen aludt.
Már annyi idő nem volt, hogy lemásszon a fáról és a várhoz loholjon figyelmeztetve a bentlévőket, hogy jön az ellenség. Különben is, ki hinne neki? A strázsa be sem engedné, mérgesen elzavarná a kaputól.
Amint mondtam volt, Jankó hibátlanul ismerte, hogy ilyen esetekben, mit kell fújni a trombitán. Még csak véletlenül sem vétette volna el. Nem habozott sokáig, ott fenn a magas fa tetején jó hangosan belefújt a hangszerébe. Olyan hangosan szólalt meg az, hogy talán még heted határba is elhallatszott és nem csak a várig.
Erre a király és a katonák azonnal felkapták fejüket. Igaz akkor még nem tudták, ki fújta meg a trombitát. De nem is ez volt a fontos. Ahányan csak voltak, mint a várfalakra tódultak és ott készenlétben várták az ellenséget. Nem is tudta az bevenni a várat. Pedig mindent elkövettek, de a várvédők olyan hősiesen harcoltak, hogy előbb utóbb az ellenségnek be kellett látnia, hogy itt nincs semmi keresnivalója. Még napnyugta előtt el is takarodott a vár alól.
A király meg akarta dicsérni trombitását, amiért időben jelzett és nem érte őket váratlanul a támadás. Ő maga ment fel a toronyba, és elszörnyedve látta, hogy a katona még mindig alszik.
Mérgesen megrázta a vállát és rákiáltott:
– Mit csinálsz itt, te ördögfajzat?
– Fenséges királyom – tápászkodott fel a katona – várom az ellenséget, hogy megfújhassam a trombitámat, de eddig még egy fia ellenség sem látható. Tessék csak személyesen is meggyőződni róla!
– Persze, hogy nem látható, – mordult rá a király – amikor már el is takarodott a vár alól. Te átaludtad az egész harcot, és ha nem halljuk meg a trombitaszót, akkor bizonyára valahányan elveszünk. Csak akkor az a kérdés, ki fújta meg a trombitát? Egy trombitaszó tisztán jelezte, hogy ellenség van a láthatáron. Te nem lehettél, mert kisdeden aludtál. Még az ágyúk dörgő hangját sem hallottad meg.
Majdnem örök rejtély maradt a király és a várbeliek részére a titokzatos trombitás, hacsak egy nap Jankó egyik szomszédja nem megy panaszra a kisfiú állandó trombitálása miatt.
– Nem lehet kibírni. Állandóan fújja – panaszkodott a szomszéd. –Nincs egy perc nyugalmam tőle. Fenséges királyom, nagyon kérem kegyelmedet, csináljon valamit ezzel a kölyökkel!
A király ezt meghallván, gondolt egyet és teljes szigorúságával mondta:
– Hozzátok elém ezt a trombitáló fiút!
Jankónak szegény anyja, amikor erről tudomást szerzett nagyon megijedt, és sírva küldte fiát a királyhoz:
– Ugye, fiam megmondtam, nem kell neked trombita! Látod, milyen nagy baj lett belőle. Most bizonyára mindnyájunkat a király tömlöcbe vet. Jaj, Istenem! Jaj, Istenem!
A király szigorú arccal ült a trónján, amikor megérkeztek. Mindjárt meg is kérdezte Jankótól:
– Na, Jankó fiam, te trombitálsz-e szünet nélkül a szomszédokat mérgesítve?
– Igen, fenséges királyom, de muzsikámmal senkit sem akarok mérgesíteni, csak a botfülű embereknek nem tetszik. A szép trombitaszó a mennyországig hallatszik.
– Igazán? – csodálkozott el a koronás fő. – Ha ezt be tudod bizonyítani, akkor megkegyelmezek, de ha nem akkor életed végéig tömlöcbe csukatlak. Menj haza és otthonodból fújd meg a hangszeredet!
A fiú anyja úgy megijedt, hogy majdnem összeesett.
– Mi lesz velem, ha tömlöcbe zárnak?
– Ne féljen édesanyám, – vigasztalta Jankó – olyat trombitálok, amely a királynak is tetszeni fog és elhallatszik a várba is.
Elmentek haza és otthon Jankó felmászott arra a magas fára, amelyiken volt, amikor jött az ellenség. Újból belefújt a trombitájába, és ugyanazt, amely a veszélyt jelzi.
A királynak nem is kellett több bizonyíték, mindjárt megértette, hogy ez a kicsi fiúcska mentette meg a várat. Ha ő nincs, akkor most valahányan földönfutók lennének.
Fényes kísérettel ment Jankó házához. Szegény asszony azt hitte, azért jön a király, hogy tömlöcbe vesse egyetlen fiát.
– Fenséges királyom, – vetette magát a földre Jankó édesanyja – bocsásson meg fiacskámnak! Ne zárasa tömlöce, hiszen még gyermek!
– Keljen fel, jó asszony! – emelte fel a király a zokogó nőt. – Fiának, nem fog bántódása esni, sőt szeretném megjutalmazni, amiért megmentette a várat az ellenségtől. A mai naptól fogva, Jankó lesz a trombitásom, és a várban annyit fújhatja a hangszerét, amennyit csak akarja.
Erre az asszony megnyugodott, de még a szomszédok is, mert hiszen a várból mégis csak szebben hangzik a trombitaszó, mint közvetlen a szomszédból.
Itt a vége, fuss el véle!

Kicsi szürke galamb

 

 

 

 

Hol volt, hol nem volt, túl az Óperenciás tengeren, ott ahol a kurta farkú kismalac túr, élt egy kicsi, szürke galamb. A társai mind nagyobbak voltak nála, ezért senki sem barátkozott vele. Szegényke egész nap egyedül csipegette az útszélen elejtett magokat, melyek az arrafelé járó kocsikról potyogtak le.
Az egyik nap, szomorúan gubbasztott az út menti fa ágán, és várt egy gabonát szállító kocsit, hátha néhány szem neki is jut belőle. Hamarosan jött is egy zsákokkal megrakott szekér. Egy fiatal, hetyke legény hajtotta az ökröket. Már messziről látszott őkelmén, hogy valamiért igen felvág. Mintha ő lenne a király, pedig csak egy béreslegény volt.
Amikor szekere elhaladt a fa előtt, amin a szürke, kicsi galamb várakozott, a kocsi zökkent egyet, és néhány gabonaszem lepottyant róla. Az éhes galamb mindjárt odarepült, hogy felcsipegesse a lehullott magokat. Szerencsétlenségére a béreslegény visszapillantott az útra, és látta, hogy egy madár szaporán eszeget.
Nem kellett hozzá nagy ész, hogy kitalálja: a zsákjaiból kihullott magokkal csillapítja éhségét. Iszonyatos haragra gerjedt. Azonnal megállította az ökrös szekeret, és mérgesen kiabálni kezdett:
— Hess, te szürke galamb! Azok a magok a szekeremről estek le. Megtiltom, hogy akár egyet is megegyél belőle!
A kicsi, szürke galamb hallotta, amit a béreslegény ordibál, de úgy gondolta, előbb-utóbb elunja, és folytatta az útját.
De nem így történt. Az leugrott a szekérről, és a galambhoz rohant. Szegény kis állatnak még annyi ideje sem maradt, hogy elrepüljön. Az irigy legény megmarkolta, és beletette a tarisznyájába.
— Most pedig viszlek a bíróhoz, hogy ítéljen el, amiért a magomból lakmároztál.
Hamarosan a szekér befordult bíróuram kapuján, és a ház ura csodálkozva nézte, mit akar ez itt.
— Mit hoztál nekem, fiam? — kérdezte a bakról leszálló legénytől.
— Nem hoztam én semmit bíróuramnak — válaszolta a legény. — Csak az igazságomat keresem. Íme, itt van e kicsi, szürke galamb.
— Látom én azt jól — nézett nagyot a bíró, amikor a szerencsétlen madár előkerült a tarisznya mélyéről. — Miért hoztad el nekem?
— Tudja, bíróuram, ez a szemtelen állat felcsipegette a szekeremről lehullott magokat. Mégiscsak bosszantó, hogy az engedélyem nélkül lakmározzon a zsákok tartalmából. Nemde? Kérem, tegyen igazságot!
— Bizony, bizony, ez nem egyszerű dolog — gondolkodott el a bíró, és egy jó nagyot szippantott a pipájából. — Ezt az ügyet azonnal ki kell vizsgálni.
— Remélem, bíróuram, oly okosságra jut, hogy a vétkes elnyeri méltó büntetését.
— Ebben biztos lehetsz, fiam.
A béreslegény előre örült, hogy a bíró jól megbünteti a kicsi galambot. Elmegy a kedve attól, hogy felcsipegesse a lehullott magokat az országúton.
A bíró nekilátott, hogy igazságot tegyen. Nézte, forgatta a hatalmas törvénykönyvét. Közben meg-megvakarta a kobakját, és még nagyokat hümmögött is hozzá.
— Nem könnyű eset — mondta a bíró. — Hány zsák gabona volt a szekéren?
— Legalább ötven — válaszolta gyorsan a béreslegény.
— És melyikből hullott ki a mag, és mennyi?
— Ha bíróuram megfeszít, akkor sem tudom. Észre sem vettem, amikor lehullott. Azt meg végképp nem tudom, mennyi.
— Mi a bizonyíték, hogy a te szekeredről pottyantak le azok a magok? — villant egy nagyot a bíró szeme.
— Ki másé lehetne, amikor én mentem arra?
— Ebben, látod, igazad van. Ez a kicsi, szürke galamb megkárosított téged. Ezért büntetést érdemel. De még mindig nem tudjuk, hány maggal károsított meg. Ezért utasítalak, azonnal láss hozzá megszámolni, hány gabonaszem van a zsákokban! Amikor ezzel végzel, akkor megtudjuk, mennyivel hibázik a szállítmány, és mennyi magot evett meg a galamb. Utána majd ennek arányában meghozom az ítéletet.
A béreslegény nem is értette, mit kíván tőle a bíró. Csak akkor kapott észbe, amikor kiborította az első zsákot, és számolni kezdte a gabonaszemeket.
— Pontosan számolj, fiam! — mondta neki a bíró. — Ha észreveszem, hogy be akarsz csapni, akkor újból megszámoltatom veled, mind az ötven zsák tartalmát! Te meg szürke, kicsi, hazamehetsz. Majd hívatlak, amikor meglesz az eredmény és akkor meghozom az ítéletet.
A galamb hazarepült, de még útközben felcsipegetett néhány elhullatott magot, mert nagyon megéhezett, és ma még alig evett valamit.
A béreslegény meg csak számolta és számolta a magokat, de valahogy sohasem akart a végére érni. Hosszú órák elteltével bíróuram megunta, és így szólt:
— Látod, fiam, sajnáltad azt a pár gabonaszemet a kicsi, szürke galambtól, amikor a szekéren annyi van, hogy ítéletnapig nem győzöd megszámolni. Javaslom, legközelebb ne lény irigy, és ne sajnáld azokat az elhullatott magokat! Ne feledd, még az aranyból is csurran–cseppen!
A béreslegény megfogadta a bíró tanácsát, és amikor legközelebb gabonát vitt zsákokban, a tarisznyájába tett jó pár marék madáreledelt, hogy finom étket szórjon a szegény, éhes madaraknak.

Öreganyám bögréje

 

Öreganyám minden reggel kis, piros pöttyös bögréjéből itta meg a tejeskávéját.
Ki tudja, mióta őrizgeti ezt a becses darabot. Állítólag még kislány korában kapta keresztanyjától. Úgy vigyázott rá, mint a szeme fényére. Amikor megitta belőle a reggelijét, mindig gondosan elmosta, és óvatosan a helyére tette.
Egyik nyári nap, amikor szüleim valahová elutaztak, én öreganyámnál voltam, ami nem nagyon tetszett nekem. Durcásan üldögéltem a vén diófa alatt lábamat lógatva, mert mérges voltam, amiért engem nem vittek magukkal. Egész nap öreganyámmal kell lennem. Ráadásul öregapám is reggeltől estig a mezőn dolgozott. Legalább ő lett volna otthon, mert nagyon szerettem hallgatni a meséit. Igaz legtöbbször csak téli délutánokon szokott nekem mesélni a jó meleg kályha mellett, amikor odakint nagy pelyhekben esett a hó. Jó időben öregapám mindig az udvaron, kertben, vagy a mezőn tüsténkedett, mint azon a napon is.
Öreganyámmal voltam otthon, aki nagyon jó asszony volt, csak szigora miatt nem játszhattam úgy, ahogyan szerettem volna. Mindig akkor szólt rám, amikor legjobban belemerültem a játékba.
Unatkozva ültem a diófa alatt, és azon törtem a fejem, mit kezdjek magammal.
Öreganyámnak valami dolga akadt a kiskertben. Talán a virágokat öntözte, mert azon a nyáron nagy szárazság volt. A virágok szomjaztak, és ha öreganyám nem locsolgatja minden nap, akkor bizony szegények elszáradtak volna.
Fogtam magam, és beosontam a házba. Szerettem a sok régi dolog között kutakodni. Egy ilyen öreg házban, mint a nagyszüleimé, rengeteg limlom volt, ami egy kisfiút nagyon érdekelt, de ez a drága jó öregasszony soha nem engedte meg, hogy felfedezőútra induljak ebbe a csodás birodalomba.
Most itt volt a nagyszerű alkalom. Ezt nem lehetett kihagyni. Fogtam magam és keresgélni kezdtem a kincsek között.
Valójában nem tudtam, hol kezdjem el, mert annyi érdekesség volt a házban.
Az első gondolatom az volt, hogy felmászok a kredencre, mert szerintem ott lakoztak a legértékesebb kincsek. Ezeket feltétlen meg kellett néznem, és azt reméltem, közöttük bizonyára találok olyat, amellyel gyarapíthatom az érdekes kacatok gyűjteményét.
A konyhaasztalnál lévő egyik széket a kredenchez húztam és felmásztam rá. Akkor ott minden olyan egyszerűnek tűnt. Felmásztam, kinyitva a kredenc ajtaját aprólékosan szemrevételeztem az üveg mögötti tárgyakat.
Egy kisgyereknek minden érdekes, ami el van rejtve, meg van tiltva.
Így voltam ezzel én is. Izgatottan néztem be a kredencbe. Kíváncsi voltam, milyen kincseket dugott oda el öreganyám?
A házban már sok rejtekhelyet átkutattam, de a kredenc még hátra volt. Abban reménykedtem, hogy itt oly érdekes dolgokra fogok lelni, amelyeket nem láttam eddig.
Végigvizslattam a polcokat, és benéztem mindenhová. Kicsit csalódnom kellett, mert a sok tányéron, konyhai eszközön kívül látszólag semmi újdonság nem akadt a kezem ügyébe.
Talán, ha benézhetnék a tányérok mögé. Ott lapulnak bizonyára az igazi kincsek. Kicsike voltam, és ezért fel kellett ágaskodnom a széken lábujjra, de még így sem igen láttam be mögéjük. Egy bögre állta el a kilátást.
Gondoltam, kicsit odébb tolom, és akkor mindent látni fogok.
A terv jónak látszott, csak arról feledkeztem meg, hogy fél kézzel, és lábujjon állva csimpaszkodom. Amikor a bögrét el akartam tolni magam elől, véletlenül megbillentem. Én szegény balga, azt hittem, hogy öreganyám ékes tejeskávé-készletének egyik darabjának a fülébe meg tudok kapaszkodni, és visszanyerem az egyensúlyomat.
Tévedtem, mert a bögrével együtt lehuppantam a konyha kövezetére. Ez még nem is lett volna olyan nagy baj, de amint már mondtam, kezemben volt az a bizonyos régi tárgy is.
Ugye, nem is kell mondanom, amikor lepottyantam, azt meg úgy vágtam a földhöz, hogy millió darabra hullott nagy csörömpölés közepette. Még csak véletlenül sem lehetett volna összeragasztani a darabjait.
A nagy zajra drága, jó öregszülém is beszaladt, mert talán azt hitte, hogy az ég szakadt le a konyhában.
- Mit tettél, te kölyök? - rivallt rám először ijedten, majd mérgesen.
Megnyugodott, hogy nekem nem esett bajom, de a mérge a törött bögre láttán pattant ki belőle.
Éreztem, akkor ott legszívesebben szíjat hasított volna a hátamból. Szomorúan szedegette össze a cserépdarabokat, és mintha a szeme sarkában egy apró könnycsepp csillogott volna.
Nagyon bántam tettemet. Akkor még azt is szívesen elviseltem volna, ha jól elfenekel, mint máskor annyiszor, ha rossz fát tettem a tűzre. Most nem volt semmiféle fizikai jóvátétel: fülhúzás, sarokba állítás, vagy amint már említettem, a mogyorófavessző sem került elő a kredenc mögül.
Ez a szomorú, bánatos nézés jobban fájt nekem, mint a verés. Még ma is látom keserű tekintetét, ha becsukom a szemem.
Sikerült összetörnöm azt a régi, becses tárgyat, amit úgy óvott és szeretett. Bizonyára egy régi emlék fölött mondtam ki a halálos ítéletet, és a bögrével együtt az az emlék is elszállt a kicsi házból mindörökre.
Órák múltával öreganyámhoz somfordáltam, és megpróbáltam bocsánatot kérni. Akkor már csak kissé látszott rajta a szomorúság. Magához vont, és megcirógatta a fejemet:
- Nem baj, fő, hogy neked nem esett bajod. Mohácsnál több is veszett, majd öregapád vesz a vásárban egy másikat.

Felhő hátán utazó királyfi


 

Volt egyszer egy királyfi, nem kellett neki semmit sem nélkülöznie. Amit csak akart, mindent megkapott. Nagyon jó sorban élt, még én is megirigyeltem. Olyan szép bársony és selyemruhákban járt, hogy aki meglátta leesett az álla. Minden ujjára kettő gyémántgyűrű is jutott. A lányok epedeztek is utána. Mindegyik azt szerette volna, hogy a királyfi megkérje a kezét. Sajnos egyik leányzó sem tetszett neki. Mindegyikben talált valami hibát. pedig már ideje lett volna, hogy megnősüljön. Édesapja öreg volt és beteges. Gyakran mondogatta fiának:
– Fiam, meg kéne már nősülnöd. Maholnap magához szólít az Úr és országunknak nem lesz királya. Keress magadnak feleséget, míg nem késő!
– Keresnék, édesapám, de nem lelek. Az egyik túl kövér, mint egy boroshordó, a másik meg soványka, mint egy cérnaszál. Amaz meg bőbeszédű, ez meg itt nagyon hallgatag. Nincs országunkban egy nekem való leányka. Nem tudom, mitévő legyek,
– Bizony ez nagy baj – vakarta meg a kobakját a király. – Megkérdem a tudósurakat, hogy ilyen esetben, mit lehet tenni? Hátha tudnak valami okosat mondani.
Össze is ültek a tudományok tudorjai. Három éjjel, három nap tanácskoztak, de igazából semmi okosat nem tudtak kisütni. Egyik javaslat sem tetszett a királyfinak.
A várban már egészen kétségbeesett mindenki. A trónteremben le – föl járkált gondterhesen a király, amikor a strázsa jelentette, hogy egy öreg anyóka kér bebocsátást.
– Engedjétek be! –mondta a király, azt gondolván, hogy tán megint egy kéregető öregasszony.
Az anyóka félve lépett be a trónterembe és mindjárt a király lábai elé vetette magát.
– Fenséges királyom, életem kezébe ajánlom, bocsásson meg merészségemért! Azért jöttem, hogy segítsek fiának feleséget találni.
– Hogyan tudnál segíteni a fiamnak, anyóka? – csodálkozott el a király. – Hiszen még a nagy tudású tudósurak is tanácstalanok.
– Pedig én tudok segíteni – bátorodott neki az öregasszony. – Ha végighallgat, elmondom.
– Mondd, hallgatlak!
– Fiának a királyfinak fel kell kapaszkodnia egy felhőre, amely a vár fölött elsuhan. Aztán, amikor már jól megkapaszkodott és elhelyezkedett a felhőn, adjon utasítást, vigye körbe a nagyvilágban. Járják be a Föld összes országát, és amelyik lány megtetszik neki, azt azonnal vegye el feleségül.
Furcsállta a király az öreg anyóka javaslatát. Mivelhogy ő sem tudott jobbat, elmondta fiának. Tetszett a gyereknek az ötlet. Még úgyis kevés országban járt. Így legalább megismerheti a földgolyó országait és népeit.
Igen ám, csak, hogyan kapaszkodjon fel a felhőre? Hiába ment fel a vár legmagasabb tornyába, onnan sem érte el a felhőt. Kénytelenek voltak megparancsolni az ácsnak, hogy egy magas fenyőfából készítsen egy olyan hosszú létrát, amely felér egészen a vár felett elsuhanó felhőkig.
Nagy serényen neki is állt az ács, és másnap reggelére el is készült vele. Olyan nagy és hosszú volt, hogy kilencvenkilenc erős ember alig bírta felállítani. Végül mégis valahogy csak sikerült, és a királyfi felmászott az éppen ott lebegő felhőre.
Amint felért gyorsan elhelyezkedett, hogy le ne pottyanjon a földre, mert akkor igen csak megütné magát. Kicsinyke bárányfelhőkkel még jól ki is párnázta, azt a helyet, ahol ült. Olyan volt, mint egy király, aki méltóságteljesen trónol a várában.
Nagyon szép volt innen fentről a kilátás. Messze el lehetett látni. Csak az volt a baj, hogy lent az emberek olyan parányiak voltak, mint a hangyák.
Meg is ijedt a királyfi, így hogyan tudja kiválasztani az élete párját. Hiába nyújtogatta nyakát és meresztgette szemeit, a felhőtrónusán minden ember egyformának látszott.
Közben a felhő vitte faluról falura, és városról városra. Szünet nélkül fürkészte a lenti világot, kereste azt a leányzót, akit majd feleségül fog venni.
Ki tudja már hányadszor repülte körbe a földgolyót, de még mindig nem talált megfelelőt. A sok üléstől már elzsibbadt keze, lába és szemei is megfájdultak az állandó nézéstől. Egy pillanatra nem merte becsukni azokat, félt, hogy éppen akkor nem látja meg azt a szép hajadont, amelyet a Jóisten neki szánt. Jó rászedte az öreg anyóka – gondolta búsan a felhő hátán ücsörögve. – Bolondját járatja vele és most bizonyára jól múlat, ha felnéz az égre.
Nem tudta, hogy mitévő legyen. Ha lemászik a felhőről, még az emberek azt hiszik nincs elég kitartása, és így majd ha édesapja elköltözik e világról, senki sem fogja akarni, hogy ő kövesse a trónon. Ellen itt meg ítéletnapig utazgathat, soha nem fogja meglelni a mátkáját. Túl magasan van ahhoz, hogy az emberek szemébe tudjon nézni, s eldönteni, ki legyen a felesége.
Egyedüllét is nagyon zavarta. Ilyen magasan még madár sem mert repülni. Nem volt kivel szót válthatott volna. Egyre jobban unta már a felhő hátán való repkedést. Legszívesebben visszament volna édesapja várába. Egyszer aztán olyan dolog történt, mire maga sem gondolt. A felhő elakadt egy magas hegy csúcsába. Se előre, se hátra. Megállt a felhő és félő volt, hogy ítéletnapig itt fog rostokolni.
A királyfi nem tudta, mit tegyen. Egy ideig várt és várt, hátha mégis kiszabadulnak és folytathatja az útját. Már jó ideje várakozott várva a jó szerencsét, mire elszánta magát és leszállt a felhőről. Talpa alatt újból szilárd talajt érzett. Gondolta elindul, és kicsit körülnéz, hogy valójában hová is került.
Sokáig bolyongott a hegycsúcson. Köveken és sziklákon kívül nem sok érdekes dolgot látott. Már vissza akart fordulni, amikor a hegy másik oldalán, egy kacsalábon forgó aranyvárat pillantott meg.
– Ez meg, kinek a vára lehet? – kérdezte csodálkozva. – Ismerek minden várat, kastélyt, de erről a szép várról még sohasem hallottam.
Elindult, hogy megtudja, ki lakik a várban.
A vár olyan sebesen forgott a kacsalábon, hogy majdnem elszédült a nézésében. Valahogyan meg kell állítani, hogy bemehessen. Sokáig keresgélt a tarisznyájában, mire a legalján keze ügyébe került egy réztallér. Megcélozta a vár kacsalábát és hozzávágta jó erősen. Hiába volt pontos a célzás a forgás nem szűnt meg. Tovább kutatott a tarisznya alján. Egy kis idő elteltével egy ezüsttallért talált. Ezt is hozzávágta a kacsalábhoz. Ekkor a vár egy kicsit döccent, de forgott tovább. Kénytelen volt újból a tarisznyába nyúlni és hosszas keresgélés után előhúzni egy aranytallért. Miután elhajította és eltalálta a kacsalábát, a vár olyan hirtelen megállt, hogy akik bent voltak, majdnem mind kirepültek belőle. Volt is nagy riadalom odabent. Amióta a vár létezik, még soha nem állt meg egy pillanatra se. A bent lévők azonnal ki is dugták a fejüket, hogy megnézzék, miért állt meg? Nagyon elcsodálkoztak, amikor meglátták a királyfit. Mindjárt meg is kérdezték tőle, kicsoda, micsoda? Mi járatban van ennek a magas hegy tetején?
Az meg habozás nélkül elmondta, hogy ő bizony feleséget keres magának, és kéri, a királyt engedje be megpihenni. Nagyon elfáradt a felhőn való utazásban.
A király jószívű ember volt. Szélesre táratta a királyfi előtt a vár kapuját. Különben is errefelé még a madár sem jár. Nem mindennapi esemény, ha idegen téved a vár magas és vastag falai közé.
Amint bement a kacsalábon forgó várba, ott olyan vendéglátásban volt része, hogy azt szavakkal leírni nem lehet. Az asztal roskadozott finomabbnál finomabb ennivalóktól és innivalóktól. Annyi volt ott, hogy talán egy egész országnak elég lett volna. Jól tele is tömte a bendőjét és a király újból kérdezősködni kezdett:
– Aztán, mondd csak fiam, milyen feleséget képzelsz magadnak?
Mire a királyfi magabiztosan válaszolta:
– Ne legyen, se kövér, se sovány! Ne legyen túl magas és túl alacsony se! Nem szeretem a túl okos, de a butuska lányokat sem.
Ezeket meghallván a király, majdnem leugrott a trónjáról örömében.
– Jobb helyre se jöhettél volna – mondta a király. – Leánykám Napsugárga éppen tegnap került eladósorba, és férjet keresek számára. Lányom megfelel számodra minden vonatkozásban, csak……
A király hirtelen elhallgatott és nagyon szomorú lett. A királyfi nem tudta, mire vélni a dolgot.
– Mi a gond, fenséges királyom? – kérdezte aggódva.
– Van egy kis bibi – folytatta a vár ura. – Napsugárkának be nem áll a szája. Éjjel – nappal beszél. Most is csirizzel kellett beragasztani a száját, hogy értsük egymás szavát. Ha nem tettem volna, szünet nélkül karattyolna, és váram szavaitól zengene. Ezért aztán édes fiam, félek, leánykám nem nyeri el tetszésed, és ahogy jöttél, úgy el is mész tőlünk.
Királyfi kicsit elgondolkodott, majd mondta:
– Hadd lám azt a leányzót!
A hopmester hozta is a csirizzel beragasztott szájú lányt, aki olyan szép volt, hogy a Napra lehetett nézni, de rá nem. Azonnal meg is tetszett a leánykérőnek.
– Vegyék le a szájáról a csirizt! – mondta. – Majd kigyógyítom a betegségéből.
Nagy nehezen eltávolították a királylány szájáról a ragasztót, aki már nyitotta is ki a beszélőkéjét, de abban a pillanatban a királyfi erősen átölelte és forrón szájon csókolta. Erre az mindjárt elhallgatott.
Képzeljétek csak el, ettől a pillanattól kezdve Napsugárka kigyógyult a betegségéből, és csak akkor beszélt, ha kérdezték. Ellenben, ha mégis túl sokáig járatta volna a szájacskáját, a királyfi újból megcsókolta és egy darabig csönd volt.
Mindenki nagyon boldog volt és hamarosan meg is tartották az esküvőt, amely olyan nagyra sikeredett, hogy, aki csak élt és mozgott, mind ott volt. Még szerencse, hogy nem dobták el a létrát, amelyen a királyfi felmászott a felhőbe. Így a lenti emberek is felmászhattak rajta és a hegy tetején lévőkkel rophatták a táncot három éjjel, három nap megállás nélkül. Ekkor a királyfi ifjú feleségével felült egy felhő hátára, hogy titeket is meglátogassanak nászútjuk alatt.
Szaladjatok ki gyorsan a szabadba, és nézzetek fel az égre, hátha megláthatjátok őket egy szép nagy, fehér felhőn utazva.
Itt a vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, járjon utána!

Ábrándozó háztető

 
 

 

 

Sok-sok évvel ezelőtt a városban állt egy régi ház. A mellette lévő házak sem voltak újak, de valahogy fiatalabbaknak néztek ki. Talán gazdájuk nagyobb gondot fordított rájuk. Gyakrabban tatarozta őket, és volt élet a falaik közt. Ez a ház elhagyatottan állt. Csak egy idős néni lakott hátul, az udvar felőli szoba-konyhában, de a többi helyiség lakatlan volt. Már az egerek is elhagyták. Miért tanyáztak volna itt, amikor úgysem találnának élelmet… Az egér sem bolond, hogy ennivaló nélkül cincogjon a rideg, nyirkos szobákban.
Azt beszélték az utcában, hogy tavasszal lebontják, és helyén egy új, modern épület lesz. Erről a ház teteje nem akart tudni. Nem lehet igaz… miért bontanának le egy ilyen szép, régi házat? Csupán csak fel kellene újítani, kicsinosítani, és akkor ez lehetne a város legszebb épülete. Ennek ellenére, a környéken minden azt suttogta, hamarosan bekövetkezik a végzet. Ezt már rég eldöntötték. Ez ellen nem lehet apellálni.
Fagyos szél nyargalászott a háztetők között, mintha csak ő is azt visította volna kárörvendve, hogy a romos ház már nem sokáig fog díszelegni az utcában. Ilyenkor a háztető szomorúan lehunyta két nagy bádogszemét, amely az ódon kéménytől nem messze nézett le a szürke városra.
Kis idő elteltével melegség járta át a tető kissé megrokkant testét. Valami különös bizsergést érzett odabent. Lassan, mint ahogyan a közeli hegyek közül alászáll az éj, emlékeiben megelevenedtek a letűnt, csodás évek. Mind-mind nagyon messze volt. Szinte meg sem történt… Pedig itt ebben a házban játszódtak le, a vidám és a szomorú események is. Milyen jó visszagondolni rájuk… Amikor valamelyik eszébe jutott, szemei könnyesek lettek. Lelke elérzékenyült, és meghatódottan gondolt vissza azokra a csodás évekre. Gyorsan elszálltak a boldog idők. A zsindelyek megfakultak, sőt némelyik tán meg is repedt. Hidegek voltak a telek, és nyáron perzselőn sütött a Nap, vad esők áztatták megvénült testét, de lelkében még mindig fiatalnak érezte magát.
Olyan jó volt fentről nézni az álmos várost, innen minden szépnek és gyönyörűnek hatott. Az emberek is barátságosnak látszottak. Hiába mesélte neki a ház fala, hogy az emberekben nem szabad megbízni, mert legtöbbjük hazug és csaló, aki csak magával törődik. Fentről ezeket nem látta. Éveken keresztül azt hitte, megbízhat bennük, hiszen ők építették a házak falait, ők rakták a házakra a tetőket. Sokáig úgy gondolta, aki házat épít, az csak jó lehet.
Igen, évekig a fellegekben élt, s fájó volt ebből a kábulatból előlépni a valóságba. Nem is akarta elhinni, hogy amit megtapasztalt, maga a nyers élet.
Egy hideg szélfiú suhant át a városon. Beléje is csípett, mintha csak észre akarta volna téríteni az ábrándozásból. „Háztető, ne ábrándozz! Elmúltak a szép évek, oda az ifjúság!” — kiáltotta visszafordulva, és nagyot kacagva tovanyargalt.
„Valóban elmúlt?” — kérdezte magától ijedten a háztető. — „Nem lehet, hiszen minden csak most kezdődött el.”
Becsukta szemét, és bent a szíve legmélyén csendesen sírni kezdett.

Ablak

 

Egy öreg ház utcaszintjén terpeszkedett az ablak. Nagyképű volt. Nem állt szóban senkivel.
Egyszer a szél egy sárga, száraz falevelet a sápadt üveglapjára fújt. Az ablak mérgesen rákiáltott:
– Takarodj innen, te száraz falevél! Még bekoszolod üvegszemeimet.
A levél megrázkódott, de nem tudott lecsúszni az ablakról. Talán, amikor az utcáról felkapta a szél egy kis sár ráragadt és az üvegre tapasztotta. Még ha akart volna, sem tudott volna leesni.
Az ablak tovább mérgelődött:
– Mit képzelsz, eltűröm, hogy összepiszkolj? Nem vagyok akármilyen ablak! Ha tudnád, mi mindent láttam itt az utcán? Te azt még elképzelni sem tudod. Egykor ez a ház nem volt ilyen lerobbant épület, mint manapság. Úri emberek jártak ide. Fényes hintók hozták, vitték a vendégeket. A gazdám nagyon gazdag volt. Ő volt a város, de lehet, hogy a környék leggazdagabb embere. Annyi pénze volt, hogy még a király is megirigyelhette volna. Volt, mit a tejbe aprítani. Jaj, Istenem, milyen jó világ volt itt. Bárcsak visszajöhetnének ezek az idők.
- Tudom, hiú ábránd. De mondd csak, ne is ábrándozzak? Már csak ez maradt nekem. Éjjelente álmomban átélem azokat a csodás éveket. Mit tudhatsz erről, te kis száraz falevél. Egy évig sem élsz. Tavasszal kizöldellsz valamelyik fa ágán, egy nyáron át éled a világodat, de amint ősszel megérkeznek a fagyos szelek zizegve a földre hullasz.
- Ugye milyen jól tudom? Ne csodálkozz, már számtalan tavaszt megéltem. Én mindent látok. Előttem nincs titok. Azt hiszed, nem tudom, melyik fa volt az otthonod? Arról a kis akácfáról keveredtél ide. Na, látod, mindent tudok. Lefújt a hideg, őszi szél. Öregem, a te időd, lejárt. Tudod, hol fogod végezni? Nézd, ott abban a pocsolyában. Már néhány kollégád vár téged is. Siess, ne rontsd itt a levegőt! Majd integetek, amikor vergődsz a sárban. Neked ez a sorsod. Bezzeg, én nem ilyen életet akarok. Eljön még egyszer a napom, és újból ragyogok, mint egykor. Szép dámák és urak néztek ki rajtam. Micsoda élet volt az. De te ezt nem tudod elképzelni. Te csak egy egyszerű falevél vagy. Kérlek, hagyj magamra! Nem szeretném, ha valaki meglátna bennünket együtt. Mit mondanának, hogy egy hulló falevéllel kokettálok. Ja, ne mondd, hogy nem tudsz elmenni! Ugyan, ne nevettess, hogy valami hozzám ragaszt! Na, rugaszkodj el, és pattanj le rólam! Meddig várjak még? Kapsz három percet, hogy eltűnj! Irány a pocsolya! Ott a te helyed. Üvegemen nincs semmi keresnivalód. Értsd meg, én egy előkelő ablak vagyok! Az utcát és ezt a házat díszítem. Ne rondítsd el a szépségemet! Mit nem lehet ezen érteni? Én egy értékes, gyönyörű ablak vagyok. Szeretném, ha ezt te is megértenéd, és eltűnnél innen. Érzem, nemsokára jön valaki és megint a régi leszek. Szépen felújítanak. Lefestik, kijavítják a fakeretemet, dolgos kezek fényesre sikálják az üveget. Ha még egyáltalán leszel, látni fogod, miképpen szépülök meg. Aki csak meglát, mindenki rajongva néz majd akkor engem. Istenem, bárcsak már eljönne ez az idő! De te még mindig itt vagy? Hiába beszélek neked? Megáll az eszem. Hogy lehet valaki ilyen makacs? Mondd csak ti falevelek, mind ilyen értetlenek vagytok? Miért nem lehet megérteni, hogy minket így nem láthatnak meg? Keress magadhoz illő társat, engem meg hagyjál békén! Egyáltalán, miért kellett rám szállni? Nem volt jó neked a többi falevéllel? Szerencséd, hogy nem tudok mozogni. Biz’ Isten, ha volnának kezeim, akkor most széttépnélek, megtaposnálak. Utálom az ilyen erőszakos senkiházikat.
  • Tudd meg, te egy senkiházi vagy. Egy vacak falevél, kinek a pocsolyában a helye a többi megsárgult, száraz társával. Tudom, mind ezt használjátok ki. Rám ragadtok, és úgy tesztek, mintha ti találtátok fel a spanyolviaszt. Meglátjátok, egyszer még eljön az én időm, és újból csillogni fognak üvegszemeim. Nem tarthat sokáig ez a nyomorúság. Hisz még előttem az élet. Alig éltem. Jó lenne, kicsi falevél, ha megértenéd, hiába kapaszkodsz belém. A te időd lejárt. Lehulltál a faágról, és holnap már senki sem fogja tudni, hogy léteztél. Mondd csak, mi marad utánad?
  •  Ugye semmi. Vége. Elmúltál. És számodra a nyár napsugarai sohasem fognak visszajönni. Nagyon sajnálom, de ez az igazság. Jó lenne, ha most már magamra hagynál. Még annyi dolgot kell elintéznem. Készülnöm kell a megújulásra. Na, indulj már! Mit toporogsz itt? Tűnj el! Érzem, hamarosan itt óriási változások lesznek. Újból szép és pompás leszek. Az utcán mindenki megcsodál. Na, most már tényleg eltűnhetnél innen! Már hallom a közeledő autó hangját. Jönnek a munkások és felújítják a házat. Ücsörögj csak ott abban a sárban, és lásd, hogyan szépülök meg! Még néhány nap és a régi fényemben ragyogok. Olyan izgatott vagyok. Szívem majdnem kiugrik a helyéről. Jönnek a munkások, hozzák a szerszámaikat, hogy széppé tegyenek. De mi az a hatalmas-golyós autó? Mit akarhatnak ezzel, szörnyűséges masinával. Remélem, nem ide hozzák. Na, ne! Miért állt meg ez az autó? Nézd csak munkások, hogy ugrálnak le róla! Ez nem lehet igaz. Bizonyára rossz címre jöttek. Menjetek csak el innen! Nem nektek kell idejönni. Ugye kicsi, száraz falevél? Miért állt fel velem szemben ez a golyós autó? A golyó egyenesen felém tart. Jaj, istenem! Ne! Nem akarom. Hiszen azt mondták, felújítanak, és megint szép leszek. Kicsi falevél segíts! Egíts! Gíts! Íts! Ts! S…..s….s…!
 
*
 
A kicsi falevelet felkapta a bús őszi szél, belesodorta a csillogó tócsába. Még az utolsó pillanatban megmentette a golyótól.
Ellenben az ablak és a ház homlokzata ripityára tört. A beton gömb második lendülete és azt követőek percek alatt eltüntették a házat a földszínéről. Csak nagy halom törmelék, kettétört gerenda maradt belőle. Az egykor csillogó ablakból semmi sem maradt. Az üvegszilánkokat betemették a kődarabok, és minden, ami lehullott a lerombolt házból.
Oda a dicsőség, a nagyravágyó tervek. Elszállt a régi ablak felett az idő. Mindenki tudja, ez már soha nem jön vissza. Vége lett, mint a fáról lehulló kicsi falevélnek. De majd jön új tavasz és a közeli fák, a tavalyi levelekből készült friss föld erejét felszívva, újból kirügyeznek. A gyűrött, halott levélke tavaszra humusszá vált. A romok helyén új ház, új ablakokkal épül, és minden megy a maga útján.
 
Az élet, az elmúlt életek nyomain megújul, és kivirul. Az akácfán az új, üde zöld levélkék pontosan olyanok lettek, mint az ősszel a gőgös ablakra tapadott volt ifjú korában.

Telhetetlen doboz

 

Az utcán egy nagy bolt elől a szél felkapott egy nagy dobozt, és messze elvitte a városban. Egy virágos kertben állt meg. Reggel a ház lakói elcsodálkoztak, nem értették, miképpen kerülhetett kertjükbe. Körülállták, és hosszasan tanácskoztak, mitévők legyenek? Mi legyen a vele? Sajnálták volna a kukába dobni vagy behajítani a kazánba.
Nagymama azt javasolta, hogy vigyék be a házba, jó lesz kacatosnak. A doboz eláll a kamra egyik sarkában.
Tetszett az ötlet a házbelieknek, és bevitték. A kamrában gyorsan készítettek számára helyett a káposztás hordó mellett.
A doboz sokáig üresen állt. Semmit nem raktak bele.
Egyszer aztán megunta a várakozást, és elhatározta, hogy elindul és felfedezi a házat.
Nagy nehezen kinyitotta a kamra ajtaját, és felosont a lépcsőn egyenesen a konyhába. Még soha sem volt ilyen helyen. Minden igen különös volt számára. Az illatok azonnal rabul ejtették. A család éppen valami nagy ünnepségre készült. A konyhában mindenhol finomabbnál finomabb ennivalók voltak. A hűtőszekrény is roskadozott, és amikor sarkig kitárta csak úgy ömlött belőle a kolbász, hurka, és még ki tudja miféle finomság. Olyanok is voltak ott, amelyekről még soha sem hallott és látott.
Mindjárt meg is töltötte bendőjét velük. Egy csapásra kirámolta a hűtőt, még mutatóban sem hagyott benne ennivalót. A doboznak nem volt elég a hűtőszekrény tartalma, még az asztalra kitett sütemények, húsok is kellettek neki. Azokat is mind bekebelezte. A konyha sarkában, egy nagy kosárban talált almát. Azok sem úszták meg a doboz telhetetlen éhségét. Már majdnem kipukkant, de azért magába gyömöszölte azokat is. Amikor mindennel végzett elindult a ház más helyiségei felé. A konyha mellett volt Sanyikának a szobája. A kisfiú édesdeden aludt, és mit sem tudott a hívatlan látogatóról. Nem vette észre, amikor a doboz beszippantotta szegény kisfiú összes játékát, nem hagyva egyetlen egyet sem neki. Sanyika szobájából a szülők szobájába osont, és ott is bepakolt mindent, kifosztva a szekrényeket, de még az ágy alól is előráncigálta a ház urának a papucsát. Ezt követte a nagyszülők lakhelye, és minden szoba, helyiség, ami csak a házban található volt.
Végül annyira meghízott, hogy már alig tudott mozogni. Csak lassan vonszolta degeszre tömött doboztestét. Minden lépés nehéz és fájdalmas volt számára. De ez nem vette el a kedvét. Elhatározta, hogy az udvaron bekukkant Bodri kutyus házába. Hátha ott is talál valami finomságot. Ha majd azt is kirámolta, akkor remélhetőleg megnyugszik egy kis időre – gondolta, és elindult a kutyaól felé.
Gyakran megpihent, hogy kifújja magát, és erőt gyűjtsön. Túl kövér volt, hogy egyhuzamban elérje úti célját. Bodri lakhelye után szépen visszamegy a kamrába, és éli a dobozok mindennapi életét. Nem kell üresen állnia szégyenszemre a nagy káposztás hordó mellett. Ő is tud majd szép történeteket mesélni, amikor eljön mesélés ideje. Már előre kitalálta a történeteket, amivel elkábítja a kamra lakóit, és hosszasan fog mesélni arról, hogyan szerezte a sok holmit, ami benne található, és ha a többiek kíváncsiak meg is mutatja őket. Előre örült sikerének. Csak még előbb összegyűjti, amit a kutyaólban talál.
Hosszú, fájdalmas vánszorgás után megérkezett a Bodri kutyus óljához. A kutya szunyókált, de nem olyan mélyen, mint a háziak. Egy jó kutya, még ha alszik is, akkor is őrködik, vigyáz a házra. Bodri kutyus is a legkisebb zajra felkapta a fejét, és morogva fogadta a nem várt látogatót. De erről a doboz mit sem tudott. Azt gondolta ugyanolyan könnyű dolga lesz, mint az előzőkben, és hiphop megszerzi, amit akar, és mehet a dolgára. Sajnos tévedett, mert Bodri fogát vicsorgatva ugrott elő a házából, és azonnal megragadta a dobozt. Olyan erővel támadt rá, hogy a doboz tartalma egy pillanat alatt kifordult, és minden az udvarra esett.
Szegény doboznak még csak védekezni sem volt ideje. A kutya olyan dühvel rágta, tépte dobálta, hogy egy – kettőre csak foszlányok maradtak belőle. A nagy zajra a háziak is felébredtek, és kijöttek az udvarra. Meglepetve látták a sok széjjelszórt holmit, és Bodri kutyust, aki ébren őrködött felettük.
Látjátok, milyen ügyes kutya ez a Bodri, megakadályozta, hogy a tolvajok elvigyék a holmiinkat. Veszek is neki egy hatalmas csontot a hentesnél – mondta büszkén nagypapa
Mindenki Bodri kutyust dicsérte, és elkezdték összeszedegetni, ami kihullt a dobozból.
A telhetetlen dobozt fogták, és beledobták a kukába, senki még csak egy említést sem tett róla.
Így ért véget a dicsősége, pedig úgy gondolta hamarosan ő lesz a kamra császára.

Őszi levélke

Megérkezett a lucskos, nyirkos ősz. Mindenki nyakát behúzva sietett az úton és senkinek sem volt kedve sétálgatni a parkban, mint langyos nyári estéken.
Ilyenkor legjobb odabent lenni a jó, meleg szobában.
A park kihalt volt és elhagyatott. A fákon a madarak gubbasztottak fázósan, és szomorúan ábrándoztak az elmúlt, szép időkről, amikor minden olyan jó és vidám volt.
Egy kicsi megsárgult falevél unottan leszakadt a közeli, öreg fa ágáról. Talán a bús szél is segített neki, aki végignyargalászott a lombok között, mintha csak azt mondta volna: „Vége a nyárnak és ideje készülni a fagyos télre!”
Amikor ezt a kicsi falevél meghallotta, gondolt egyet és elindult világot látni. Még sohasem járt a parkon kívül. Pedig a pajkos szellő annyi érdekeset mesélt a városokról, falvakról, meg ezek körülvevő hatalmas erdőkről és rétekről. Szeretett volna egyszer eljutni a távoli magas hegyekbe és onnan nézni a lenti tájat.
Nem lehet, hogy ezeket ne lássa meg!
Még nyáron, amikor javában sütött a Nap, elhatározta, amint teheti világot fog látni. Eljut messzi tájakra és megismeri az ottani embereket.
Minden este megkérte a szellőt, hogy meséljen ezekről. Egy szellő mindenhová eljuthat, s ha akarja bejárhatja az egész világot. Nincs fához kötve, mint egy falevél.
Végre az ősz lett és a falevelek zizegve hullni kezdtek az ágakról. Megcsillant előtte a szabadság végtelen birodalma.
Nem fog tovább várni, megvalósítja álmait.
Amint leszállt az est csendben, észrevétlenül elvált az ágtól, és felpattanva egy kóbor szélre, nyakába vette a nagyvilágot.
Csodás volt az utazás. A szél magasra felvitte, egészen a sötét fellegekig. Onnan boldogan letekintett, ahonnan elindult, ahol hosszú hónapokig élt egy nagy fa ágán.
Bár csak mindig repülhetett volna! Mennyivel szebb lett volna az élete. Most értette meg, mit mulasztott el. Állandóan egy ágon csüngeni társaival és nézni a mindig ugyanazt a tájat. Néha emberek jöttek arra, de rá sem hederítettek. Sietve vagy éppen andalogva mentek tovább.
Milyen jó is innen fentről szemlélni a világot. Ha ő ezt előbb tudja, biz’ Isten nem maradt volna egy helyen. Megszabadult volna az ág rabságától, és repült volna egyenesen fel a csillagos égig.
Buta volt, amiért hallgatott a többi falevélre, akik marasztalták, és mondták, jó ez a hely. Egy falevél ne legyen nagyra vágyó. A fák ágain kívül nincs élet.
Becsapva érezte magát. Ez olyan volt, mint amikor valakinek minden jót ígérnek, és végül nevetve közlik, mind csupán csak ámítás volt. Térj észre és huppanj két lábra, a talajra! Minek ábrándozni, amikor a csillagokat úgysem lehet elérni.
A szél hátán megvilágosult. Különös érzés kerítette hatalmába. Tudta jól ettől már soha nem fog szabadulni. Amíg csak él, ez az érzés mindenhová elkíséri, soha nem hagyja magára.
Megállás nélkül repültek. Alattuk falvak és városok suhantak tova. Aprók voltak a házak, és mindegyik házban emberek éltek.
„De jó lenne egy - egy ház ablakán bekukkantani.” – gondolta ábrándozva. – "Vajon, mit csinálhatnak a bent az emberek? Beszélgetnek vagy éppen a háziasszony készíti a vacsorát?"
Innen fentről ezt nem lehetett látni. Minden kicsi volt és meseszerű.
Talán a szél olvasott a gondolataiban, mert alább szállt és a falevelet egyenesen az egyik ház ablakához repítette.
Végre benézhetett egy házba. Eddig csak mindig távolból egy fa tetejéről szemelhette a környék épületeit. Rászállt az ablak párkányára, és kíváncsian belesett. Eleinte a bútorokon és tárgyakon kívül nem látott semmit. Ez egy kicsit el is kedvetlenítette. Ennél többre számított. Minden vágy volt, hogy titkon betekintsen az emberek mindennapi életébe.
Már készült odébb állni, amikor valaki bejött a szobába. Egy kicsinyke lány volt, oly hat év körüli. Szőke hajtincsei lágyan omlottak vékony, törékeny vállaira. Játék babát tartott a kezében. Annyira aranyos volt, hogy a levélke szíve majdnem megszakadt. Szeretett volna besurranni a szobába, és érezni a szoba melegét, minden illatát. Egészen megfeledkezett tervéről, hogy felfedezze a nagyvilágot.
Ámulva, csöndben figyelte, ahogy a kislány játszik a babával. Egyedül volt. Szülei talán a másik helyiségben lehettek. Néha-néha hallotta hangjukat.
Milyen jó a kislánynak. Van játékbabája és játszhat vele. Neki soha sem volt ilyen játékszere. A fa tetején nem lehetett babázni. Milyen kár! Sajnálta, hogy nem embernek született. Ő csak egy egyszerű falevél, és egy forró nyár után most elszáradva, elsárgulva repdes az utcán a házak felett, ahogyan a szél akarja.
A kislány felállt és lassan elindult az ablak felé. Ahhoz az ablakhoz, ahol éppen õ volt.
Mit akarhat? Hiszen nem lát semmit, mert odakint sötét van és csak néhány lámpa pislákol az utcában.
Picinyke arcát az üvegre tapasztotta és némán nézte a nagy sötétséget.
Mintha keresett volna valamit. Szemei furán firtatták a sötét várost.
Egyszer csak hangosan felkiáltott:
– Édesanyám!
Anyja kicsit megriadva szaladt be a szobába.
– Mi van kislányom? – kérdezte.
– Nézd egy száraz falevél szállt az ablakunkra!
– Jaj, drágaságom – nyugodott meg a nő. – Már azt hitten, valami baj van. Mi ebben a különös? Hiszen ősz van. Az egész város tele van hulló falevéllel. Az ember alig tud miattuk menni.
Már fordult is volna vissza, amikor a kislány könyörögve megszólalt:
– Úgy szeretném, ha ezt a kicsi falevelet beengednénk a szobába. Kérlek, hadd nyissam ki az ablakot!
A nő eleinte tiltakozott lánya kérése miatt. Nem tartotta jó ötletnek sarkig tárni az ablakot, és beengedni a meleg szobába a hideget. De lehet-e egy csöppnyi kislánynak nemet mondani? Bájos, kék szemeivel olyan szomorúan tudott nézni. Előbb – utóbb minden édesanya szíve megesik rajta és teljesíti a kérést.
A kislány tapsikolva ugrándozott a boldogságtól. Alig várta, hogy kezébe foghassa a falevelet.
Óvatosan lehámozta az üvegről és boldogan tartotta kezében, mint egy becses tárgyat.
Csupán csak egy megsárgult, száraz falevél volt. Az utcán ezerszám hevertek hasonlók a sárban. A véletlen szeszélye folytán a nagyvilágba induló falevél egy gyermek szobában kötött ki, ahol kellemes meleg és vidám kacaj fogadta.
– Milyen szép színes – örvendezett a kislány. – Holnap keresek neki társakat és lesz egy nagy levélgyűjteményem. Ebben a dobozban fogom tartani őket. Ez a kicsi falevél lesz a királyuk. Minden nap mesélek nekik. Ugye édesanyám segítesz nekem kiválogatni a szép leveleket az óvodából jövet?
Anyja elmosolyodott, és megcirógatta kislánya fejét.
– Természetesen – mondta és kiment a szobából.
A kislány egyedül maradt a száraz falevéllel. Sokáig nézték egymást. Egy pillanatra a háznak az új lakója kicsit bánkódott, hogy oda az utazás és kerülhet el messzi tájakra, amelyekről egész nyáron ábrándozott. Hányszor álmodozott arról, hogy bejárja az egész világot, de csak idáig ebbe a kicsi szobába jutott el.
Ennek ellenére szívét mégis valami melegség árasztotta el. Lassan kezdett megnyugodni. Kíváncsian körbenézett új otthonában, a nagy kartondobozban, amelynek falára kicsi barátnője ablakokat pingált, hogy minél jobban hasonlítson egy igazi házra. Csak egy napig kell várni és a doboz megtelik élettel. A kislány majd hoz új leveleket és köztük talán olyan is lesz, akit ismer. Hiszen ott fenn a magas fán sokan voltak, és jól tudja valamennyinek az volt a vágya, hogy ha eljön, az ősz elinduljanak a nagyvilágba.
Boldog volt. Ő már megékezett. A doboz békés, nyugodt otthont biztosított neki.
Ha az ember jól érzi magát, akkor a percek, az órák gyorsan múlnak. A kislány is egyszer csak elálmosodott és édesanyja segítségével lefeküdt a kiságyába.
A szobában kihunytak a fények, s lassan a falevél is álomba szenderült.
Álmodott messzi, szép tájakról, amelyek már annyira nem is voltak fontosak, hiszen meleg otthonra lelt és lett egy igaz barátnője, akivel holnap új élet kezdődik számára.
Kell ennél több egy kicsi, megsárgult, száraz falevél számára?

Aranyhajú tündérlány

 

 

 

Sok, sok évvel ezelőtt a magas hegyek között egy szépséges várban élt egy aranyhajú tündér egymagában. Olyan gyönyörű volt, hogy párja nem akadt a széles nagyvilágban. Férfinépség, aki megpillantotta az mindjárt bele szeretett, és nem bírt más leányra nézni. Szerelem örök rabságába esett és élete végéig szenvedett a tündér miatt.
Egyszer egy vándorlegény tévedt a hegyek közé és eltévedt. Hiába kereste a kivezető utat, nem lelte meg azt.
Talán ítéletnapig is ott bolyongott volna, ha az aranyhajú tündér nem lel rá. Egy szikla mögül leste a legényt. Nem akarta, hogy meglássa. Tudta jól, ha ránéz a legény, akkor az azonnal szerelmes lesz belé.
Nem akart rosszat, mert tudta, a szerencsétlen legénynek szenvedés lesz az élete. Ameddig csak él mindig csak az aranyhajú tündérre kell gondolnia. Nem lesz neki egy perc nyugta sem.
Szó, ami szó a tündérnek is megtetszett a legény. Nem tudta, miképpen segítsen. Sokáig törte a fejecskéjét, mire kisütötte, hogy madárrá változik és így kicsalja a legényt a hegyek közül és megmutatja a hazavezető utat.
Gyorsan elmormolta a varázsszót és a legény feje fölé repült. Ott körözött egészen addig, amíg felhívta magára a figyelmet.
– Mit akarsz madárka? – kérdezte kíváncsian a legény.
Erre a madár repülni kezdett, mintha csak biztatta volna, hogy kövesse a vadregényes hegyek, völgyek között.
Már – már úgy tűnt, hogy kiérnek, amikor fent magasan az égen megjelent egy karvaly és a szegény madárkára támadt. Hiába próbált az elbújni előle a karvaly mindenhol megtalálta és vadul rácsapott hegyes, erős karmaival.
A legény ijedten nézte a két madár küzdelmét. Érezte valamit tennie kell a megmentője érdekébe. Ha sokáig tétlenül nézi a reménytelen viadalt, akkor a karvaly elpusztítja a kicsi madarat.
Hangosan kiáltozni kezdett, hogy elriassza a támadót. Sajnos hangja ne ijesztette el a karvalyt. Az nem törődött vele. Nem csoda, hiszen ő volt a levegő ura. Szegény madárka egyre gyöngébben vergődött, és már csak annyi ereje volt, hogy odakiáltotta a legénynek:
– Menekülj, legény! Velem ne törődj! Te még megmenekülhetsz. Siess haza családodhoz! Ott az a út vezet a faludba.
A legény nem akarta magára hagyni a madárkát, és még hangosan kezdett kiáltozni. Sajnos ez sem segített, s végül a karvaly végzett áldozatával. A magasból egy aprócska madártoll a legény lába elé hullott. Az felvette és a tarisznyájába tette, majd szomorúan elindult haza.
Otthon a tollat a tükör tartójába csúsztatta, hogy amikor eszébe jut a madárka, akkor egy pillantást vethessen rá.
Minden nap, amikor felkelt, a tükörhöz lépett és a tollhoz beszélve megköszönte a madárkának, hogy segített neki megtalálni a hegyek közül a hazavezető utat.
Így ment ez nap, mint nap. Soha nem feledkezett meg a madárkáról, aki életét adta, hogy megmeneküljön.
Egyszer el kellett mennie egy távoli városba és napokig távol volt. A házban csak anyja maradt otthon egyedül.
A szomszédban lakott egy gazdag ember. Ki tudja, hogy és miért átment a legény anyjához. Amint beszélgettek a szobában egyszer csak meglátja a tükröt a kredencen. Nagyon megtetszett neki, mert csodás, faragott keretben volt.
– Néném, adja el nekem ezt a tükröt! – mondta az öregasszonynak.
– Nem tehetem, fiam tulajdona. Minden reggel ebben nézi meg magát, és beszélget a tükörrel.
Amint a gazdag ember ezt meghallotta, még jobban felkeltette az érdeklődését. Annyi pénzt kínált a tükörért, amennyit még az öregasszony nem látott egész életében. Mire az úgy gondolkodott, hogy bizony a szomszéd meghibbant. Miért ne adná el neki ezt a régi tükröt? Hiszen a kapott pénzből akár százat is vásárolhatnak majd a heti vásárban.
Megkötötték az üzletet és a gazdag ember a nő markába leperkálta a rengeteg pénzt, majd boldogan hazavitte a tükröt a madárka tollával.
Amikor az öregasszony fia hazajött, mindjárt kereste a kredencen a tükröt. majdnem elájult meghallván anyától, hogy azt ő bizony eladta a gazdag szomszédnak rengeteg pénzért.
– Jaj, édesanyám, mit tett! Oda mindenem.
-Ne siránkozz, édes fiam! A kapott pénzen annyi tükröt vehetsz, a heti vásárban amennyit csak akarsz. A házunk összes falát kicsempézheted tükörrel.
A legényt ez nem nyugtatta meg. Igazából nem is a tükröt sajnálta, hanem a madárka tollát. Elment a szomszédhoz, hogy visszakönyörögje a tükröt.
„Ez valami csoda tükör lehet” – gondolta a gazdag ember. – „Csak azt kellene valahogy kicsalnom a legényből, mit kell tenni vele, hogy csoda történjen?”
A szomszéd nem csak gazdag, de ravasz is volt. Addig csűrte –csavarta a dolgot, míg rábeszélte a legényt, hogy várjon legalább egy napot. A legény ráállt és belegyezett, hogy másnap adja vissza.
Ezalatt a szomszéd valahonnan szerzett egy ugyanilyen tükröt. Még arra is odafigyelt, hogy a tollat is beleillessze a tükörbe. De úgy okoskodott, hogy bizonyára a tollnak is nagy szerepe lehet. Ezért a tyúkólban keresett egy éppen olyat, amely a legényé volt, és ezt tette melléje.
– Visszahoztam a tükröt – mondta másnap reggel, amikor belépett a legény háza ajtaján. – Itt a tükör, szomszéd. Csak azt nem értem, miért ragaszkodik ennyire ehhez az ócskasághoz?
A legényt jókedvében találta. Főleg azért, mert viszontlátta a tollat. Részletesen elmesélte a távoli hegyek közt vele megesett történetet. A gazdag szomszéd türelmetlenül hallgatta és minden pillanatban azt várta, hogy halljon valamit a varázslatos tollról és tükörről.
Bármennyire is szerette volna, semmi ilyet nem hallott. Csalódottan indult kifelé a házból, de azért végül megkérdezte:
– Ugye a tollnak és tükörnek varázsereje van?
-Bizonyára – sóhajtott fel a legény – minden reggel megsimogatom a tollat, és ilyenkor különös érzés fog el.
Nem kellett több a gazdag szomszédnak. Agya mindjárt kifundálta, hogy amikor megsimogatják a tollat, kívánni kell valamit, és akkor az teljesül.
Alig várta, hogy hazaérjen. Kíván ő annyi pénzt és vagyont, amennyi még a királynak sincs. Még gazdagabb ember lesz a faluba és mindenki a csodájára fog járni.
Mindjárt a tükörhöz ment és megsimogatta a tollat. Semmi különöset nem érzett, pedig a legény azt mondta, ez fog bekövetkezni.
Újból megsimogatta a tollat, de akkor már kívánt valamit:
– Legyen itt a szobában egy zsák arany!
Lássatok csodát, alig hogy kimondta egy óriási zsák pottyant be a kéményen éppen a lába elé. Nagyon megörült a gazdag szomszéd és kíváncsian kezdte bontogatni a zsák száját. Amint eloldódott a zsineg a zsákból kilencvenkilenc mérges karvaly repült ki, és szárnyukat csapdosva felkapták a gazdag szomszédot. Az hiába kapálózott, rimánkodott a karvalyok elrepültek vele messze a hegyek közé, ahonnan soha többé nem került elő.
Közben a legény simogatta a hamis tollat, de semmi különöset nem érzett, mint máskor. Meg is ijedt és rosszat sejtve átszaladt a szomszédba. Amint benyitott a gazdag ember szobájába azonnal megpillantotta a valódi tükröt és a tollat. Odarohant, hogy magához vegye, de akkor olyan történt, hogy még álmában, sem mert volna ilyet gondolni. Egyszer csak a toll eltűnt és helyette egy aranyhajú tündérlány állt előtte.
A legény nagyon meglepődött. Mindjárt tudta, ki lett a tollból. El akarta kapni a tekintetét a lányról, hogy ne tudja elvarázsolni, mire az csilingelő hangon megszólalt.
– Nem kell félni tőlem! Nem vagyunk a hegyek között és itt én is csak egy egyszerű lány vagyok, mint a többiek a faluban. Szereteted megmentett a haláltól, és ezért teljesítem egy kívánságodat.
– Mi legyen az? – törte hosszan a fejét a legény. – Ha pénzt kér, az egyszer csak elfogy. Háza van, palotába laki meg nem akart. Volt egy kis ökre is. Tulajdonképpen mindene megvolt, semminek sem érezte hiányát. Nagy gondban volt, de végül elhatározta magát, és így szólt az aranyhajú tündérlányhoz:
– Legyél a feleségem, leányka! Jól elleszünk mi ebben a házacskában. Ha szorgalmasan dolgozunk, akkor lesz mindenünk és nagyon boldogok leszünk.
Az aranyhajú tündérlány boldogan ugrott a legény nyakába, és csillogó szemekkel mondta:
– Nagyon szívesen, már úgyis untam a tündérnek lenni, és hogy állandóan a hegyek közé tévedt férfiakat kellett megigéznem, elbájolni. Beléd is ott lettem szerelmes, de elbújtam, nehogy megláss. Én voltam az a kicsi madár, aki megmutatta a hazavezető utat. nagyon jól esett, aggódásod, amikor a karvaly megtámadott. Örültem látván mennyire sajnáltad az a kicsi madarat, és még a tollát is eltetted emlékül. Minket az Isten is egymásnak teremtett.
A legény édesanyja is igen örült a hírnek, hogy a fia feleségül veszi az aranyhajú tündérlányt.
Vasárnap már a pap ki is hirdette az esküvőt, amit hamarosan meg is tartottak. Ott volt a falu apraja nagyja és három éjjel, három nap tartott a lakodalom. Még engem is meghívtak, és el is mentem. Ha nem mentem volna el, akkor ti sem tudnátok erről a szép történetről.
Itt a vége, fuss el véle!

Elveszett barikák

 


Tündérország közepén volt egy hatalmas akol, és ebben voltak a tündérkirály barikái. Olyan sok volt, hogy égen és földön nem volt emberfia, aki meg tudta volna őket számolni. Pedig rengetegszer próbálkoztak vele, az ország leghíresebb professzorait kérték fel erre a fontos feladatra. Mindegyik számtantudor lelkesen nekilátott a számolásnak, de egy idő után feladta. Kénytelen volt belátni, ez meghaladja a tudományát. Pedig mindenféle módszerrel kísérleteztek, de valamennyi kudarccal végződött. A király nem tudhatta meg, hány barika szaladgál az akolban.
Ez nagyon elkeserítette. Nem akarta elhinni, hogy ne lehessen megszámolni állatait.
Elhatározta, kihirdeti, hogy aki pontos számot tud adni barikáiról, azt busásan megjutalmazza. Annyi aranytallért ad neki, amennyi lesz a végösszeg.
Hamarosan jöttek is a világ minden részéből a juhászok. Volt közöttük szerecsen, sárga bőrű és vágott szemű, de talán még vörös képű is. Ki tudja, honnan nem jöttek szerencsét próbálni. Mindegyik azt hitte magáról, hogy sikerülnie fog, hiszen országában a legkiválóbbak közül való volt.
Amint megérkeztek mindjárt elkezdték a számolást. Számoltak, számoltak, de mindig más lett a végeredmény.
Volt egy távolról jött juhász, aki úgy akarta megszámolni a barikákat, hogy egy nagy, mind a két végén lyukas fahordón engedte át az állatokat. Segédje, a kicsi juhászbojtár behajtotta a barikákat a hordó egyik végén, ő pedig mindig egy rovátkát húzott, amikor az kidugta a fejét. Úgy látszott, hogy ez a módszer beválik, és már csak három kicsi, hófehér bégető jószág volt vissza. A juhászbojtár nagy nehezen betuszkolta őket a hordóba, és mestere a másik oldalon várta érkezésüket. Várt, várt, de a kis gyapjas fejük nem akart megjelenni. Hiába volt minden sürgetés.
- Mit csinálsz te ott, édes fiam? - türelmetlenkedett a juhász. - Küldd azokat a barikákat!
- Mesteruram, biz isten betuszkoltam a hordóba mindegyiket. Hová lettek? Oda kellett volna, hogy érjenek, hiszen eddig minden simán ment.
- Szerintem is, itt kellene, hogy legyenek. Mássz be, fiam, szaporán ebbe a hordóba és nézzél körül csak, merre kóricál az a három csintalan barika.
A kis juhászbojtár engedelmeskedve mesterének bemászott a hordóba, és elindult megkeresni a tündérkirály állatait.
Ment, ment három éjjel, három nap, amikor egyszer csak egy hatalmas rétre ért ki. Olyan nagy volt, hogy a földgolyó háromszor ráfért volna. Itt megállt és körülnézett. Nézett jobbra, nézett balra, de a barikákat sehol nem látta, pedig a rétnek selymes volt a füve. Legeltetésre nem is lehetett jobbat találni.
Kénytelen volt a juhászbojtár továbbmenni. Megint sokáig bandukolt, szinte alig pihent valamit, de most sem járt sikerrel.
Amikor már harmadszorra is nekiindult, akkor annyira fáradt volt, hogy alig bírta vonszolni a testét. Minden pillanatban össze akart rogyni. Szomjas is volt, éhség is gyötörte, azt hitte, nyomban meghal.
Szerencséje volt, egyszer csak a távolban megpillantott egy gyönyörű várat, amely kacsalábon forgott, olyan sebesen, hogy majdnem beleszédült.
- Na, ezt vajon hogyan állítom meg? - törte a fejét, és akkor eszébe jutott, van neki egy jókora furkósbotja. Felemelte, jól megforgatta, és a pörgő várhoz vágta, amely azonnal nagyot huppanva megállt.
A várban maga az ördög lakott. Meglepődve nézett ki az ablakon és mérgesen a fiúra kiáltott:
- Remélem, jó okod van, amiért megállítottad a váramat?
- Szeretnék bemenni, és megreggelizni ördögurammal - mondta és elindult a vár felé.
- Nem oda Buda! Akárki nem jöhet be ide.
- Nem vagyok én akárki, juhászbojtár lennék vagy, mi a csuda. Nem akármilyen mesterség ez, ha nem tudná. Most is éppen három barikát keresek, akik elkóricáltak a tündérkirály mezejéről.
- Három barikát? - csillant fel az ördög szeme. - Minap fogadtam be őket a váramba. Tán csak nem őket keresed?
- De bizony őket - kurjantotta el magát a juhászbojtár. - Adja ki őket ízibe, hogy visszatereljem a barikáit a tündérkirálynak.
- Azt már nem! Ami egyszer bekerül a váramba, az innen többé ki nem megy olyan formában, ahogyan érkezett. Egyet tehetsz, fiam, ha villámgyorsan eltakarodsz, és még azt is elfelejted, hogy nálam jártál.
Valójában az ördög még be sem fejezte mondókáját, a várból hangos sírás-rívás hallatszott.
- Segítség, juhászbojtár! Mentsd meg életünket! Nem barikák vagyunk, hanem a tündérkirály három leánykája.
- Azt a nemjóját! - vakarta meg a kobakját a legényke. - Erre nem gondoltam. Ez volt a csalafintaság, hogy nem lehetett megszámolni a barikákat. Ezért volt, hogy minden egyes alkalommal mást számoltak a számok tudorjai. Egyszer leánykák, máskor meg barikák voltak.
Ez az ördögöt is meglepte, pedig őkelme nagy zsivány volt e téren. De hiszen, ha így van, akkor el kell engednie a leánykákat, mert barikákként jöttek, és emberként távoznak.
A juhászbojtár egy kis szünet után újból az ördöghöz fordult, és ravaszkásan mondta:
- Látja, ördöguram, nem barikákat fogok kivinni a várból, hanem három szépséges leánykát. Nosza, iparkodjék, hogy a tündérkirály gyorsan visszakaphassa szeretteit!
Az ördög nem lett volna ördög, ha ebbe belemegy. Összeráncolta szúrós, fekete szemeit, és magabiztosan mondta:
- Küzdjél meg velem, ha el akarod vinni a leánykákat!
Azt remélte, hogy ettől a juhászbojtár megijed és elszalad, de a legnagyobb meglepetésére a fiú elfogadta a kihívást.
- Állok elébe! - mondta.
Az ördög kijött a vár előtti füves térre, és elkezdődött az életre-halálra szóló viadal. Nem tartott sokáig, mert a juhászbojtár úgy vágta kupán a furkósbotjával, hogy az ördög azonnal a földön találta magát, és ott könyörgött életéért.
- Könyörgök, juhászbojtár, kíméld meg életem! Inkább elkotródok a pokol legsötétebb bugyrába, és elviheted a tündérkirály lányait, csak ne bántsál!
- Nem bánom - mondta. - Lásd, kivel van dolgod! Meghagyom életed, de azonnal tűnj el a várból, mert mostantól ez az enyém lesz!
Az ördög szaladt, rohant, ahogyan csak tudott, meg sem állt egészen a pokolig, és onnan soha többé ki sem mert mozdulni, attól tartva, hogy megint a fején koppan a furkósbot.
A juhászbojtár üzent egy kismadárral a tündérkirálynak és mesterének, hogy meglelte a három elkóricált barikát. Jöttek is azok lóhalálban, és nem győztek hálálkodni, amiért előkerültek a barikák vagyis a leánykák.
Ott mindjárt a tündérkirály társává fogadta a juhászbojtárt.
- Na, fiam, van várad, akkor legyél királya is az itteni népnek. Aki olyan ügyes, hogy még az ördögtől is visszaszerzi a barikákat, az királynak is jó lesz.
Ezzel a juhász is egyetértett, és hogy ezt tettel is bizonyítsa, gyorsan kiállított egy passzust, hogy kicsi juhászbojtárból igazi juhásszá vált a keze alatt.
Végezetül a tündérkirály így szólt a már juhászbojtárból királlyá lett fiúhoz:
- Ha majd a bajszod is kinő és megerősödik, választhatsz egyet leánykáim közül feleségnek, csak arra vigyázz, hogy barikád el ne kóricáljon!
Itt a vége, fuss el véle!

Tündérkirály virágoskertje

 

Nagyanyám mesélte. Egyszer nagyon régen, amikor még ő is kicsinyke lány volt, falujukba egy vándor érkezett. Ócska, földig érő kabátban ballagott végig az utcán, és a falu gyermekei kiabálva követték, amerre csak ment. A kicsi falut hamar bejárta. Az egyetlen utcácskában nem sok látnivaló volt. Amikor mindent megtekintett, megállt a falu közepén a templom előtt. Akik eddig kíváncsian követték most riadtan, hőköltek vissza, mert a vándor megszólította őket:
Akarjátok, hogy meséljek nektek?
A gyerekek tanácstalanul egymásra néztek. Nem számítottak arra, hogy a vándor szobaáll velük. Mások ilyenkor a messziről jött vándor ráförmedt a gyerekekre és elkergette az izgága siserahadat, vagy mérgesen megfenyegette őket.
Ennek a vándornak barátságos volt a hangja. Semmi olyat nem tett, ami félelmet kelthetett volna a gyerekekben, sőt úgy érezték, mintha már ezer éve ismerték volna. Pedig senki sem tudta honnan jött, és hová megy. Ezt nem árulta el senkinek. Ha valaki megkérdezte tőle, akkor csak sejtelmesen mosolygott.
Természetesen akarták, hogy meséljen. Úgyis a nagy melegben unatkoztak, semmihez sem volt kedvünk.
Gyertek közelebb! – intett a kezével.
Kíváncsian köréje sereglettek. Kerestek egy árnyas fát és letelepedtek alája. A vándor az út menti kilométerkőre ült és mesélni kezdett. Alig, hogy elkezdte a mesét, a gyerekeket valami különös álmosság kerítette hatalmába és néhány perc elteltével mind egytől egyig elaludtak. Amikor felébredtek egy csodás virágoskertben találták magunkat. A kert olyan szép volt, hogy a faluban nem volt hozzá hasonló.
A kertben oda mehettek, ahová akartak. Senki nem állított meg őket. Minden virágot megcsodálhattak, sőt, ha akarták, akkor le is szakíthatták azokat. A fákon madarak csicseregtek, és daluk elbűvölt mindenkit.
Amint ott sétálgattak a sok virág között, váratlanul egy szép, pajkos tündérlány termett előttük. Mosolyogva üdvözölte a váratlan vendégeket, majd kedves hangján mondta:
Gyertek, elvezetlek bennetek apámhoz, aki ebben a kertben a tündérkirály. Szeretne megismerkedni veletek. Már régen nem találkozott kerten túli gyerekekkel.
Némám engedelmeskedtek a tündérlánynak. Annyira meg voltak lepve, hogy szóhoz sem jutottunk.
A tündérkirály egy gyönyörű, takaros házban lakott feleségével és lányával, aki rájuk talált a sok, szép virág között. Éppen kint ült a tornácon és pipázott. Már messziről látszott, hogy örül a látogatóknak. Amikor a gyerekek közel értek a tornáchoz letette a pipáját, mert ugye mégsem illik füstöt fújni a vendégek orra alá, meg különben is gyerekek a jövevények.
Jertek közelebb, kedveskéim! – hívott magához nyájasan a csöppségeket – Olyan jó, hogy eljöttetek látogatóba. Kislányom és én, már úgyis régen diskuráltunk a kerten túli emberek gyerekeivel. Üljetek ide az asztalhoz, és meséljetek, mi újság van nálatok? Olyan kíváncsiak vagyunk. Mindjárt jön a feleségem, elment készít nektek egy kis harapni és innivalót. Bizonyára ebben a nagy melegben megéheztetek és szomjaztatok.
A gyerekek közül senki nem várt ilyen szívélyes fogadtatást. Máskor, ha véletlenül betévedtek valaki kertjébe, akkor a házigazda rikácsolva elkergette őket féltve, hogy letiporják a virágokat és más hasznos növényeket. Pedig ők igazán tudtak vigyázni rájuk, hiszen már nagy fiúk és lányok. Itt a tündérkirály virágoskertjében, azt tehették, amit csak akartak. Senki nem szólt ránk. Vidáman kergetőztek a pajkos tündérlánnyal a sok, szép virág között, sőt egyszer még a tündérkirály és felesége is beállt közéjük bújócskázni.
Bárcsak minden virágoskertben ilyen jól lehetne játszani” – gondolták a gyerekek – „De sajnos, ha majd hazamennek, megint ki lesznek tiltva onnét.”
A sok szaladgálóstól megéheztek, és a gyomruk korogni kezdett. Ezt meghallva a tündérkirály, csettintett egyet az újával, és máris a kerti asztalon halom számban volt a jobbnál jobb ennivaló, de annyi, hogy meg sem bírták enni. Végül egy nagy adag jéghideg málnafagylaltot kaptak.
Amikor degeszre tömték bendőnket, folytatták tovább a játékot a virágoskertben. Bújócskáztak, kergetőztek, és még ki tudja miket játszottak. A kis tündérlány szülei vidáman nézték a sok hancúrozó gyereket. Ritkán adatik meg, hogy a kert telistele van boldog gyermekzsivajjal. Ugyanis a tündéreknek tilos emberekkel találkozni, vagy ha ez mégis megtörténik, akkor ezt csak maga a tündérkirály engedheti meg. De most engedékeny volt, mert látta, hogy leánykája mennyire unatkozik, és ezért a kertjébe csődített legalább egy tucat gyereket. Jól tudta, hogy ezt egyhamar újból nem teheti meg. Neki is be kell tartania a tündértörvényeket, és ha ezt nem teszi, akkor a népe elveszti varázserejét. Ha a tündérek elvesztik ezt, akarva akaratlanul ők is halandó emberek lesznek. Ki tudja hány, és hány tündérrel találkozunk nap, mint nap, akik valamikor tündérek voltak, de most valami miatt itt élnek közöttünk. Talán csak egy kicsit jobban szemügyre kellene vennünk embertársainkat, és lehetséges, hogy meglátnánk melyikük volt tündér.
Nem tudom meddig játszottak önfeledten, de egyszer csak hozzájuk lépett a tündérkirály, és kedvesen mondta:
Gyerekek, nem szívesen küldelek el bennetek, mert olyan jó nézni, amint játszatok kislányommal. Drágaságomnak olyan ritkán adatik meg, hogy ilyen jó játszópajtásai legyenek. De most mégis azt kell mondom, menjetek haza, mert bizonyára szüleitek várnak bennetek. Talán egyszer még lesz rá alkalom, hogy meglátogassátok kertünket, de ha ti nem, akkor majd gyermekeitek.
Búcsúzóul mindegyikőnknek adott egy tündérpuszit, majd elindultak haza. Mint, ahogyan idejöttek, akkor sem tudták, mi történt velünk, váratlanul megint a nagy, árnyas fa alatt találták magunkat. Hiába keresték a vándort, nem lelték sehol. Eltűnt, mint a kámfor, pedig lett volna hozzá egy – két kérdésük.
Egy ideig tanácstalanul tébláboltak ott. Valójában egyikőjük sem akarta elhinni, mi történt? Azt gondolták, hogy csak álmodták az egészet, és féltek beszélni róla, nehogy a mások kinevessék őket. Így csendben, kicsit megfáradva a sok játéktól elindultak haza.
Amikor nagyanyám befejezte a mesét, akkor mindjárt tudtam, hogy ez a történet igaz lehetett. Különben is ő sohasem szokott lódítani, valótlan dolgokat mondani. Ezenkívül, ha jobban megnézem a dolgokat, főleg így felnőtt fejjel, biztosan tudom, hogy egykor nagyanyám is tündér volt.
Talán egyszer ti is eljuttok ebbe a csodás kertbe, és a tündérkirály megvendégel bennetek, de addig is legyetek jók, és fogadjatok szót szüleiteknek! Kérek mindenkit, ha hasonló élményben lesz része, akkor azt feltétlen tudassa velem!

Dalos madár és a vénember

 

 

 

A vénember egy faluszéli kicsi házban lakott. Semmi sem tetszett neki. Mindenért zsémbeskedett. A környéken nem volt olyan ember, akivel össze nem veszett volna. Barátok, rokonok nélkül tengette életét. Mindenki elkerülte a házát. De ez nem nagyon zavarta, sőt örült neki. Elvolt ő egy magával, nem hiányolta másoknak a társaságát.
Naphosszat a házában gubbasztott, és maga elé nézett.
Egyik nap egy dalos madár szállt az ablaka előtti fára, és gyönyörűen trillázni kezdett.
Más talán örült volna ennek az ingyen koncertnek, de a vénember olyan ideges lett tőle, hogy a haját tépte.
Mérgében felugrott és rákiáltott a madárra:
Csönd legyen! Mit hangoskodsz a házamnál?
A madár meglepődött, és csodálkozva megkérdezte:
Nem tetszik a hangom?
Nem szeretem, ha zavarnak, amikor gondolkodom – válaszolta a vénember – Menj máshová dalolni!
Ez a madarat nagyon elszomorította. Azt hitte jót tesz, ha dalával felvidítja a ház lakóját. Még soha, senki nem mondta, hogy zavaró a dala. Pedig ő csak jókedvet akart csempészni ebbe az ódon, öreg házba.
Abbahagyta a dalolást, és néma maradt a fa ágán. A nyitott ablakon át figyelte, mit csinál a vénember.
Az továbbra is a szoba közepén lévő rozoga széken csak ült, és erősen gondolkodott valamin.
A madár szeretett volna segíteni, de nem merte kinyitni a csőrét, hátha megint letorkolják. Várt és várt, hátha történik valami. De bizony a házból továbbra is csak szomorúság áradt kifelé.
Milyen jó lenne dalával megvigasztalni a vénembert. Ha trillázhatna neki, akkor talán házába is beköltözne a jó kedv. Minden sokkal jobb lenne.
Elhatározta, hogy tesz még egy próbát. Talán most meghallgatja, és tovaszáll búskomorsága.
Sokáig gondolkodott, hogy vajon melyik dallal lehetne felvidítani a vénembert. A madár nagyon jól tudta, mindenkiben ott bujkál valami kis jóság, ami talán egy szép dal hallatán előjön, és az ember gyökeresen megváltozik.
De jó is lenne, tudni, melyik ez a dal?
Ekkor eszébe jutott barátja a bölcs bagoly. Gyorsan felkereste, és megkérte, hogy segítsen neki:
A bagoly okos állat volt, és sok mindent tudott a vénemberről, de sajnos abban ő sem segíthetett, hogy kitalálja, melyik a kedvenc dala.
Erre még én sem vagyok képes – mondta –, de van egy öreganyám, aki fent lakik a hegyekben. Menj el hozzá, és talán ő tud segíteni. Ha azt akarod, hogy barátságosan fogadjon, akkor vigyél neki ajándékot.
A dalos madár megköszönte a bagoly tanácsát, és elindult, hogy valami szép ajándékot keressen a bagoly öreganyának.
Sokáig tartott, mire meglelte. Éppen egy magas sziklán nézelődött.
Jó napot néne! – köszöntötte illően – Nézze, milyen szép ajándékot hoztam! Három éjjel, három nap kerestem kutattam, mire ráleltem.
A bagoly öreganyó érdeklődve vetett egy pillantást a jövevényre, és elismerően bólogatott, amikor átvette az ajándékot, ami egy csodás lapos kavics volt.
Tényleg szép ajándék, majd az odúmat díszítem vele. – jegyezte meg – Bizonyára az unokám küldött ide. Ugye? Mondd csak madárka, miben tudok segíteni.
A dalos madár szép sorjában elmondta, miért tett meg ilyen hosszú utat. Feltétlen meg kell tudnia, hogy mi a vénember dala, mert örömet szeretne vele okozni neki.
Dicséretre méltó szándék – gondolkodott el a bagoly öreganyja – de sajnos nem tudok segíteni. Ezt még én sem tudom, pedig megéltem jó pár évet, és általában ismerem az emberek kívánságait. Ha meg akarod tudni, akkor menj el bátyámhoz az Északi-sarkra a hóbagolyhoz. Ő ott a messzelátójával állandóan az embereket figyeli, és bizonyára feljegyezte már a vénember dalát a könyvébe. Ha erre a hosszú útra vállalkozol, kérlek nagyon vigyázz, nehogy a sarki róka csapdájába kerüljél, mert akkor, jaj, neked!
Köszönöm a segítségét – mondta a madár, és elbúcsúzott a bagoly öreganyjától, majd az Északi-sark irányába vette az útját.
Sokáig repült hegyen – völgyön keresztül, mire megérkezett. Olyan hideg volt, hogy röptében majdnem leesett a fagyos hóba. Lent a hóbuckák között egy házikót pillantott meg. Vágyat érzett, hogy megálljon és megpihenjen. De akkor eszébe jutott, hátha a sarki róka csapdájába sétálna be, ezért inkább összeszedte a megmaradt erejét, és tovább repült. Újból sokáig repült, és már alig volt ereje, amikor megérkezett a hóbagoly házához.
Mi járatban vagy errefelé madárka? – kérdezte a hóbagoly és házának ajtaját szélesre kitárta előtte – Gyere be gyorsan, még mielőtt megvesz az Isten hidege!
A dalos madár bevánszorgott a házba, ahol kellemes meleg fogadta. Már napok óta nem volt ilyen érzésben része. Teste egészen elgémberedett, és alig bírta vonszolni magát.
Miután kicsit átmelegedett, elmondta a hóbagolynak a jövetelének a célját, aki türelmesen végighallgatta, és elmosolyodott:
Madárka, nagy utat tettél meg, és ez szép dolog. Örömet akarsz szerezni egy morcos vénembernek, aki téged, még csak látni sem kíván. Ez mindenesetre nemes gesztusra vall. Szívesen megmondom, melyik a kedvenc dala, de siess vissza, mert mialatt távol voltál, súlyosan megbetegedett, és napjai már meg vannak számlálva.
A hóbagoly a madár fülébe súgta a dal címét, és elbúcsúzott tőle:
Menj Isten hírével, és lehetőleg siess, hogy élve találd a vénembert.
A madár nagyon fáradt volt, de nem pihenhetett. Minél előbb haza akart jutni, hogy elénekelhesse a dalt, amiért megtette ezt a hosszú utat. A sarki róka megint csapdát állított neki, de a madár most is messze elkerülte, még csak pillantást sem vetett rá, nehogy elcsábuljon.
Szerencsésen visszaért, és mindjárt a vénember ablakához repült. Benézett a szobába, és valóban odabent egy nagybeteg ember feküdt az ágyban. Szemei bágyadtan néztek az ég felé. Melle zihált, alig kapott levegőt. Arcán a bőre hamuszürke volt.
A madár gyorsan nekilátott, hogy kedvenc dalát elénekelje, az nem volt más, mint, amit egykor, kisgyermekkorában édesanyjától hallott.
Amikor a vénember meghallotta, azt gondolta, hogy hallucinál, és talán már a Halál jött el érte.
Kicsit megkönnyebbült, mikor meglátta, kint az ablak előtti fán a kismadarat, akit egykor oly durván elzavart. Szeretett volna bocsánatot kérni tőle, de nem, jött ki hang a torkán. Egészen megnémult, szájával csak tátogott, mint a hal. Ennek ellenére boldog volt, mert még halála előtt hallotta, azt a csodás melódiát, amit édesanyja dúdolt a bölcsője mellett, hogy álomba szenderüljön.
Érezte teste egyre könnyebb lett, megszűntek fájdalmai, és talán még az élet apró, vörös rózsája is visszaköltözött orcájára. De mindez csak egy pillanatig tartott, mert szemei végképp lecsukódtak, és lelke elköltözött ebből az árnyékvilágból.
Szomorú volt a madár, mert nem így képzelte el a találkozást. Azt hitte, hogy még sok, szép dalt énekelhet a vénembernek, és jó barátokká vállnak.
Sajnos a Halál elragadta, és most már soha többé nem énekelhet neki.
Sokáig ült az ablak előtt a faágon, és nézte az élettelen testet, amint mozdulatlanul feküdt az ágyban. Mintha szája szegletében egy parányi mosoly bújt volna meg, ezzel jelezve a halálán túli köszönetet, amiért a madár elhozta, és újból hallhatta azt a dalt, amit annyira szeretett.
Estefelé emberek érkeztek a házba, s lecsukták a halott szemét, majd valaki egy gyors mozdulattal leengedte a rolót.
Nem volt értelme tovább várakozni, azt remélve, hogy csupán egy rossz álom az egész, és amint reggel lesz a vénember felébred.
Mindenki tudta ebből az alvásból nincs ébredés.
A dalos madár könnyes szemmel elindult, hogy más ablakot és faágat keressen, ahol a bent lévőknek énekelhet.

Anyóka kendője

 

Hol volt, hol nem volt, egy kicsinyke falu szélén élt egy nagyon öreg anyóka. Egész nap a háza előtt üldögélt a kispadon és nézte a járókelőket. Ha úgy hozta a kedve hosszasan elbeszélgetett az emberekkel.
Egyik nap egy fiatal lány ment el a háza előtt. Anyó barátságos hangon megszólította:
– Hová, hová, aranyom?
A lány megállt, és szomorú hangon mondta:
– Megyek szolgálatot keresni, néne. Meghalt anyám, apám és otthon minden elfogyott. Talán valahol kapok munkát, és lesz egy kis pénzem, amiből eltarthatom magamat. De sietek is tovább, mert hamarosan itt az este és még senki sem fogadott fel szolgálónak.
A lány indulni akart, de az anyóka megfogta a szoknyája szélét.
– Ne menj tovább, lányom! – mondta. – Éppen egy ilyen szolgálót keresek a házamba, mint te vagy. Ha ügyes és szorgalmas vagy, akkor gazdagon megjutalmazlak. Nálam három nap egy esztendő. Csak ennyit kell dolgoznod és mehetsz haza, ha kedved tartja.
Először a lány azt hitte, hogy az anyóka csak viccel vele és ezt válaszolta:
– Ugyan néne, ne űzzön tréfát velem. Nem szép dolog egy szegény lányból bolondot csinálni. Én valóban dolgozni szeretnék, s nem a napot lopni. Na, Isten áldja! Megyek, mert mindjárt rám szakad a sötétség.
Az anyóka nem hagyta annyiba. Addig – addig beszélt a lánynak, míg az ráállt és szolgálónak szegődött a kicsi házba. El sem tudta képzelni milyen munkával fogja megbízni az öregasszony.
Az első nap, amikor felkeltek, az anyóka mondta neki:
– Takarítsd ki a házat, adjál enni a tehénkének, utána siess a kertbe és kapáld meg a veteményest.
A lány azt hitte egy – kettőre elvégzi ez a munkát, hiszen a ház olyan kicsinyke volt, hogy még nem látott ilyet. Ennek ellenére akármennyire is iparkodott sok idejébe tellett, mire minden ragyogott, mint a patikában. Akkor meg rohanhatott az istállóba, ahol a tehénke már türelmetlenül kérte az ennivalót. Ezzel is sokáig kellett bajlódnia. Kicsi volt a tehénke, de annyit tudott ennyi, hogy alig bírta hordani elébe a szénát. Bizony már javában elmúlt a dél, mire kikecmergett a kertbe. Annyira fáradt volt már, hogy a kapa majd kiesett a kezéből. De azért mindent lelkiismeretesen elvégzett, mint ahogyan az anyó meghagyta neki. Este még enni sem volt kedve. Fáradtságtól elcsigázva belezuhant az ágyba, és reggelig úgy aludt, mint a bunda.
A következő nap és a harmadig nap is ez volt a dolga az anyóka házába. Amikor letelt a harmadig nap, nem is bánta, hogy kiszolgálta az egy évet. Munkaadója nagyon elégedett volt vele. Nem győzte dicsérni. Kérte, hogy maradjon még három napot, de a lány már nagyon haza akart menni.
– Nem bánom, lányom, ha így döntöttél. Pedig nagyon megkedveltelek. Ne feledd, bármikor visszajöhetsz hozzám. Most kifizetem a béredet. Tessék itt ez a kendő! Ezért dolgoztál nálam három napig.
A szegény lány nagyon elcsodálkozott, amikor meglátta a kendőt. Mindjárt azt gondolta, hogy mégis csak az öregasszony jól rászedte. Majdnem megszakadt annyit dolgozott neki, és végül kiszúrja a szemét egy kopott kendővel. Ezzel bizony nem sokra megy. Még eladni sem tudja. Ugyan kinek kellene egy használt kendő?
Az anyóka látta a lány szemében, hogy nincs megelégedve a bérével. Elmosolyodott és biztatóan mondta:
– Lányom, ez nem akármilyen kendő. Ha pénzt akarsz, akkor csak nyisd ki és mindig találsz benne annyit, amennyire szükséged van.
Eltette a kendőt és hitte is meg nem is, amit az anyóka mondott. Elindult haza, hogy kipihenje a fáradságos munkát.
Útközben nagyon megéhezett és betért az egyik falu pékségébe, hogy kérjen egy aprócska veknit. Úgy gondolta, ha a pék másképpen nem ad, neki adja az anyókától kapott kendőt.
– Egy réz garas a vekni ára – mondta a pék.
A lány előkotorászta a kendőt, hogy ezzel fizesse ki a mesterurat, de amint megérintette, keze valami keménységet tapintott ki. Gyorsan kibontotta a kendőt, és képzeljétek el, mi volt benne. Ugye nem találjátok ki? Egy sárga, réz garas lapult benne. Éppen annyi, amennyit a pék kért a vekniért.
Nagyon elcsodálkozott és mindjárt szöget ütött a fejébe, hogy hátha az anyóka valóban igazat mondott.
Elhatározta, hogy kipróbálja a kendőt. A pékség mellett volt egy rőfös bolt. Ide is betért és kért egy rokolyát, ami otthon volt úgyis nagyon elkopott.
– Három aranytallér az ára – mondta a rőfös ember.
Félve vette elő a kendőt. Tartott tőle, hátha most mégsem lesz benne semmi. Hála Isten a kendőben megint volt valami. Éppen annyi, amennyibe a rokolya került.
Boldogan ment haza a falujába. Tudta ezentúl nem kell nélkülöznie. Ha pénzre lesz szüksége, akkor csak kinyitja a kendőt és abban annyit talál, amennyi kell.
A falubeliek nem értették, hogy a szegény lánynak, honnan van pénze, amikor máskor mindig olyan szegény volt, mint a templom egere. Főleg a szomszédban lakó gazdag ember oldalát furdalta a kíváncsiság. Volt neki egy lánya, aki mindig vetekedni akart szépségben a szegény lánnyal. De valahogy a nyomába sem eredhetett ezen a téren. Most meg, hogy pénze is volt már a szomszédnak, nagyon bosszantotta.
– Édes kis magzatom, – mondta lányának – menj át a szomszédlányhoz és tudakold meg tőle, hogyan tett szert a gazdagságra!
Az szót fogadott apjának és kérdezgetni kezdte a lányt:
– Mondd el nékem, hogyan lettél gazdag?
Eleinte nem akarta elárulni a titkát, és megpróbált kitérni a válaszadás elől. Végül mégis elkottyantotta, hol járt és milyen munkát kellett végeznie a kendőért.
A gazdag lány rohant haza az apjához és elmondta neki, amit hallott. Az apa szeme felcsillant és utasította lányát, hogy ő is azonnal kerekedjen fel és álljon szolgálónak az anyókánál.
A gazdag lánynak nem nagyon tetszett a szolgálatba állás. Még soha életében nem dolgozott. El sem tudta képzelni, hogy szerszámot fogjon a kezébe. Apja mérgesen ráförmedt és, ha tetszett, ha nem el kellett mennie az anyókához szolgálni.
Őt is szívesen fogadta az öregasszony és elmondta neki szép sorjában a teendőket. Ugyan azt kellett tennie, mint a szegény lánynak.
Reggel dúlva-fúlva nekilátott a munkának. Ugye nem kell mondanom semmivel sem tudott elvégezni időben. A ház épp olyan rendetlen maradt, mint amikor elkezdte, a tehénke sem lakott jól egész nap bőgött az éhségtől, a kertre meg már igazán nem jutott idő. Minden gazos és gondozatlan volt.
Valahogy csak eltelt a három nap. A gazdag lány alig várta, hogy az anyóka neki is adjon egy kendőt.
– Tessék, itt a béred – adott a kezébe egy kopott kendőt, mire a lány pimaszul felcsattant:
– Néne csak nem gondolja, hogy a munkámért elfogadok egy ilyen kopott, vásott kendőt. Adjon nekem egy vadonatújat!
– Ha ez a kívánságod, csak meg ne bánd – válaszolta az öregasszony és a szekrényből előkeresett egy új kendőt.
A gazdag ember lánya boldogan vitte haza a kendőt. Ő is betért az útjába kerülő pékségbe és harsány hangon mondta a péknek:
– A legnagyobb kenyeret kérem.
A pék hozott is mindjárt egy olyan nagy kenyeret, mint egy kocsikerék, s mondta:
– Egy arany az ára.
A lány bontogatni kezdte a kendőt. Érezte, hogy valami van benn. Azt gondolta, mi más lenne benne, mint egy aranytallér. De amikor kibontotta, majd elájult a látványtól. Az aranytallér helyett egy tekergő kígyó mászott elő belőle. Ezt meglátva a pék iszonyatos haragra gerjedt és tüstént hívta a péksegédeket a lapátokkal.
– Kergessétek ki azonnal ezt a lányt a kígyójával együtt, és többé be ne merészelje tenni a lábát a pékségembe.
A péksegédek kikergették a lányt, aki jajgatva rohant ki az utcára.
Talán valamit rosszul csinálta – gondolta és betért a rőfös boltba is, és akart venni kilencvenkilenc rokolyát.
– Száz arany az ára – mondta hajlongva a rőfös ember, art remélve, hogy igen jó üzletre tett szert.
El sem merem mondani, mi volt a kendőben. De ha már elkezdtem, akkor ti is tudjátok meg. Annyi kígyó csusszant ki belőle, hogy egy – kettőre megtöltötték a boltot. Lett nagy riadalom. A rőfös ember és segédei a mérőrúddal tessékelték kifelé a kígyókat meg a gazdag ember lányát.
Otthon nem szólt semmit, hogy mi történt vele. Inkább elbujdosott és senki sem látta többé. Apja utána ment és talán még ma is keresi, ha közben meg nem halt.
A szegény lányból meg gazdag lett. De ne hogy azt higgyétek, hogy dolgozott meg a gazdagságáért. A kendőt csak akkor vette elő, ha véletlenül pénzszűkében volt. Akkor is csak annyit, amennyi kellett. Ha véletlenül kicsivel több került a keze ügyébe, akkor azt mindjárt szétosztotta a szegények között.
Ezentúl is sokat dolgozott, aminek hamarosan meg is lett a gyümölcse. Pár év alatt olyan szép portált teremtett, hogy a faluból a csodájára jártak.
Egyszer egy legény is arra sétált és mindjárt szemet vetett a lányra. Egy kis udvarlás után megkérte a kezét és feleségül vette.
Hogy mi lett a kendő sorsa. Ezt is elmesélem nektek.
Egyik nap a fiatalasszony gondolt egyet, hogy kimossa. Kiterítette az udvarra egy bokorra száradni. Akár hiszitek, akár nem, jött egy hirtelen szélvihar, felkapta a kendőt és az égbe röpítette. Soha többé nem találták meg, pedig három éjjel, három nap egyfolytában keresték. De sebaj! – gondolták. Már úgyis megvan mindenük, és ha szorgalmasan dolgoznak, akkor kétkezi munkával is annyi pénzük lehet, amennyit csak akarnak.
Itt a vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, járjon utána!  

 

Égig érő diófa

 

 
Egyszer nagyon régen, amikor még a Földön mindenki ismerte a másikat, egy kicsi faluban élt egy özvegyasszony, és volt neki egy mihaszna fia. Ez a fiú egésznap csak a legyeket kergette a térdén, amint unatkozva üldögélt a ház előtti padon. Anyja nem bírta munkára fogni. Valami ürüggyel mindig kibújt alóla. Pedig jócskán lett volna mit tenni a házkörül. Mindig ezt mondta az anyjának:
- Édesanyám, majd holnap.
Eleinte anyja még hitt is neki, de amikor eljött a másnap, a fiú megint csak mondta:
- Édesanyám, majd holnap.
Így ment ez hosszú időn keresztül, amikor egyik nap egy öreg vándor érkezett a faluba, és éppen a fiútól érdeklődött
- Kérlek fiam, mondd meg nekem, melyik út vezet Nekeresdbe?
Ugyanis a falujukban ágazott el az út háromfelé, és semmilyen útjelző tábla nem jelezte melyik út hová vezet.
- Uraságod menjen a középsőn, mert az vezet Nekeresdbe!
- Köszönöm – mondta az öreg vándor, és a zsebéből elővett egy diót. Fogd ezt és mához harmadnapra, amikor telihold lesz, áss egy gödröt. Tedd bele a diót, és három éven át mindennap öntözd meg hajnalban friss harmatcseppel! Három év elteltével meglásd, mi fog történni.
A fiú furcsállta, amit az öreg vándor mondott, de azért eltette a diót. Megvárta a harmadik napot, és este teliholdkor elültette a kertben. Mindent úgy tett, ahogyan mondta neki az öregember. Három éven keresztül szorgalmasan öntözgette, azt a helyet, ahová a gödröt ásta hajnalban friss harmatcseppel.
Három évig semmi sem történt. Anyja azt hitte, a fia meghibbant, a szomszédok is csak mosolyogtak rajta, amint gyűjtögette a kertben a harmatcseppet.
Eltelt a három év és valami szokatlan dolog történt. Az elültetett dióból hirtelen fa kezdett cseperedni, de olyan gyorsan, hogy alig telt el három nap, a diófa ágai egészen az égig értek, és akkora dió termett rajtuk, mint egy dinnye.
Mindenki elámult, amikor meglátta az óriás diófát és a termését. Még soha ilyen magas fa nem nőtt a környéken. Valójában a teteje nem is volt látható, mert azt a felhő eltakarta.
Egyik nap a szegényasszony fia elhatározta, hogy felmászik a tetejébe, és kicsit körülnéz, mi található odafönn.
Reggel anyjával elemózsiát pakoltatott a tarisznyájába, és melléje egy pint bort, majd megcsókolta anyját.
- Isten áldja, édesanyám! Megyek és körülnézek, mi van a diófa tetején.
Három éjjel, három nap mászott megállás nélkül, mire felért. Nagy meglepetésére ott egy csudaszép országot talált, ahol állandóan virágoztak a fák és a bokrok. Örök tavasz volt. A réteken tündérek táncoltak, és mindenhol csodálatos zene szólt. A fiú még sohasem hallott ilyen gyönyörű muzsikát.
A tündérek örömmel fogadták, és mindjárt a tündérkirály elé vezették.
- Jó, hogy jössz fiú! – mondta a tündérkirály – Nagy bajban van az országunk. Csak egy földi ember tud segíteni nekünk. Ha megmented országunkat, a gonosz Fekete Felhő király seregétől, akkor tiszteletbeli tündérré fogadunk, és feleséget választhatsz magadnak a tündérlányok közül.
Meglepődött a fiú a tündérkirály kérésén. Fogalma sem volt, hogyan tudná egymaga legyőzni a Fekete Felhő királyának a seregét. Furkósbotján kívül nem volt semmilyen fegyvere, még ha lett is volna, mégis csak egyedül volt, mint a kisujja.
Három nap gondolkozási időt kért, mielőtt igent vagy nemet mondott volna.
Kiült a vár elé a kispadra és lábát lógatva törte a fejét, mitévő legyen? Közben elővette az elemózsiát, amit édesanyja csomagolt az útra. Váratlanul egy madárka megszólította a feje fölött:
- Ha adsz pár morzsát a kenyeredből, segítek legyőzni a Fekete Felhő királyának a seregét.
Igaz nem értette, ez a parányi kismadár, hogyan tudna segíteni, de azzal nem lesz szegényebb, ha vet neki néhány morzsát. Belenyúlt a tarisznyájába, és a kenyérből letört egy jó nagydarabot. A kismadár boldogan elfogadta, és mohón csipegetni kezdte. Amikor jóllakott, azt mondta a fiúnak:
- Állj ki bátran, harcra készen! Ne félj semmitől és senkitől, majd én segítek. Mindent tegyél úgy, ahogyan tanácsolom. Meglásd, győzni fogsz!
A fiú hitte is meg nem is, amit a madár mondott. Egy kis gondolkodás után, úgy határozott, hogy megpróbálja. Lesz, ami lesz. Legföljebb elbukja.
Bement a tündérkirályhoz, és a tenyérébe csapott:
- Áll az alku, fenséges királyom!
- Na fiam, akkor igyekezz, mert nézz csak ki az ablakon, már országunk határán gyülekezik a Fekete Felhő királyának a serege.
A fiú kinézett az ablakon, és majdnem édesanyjához futott ijedtében, mert akkora nagy sereg közeledett Tündérországhoz, amekkorát még nem látott. Mindenhová, ahová csak nézett az ég és föld fekete volt.
- Siess fiam, ha meg akarsz menteni minket!
Fogta a furkósbotját és elindult a Fekete Felhő királya serege ellen.
Amikor az ellenség meglátta az egymagában álldogáló fiút, a katonák hangosan felnevettek, csak úgy zenget bele az ég.
A kicsi madár hirtelen a fiú vállára repült, és a fülébe súgta:
- Ne félj semmit, itt vagyok! Bátran indulj el ellenük. Többi az én dolgom. Meglásd nem lesz semmi baj.
„Kénytelen leszek elindulni, már nem lehetett visszafordulni.” – gondolta szomorkásan – „Egyszer az embernek úgyis meg kell halnia. Úgy látszik most jött el a halálom órája.”
Senki nem vette észre, hogy a kicsi madár felröppent a magasba, és a hegyes csőrével kibökte a közelben ólálkodó szélapó zsákját. Hirtelenjében olyan nagy szélvihar kerekedett, hogy egy szempillanat alatt elfújta a Fekete Felhő királyának a félelmetes seregét. Még csak hírmondó sem maradt belőle. Mind egy szálig eltűntek Tündérországból.
A tündérek örültek, és mindenki éljenezte a fiút, amiért elűzte a betolakodókat . Mindenki tudta, egyhamar nem merészkednek vissza.
Jött lábát szaporázva a tündérkirály is. Nem győzött hálálkodni. Örömében csókolgatta, ahol csak érte.
- Amint ígértem, mától tiszteletbeli tündér vagy. Kiválaszthatod a tündérlányok közül a legszebbiket, és elveheted feleségül.
Fiúnak fogára való volt az ajánlat, és azonnal ment mustrálni a lányokat. Bejárta az egész Tündérországot. Rengeteg szép leányzót látott, mert a tündérek mind nagyon szépek voltak. Talán ezért sem tudott választani közülük, egészen addig, míg vissza nem ért a tündérkirály várába, ahol a rózsakertben megpillantott egy gyönyörű lányt. Olyan szép volt, hogy a Tündérországban a többi lány szépsége elhalványult mellette.
- Kinek a leánykája vagy, szépségem? – kérdezte hozzálépve.
- Én vagyok a tündérkirály lánya Tündike.
- Nos, Tündike, akarsz-e a feleségem lenni?
A királykisasszony a fiúra nézett, és azonnal beleszeretett, majd boldogan kimondta, hogy igen.
A fiú folytatta:
- Ha feleségem leszel, akkor velem kell jönnöd a mi világunkba. Édesanyám bizonyára már vár bennünket finom szilvás gombóccal.
Tündike annyira beleszeretett a fiúba, hogy szívesen követte volna bárhová, talán még a világvégére is. Különben már hallott az emberek által készített szilvás gombócról, és minden vágya volt egyszer megkóstolni, de Tündérországban a szakács sohasem készített ilyet. Legalább, ha földi asszony lesz, megtanulja a szilvás gombóc tudományát, és amikor királyi apja népes kíséretével látogatóba jön hozzájuk, megvendégeli őket.
A tündérkirály beleegyezett a kézfogóba, mit is tehetett volna mást, hiszen ő ajánlotta, hogy a fiú feleségül veheti a legszebb tündérlányt, aki nem volt más, mint édes, egyetlen leánykája.
Gyorsan megtartották a lakodalmat. Olyan nagy ricsajt csaptak, hogy a diófáról minden diót levertek. Odalent a fiú édesanyja nem győzte összegyűjteni, ezért sietniük kellet, hogy segítsenek a diószedésben.
Most én is iparkodok befejezni a mesémet, mert megígértem, hogy elmegyek diót szüretelni. Ha nem röstelltek, gyertek ti is velem! Amikor teleszedtük a kosarakat, s végeztünk a munkával, mondok néktek egy újabb mesét!

Királyfi, aki megmentette országát

 

Hol volt, hol nem volt, túl a kéklő üveghegyen, de még az Óperenciás – tengeren is, ahol a kurta farkú kismalac túr, volt egy gyönyörű ország. Ennek az országnak minden útja arannyal és drágakővel volt kirakva. A szomszédos népek irigyelték is ezért nagyon az itt élőket. Mindenáron el akarták foglalni az országukat és megszerezni az aranyat és a drágaköveket. De ameddig a király fiatal volt és erős mindig visszaverte a támadást.
Lassan az idő az ő feje felett is elszállt, és megöregedett. Mikor már nagyon agg volt, és az ereje is elhagyta, észrevette, hogy nincsen utódja.
Egyik nap így szólt a feleségéhez:
Édes, egyetlen hitvesem, a sok háború miatt megfeledkeztem, hogy utódról gondoskodjam. Mi lesz most szépséges országunkkal. Nem lesz, aki megvédje, ha meghalok.
Felesége is igen bánatos volt, de már túl öregek voltak, hogy ezen változtatni tudtak volna.
Amint a vár előtt a kispadon szomorkodtak, talán még el is sírták magukat, amikor egyszer csak szinte a semmiből egy szép, fekete paripa vágtatott elő, hátán egy daliával.
Édesapám, édesanyám, megjöttem. Itt vagyok. Én vagyok a fiatok a királyfi. Megérkeztem, hogy elfoglaljam a trónt.
Nagyon megörültek a fiúknak. Az öreg király le sem tudta volna tagadni, mert szakasztottan olyan volt, mint ő fiatal korában.
Mindjárt nagy lakomát csaptak a királyfi tiszteletére, lovát pedig bevezették az istállóba, és ellátták abrakkal.
Újból vidámság költözött a várba. Mindenki örült, hogy lesz utód, aki megvédi ezt a gyönyörű országot az ellenségtől.
Erre nem sokat kellett várni, mert a környező népek királyai már régóta ácsingóztak, hogy minél nagyobbat kikanyarítsanak belőle maguknak. Jól tudták, hogy a király évről évre egyre gyöngébb, és fogy az ereje. Ellenben arról nem szereztek tudomást, hogy közben lett egy fia.
Egy nap elérkezettnek látták az időt, hogy támadást indítsanak mind a négy oldalról. Könnyűnek ígérkezett a háború, és már előre ittak a medve bőrére.
Hatalmas seregekkel közeledtek az ország felé.
A király emberei ijedten jelentették a veszedelmet.
Fenséges királyunk, itt a vég, egyszerre négyfelől is támad az ellen. Nincs olyan erő, mi megállítaná őket. Menekülünk, míg nem késő!
Mindenki futni akart, mikor a királyfi belépett a trónterembe:
Állj! Senki nem megy sehová, amíg engem láttok!
Az emberek elnémultak a meglepetéstől, és még moccanni sem mertek. Suttogva kérdezgették egymástól: „Mi lesz most velünk? Az ellenség egy – kettőre ideér, és kardélre hány bennünket.”
Királyfi magabiztosan végignézett a félelemtől remegő népségen, és így szólt:
- Ki csodát akar látni, az jöjjön velem a csatatérre!
Kevesen vállalkoztak rá, hogy kövessék. Az a néhány ember is inkább elfutott volna, mint a biztos halálba menjen, de szégyellték megmutatni a hátukat, és ezért elindultak a királyfival megküzdeni az ellenséggel.
Egy nagy rét közepén várta a maroknyi csapat négy oldalról a támadást.
Nem kellett sokáig ott rostokolniuk, mert egyszer csak, mint egy óriási vihar megindult az ellen. Olyan sokan voltak, mint égen a csillag, és réten a fűszál. Még csak esélye sem volt a királyfinak, hogy győztesen kerüljön ki ebből az egyenlőtlen viadalból – gondolták az ott lévők. A kevés katona közül volt néhány, aki futásnak eredt. Mire az mérgesen rájuk kiáltott:
Gyáva népség, titeket nem harcolni hívtalak ide. Nektek csak néznetek kell, miképpen győzöm le az ellenséget. Maradjatok veszteg! Senki ne fusson el, ha csodát akar látni.
Az ellenség vezérei, mikor meghallották ezt, hangosan felnevettek:
Kicsi fiú, tán csak nem egyedül akarsz megvívni velünk?
Még az is megeshet – kiáltotta vissza büszkén, és kardjával négyfelé suhintott.
Mindenki tátott szájjal várta, mi fog történni. Az ellenséges táborban a katonák gúnyolódva kiabálták:
Véged van királyfi, hiába suhintgatsz felénk a kardoddal, úgyis egy pillanat alatt legyőzünk.
Amikor a királyfi a negyedig suhintással is végzett, csodák csodájára, mintha az égből szálltak volna alá egy hatalmas huszársereg termett a réten, és csak a vezényszóra vártak, hogy bátran, kivont karddal nekimenjenek az ellenségnek.
Üsd, vágd, nem apád! – adta ki a parancsot a királyfi, mire a huszárok vágtatni kezdtek mind a négy irányba, és hosszas küzdelem után majdnem mindenkit levágtak, aki életbe maradt, az jobbnak látta menteni az irháját.
Fényes győzelmet arattak az ellenség felett, és aki látta nem akart hinni a szemének.
Gyorsan híre ment, hogy megfutamították az ellenséget, és megmenekült az ország. Ezentúl senki nem merte megpróbálni, hogy ujjat húzzon a királyfival, mert bátor, daliás huszárai talán még a világból is kikergetnék a támadót.
Az öreg király és felesége nagyon boldogok voltak, mert biztonságban látták szépséges országukat és népüket.
A királyfi hamarosan megnősült, és annyi gyermekük lett, mint lyuk a rostán. Nem kellett attól tartani, hogy nem lesz utód, ki felül a trónra, ha eljön annak az ideje.
Talán még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Aki nem hiszi, keresse fel egyszer ezt a csodaszép országot, melyet magas hegyek ölelik körül, dús, virágos rétjei vannak, sok bővizű folyóval. Ha még mindig nem tudnád, hol van ez az ország, akkor kérdezd meg öregapádtól, mert az biztosan tudja.


 


Az öreg szalmakalap

 

 

 

Ki tudja, mióta lógót a fogason az öreg szalmakalap. Soha senki már nem hordta. Érthetetlen, akkor, miért nem dobta ki a gazdája.
Látszott rajta, hogy nem mai gyerek. Szélei kissé megtépve és az egykor szép, sárga színe megfakult. Rég lehetett, amikor valakinek a fejének az ékessége volt. Néhol el is mocskolódott és a sok fogdosástól zsírfoltok fénylettek. Bizony – bizony ilyen fejfedőt senki sem tenne szívesen a kobakjára, még ha szüksége is lenne rá, hogy megvédje a tűző naptól.
Mégis, akkor, mit keres itt a fogason?
Valószínűleg valakinek felejthetetlen emlékek kötődnek hozzá, és ezért nincs szíve megválni tőle.
Igen a házban él egy vénember. Szerintem már hosszú ideje nem számolja az éveket. Ifjúkorban még – még jelentős dátum a születésnap, és ilyenkor harsányan, mulatozva megemlékezik az ember a világra jöttéről. De amikor már túl magasak az évek száma, hajlamos megfeledkezni róla.
A házban lakó vénember is így gondolkodik. Nem érdekli éveinek a száma. Könnyes szemmel gondol vissza az életére.
Ez egyik ilyen alkalommal is, amint egymagában ült a szegényes szobában eszébe jutott a szalmakalap. Fájós derékkal kikecmergett a fotelból és kicsoszogott az előszobába, ahol a megviselt, régi társa lógott a fogason.
Óvatosan a kezébe vette és ábrándos tekintettel nézegette. Akaratlanul is rengeteg emlék tódult az agyába. Érthetetlen, hogy eddig ezek, hol lapultak, s honnan jöttek elő?
Hirtelen újból fiatalnak érezte magát. Izgalom járta át szívét. Úgy dobogott, mintha ki akart volna ugrani a helyéről. Szemét könnyfátyol homályosította el, és teste remegni kezdett.
Le akart ülni, de nem bírt megmozdulni. Csak állt remegő lábakkal és nézte az öreg szalmakalapot. Olyan volt, mint egy kőszobor.
Közben az emlékek jöttek és jöttek megtöltve a kicsi előszobát.
Mennyi éve is volt, hogy vette ezt a szalmakalapot? – Ki tudja? Nem fontos. Annyi tény nagyon régen volt. Senki nem tudja ezt már pontosan. Az évek jönnek – mennek és közben az ember megöregszik. De nem számít. A régi emlékek mélyen a szívébe vannak gravírozva és kitörölni őket onnan nem lehet. Miért is akarná elfelejteni emlékeit, amikor olyan jó visszagondolni rájuk.
Igen alig volt még húsz éves és egy távoli városban vett egy szalmakalapot. Forrón tűzött a Nap és védeni akarta a fejét. Órákat töltött kint a szabadban és nagyon jól jött a napsugaraktól védő árnyék.
Akkor még nem gondolta, hogy ilyen sokáig megőrzi ezt a mindennapi tárgyat. Azt hitte, amint a nyárnak melege alábbhagy megválik a fejfedőtől.
Valójában, amint egyre közelebb volt az ősz és a nappalok rövidültek úgy kezdte el hanyagolni ezt a kimondottan nyári árnyékot adó öltözetet. Helyette inkább melegebb sapka került elő a szekrényből.
Az öreg társát megilletődve leemelte a fogasról. Megforgatta és óvatosan visszarakta a helyére.
Nem lehet tudni, ekkor, mi járt a fejében? Keze kissé megremegett és egy nagyot sóhajtott.
A szalmakalap szeretett volna felkiáltani:
Ne tégy még vissza a fogasra! Beszélgessünk egy kicsit!
Bármennyire is akarta volna, hang nem jött ki belőle. Hisz a tárgyak nem tudnak beszélni. Milyen világ is lenne, ha ők is társalognának.
Ennek ellenére most a szalmakalap azt akarta, hogy beszélgessenek! Idézzék fel az elmúlt éveket, amikor még minden olyan szép és jó volt. Nem kellett lógnia éveken át ezen a rideg, hegyes vasfogason.
Soha nem fogja elfelejteni, amikor gazdájával rótták az országvilág útjait.
Legszívesebben megkérdezte volna tőle, emlékszik-e még arra a szőke fruskára, kivel egy külföldi útja alkalmával ismerkedett meg?
Milyen szép kis teremtés volt. Most is látja, csak be kell csuknia a szemét. Ragyogó kék szemei voltak. És, ahogy tudott nézni velük. De akkor még meg sem említettük a vállaira leomló szőke fürtjeit. Mily édes pillanat volt, amikor megérintette azt és érezhette bódító illatát.
Vajon gazdája emlékszik-e még ezekre? Vagy, mint őt elfelejtette?
Bizonyára most is arra a lányra gondol. Hiszen szemei elhomályosodtak és ajka remeg, mintha mondana valamit. Tálán csak nem a nevét ismételgeti.
Hogyan is hívták? Klára, Klaudia? Nem, nem egyik sem. Most már pontosan emlékszik Lujza volt a neve. Hogy tudta becézni, dédelgetni, amikor karjaival átölelte. Egyszer egy ilyen alkalommal még a szalmakalap is leesett a fejéről. Törődött is vele, hogy lent a porban van és bármelyik pillanatban ráléphet.
Semmi és senki nem érdekelte ifjú szívét, csak az a szépséges leányzó.
Istenem, milyen csodás évek voltak. Szinte hihetetlen, hogy elmúltak és talán már soha nem jönnek vissza.
Itt lóg évek óta a fogason elfeledve. Soha többé nem lesz dísze már a fejnek.
Sírni lett volna kedve, ha egyáltalán a szalmakalapok tudnának sírni?
Az öreg határozatlanul toporgott a fogas előtt kezében tartva a megviselt fejfedőt.
Ki tudja, most miért vette kezébe? Remélhetőleg nem az a szándéka, hogy kidobja?
Ez bizony nem lenne szép tőle. Éveken át, hű társa volt, és mindig szívből szolgálta gazdáját. Nem bírná elviselni, ha erre a sorsra jutna.
Az öregember többször megforgatta kezében. Már – már úgy tűnt, hogy visszateszi a helyére, amikor az ajtóhoz lépett. Nem lehetett tudni, mit akar tenni vele. Iszonyatos, hosszú percek következtek.
Ha kidobja, akkor vége mindennek, oda a régi álmok, és soha nem ábrándozhat az előszoba meghitt homályában, mint annyi éven át.
Mindig, amikor tavasszal megszólaltak a dalos ajkú madarak és csicsergésük elbűvölte az embereket, és a napsugarak egyre melegebben cirógatták az embereket, mindig reménykedett, hogy hátha most újból a fejére teszi. Szeretett volna legalább még egyszer végiglejteni a városka utcáin, megcsodálni a kertekben nyíló virágokat, vagy hallgatni az öregasszonyok pletykáit a házak előtti kispadokon.
Jól emlékszik egykor, sok – sok évvel ezelőtt, hogy megcsodálták és gazdájától kíváncsian kérdezgették, hol vette ezt a szép szalmakalapot. Ő meg nem árulta el csak sejtelmesen mosolygott, mintha titok lett volna.
Gyönyörű évek voltak. Kár, hogy tovaszálltak és csak egy – egy szép emlék maradt belőlük.
Ha most kidobja, akkor még a remény is elhamvad, mint hamu alatt a kis parázs. Soha többé nem sétálhat az utcán élvezve az élet apró örömeit.
Sírni szeretett volna. Hangosan zokogni, jajgatni, amiért ő már senkinek sem kell.
Gazdája a nyitott ajtónál állt kezében a szalmakalappal és várt. Ki tudja, mi járt az eszébe? Mire gondolt? Szemei a távolt fürkészték. Mintha várt volna valakit.
Egyáltalán, kijöhet ebbe az ódon, emlékekkel teli kicsi házba?
Nem tudta kitalálni. Bármennyire is törte a fejét és próbálta összerakni a dolgokat, nem sikerült okosnak lennie.
Ez egy kicsit elszomorította, de egyben némi reményt is csöpögtetett rettegő szívébe. Hátha, az a valaki megérkezik és akkor ő nem lesz kidobva. Visszakerül a helyére. Mégis csak jobb ott kuksolni, mint egy büdös szeméttárolóban várni az elmúlásra.
Egyszer hol reménykedett, majd másszor kétségbeesve a sírás fojtogatta.
Ezt nem lehet kibírni. Ebbe bele kel őrülni. Egy öreg szalmakalap, kinek sorsa bizonytalan, és ebbe neki nincs beleszólása.
Még azt sem teheti, hogy veszi a sátorfáját és odébbáll. Minden a gazdájától függ. Ha ő úgy határoz, hogy vége, akkor nincs mit tenni ellene. A tárgyak nem lázadhatnak fel használójuk ellen. Pedig mennyivel más lenne a világ, ha a tárgyak is dönthetnének sorsukról. Bizonyára akkor most gyorsan kiugrana gazdája kezéből és elszaladna. Úgysem érné utol a fájós lábával. Hiszen már kampósbottal is alig tud menni. Keresne magának egy másik gazdát, aki mindenhová magával viszi és a világ újból feltárulhat előtte.
Milyen jó is lenne!
Miért nincs ez így? Állandóan csak az emberek határoznak mindenről.
Amint így tépelődött magában a szalmakalap váratlanul egy fiúcska jelent meg a kis kerti úton és vidáman közeledett feléjük.
Az öregember már messziről üdvözölte:
Szervusz. kis unokám! Siess csak! Már vártalak. Nézd, mit adok neked!
Szia, nagypapa! – köszöntötte a szalmakalapot kezében szorongató öreget. – Mit adsz nekem?
Nekem már úgysem kell. Nyáron nem megyek ki a tűző napra. Jobb nekem itt bent a hűvös szobában – mondta mosolyogva. – Odaadom a régi, ifjúkori szalmakalapomat. Ha majd mész a folyóra horgászni, tedd a fejedre és akkor nem fájdul meg a fejed. Tudom, mindig nagyon vágytál erre a kalapra. Tessék, legyen a tiéd!
A kisfiú meglepődve vette át öregapja féltve őrzött kincsét, amitől sokáig a világ összes pénzéért sem lett volna hajlandó megválni. De most ki tudja, mi vitte rá a lelkét, nagyvonalúan unokájának ajándékozta.
Köszönöm – csillant fel a fiúcska szeme. Látszott rajta, hogy nagyon boldog. Ennél szebb ajándékot nem is kaphatott volna.
Mindjárt a fejére is tette és örömittasan rohant ki a kertbe. Mintha csak az ottani fáknak, virágoknak akarta volna megmutatni, mit kapott nagypapájától.
Az öregember vidáman nézte, ahogy unokája rohangászott fején az ő egykori, sok mindent látott kobakvédőjével.
Ennek ellenére mégis a szalmakalap volt a legboldogabb. Számára ma elkezdődött egy új korszak. Újból láthatja a várost, gyönyörködve nézheti a kertek virágait és arról se feledkezzünk meg hallhatja a pletykálkodó öregasszonyokat.
Esetleg, még a fiú fején megcsodálhatja egy másik, gyönyörű szemű, mosolyú leányka…
Csodás új világ lesz ez, csak bírja tempóval.

Mese a rózsaszirom hercegnőről

 

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény asszony a mihaszna fiával Palkóval. Ez a mihaszna fiú egész nap ült a ház előtt a kispadon és a lábaszárán a legyeket csapkodta. Anyja hiába kérlelte, hogy segítsen neki a kertben kapálni. Mindig valami ürüggyel kibújt a munka alól.
Szegény asszonyt ez nagyon bántotta. Naphosszat sírdogált a fia miatt a kertben. Mi lesz így a gyerekből, ha nem szereti meg a munkát. Ő sem él örökké. Egy nap majd eljön érte a kaszás, és akkor Palkó egyedül marad, mint a kisujja. Valamit feltétlen ki kell találnia, hogy egyetlen magzatából rendes ember váljon.
Semmi okos nem jutott az eszébe. Pedig a kapálás alatt igen csak törte a fejét.
A kertben a zöldségeken kívül a kerítés mellet volt egy szép rózsabokor. Csodálatos vadrózsák nyíltak rajta. Illatuk valósággal elkábították az asszonyt.
Mellettük kapálgatott, amikor váratlanul valaki megszólította:
Miért pityeregsz, szegény asszony?
A nő felkapta a fejét és kíváncsian körbenézett.
Ki szólított meg? – kérdezte. – Nem látok senkit.
Még az is megfordult a fejében, hogy talán csak képzelődött és a kert fölött nyargalászó szél tréfálkozott vele.
Én vagyok a rózsaszirom hercegnő – jött hamarosan a válasz. – Itt vagyok melletted a rózsabokron. Fordulj csak erre és megpillanthatsz.
Palkó anyja még ekkor sem akarta elhinni, amit hall. Sohasem hallott a rózsaszín hercegnőről. Nem tudta elképzelni, hogy ilyen is létezhet.
Ennek ellenére letette a kapát és megfordult. Ha hiszitek, ha nem, olyat látott, hogyha mondják neki biz Isten nem hitte volna el. A rózsabokor egyik ágán ott csücsült egy picinyke, aranyos teremtés. Nem volt nagyobb, mint egy babszem. Szép selyemruha volt rajta és gyönyörű, szőke haja ringatózott a lanyha délutáni szélben.
A szegény asszony a meglepetéstől majdnem felsikított. Az utolsó pillanatba kapta kezét a szája elé.
Látom, nagyon meglepődtél – mosolyodott el rózsaszirom hercegnő. – Nem kell félned tőlem! Segíteni szeretnék neked. Mondd el, mi nyomja a szívedet!
Nagy az én bánatom – kezdte félig sírva a nő. – Van nekem egy mihaszna fiam. Sehogy sem bírom megnevelni, hogy dolgozzon. Most is a ház előtt ül a kispadon. Nem tudom, mit tegyek? Hogyan szoktassam rá a munkára?
A rózsaszirom hercegnő végighallgatta a szegény asszony siránkozását, majd mondta:
Segítek neked. Meglásd fiadból a környék legdolgosabb emberét faragom. Úgy fog dolgozni, hogy párja nem akad a világon.
A szegény asszony nem akarta elhinni, amit a rózsaszirom hercegnő mondott.
Szerintem olyan ember nem létezik a földön, aki erre képes lenne. Ez még neked sem fog sikerülni. Hogyan tudná fiamat munkára szoktatni egy ilyen parányi teremtés, mint te vagy.
A rózsaszirom hercegnő addig – addig beszélt, míg Palkó anyja belement, hogy tegyen egy próbát.
Nem bánom, megpróbálhatod, de nem fog sikerülni – mondta és kíváncsian megkérdezte. – Hogyan kezded el?
Beszéld rá a fiadat, hogy amint feljön az égre a Hold és sápadt fénye bevilágítja a kertet, jöjjön ide.
A szegény asszony kiballagott az utcára, a ház elé, és mondta Palkónak:
-Menj a kertbe, fiam, amint feljön az égre a Hold, és menj a rózsabokorhoz!
Palkó azt hitte, hogy anyja meghibbant, amiért ilyet mond neki. Csak nevetgélt a hallottakon és tovább csapkodta a legyeket a lábaszárán. De amikor a nő azt mondta, hogy ilyenkor a legízletesebb az eper, ez már felkeltette az érdeklődését. melyik suhanc nem szereti a finom epret. Még dolgozni sem kell érte, csak az ember leszakítja, a szájához emeli, és bekapja. Ennek Palkó sem tudott nemet mondani.
Alig várta, hogy a jó öreg Hold megjelenjen az égen és sápadt fényével bevilágítsa a kertet.
Az eper éppen a rózsabokor mellet volt. Amikor odaért és lehajolt epret szedni a rózsaszirom hercegnő előtte termet. Valójában nem is látszott ki a sok levél közül.
Hé, te legény, be ne kapjál! – kiáltott egy nagyot a rózsaszirom hercegnő.
Erre Palkó úgy megijedt, hogy majdnem kifutott a kertből. Azt hitte, hogy az ördögök gúnyolódnak vele. Reszketve állt az epres szélén, és azt sem tudta, mit csináljon?
Ne félj! – nyugtatta meg a rózsaszirom hercegnő. – Azt jöttem, hogy magammal vigyelek országomba, ahol te leszel a rózsák királya.
Palkó semmit sem értett az egészből. Bizonyára csak álmodja az egészet, és nem sokára felébred.
Ha nem ördög vagy, akkor mutasd meg magad! Csak a hangodat hallom. Szeretnélek látni. Még sohasem láttam rózsaszirom hercegnőt.
Ezen ne múljon – válaszolta a kicsinyke lény. – Mindjárt elmondom a varázsszót és te is olyan kicsi leszel, mint én.
Még mielőtt Palkó tiltakozni tudott volna a rózsaszirom hercegnő ugyanolyanra varázsolta, mint ő. De ekkor már a fiúnak nem volt ellenvetése a varázslat ellen, mert olyan gyönyörű leányzó állt előtte, amilyet soha életében nem látott. Szépsége valósággal elbűvölte. Úgyhogy tátott szájjal állt és moccanni sem tudott. Ez még csak hagyján lett volna, de a kert is eltűnt körülötte, és minden, ami eddig ismerős volt számára. Egy hatalmas aranyréten találta magát, amelynek a végén egy kacsalábon álló palota díszelgett. Ebben lakott a rózsaszirom hercegnő apja és anyja sok – sok szinte megszámolhatatlan testvérével.
Palkó boldogan követte a hercegnőt. Ilyen szerencse is csak kevés embernek adatik meg életében. Rövid idő alatt úgy beleszeretett a lányba, hogyha valaki egy zsák aranyat kínált volna neki, akkor sem mondott volna le róla. Inkább kész lett volna meghalni, minthogy lemondjon a rózsaszirom hercegnőről.
Igen ám, volt egy probléma. A rózsák igen szorgos népség volt. Éjjel – nappal serénykedtek. Mindegy volt, hogy úr vagy szolga, kezük alatt éget a munka. A lány szülei sem tétlenkedtek. Amikor megérkeztek éppen babot tisztogattak a holnapi ebédhez. A rózsaszirom hercegnő édesapja nagyon megkívánta a tejfeles, csülkös bablevest, ahogyan csak a felesége tudja elkészíteni.
Nagy volt a família és ezért egy hatalmas zsák babot kellett megtisztítani.
Jó hogy jössz, fiam – fogadta rózsaszirom hercegnő édesapja Palkót – gyere ülj közénk és segíts a válogatásban. Ha segítesz, akkor talán éjfélre elvégzünk vele.
Ez nem nagyon tetszett Palkónak. Orrát fintorgatva beült a babot válogatók közé. Természetesen rózsaszirom hercegnő sem húzta ki magát a munkából. Õ is leült és lelkesen segített a többeknek.
Eleinte Palkó nagyon unta a munkát. Pedig ez még nem is volt igazán nehéz. Másnap szántani mentek a kacsalábon forgó várhoz közeli mezőre. Már ott tartott, hogy megszökik, de a lány annyira tetszett neki, hogy erről egy – kettőre lemondott. Ezenkívül azt sem tudta, hogyan tudna visszajutni falujába.
Harmadnap a teheneket kellett kihajtania a mezőre legelni. Amint ott üldögélt egy terebélyes fa árnyékában és várta, hogy az állatok jóllakjanak, felnézett az égre, és megállapította magában, nem is olyan rossz dolog dolgozni. Fiatal és bírja a munkát. És arról sem szabad megfeledkezni, este munka végezetével egy szépséges leányzó várja otthon finom vacsorával. Olyan szerelmes volt a rózsaszirom hercegnébe, mint a nagyágyú. Nem is akarta tovább húzni az időt. Este amikor behajtotta a mezőről a teheneket, a lány apjához lépett és megkérte a rózsaszirom hercegnő kezét.
Szívesen hozzád adom legkedvesebb lányomat – mondta mosolyogva – látom, jó dolgos ember vagy. Bírod te a munkád, és el tudod tartani családodat. Mához három hétre megtartjuk a lakodalmat.
A hír hallatán mindenki nagy üdvrivalgásba tört ki. A madarak gyorsan elvitték a hírt az ország minden részébe, hogy rózsaszirom hercegnő férjhez megy, és mindenki hivatalos a lagziba.
Arra a napra időzítették ezt a neves eseményt, amikor éppen királyt akart választani a rózsák népe. Az egyedüli jelölt a rózsaszirom hercegnő édesapja lett volna, de ő már nagyon öregnek érezte magát. Ezért azt javasolta, hogy helyette válasszák meg Palkót, hiszen nagyon szorgalmas, dolgos ember. Igen jó királya lehet a rózsák népének.
Mindenkinek tetszett a javaslat, senkinek sem volt ellenvetése az új király ellen.
Egy kis varázslattal Palkó édesanyját is a várba hozatták, és olyan nagy lakodalmat csaptak, hogy a világ összes rózsája három éjjel, három nap táncolt megállás nélkül.
Itt a vége, fuss el véle! Aki nem hiszi járjon utána! Csak arra vigyázzon el ne vásson a csizmája talpa!

Mese az aranyfolyóról

 

 

 

Hol volt, hol nem volt, egyszer nagyon régen élt egy ember, aki olyan szegény volt, mint a templom egere, de talán még annál is szegényebb.
Hiába dolgozott reggeltől késő estig, a pénz nem akart szaporodni, sőt napról napra kevesebb lett. Nem értette a dolgot, de nem tudott rájönni az okára.
Szeretett volna ő is gazdag lenni, szép, cifra ruhákban járni, és minden nap kacsasültet enni, mint a gazdagok. Már az is öröm volt számára, ha száraz kenyeret rágcsálhatott.
Ezért elhatározta, hogy elmegy világgá, és addig nem jön vissza a falujába, míg módos ember nem lesz.
Ismerősei kinevették, és mondogatták neki: „Hol tudnál te meggazdagodni, amikor a világ ugyanilyen, mint itt? Jobban teszed, ha beletörődsz a sorsodba, és nem mész sehová!”
Az ember nem hallgatott rájuk. Összepakolta a kis motyóját, és nekivágott a nagyvilágnak.
Három napig ment éjjel nappal megállás nélkül. Még enni sem állt meg. De mit is evett volna, amikor üres volt a tarisznyája. Jó ha útközben talált valami gyümölcsöt az út menti fákon. Ezzel csillapította éhségét a vándorlása alatt.
Harmadik nap már olyan éhes volt, hogy majdnem felfordult. Alig bírta vonszolni magát, pedig a város még nagyon messze volt.
Amikor már minden ereje elfogyott, leroskadt egy kőre és fejét a tenyerébe hajtotta. Váratlanul egy százéves öreganyó érintette meg aszott kezével a vállát.
Fiam, légy szíves segíts hazavinnem a rőzsét! Nagyon elfáradtam – mondta.
A legény hangosan felnevetett:
Öreganyám, pont engem választott?
Kit választottam volna? Látsz valakit a környéken rajtad kívül?
Ebben igaza van, már napok óta nem láttam emberfiát. Miféle vidékre tévedtem, hogy errefelé nem élnek emberek?
Ha segítesz hazacipelni a rőzsét, akkor szép sorjában mindent elmesélek.
A legény összeszedte minden megmaradt erejét, és a vállára vette a rőzsét, majd az öreganyóval együtt elindultak haza.
Sokáig mentek, dombra fel, völgyre le, mire elérték a házacskát, amely egy hatalmas tökből volt építve.
Köszönöm, fiam a segítséget – mondta. – Gyere be hajlékomba! Mindjárt készítek vacsorát, és az estebéd alatt mesélek neked.
A legény bement a tökházba, és letelepedett az asztal mellé. Amíg vendéglátója szorgoskodott a tűzhelynél jól körülnézett a konyhában. Volt ott sok érdekes dolog, amin megakadt a szeme. Az volt a legfeltűnőbb, hogy minden aranyból volt. Úgy csillogott, hogy fénye majdnem megvakította. Még csak elképzelni sem tudta, hogy öreganyónak honnan van ennyi aranya. A házban még a legkisebb szeg is aranyból volt.
Az öreganyó észrevette a legény csodálkozását, amint főzte a vacsorát, de nem szólt neki semmit. Hagyta, hogy jól nézegesse ki magát.
Amikor degeszre tömték bendőjüket, és ittak egy kupa bort is, az öreganyó mesélni kezdett:
Látom fiam, mindent jól megnéztél a házacskámban. Gondolom érdekel, honnan ez a sok arany?
Úgy bizony öreganyó – sietett válaszolni a legény, hogy minél hamarabb kiderüljön az igazság.
Tudod fiam, itt a közelben folyik egy aranyfolyó. A vize, a kövek benne, a part menti nővények, de még a halak és a békák is mind aranyból vannak….
Ez kell nekem – ugrott fel a legény izgatottan, és már akart is rohanni a folyóhoz, de az öreganyó visszatartotta.
Állj meg hékás! Ne siess a vesztedbe! Éppen erről akartam mesélni neked. Az aranyfolyó az oka, hogy már napok óta senkivel sem találkoztál. Az arany tette néptelené a környéket. Aki csak erre vetődött, az mind elmenekült e csillogó fém elől.
A legény nem értett az egészből semmit. Szerinte inkább az aranyfolyónak ide kellene vonzani minden épkézláb embert. Hiszen itt mindenki gazdaggá lehet.
Látván ezt az öreganyó elmosolyodott.
Látom, nem érted. Mindjárt elmagyarázom. A sok arany elveszi az emberek eszét. Akik idetévedtek azok egytől – egyig maguknak akarták megszerezni ezt a temérdek kincset. Még a legaljasabb dolgokra is képesek voltak. Nem kímélték embertársaikat. A kapzsiság egészen megőrjítette őket. Teletömték kabátjuk, nadrágjuk zsebeit arannyal, sőt még nagy zsákokat is megtöltötték vele. Így akartak hazamenni, hogy majd hatalmas szekerekkel visszajöjjenek a többiért. De mindegyik porul járt. A mérhetetlen arany látványa elvette az eszüket. Ha valamelyikük haza is ért, soha többé nem talált vissza az aranyfolyóhoz. A magukkal vitt arany szertefoszlott, mintha csak átok ült volna rajta. Fiam, ne akard, hogy te is erre a sorsra juss! – mondta az öreganyó és várta, hogy a legény miképpen határoz?
A legény hosszasan gondolkodott, mire kissé bizonytalan hangon kinyögte:
Köszönöm a tanácsát, és, hogy ezt mind elmondta, de én mégis megpróbálnám. Néném, kérem mutassa meg, hogy hol van ez a csodálatos folyó? Holnap reggel elmegyek oda, és megnézem, mit lehet vele kezdeni.
Az öreganyó látta, nem tudja eltéríteni a legényt vágyaitól, szívélyesen elmagyarázta, merre fele kell elindulni, hogy az aranyfolyóhoz éjen.
Reggel korán ébredtek. Még mielőtt a legény nekivághatott volna az útnak, öreganyó kért tőle valamit.
Mielőtt az aranyfolyóhoz mennél, megkérlek, hozz nekem egy szál rózsát a kertemből!
Szívesen – válaszolta és azonnal kiszaladt a kertbe, ahol leszakította a legszebbiket – Tessék itt a rózsa, de most már sietek, mert vár a rengeteg arany a folyónál.
Amint át akarta nyújtani a virágot olyan dolog történt, amire még csak almában sem mert volna gondolni. Az öreganyó helyén egy csodaszép hajadon állt. Szőke, hosszú haja lágyan a vállára omlott, és szemei biztatón néztek a legényre.
Köszönöm a gyönyörű rózsát, – mondta – amikor csak ránézek, mindig eszembe jutsz. Menj, hát Isten hírével! Utad legyen szerencsés!
A legény el akart indulni, de lábai földbe gyökereztek, amikor megpillantotta a lányt. Reszketve állt, és hiába próbálta lábát felemelni, hogy az aranyfolyó felé vegye az irányát, nem volt rá képes.
A szőke hajú szépség meg csak mosolygott rajta:
Menjél már! Vár az aranyfolyó. Holnap tán a világ leggazdagabb embere lehetsz. Amit csak akarsz, azt mind megveheted. Lesz szép házad, hatalmas birtokod, pompás ruhákban járhatsz kelhetsz, mint egy király, asztalodról sohasem fog hiányozni az étel, ital. Az éhséget még csak hírből sem fogod ismerni.
A legény még ezeket hallván sem indult el. Csak állt mozdulatlanul és nézte a lányt, aki erre mérgesen rámordult:
Menjél már! Vár a folyó.
A folyó holnap és holnapután is várni fog, de félek, ha most elmegyek tőled, akkor soha többé nem foglak látni. Mindörökre elveszítelek, pedig azt nem szeretném. Ilyen gyönyörű teremtést, mint te vagy soha életemben nem láttam. Addig nem nyugszom, míg feleségem nem leszel. Szépséges leányka, gyere hozzám feleségül!
A lány újból elmosolyodott:
Szívesen hozzád megyek, de ne feledd, akkor soha többé nem leled meg az aranyfolyót! Mindörökre eltűnik, és helyette csak egy egyszerű folyó lesz, amelynek partján nádon, sáson, és kuruttyoló békákon kívül nem fogsz találni semmit. Oda lesz a gazdagságod, továbbiakban is szegény emberként tengeted életed.
Most már nem érdekel a gazdagság. Számomra az a igazi kincs, hogy téged megleltelek. Különben is van két erős kezem, és veled mindenre képes leszek.
Erre a lány boldogan igent mondott, és a kicsi tökházat magára hagyva, elindult a legény falujába, hogy ott egybekeljenek.
A szál rózsát a lány kiszárította, és gondosan megőrizte. Az ablakban volt vázában. Egyszer a legény nézegetett kifelé az ablakon, és a rózsa váratlanul megszólalt:
Jól döntöttél, amikor a lányt választottad. Előtted sokan vágyakoztak a gazdagságra, és mindegyikőjük előbb az aranyat akarták a boldogság helyett. Mindnyájan csúnyán megbánták, mert az arany csillogása elvette az eszüket, és soha többé nem gondoltak a lányra. Hiába a tengernyi vagyon, ha az ember boldogtalan. Elárulok neked egy titkot. Szakíts le egy szirmot rólam, és amikor feleséged elalszik, vidd ki az udvarra! Emeld fel háromszor a csillagok felé és mondd jó hangosan: „Boldog vagyok.” A többit majd meglátod.
A legény alig várta, hogy este legyen és felesége álomra hajtsa a fejét. Mindent úgy tett, ahogyan a rózsa tanácsolta neki. Háromszor felemelte a rózsaszirmot a csillagok felé és jó hangosan mondta:
Boldog vagyok.
Nem tellett bele néhány másodperc az égből hullani kezdtek az aranytallérok.
Mindig csak annyi hullott amennyi kellett a megélhetésükhöz, soha egy tallérral sem több. Ha elfogyott, akkor megismételte a varázslat, amikor csak szükség volt rá, és az égből hullott aranytallérokból szerényen, de annál nagyobb boldogságban éltek, míg meg nem haltak.

Rózsává változott kertész

Még kicsinyke legényke voltam, amikor nagypapám mesélte ezt a történetet.
Egyik délután mindketten nagyon ráértünk, mert odakint a fagyos szél gyerkőcök egymással versenyezve hordták egyik utcából a másikba a frissen hullott porhavat. Ilyenkor nagypapám is szívesen üldögélt egy izgalmas könyv fölött a pipafüst illatú szobában. Esze ágában sem volt kimenni az udvarra, ha csak nem volt muszáj.
Télen hamar sötétedik. Főleg, ha az égen ólomszürke felhők takarják el a Napot. Nagypapámnak nem volt kedve lámpát gyújtani, inkább lassan becsukta a könyvét és hozzám fordult:
Akarod-e, hogy meséljek a rózsává változott kertészről?
Természetes, hogy akartam, hiszen nagypapám, olyan csodálatosan tudott mesélni, párja nem akadt a környéken. Mindjárt én is az asztalhoz ültem, és a délutáni félhomályban áhítattal hallgattam szavait.
Hol volt, hol nem volt – kezdte, ábrándozva, kitekintve az ablakon a hóesésbe – egyszer nagyon régen volt egy király, és ennek a királynak, volt egy csodálatosan szép leánykája. Sajnos a kislány édesanyja évekkel ezelőtt meghalt egy súlyos betegségben. Sokáig gyászolták, de akármennyit is sírtak, szomorkodtak nem lehetett a holtat feltámasztani. A várban lassan mindenki beletörődött a megmásíthatatlanba, csak a királykisasszony nem. Apja úgy gondolta, ha megnősül, és új asszonyt hoz a házhoz, akkor talán leánykája is megvigasztalódik.
 Kikérte a lánya véleményét is, aki nem is ellenezte, de nem is igen örült apja elhatározásának.
Tegye édesapám, ha jónak látja! Remélem, jó asszonyt talál, és megtalálja a boldogságot.
A király elindult, hogy asszonyt találjon magának. A királykisasszony egyedül maradt a várba, és ő látta el apja feladatát. Még kislány korában kitanulta ezt a mesterséget, mert gyakran ücsörgött a trón mellett a zsámolyon.
Jöttek is az emberek, hogy igazságot kérjenek a királykisasszonytól mindenféle aprócseprő dologban. Volt, akinek a tyúkját vitte el a róka, és megorrolt a vadászra, amiért nem durrantott puskájával a ravaszdik közé. Akadt olyan atyafi, akinek az nem tetszett, hogy a szomszédja fáján fütyül a rigó. Arra kérte a királykisasszonyt, hogy a rigó az ő fáján fütyüljön.
Apja nevében olyan ügyesen osztogatta a tanácsokat, hogy egy – kettőre híre futott a környéken, és napról napra, egyre többen járultak a királykisasszony színe elé.
Egyik nap egy fiatal kertész érkezett a várba, és arra kérte a királykisasszonyt, hogy döntse el, kinek a rózsája illatosabb, az övé vagy a mesteréé.
Bizony ez nem is volt mindennapi feladat, mert mindkettőjük rózsája úgy illatozott, hogy még a hetedig határban is lehetett érezni.
Még ilyen sohasem történt meg vele, kénytelen volt, azt mondani nekik, hogy jöjjenek vissza holnap, arra majd kitalál valamit.
Egész éjjel törte a fejét, hogy kigondolja a megoldást. De valahogyan semmi okos nem jutott az eszébe
Amint álmatlanul forgolódott az ágyában, hajnaltájt furcsa neszekre lett figyelmes. Lent a kertben valaki kotorászott. Még csak elképzelni sem tudta, hogy ki vagy mi lehet. Az őrök sem jelentették, hogy tolvaj jár a kertben.
Felkelt, és kinézni az ablakon, ami éppen a virágoskertre nyílott. Nem akart hinni a szemének. Lent a kertben a fiatal kertész szorgoskodott. Már az első napsugárral felkelt, és titkon belopózott a várba. Elhatározta, hogy rózsákat ültet a királykisasszony ablaka alá. Ennek a zaja hallatszott fel a szobába.
Mit művelsz, te kertész? – kérdezte álmosan a királykisasszony
Fenséges királykisasszony, szerettem volna meglepni, és ezért néhány bokor rózsát ültettem az ablaka alá – válaszolta a kertész.
-Tudod-e, hogy ez így nem igazságos mestereddel szemben? Tán azt gondolod, hogy befolyásolhatsz ezekkel a rózsabokrokkal?
Jaj, drága királykisasszony, mire gondol? Ezek nem azok a rózsák. Különben is már beletörődtem, hogy mesterem rózsája illatosabb. Mégis csak tőle lestem el a kertészkedés tudományát. Illetlenség lenne tőlem, ha pereskednék vele. Tegnap este már bocsánatot is kértem tőle, és megbocsátott, amiért kétségbe vontam, hogy rózsám illatosabb, mint az övé. Javaslatára határoztam el magam, hogy meglepem a királykisasszonyt ezekkel a rózsabokrokkal. Állítása szerint, ezek csodarózsák. Valójában én sem tudom, mit ért ezalatt. De szót fogadtam neki, és a kapott bokrokat elültettem ide az ablaka alá, hogy éjjel – nappal tudjon gyönyörködni bennük. Majd reggel meglátjuk, mi fog belőle kisülni.
A királykisasszony örült, hogy megoldódott a gondja, nem kell törnie a fejét, hogy mit mondjon a két kertésznek. Gyorsan visszabújt az ágyba, és majdnem délig aludt. Amikor felébredt különös illatot érzett a szobában. Hamar kitalálta, hogy ez nem lehet más, mint a kertbeli rózsák. Magára kapta a köntösét, és lesietett a kertbe. A rózsák olyan szépek voltak, hogy a királykisasszony majdnem elájult a gyönyörűségtől.
De hová lett a kertész?
Sehol nem látta, és senki sem tudott róla.
Tán csak nem nyelte el a föld? Mindenhol kereste. Az egész várat felforgatta érte. Hiába nézett be mindenhová, de a kertész nem került elő. Még a kertész mesteréhez is elment, hogy megtudakolja, hol lehet? A mesterúr sejtelmesen mosolygott, de ő sem tudta, hová tűnhetett.
A királykisasszonynak nagyon hiányzott a kertész, pedig még alig ismerte. Minden nap lesétált a rózsákhoz ábrándozva nézegette őket. Némelyiket még meg is szagolta, és ilyenkor heves szívdobogást érzett.
Egyre jobban epekedett a fiatal kertész után. Ahogyan teltek múltak a napok mind többet gondolt rá. Végül még a feladatát is elhanyagolta. Egész nap lent a kertben sétálgatott, és állandóan a rózsákat ültető fiú járt az eszében.
Hetek múltával édesapja is hazaért az új asszonnyal, és mindjárt kitűzték az esküvő napját. Mindenkit meghívtak erre a nagy napra. Fél ország jelen volt, de talán még az is, akit meg sem hívtak. A király annyira boldog volt, hogy ez nem érdekelte. Leánykája is a felvette a legszebb ruháját, hogy gyönyörű legyen az esküvőn. Mielőtt elindultak volna a templomba, leszaladt a kertbe, hogy szakasszon néhány szálat a rózsabokrokról. Amint az egyik rózsa felé nyúlt, az fájdalmasan felszisszent, és mintha valaki azt mondta volna fájdalmas hangon: „Jaj, csak engem ne szakíts le!”
A királykisasszony körülnézett, de a közelben nem látott senkit. Ezért még egyszer próbálkozott. Most is hallotta ugyanazt a szomorú hangot: „Jaj, csak engem ne szakíts le!”
Erre nagyon megijedt, és el akart szaladni. A rózsabokor újból megszólalt:
Drága királykisasszony ne szaladj el! Én vagyok a kertész, aki rózsabokrokat ültetett az ablakod alá. Valami varázslat által rózsává változtam. Kérlek, szabadíts ki a rózsák közül!
Hogyan tudnálak kiszabadítani? Mit tegyek, hogy szabad lény? – kérdezte a királykisasszony.
Szabadulásomnak csak egy módja van, ha háromszor tiszta szeretettel megcsókolod azt a rózsát, amelyet le akartál szakítani.
Különös volt a kérés, de a királylány gondolkodás nélkül teljesítette, mert valami furcsa érzés kerítette hatalmába, amit eddig még sohasem érzett. Szíve megint hevesen dobogott, és arcát forróság öntötte el.
Körülnézett, hogy látja-e valaki, és mézédes szájacskájával háromszor megcsókolta a rózsát.
Akkor olyan dolog történt, hogy tán még a fákon leskelődő madarak is meglepődtek, pedig ők már sok mindent láttak. A rózsa szirmai lassan szétnyíltak és belőle előlépett a fiatal kertészfiú szépen felöltözve, mintha csak ő is hivatalos lenne a lagziba. A királykisasszony úgy elcsodálkozott, hogy szájacskája tátva maradt, és alig bírt megszólalni:
Mindig éreztem, hogy ezek itt nem mindennapi rózsák. Illatuk és szépségük elbűvölt, megigézett. Állandóan csak rájuk gondoltam. Most is olyan izgatott vagyok, hogy csak remeg tőle az egész testem. Nem tudom, mi lehet ez?
Ó kedvesem – szólalt meg a kertész – ez nem más, mint a szerelem. Én is ezt érzem, ha rád pillantok. Amikor e gyönyörű rózsában laktam szünet nélkül csak az ablakodat lestem, és alig vártam, hogy lejöjj a kertbe. Igen megijedtem, amikor le akartál szakítani, mert akkor meghaltam volna. Hála Isten, hogy hallgattál szavamra!
A két fiatal boldogan átölelte egymást, és a királykisasszony egészen megfeledkezett édesapja esküvőjéről. A hopmester jött, hogy figyelmeztesse, hogy indulniuk kell a templomba.
Ki ez a fiatalember fenséges úrnőm? – kérdezte csodálkozva – Édesapja már türelmetlenül várja, mert már indulna az esketésre.
Mondd meg édesapámnak, hogy ma a pap két párt fog összeadni! Én is férjhez megyek ehhez a derék kertészlegényhez.
Kisasszonyka, hogyan képzeli ezt? Mit szól hozzá édesapja? – kérdezte levegő után kapkodva a hopmester – Ki hallott ilyet, hogy a fenséges királyunk leánykája egy kertészlegényhez megy férjhez.
Most ezzel ne törődj! Tudom, mit cselekszem. Amíg apám új asszony után koslatott, addig is mindig tudtam, mi a dolgom. Így most is, okosan tudok dönteni, hogy ki legyen a hites férjuram.
Ez meggyőzte a hopmestert, és igaz kicsit félve jelentette a királynak az eseményeket. A királyt nem lepte meg a hír, mert amikor távol volt, lánya ügyes és okos döntéseiről mindig hallott a csivitelő madaraktól. Büszke volt lányára, amiért megállta a helyét a királyi dolgok terén is, és ezért csak ennyit mondott a csodálkozó hopmesternek:
Már éppen itt az ideje, hogy valaki bekösse a fejét. Én már úgyis öreg vagyok az ország irányításához, nem bánom, ha kislányom a kedves férjeurával leveszik a vállamról ezt a terhet. Lódulj fiam, és intézkedj, hogy csodaszép kettős esküvőben legyen részünk.
A hopmester csak csóválta a fejét értetlenül, de nem mert nemet mondani a királyának, ezért olyan fényes lakodalmat hozott össze, hogy ötszáz évig erről beszéltek a környékbeliek.”
Nagypapám egy nagyot szippantott a pipájából, és mondta:
Na kicsi unokám ideje körülnézni odakint, mert még betemet bennünket a hó.

Síró fűzfabokrok

 

 

 

 

Hol volt, hol nem volt, túl az Óperenciás – tengeren, ahol a kurta farkú kismalac túr, volt egy szegény vándorlegény. Olyan szegény volt, hogy hozzáhasonlót nem lehetett találni a nagyvilágban. Egy viselős gúnyáján kívül nem volt semmije. Egész évben az országutakat járta, éjjelente meghúzta magát egy szénaboglyában, vagy megkért egy jóembert, hogy adjon szállást a házába. Reggel pedig ment tovább.

Egyik nyárvégi nap fáradtan megérkezett egy nagy faluba. Gondolta, itt is szerencsét próbál, hisz úgy tűnik, módos emberek lakják a falut.

Sok házba bekopogott, de mindenhol elküldték.

Nem adunk szállást akármilyen jöttmentnek – hangzott bentről a válasz, amikor előadta, mi járatban van.

Órákig tartott, míg végigjárt minden portát. Sehol sem volt szerencséje. Már nagyon elfáradt és a kétségbeesés is mardosta az szívét, amiért az emberek ilyen kegyetlenek hozzá. Éppen azon gondolkodott, hogy itt hagyja ezt a falut, de tett még egy utolsó próbát a faluszéli kicsi házban.

Félve kopogott be a rozoga faajtón. Sokáig nem kapott semmi választ.

Sarkon akart fordulni, amikor egy anyó dugta ki az ősz fejét.

Mi járatban vagy fiam? – kérdezte reszkető hangon.

Jó estét, öreganyám! Szállást keresek éjszakára – válaszolta a legény. – Megszállhatnék-e valahol a házacskában?

Megszállhatsz, de egy feltétellel, reggel, kimész a kertbe és kivágod az ottani vén, száraz diófát. Figyelmeztetlek, nehogy kár essen a négy fűzfába. Nyáron nagy melegben alattuk szoktam hűsölni.

Szívest – örömest – vidult fel a legény. – Ennél, mi sem könnyebb. Alszok egy jót, és reggel kivágom azt a fát. Ígérem, a fűzfákban semmi kár nem fog esni.

Az öregasszony olyan jó volt hozzá, hogy még vacsorát is adott neki, sőt még bort is öntött a poharába.

Ahogy végzett a szegény legény a vacsorával, mindjárt le is feküdt, mert nagyon álmos volt. Úgy elaludt, hogy reggelig meg sem mozdult.

Kell fel, fiam, hasadra süt a Nap. Itt egy pohár tej és egy szelet kenyér. Ha megittad, és megetted, menj a kertbe és vágd ki a vén, száraz diófát. Fejszét találsz majd a fészerben kertbe menet.

A legény megitta a tejet, elfogyasztotta a szelet kenyeret, és ment a fészerbe, ahol meglelte a fejszét. Gondolta egy – kettőre végez a munkával és folytathatja az útját.

Amint odaért egyszer csak keserves sírást hallott. Nézett jobbra, nézett balra, de sehol senkit sem látott. Már azt hitte becsapta a füle és neki akart állni a favágásnak. Akkor megint csak hallja a sírást. Ez már fele sem tréfa. Valaki sír és bajban van.

Ki van itt? Ki itatja az egereket? – kérdezte kíváncsian.

Én sírok – hallotta a legény. – Kérlek, vágjál ki bennünket!

Kik vagytok?

A négy fűzfabokor, akik azt szeretnék, hogy kivágnád őket!

Még soha nem hallott ilyet, hogy a fűzfabokrok beszélni és sírni tudnának. Azt hitte, hogy az ördögök játszanak vele. De, amint jobban megnézte, látta, hogy az egyik fűzfabokor valóban beszél. Kíváncsian megkérdezte:

Aztán, miért vágjalak ki bennetek? Anyó megkért, hogy vigyázzak rátok, mert nagy melegben alattatok szokott hűsölni. Azt a megbízatást kaptam, hogy a vén, száraz diófát vágjam ki.

Ne hallgass rá, ha megkönyörülsz rajtunk, akkor elárulok néked egy titkot.

A legény letette a fejszét és várta, hogy a fűzfabokor, mit fog mondani.

-Ha kivágsz minket, akkor megmondom – válaszolta az.

A legény felemelte a fejszét és nagy buzgón nekilátott az első két bokornak. Nem kellett sokáig várni, szinte pillanatok alatt kivágta azokat. Úgy gondolta, miután az ágak a földön fekszenek, megtudja a titkot. Sajnos tévednie kellett. A két fűzfabokorból egyszer csak két fehér galamb röpült fel és eltűnt az ég messzeségében.

Na, ezek, jól becsaptak – dörmögött magában, és már indult is volna a vén, száraz diófa felé.

Ne hagyj itt bennünket! Minket is vágjál ki! – rimánkodott a két megmaradt fűzfabokor.

Azért, hogy ti is becsapjatok, és anyó mérges legyen rám, amiért kivágtam a fűzfabokrait?

Ígérjük, mi eláruljuk a titkot, csak vágjál ki bennünket!

A legény megállt, megvakarta a kobakját. Látszott rajta, hogy tanácstalan. Nagyon kíváncsi volt, mi lehet az a nagy titok. Ellenben félt is, hogy ez a két fűzfabokor is becsapja. Végül ezt mondta:

Ha most azonnal eláruljátok a titkot, akkor kiváglak benneteket is.

A bokrok egy kicsit pusmogtak egymás közt, majd mondták:

Tőlünk három lépésre, napkelte irányában van egy nagy, lapos kő. Vedd fel, és alatta találsz egy mélybe vezető lépcsőt. Menjél le rajta, és egy új világba fogsz érkezni. A többi a te dolgod lesz, hogy mit kezdesz vele.

Hitte is meg nem is, amit hallott. Úgy határozott, mielőtt kivágná a fűzfabokrokat, meggyőződik róla, hogy igaz-e. A fejszéjét a vállára tette és elindult napkelte felé és közben hangosan számolt.

Egy… kettő… három… – a harmadik lépés után valóban meglelte a nagy, lapos követ.

Nagyon sok lépcső vezetett a mélybe, ráadásul azt sem tudta, hol fog kilyukadni és mi várja odalent. Lesz, ami lesz – gondolta – majd csak ellesz valahogyan a lenti világban. Ami fönt volt, annál rosszabb úgysem lehet. Szegénységét nem veheti el tőle senki.

Lépkedett, lépkedett, de sehogy sem akart leérni. Amikor már úgy látta leért, a lépcső hirtelen elfordult és ment tovább.

Nincs olyan mélység, ami egyszer csak véget ne érjen. A legény is nagy sokára megérkezett. A talpa alatt elfogyott a lépcső. Megérkezett abba a másik világba, amiről a fűzfabokrok beszéltek.

Olyan nagy fényesség fogadta, hogy egy pillanatra be kellett csuknia a szemét, nehogy megvakuljon.

Amikor hozzászokott a fényhez, jól körbenézett. Egy szép virágos réten találta magát. Minden olyan szép volt, hogy ilyent csak álmában látott, de az sem volt ennyire gyönyörű.

Akkor még nem tudta, hogy Tündérországba került, ahol éppen tündérkirály lányának férjet keresnek. Tündérek százai, ezrei járták az országot, hogy kiválasszák a megfelelő legényt. Bármennyire is igyekeztek, sehol nem leltek ilyet. A tündér ifjak nem voltak megfelelők a királykisasszony számára.

Amint jött – ment a virágos réten egyszer csak vele szembe megjelent egy tündér. Mind a ketten nagyon meglepődtek. A tündér még nem látott földi embert, és ezért kíváncsian meg is kérdezte:

Te ki vagy? Honnan jöttél?

A fenti világból – válaszolta, – és egy szegény vándorlegény vagyok.

Mit keresel Tündérországban?

A legény részletesen elmesélte a tündérnek, hogyan került ide. Keresi a jó szerencséjét és a boldogulását. Szeretne kicsit körbenézni Tündérországban.

A tündér megígérte, hogy elvezeti a tündérkirályhoz.

Egy kis gyaloglás után meg is érkeztek a palotába, ahol azon sopánkodtak, nem találnak párt a király lányának. Ellenben, amikor meglátták a legényt szemük mindjárt megakadt rajta. Most bizony a királykisasszony nem kifogásolta, az elé vezetett delikvenst. Sőt szíve mindjárt lángba lobbant iránta.

A legény sem volt fából. Neki is nagyon megtetszett a királykisasszony. Már csak a tündérkirály beleegyezésére volt szükség.

Nos, fiam szeretnéd-e elvenni feleségül a kislányomat?

Nagyon szívesen, fenséges királyom – válaszolta boldogan, azt remélve, hogy a hosszú vándorlás után meglelte a szerencséjét, királykisasszony lesz a felesége és többé nem kell koptatnia a poros utakat.

Csak egy baj volt, hogy a király még nem tudta, hogy a fenti világból jött.

Mely tündéri törzsből származol? - faggatózott tovább a király.

Jaj, fenséges királyom, ha ezt én tudnám! Csak annyit tudok, hogy már nagyon régóta járom az utakat.

Utakat járod? – csodálkozott el a király. – Ilyen tündéri törzsről még nem hallottam. Pedig már maholnap ezeréves leszek. Mondd csak hűséges hopmesterem, te hallottál ilyenről?

A hopmester tagadón megrázta a fejét.

Ilyenről még én sem hallottam, de mindjárt megnézem a nagykönyvben, hátha a betűvető tündérek írtak róla.

Elsietett a hopmester, és csak nagy sokára jött vissza. Addig a legényt megvendégelték minden jóval. Annyit ehetett, amennyi csak belefért. Még a pendelyét is meg kellett eresztenie, hogy azt a sok finomságot ott ne kelljen hagynia.

Fenséges királyom, – jelentette a hopmester – még a nagykönyv sem tesz ilyen tündértörzsről említést.

Amikor ezt a király meghallotta igen csak vakargatni kezdte a kobakját.

Akkor fiam, te tulajdonképpen ki vagy? Honnan jöttél? Egyáltalán tündér vagy-e?

Szegény legény azt sem tudta, hogyan kezdje a magyarázkodást. Jobbnak látta, ha mindjárt az elején kezdi és a tündérkirály előtt nem hallgat el semmit.

Így is lett. Amikor végzett a történetével várta, hogy mi fog történni. Közben le nem vette volna szemét a királykisasszonyról, aki olyan szép volt, hogy még nem látott hozzá hasonlót.

A tündérkirály egy kis gondolkodás után megszólalt:

Sajnálom, akkor így nem veheted el feleségül leánykámat. Kicsikém csak egy tündérlegény férje lehet.

Ez a hír nagyon elszomorította, és gondolkodni kezdett, miképpen tudná megszerezni a királykisasszonyt.

Már éppen szólították az előbbi tündért, hogy kísérje vissza a feljárathoz és ígértessék meg vele, hogy soha többé nem teszi be a lábát Tündérországba, amikor azt találta ki egy kis csellel megszerzi a tündérkirály lányát.

Fenséges királyom! – fordult újra a király felé. – Esedezve kérem, csak annyit engedjen meg, hogy holnap reggelig Tündérországban maradhassak. Még sohasem jártam itt. Szeretnék körülnézni.

A tündérkirály nem látott ebben semmi kivetnivalót, megengedte, hogy a szegény legény reggelig Tündérország vendége legyen. Adott melléje egy kísérőt, hogy töviről hegyire bejárhassa a tündérek birodalmát, és vénségére legyen miről beszélnie unokának.

A kísérővel elmentek mindenhová. Tán még az egérlyukba is bekukkantottak, de amint beesteledett a legény azt füllentette, hogy nagyon elfáradt, és szeretne lepihenni.

A tündérlány bevezette egy házban, ahol majd álomra hajthatja a fejét és aludhat reggelig.

Alig, hogy magára maradt és teljesen besötétedett, a királykisasszony ablak alá lopózott. Óvatosan körbenézett, és amikor meggyőződött arról, hogy senki sincs a közelben, bekopogott.

Ki kopog? – kérdezte riadtan bentről egy vékonyka hang.

Én vagyok a vándorlegény.

Tudhatod jól, mi nem kelhetünk egybe, mert te emberfia vagy én meg tündér.

Azért jöttem, hogy megszöktesselek, elvigyelek a fenti világba, ahol majd boldogan élhetünk, míg meg nem halunk.

Apám szomorú lesz, ha megszököm veled.

Majd megvigasztalódik, ha értesül boldogságunkról. Láttam szemeidben, hogy tetszem neked. Ezért kérlek, gyere velem.

A királykisasszony egy nagyot sóhajtott, és a kezét nyújtotta a legénynek.

Jól láttad. Amint megpillantottalak, mindjárt beléd szerettem. Nem bánom, történjen akármi, veled megyek. Ettől a perctől fogva, mi egy pár leszünk.

A tündérkirály lánykája kiugrott az ablakon és a vándorlegény karjaiba omlott.

Sietnünk kell drágaságom. Messze van a feljáró a fenti világba és nem szeretném, ha észrevennék szökésünket – mondta a legény és kéz a kézben elindultak.

Szerencsére még világosság előtt a feljáróhoz értek. Itt a királykisasszony még egyszer visszanézett apja birodalmára, és követve kedvesét felment a fenti világba.

Egyet azonban nem tudtak, aki ezen a lépcsőn felmegy, odafent azonnal fűzfabokorrá változik. Ez a sors várt a királykisasszonyra és a vándorlegényre is. Ahogy lépni próbáltak előre, ahol a lábuk földet ért, ott azon nyomban talpuk gyökeret eresztett és két szép egymásba kapaszkodó fűzfabokor lett belőlük. Egészen addig ott kell állniuk, míg valaki ki nem vágja őket.

Az anyó sokáig várta a legényt. Furcsállta, hogy nem hallja a fejsze csattogását. Ezért elindult a kertbe, hogy megnézze, mi történt.

Meglepetten látta, hogy még áll a vén, száraz diófa. Szerencsére a fűzfák is a helyükön vannak. A fejsze ott árválkodott mellettük. Az anyó értetlenül megcsóválta a fejét és csak ennyit mondott:

Nem értem, minden legény eltűnik, amikor megkérem, hogy vágja ki a diófámat. Még szerencse, hogy a fejszémet nem vitte el.


Ördög és a furfangos legény

 

 

Volt egyszer egy furfangos legény. Mindig bolondságokon járt az esze. Akit csak tudott, azt mind becsapta és utána jót nevetett a csínyen. A falubeliek tartottak is tőle és ha lehetett, akkor messze elkerülték, hogy még csak véletlenül se essenek a legény csapdájába.

Egyik nap az ördög tett látogatást a faluba. Az emberek jól bezárkóztak házaikba, de még ott is elbújtak, nehogy a patás lábú elvigye őket.

Bezzeg a legény nem ijedt meg az ördög érkezése híre hallatán. Sőt kiült a háza elé a kispadra és ott várta a vendéget.

Nem kellett sokáig várnia. Jött is szaporán maga előtt kénköves tüzet fújva ijesztgetve a házak lakóit. Fenyegetően bezörgetett minden ablakon és bekiáltott a félelmetes hangján:

Hamarosan elviszek mindenkit, aki ebben a házban lapul elbújva az ágy alatt. Hiába bújtok akárhová, mindenhol látlak bennetek.

Félelmükbe az emberek összekulcsolták kezeiket és a Jóistenhez imádkoztak könyörületért.

Az ördög egy – kettőre a legény háza elé ért és nagyon elcsodálkozott, amikor meglátta a kispadon ülőt.

Mi az te nem félsz tőlem? – kérdezte. – Neked is reszketned kellene, mint a többi falubelinek. Nem félsz, hogy magammal viszlek a pokolba?

Ugyan, miért féljek, ördögúr? – nevette el magát a legény. – Nem olyan fából faragtak, hogy egykönnyen megijedjek akárkitől is.

De én nem vagyok akárki. Lucifer főördög unokája vagyok és olyan hatalmam, mely nincs másnak a világon. Csak egy intésembe kerül és te azonmód kővé válsz és az idők végezetéig itt fogsz rostokolni ezen a helyen.

A legény megint felnevetett:

Nem fogja ezt tenni velem, kedves ördögúr.

Nem-e? – csattant fel az ördög és felemelte szőrös kezét, hogy beteljesüljön a varázslat.

Várjon egy kicsit! Mielőtt kővé változtat, szeretném beinvitálni szerény hajlékomba és vendégül látni. A kemencében készül finom falnivaló. Fogyasszuk el, nehogy kárba vesszen!

Az ördögnek tetszett az ötlet. Már úgyis nagyon megéhezett a hosszú út alatt a pokolból a faluig. Elfogadta a meghívást és bement a legény házába, és letelepedett a tiszta szobában az asztal mellé.

Ne gondold, hogy ezzel megúszod a sorsodat, – mondta magabiztosan – amint jóllakok, te következel. Hozd gyorsan az a harapnivalót!

Hozom, hozom – válaszolta a legény a konyha irányából és nem tellett bele néhány perc meg is jelent hozva egy hatalmas tálat megpakolva finomabbnál finomabb sültekkel. Olyan illata volt, hogy az ördögnek a térdénél kellett elkapnia a nyálát, amely kicsordult a száján meglátván a sok pirosra sült húst.

Azt sem tudta melyik után nyúljon. Legszívesebben egyszerre bekapta volna mindet. Hiába volt ördög, de azért neki is volt olyan nagy pofája, hogy a tálat teljes tartalmával eltüntesse a gyohájában.

Itt van ez a finom, nemrég sütött cipó, ördöguram ebből is tessék törni hozzá!

Az ördög megfogadta a tanácsot és egy jókora darabot letört a cipóból és majszolni kezdte. Közben nagyokat nyögött hozzá.

Ilyen jót még a pokolbéli öreganyámnál sem ettem. Pedig ő igazán jól süt – főz. Már egy kicsit sajnállak is, amiért kővé kell változtatnom téged. De ezt már nem lehet visszacsinálni.

Ne sajnálja, ördögúr – vigasztalta a legény. – Pincémben van finom borocska, bizonyára megszomjazott falás közben. Leszaladok és hozok egy jókora kancsóval.

Menjél csak, de visszagyere. Tudod, előlem nem lehet elfutni. Mindenhol utolérlek.

Miket gondol, ördögúr? Nem vagyok én olyan legény, hogy kedves vendégemet magára hagyjam.

Ezzel elszaladt és egy kis idő elteltével nem is egy, hanem két nagy kancsó borral tért vissza. Tüzes magyar bor volt mindkettőben, nem olyan anyámasszonynak való, amit úgy lehet inni, mint a vizet. Aki megiszik belőle egy fél kancsóval, az olyan részeg lesz tőle, mint az albán szamár, vagy talán még annál is részegebb.

A kemencében lévő húsok jó sósak voltak. Hamar meg is lett a hatása. Az ördög hirtelenjében igen szomjas lett és valósággal öntötte magába az ízletes nedűt.

A szomjúsága olyan iszonyatosan nagy volt, hogy szinte egy húzásra megitta mindkét kancsó bort, de még kért harmadikat és negyediket is.

Először csak jól érezte magát, vigyorgott, énekelgetett, majd hirtelen a részegségtől lefordult a székről a szoba padozatára és úgy elaludt, hogyha akarták volna, akkor sem tudták volna felébreszteni. De nem is akarta legény. Miért is tette volna? Fogott egy hatalmas zsákot és beletuszkolta az alvó ördögöt. Jól bekötötte a zsák száját és kivitte a falu határában lévő folyóhoz. Ott belehajította a vízbe, ami elvitte az ördögöt egészen az Óperenciás – tengerig, ahonnan még egy ördög sem tudott visszajönni. Így a falu megmenekült és az emberek boldogan éltek, míg meg nem haltak.


Süveges János

 

Volt egyszer egy legény, akit Jánosnak hívtak. Ez a legény arról volt híres, hogy állandóan fején egy nagy süveget hordott. Állítólag ebben a fejfedőben volt a tudománya. Senki kedvéért sem volt hajlandó megválni a süvegtől. Hiába kérték, hogy legalább egy pillanatra vegye le a fejéről. János ilyenkor úgy tett, mintha meg sem hallotta volna.

A kalpagját még éjjel is a fején tartotta, sőt le is kötözte, nehogy valaki ellopja, amíg alszik.

Mégis egy nap szörnyűséges dolog történt. Éjjel valaki elcsente a süveget. Reggel felébredve riadtan kapott a fejéhez. A szobában mindent felforgatott, de nem találta. Nem tudta elképzelni, hová lett? Ki csente el, amikor a szobája ajtaja belülről volt bezárva? Nem is mert előjönni, pedig anyja szólongatta többször is kicsi magzatát.

Gyere, fiacskám! – mondta. – Elkészült a finom reggeli.

Nem megyek, édesanyám. Még egy kicsit lustálkodott – füllentette János.

Így ment ez kétszer háromszor. Anyja nem értette, mi történhetett fiacskájával.

Sütöttem neked pampuskát. – csábította fiát a kedvenc eledelével, azt remélve, hogy erre majd János előjön.

Hiába terjengett a házban a pampuska ínycsiklandó illata a fiú nem dugta elő orrát, mint máskor. Bizony ő a süvegje nélkül nem jön elő.

Akárhogy is nézzük a dolgokat, azért ítéletnapig nem maradhat a szobában. Ezt János is jól tudta. Ezenkívül estefelé már a gyomra is nagyon korgott. Édesanyja egészen kétségbeesett. Sokáig fent, ébren virrasztott, azt remélve talán vacsorára kinyílik a szoba ajtaja és megtudja, mi lelte Jánost. Bármennyire is szerette volna ezt megtudni, egyszer csak mély álom jött a szemére és elaludt. János erre várt. Amikor hallotta édesanyja hangos horkolását a konyhában, kiosont, vállára akasztotta tarisznyáját. A kamrában telerakta elemózsiával, és nyakába vette a nagyvilágot. Elhatározta addig nem tér haza, amíg meg nem leli az elveszett süvegjét, amelyben minden tudománya lakozott.

Sötét volt, még a sápadt Hold sem világított fent a magas égen, hogy utat mutasson neki. Így senki nem vette észre, ahogy elhagyta a falut.

Ment hegyen völgyön keresztül három éjjel és három nap megállás nélkül, amikor egy nagy folyóhoz érkezett. Olyan széles volt, hogy nem látta a túlpartot. Jött – ment a folyó partján és azon morfondírozott, hogyan tudna átkelni rajta. Úszni nem tudott, meg különben is igen sebes volt a víz sodrása. Ha belemerészkedne, az örvények azonnal a mélybe rántanák. Nem tudta, mit tegyen? Reménytelenül nézte a hatalmas vizet. Amint ott téblábolt a folyó partján, váratlanul egy aprócska hal dugta ki a fejét, és így szólt Jánoshoz.

Ugye, te vagy az a  János, aki süvegében tartja minden tudományát? Azt is tudom, hogy elveszett a süveged és elindultál megkeresni fejfedőd.

Ezt meg honnan tudod? – csodálkozott el a legény.

A madarak csicseregték tegnap, amikor megpihentek itt a folyó partján. Ha akarod, segítek megkeresni.

Hogyan tudnál segíteni nekem?

Gyere le velem a vizek birodalmába és meglátod! – mondta a hal.

Nem vagyok hal. Egy percnél sem bírnám tovább levegő nélkül – szomorodott el János. – Emberek nem tudnak víz alatt élni.

Ez miatt, ne fájjon a fejed! Ülj fel a hátamra és egy pillanat alatt elviszlek a vizek birodalmába.

János sokáig töprengett, mitévő legyen? Ment is volna, meg nem is. Nem tudta, mi fog várni rá a víz alatt. Végül mégis úgy döntött, lesz, ami lesz, elmegy a kicsi hallal a vizek birodalmába. Süvege nélkül úgysem ér semmit az élete. Abban volt minden tudománya. Ha nem leli meg, akkor tán jobb, ha fel sem jön a vízből, és ott leli halálát.

Menjünk, kicsi hal, veled megyek. Hátha igaz mondtál, és meglelem a süvegemet.

Felült a hal hátára és egy szempillanat alatt már a víz alatt is voltak.

Valóban nem is volt olyan rossz világ a vizek birodalmában. A kicsi hal elvezette Jánost egy csodálatos várhoz, ahol lakott a halak és minden víziállatok királya a fenséges, aranyollós rák.

A csodálatos vár falai gyémánttal és igazgyönggyel volt kirakva. Bent minden szoba aranytól és ezüsttől ragyogott. Annyi szoba és helyiség volt a várban, hogyha János száz évig élt volna, akkor sem tudta volna azokat bejárni. Szerencsére a kicsi hal ismerte az utat a trónterembe, ahol már a király várta őket.

Jer közelebb, fiam! – intett a király János felé. – Hallottam, süveged keresed. Tudom, ki lopta el és hol található.

János szíve nagyot dobbant ezeket hallva.

Fenséges rákkirály, esedezve kérem, legyen, szíves árulja el, hol találom meg süvegemet!

Elárulhatom, de nem leszel boldog, ha megtudod – mondta a király. – A süvegedet a félelmetes emberevő csuka lopatta el és barlangjában őrzi a süveget. Nincsen olyan élőlény, aki el tudná tőle venni. Fiam, neked sem fog sikerülni, ezért mondj le róla, hogy valaha is viszontlátod. Majd szólok öcsémnek, aki a közeli tó hercege és egyben kalapkészítő is. Majd megkérem, hogy csináljon neked egy másik süveget.

A rákkirály szavai nem nyugtatták meg Jánost. Még az sem hozta lázba, amikor a halak és minden víziállatok királya megígérte, hogy az új süveg aranyszövetből lesz készítve és a végére majd biggyesztenek egy hatalmas briliánst díszül.

Bocsásson meg, fenséges királyom, nekem csak az a süveg kell, amiben volt minden tudományom. Ha nem veszi zokon, el szeretnék menni ahhoz az emberevő csukához és visszaszerezni, ami az enyém.

Hiába próbálkozott a rákkirály nem tudta lebeszélni János a tervéről. Amikor látta, hogy minden igyekezete sikertelen, sajnálkozva mondta:

Nem bánom, tegyél egy próbát. Ha netán sikerrel járnál, akkor mi is megszabadulnánk ettől a félelmetes emberevő csukától. Úgyis leánykámra fáj a foga. Már többször megüzente, hogy elrabolja tőlem és feleségül veszi. Járj szerencsével! – búcsúzott el a rákkirály Jánostól. De még mielőtt elváltak volna egymástól adott neki egy ezüstpikkelyből készített kardot. A fiú megköszönte és a derekára kötötte, és amint a kard ott fityegett az oldalán egy dalia lett belőle.

Az emberölő csuka barlangja a közeli nagy zátonyok között volt. Egykönnyen nem lehetett megközelíteni. János útját éles és meredek sziklák állták el. Fáradságosan átvergődött rajtuk és megérkezett a barlanghoz. Szó, ami szó, az emberölő csuka nagyon félelmetes és ijesztő volt. Amikor száját kitátotta fél világ bele fért volna. Nincs olyan ember a széles földkerekségen, aki le tudta volna győzni, ha birokra kel vele. János is jól látta ezt. Nem volt gyönge legény, de a fenevad egy – kettőre kettéharapta volna, ha közelébe megy. Valami mást kellett kitalálni, hogy legyőzze az állatot. Talán valami furfanggal felülkerekedhetne rajta. Igen ám, csak Jánosnak a süvegjében volt minden tudománya.

Leült egy szirtre és gondolkodni kezdett. Hosszan törte a kobakját. Tudta jól, ha meglenne a süveg, akkor már rég kitalált volna valamit. Ennek ellenére, mégis cselekednie kell, mert különben kudarcot vall.

Kardjára nézett, de egy idő után megállapította túl kicsi fegyver egy emberölő csukával szemben. Egyszer csak váratlanul, ki tudja miképpen, mintha egy lámpa gyúlt volna fel agyában, az jutott eszébe, hogy a tarisznyájában van némi elemózsia és egy butykos pálinka. Elővette az ennivalót és a pálinkát és szép, komótosan falatozni kezdett és rá – ráhúzott a pálinkás butykosra.

Köztudott a csukák nagyon kíváncsi állatok. Egy idő után kidugta a fejét a barlangból és megkérdezte:

Mi van abban az butykosban, te legény?

Megmondom, ha visszaadod süvegemet – felelte János nyugalommal.

Megmondod, te magadtól is – csattant fel az emberölő csuka. – Erőnek erejével fogom elvenni tőled.

De akkor kifolyik a tartalma és soha nem fogod megtudni, mi volt benne.

Ezen a csuka is elgondolkodott. Lehet, hogy igazat beszél a legény. Jobban jár, ha visszaadja a süveget és miután a legény felfedi a titkát, végez vele. Így a süveg és a butykos is övé lesz.

Előhozta a süveget a barlangból és János fejére illesztette, minek a legény nagyon örült. Most már vele volt minden tudománya, és újból egész embernek érezte magát.

Teljesítettem kérésedet – mondta az emberölő csuka. – Áruld el, mi van abban a butykosban?

Pálinka – vetette oda közömbösen János.

Az meg mi? – csodálkozott el az emberölő csuka.

Itt van kóstold meg! – nyújtotta feléje a pálinkás butykost. – Nagyon jó itóka, mi emberek szívesen iszogatunk belőle örömünkben, bánatunkban.

Az emberölő csuka még sohasem ivott pálinkát, azt sem tudta, hogy mi az. Egy húzásra kiitta a butykos tartalmát, amitől úgy berúgott, mint egy albán szamár. Forgott vele a víz alatti világ. Minden sziklának, hajóroncsnak nekiúszott, és kongott tőle a feje, mint a nagyharang. Jobbnak látta gyorsan visszamenni a barlangjába és lefeküdni, ha nem akarja magát összetörni.

Csak erre várt János. Sok – sok követ hordott a barlang bejáratához és eltorlaszolta azt, úgyhogy az emberölő cápa soha többé ne tudjon kijönni onnan. Élete végéig ott kellett raboskodnia.

János pedig süvegével együtt visszament a rákkirály várába, ahol mindenki nagyon csodálkozott, hogy miképpen sikerült neki megmenekülni a halál torkából. A legény igazából akkor értette meg, hogy valójában nem is a süvegben lakozik a tudománya, hanem a kobakjában. Hiszen nélküle is sikerült valami jó cselt kifundálni, hogy túljárjon az emberölő csuka eszén. De ezt nem árulta el senkinek.

A rákkirállyal volt leánykája is, aki olyan szép volt, mint egy költemény. Jánosnak mindjárt megtetszett a lány és feleségül kérte apjától. Az nem ellenezte a lánykérést, sőt nagyon örült neki, hiszen leendő veje megmentette őket a cápától, azonkívül, hogy János derekára kötötte az ezüstpikkelyből készített kardot egy igazi dalia lett belőle, mint ahogy már előbb mondtam.

Csak azt nem tudták eldönteni, hogy hol fognak élni az esküvő után. Ugyanis a rákok vízben szeretnek élni. Jánosnak meg hiányzott a családja.

Végül a rákkirály segített ebben is.

Menj fel, fiam a te világodba! – mondta. – Ha úgy látod, nem tudsz itt velünk élni, akkor maradj ott, de ha mégis úgy döntesz, hogy hiányzunk neked, szívesen látunk a vizek birodalmában.

Felment a legény oldalán a fényes karddal. Olyan volt, mint egy királyfi. Otthon a falujában anyján kívül senki sem ismerte meg. Mindenki idegenkedett tőle. Még az sem segített, hogy fején volt a süvege. A falusiak azt hitték és talán úgy is látták, hogy az egy korona. Hiába bizonygatta nekik, hogy visszajött és ő a János, aki fején mindig süveg van. Nem hittek neki. Még a legjobb barátja is azt mondta: Nem te vagy a János, a mi Jánosunk elbujdosott, amikor elveszett a süvege, amelyben a tudománya volt. Fenséges uram, nem szép dolog tréfát űzni belőle.

Ez nagyon elszomorította a legényt. Nem tehetett mást, kézen fogta édesanyját és elvitte a vizek birodalmába. Ott feleségül vette a rákkirály leánykáját, s olyan nagy lakodalmat csaptak, hogy a környék összes vize napokig csak erről a lagziról fecsegett, amint sietett a tengerbe.

Talán így volt, talán nem. Aki nem hiszi, járjon utána!

Itt a vége, fuss el véle! 


Manó igazgyöngyei

 

 

Valamikor nagyon régen, tán még öregapám sem tudja, mikor. Egy szegény vándor ballagott a poros úton. Olyan meleg nyári nap délutánja volt, hogy még a verebek is elaléltak a forróságtól. A vándor sem bírta sokáig a gyaloglást, és úgy gondolta behúzódik pár órára az árnyat adó erdő fái közé. Éppen készülődött leheveredni puha mohára, amikor egy vadrózsa bokorban egy apró manót pillantott meg, amint megpróbált kiszabadulni a szúrós tüskék közül. Szegényke ki tudja, hogyan belegabalyodott a rózsabokorba. Bármennyire is igyekezett nem tudott kikecmeregni.

Bizonyára most nagyon csodálkoztok, hogy egy manóval ilyen hogyan eshetett meg. Mindenki úgy tudja nagy mesterei ők a varázslatoknak és csodatevéseknek. Most mégis rabul ejtette kicsi barátunkat egy tüskebokor.

Nem árt tudni, csak az a manó tud varázsolni, aki szabad. Rabságban elszáll a varázserejük. Így a manó nem tudott varázsolni, és ha valaki nem segít, akkor ítéletnapig itt fog vergődni.

Meglátván a vándort nagyon megörült és vékonyka hangján könyörögni kezdett hozzá:

Kedves vándor, könyörüljél meg rajtam és mentsél ki innen! Ha kimentesz, meglásd, nem leszek hálátlan!

Szívesen segítek, hiszen kitelik az időmből – mondta a vándor és ügyesen kisegítette a manót a tüskék közül.

A manó nem győzött hálálkodni, és amint szabad lett visszakapta a varázserejét is. Újból tudott varázsolni. Amikor már eleget örvendezett, a megmentőjéhez fordult:

Amiért kiszabadítottál a rózsabokorból, megjutalmazlak – mondta. – Néked adom a világ összes igazgyöngyét és olyan gazdag ember leszel, hogy még a kínai császár is irigykedve néz fel rád.

A vándor nagyon elcsodálkozott, amikor ezt meghallotta. Nem akart hinni a fülének. Először azt hitte, hogy csak tréfál vele a manó és ezt hitetlenkedve a tudtára is adta:

Ne bolondozz velem, mert mindjárt visszateszlek a szúrós tüskék közé! Nem szép dolog szegény emberrel tréfálkozni. Menj Isten hírével és felejtsük el egymást!

Nem úgy van az, te legény! Ha valaki egy manóval jót cselekszik, azt mi megjutalmazzuk. Amint mondtam néked adom a világ összes igazgyöngyét. Kérlek, fogadd el!

Na egye fene! – bólintott rá a vándor. – Csak azt mondd meg nekem, hogyan jutok hozzá az igazgyöngyökhöz? Hová kell értük mennem?

Kora reggel hajnalban menjél ki a rétre! Szedd össze a füvek végén csillogó gyöngyöket. Amit ott találsz, az mind a tiéd lehet. Sőt máskor is megismételheted, ahányszor csak akarod.

A vándor hitte is meg nem is, amit a manó mondott, de még mielőtt kérdezhetett volna valamit a kicsi emberke eltűnt, mintha ott sem lett volna. Hiába kereste nem telte sehol. Pedig még a száraz avar alá is benézett. Nem volt kedve sokáig fürkészni utána, inkább leheveredett a puha mohára és másnap reggelig fel sem ébredt. Jól kialudta magát és újból pihentnek, jókedvűnek érezte magát.

Meg is feledkezett az igazgyöngyökről. Úgy érezte, hogy a tegnapi kalandot a manóval csak álmodta. Felkelt és elindult, hogy valami elemózsia után nézzen. Nagyon korgott a gyomra. Tegnap reggel óta alig evett valamit. Tarisznyája is üres volt, még csak száraz kenyérhéj sem árválkodott benne.

Kilépett az erdőből a mezőre. Kora reggel volt, és még a napsugarak nem szárították fel a harmatot. A minden fűszál végén ott csillogott egy apró harmatcsepp. Úgy nézett ki, mint egy gyöngyszem. Ekkor a vándornak eszébe jutott, amit a manó mondott neki. Elnevette magát, hogy a kicsi újdonsült barátja becsapta és azzal hitegette, hogy még a kínai császárnál is gazdagabbá teszi.

Nem volt sértődékeny ember, és ezért csak legyintet egyet. Már éppen lépni készült át a mezőn a távolban látszó falu felé, amikor valami csilingelve megszólalt a talpa alatt. Ijedten kapta vissza a lábát és kíváncsian lenézett a földre. Képzeljétek csak el, nem akart hinni a szemének. Az egyik fűszálról egy csodálatos igazgyöngy hullott eléje. Lehajolt és akkor látta, hogy nem álom volt a tegnapi kaland. A manó igazat beszélt és valóba igen gazdaggá tette. Hatalmas volt a rét és telis-tele volt értékes kinccsel. Nem győzte felszedegetni és teletömni a tarisznyáját. Alig bírta elvánszorogni a nagy súly alatt a faluba.

Ott betért az útjába kerülő első fogadóba, hogy egyen valamit. A fogadós mérgesen ráripakodott:

Ide bizony te fajtád be nem teszi a lábát! Én csak gazdag embereket szolgálok ki. Le is út, fel is út!

Fogadós uram, nem vagyok én szegény ember – mondta a vándor és a tarsolyából elővett néhány igazgyöngyöt. – Ennyi talán elég lesz reggelire.

Azonnal felvidult a fogadós, és hellyel kínálta. Mindjárt hozta is a sok finomságot. Úgy telerakta az asztalt mindenféle ennivalóval, hogy az majdnem összeroskadt a súlyos terhek alatt. 

A vándor jól bereggelizett. Annyit evett, hogy gatyáján a madzag majdnem elszakadt. Soha életében nem evett ilyen sok finomságot. Elégedetten törölgette a bajszát, amikor a fogadós hozzálépett és azt javasolta neki, ne menjen tovább. Ad ő neki hajlékot a fogadó emeleti részében. Ott ellehet, ameddig csak akar.

Természetesen nem szívességből tette ezt a fogadós. Azon mesterkedett, hogy valahogy megszerezze a tarisznyában lévő igazgyöngyöket.

Tetszett az ajánlat a mit sem sejtő vándornak. Úgy gondolta eleget bolyongott már a nagyvilágban. Ideje kicsit megpihenni, és még az is megfordult a fejében, hogy keress egy magának való menyecskét és menősül.

Így álmodozott nap mint nap a szobájában és közben élte úri, fényűző életét. A fogadós mindennel ellátta. Még az sem érdekelte, hogy minden nap egyre több igazgyöngyöt kér szállásadója az ellátásért. Volt elég sok kincs a tarisznyában és nyugodtan fizethetett belőle, amennyit csak kértek. De mindenki tudja, nincs olyan zsák, hogy egyszer csak ki ne fogyjon belőle, ami benne van.

Az egyik este, amikor jól belakmározott és kimúlatta magát a cigánnyal, azt vette észre, hogy már csak pár gyöngy gurigázik a tarisznya mélyén. Holnap már nem lesz, mivel fizessen a fogadósnak. Kora reggel feltétlen ki kell mennie a harmatos rétre, hogy újból teleszedje a tarisznyáját igazgyönggyel.

Megkérte a fogadóst, ébressze fel, amikor a kakas a harmat kukorékol hátul az udvarban.

Tán csak nem hagy itt bennünk, uraságod? – kérdezte ijedten a fogadós.

Dehogy hagyom, fogadós uram – válaszolta mosolyogva – csak sétálok egyet a közeli mezőn. Reggelire visszatérek. Asztalom legyen megterítve bőségesen, mint mindig!

Furdalta a kíváncsiság a fogadós oldalát. Ezért elhatározta, hogy utána lopózik és kifürkészi, mit keres hajnalok hajnalán, a réten a vendége?

Így is tett. Amint a kakas a harmat kukorékolt, a fogadós felébresztette a vándort.

Kukorékolt a kakas, ideje felkelni! – mondta, és kisietett a szobából.

A vándor felkelt, vállára akasztotta a tarisznyáját, és elindult a rétre. A fogadós meg titkon utána. Biztonságos távolságból követte és figyelte minden mozdulatát.

Megérkezve a vándor mindjárt nekilátott, hogy teleszedje tarisznyáját igazgyönggyel. Most is annyi volt ott, hogy talán kilencven kilenc tarisznyába sem fért volna bele. Mindez nem tartott tovább néhány percnél, és már ment is vissza a fogadóba. Elégedetten konstatálta, hogy az asztalon megint csak rengeteg finomabbnál finomabb étel várta. Ugyanis a fogadós meghagyta a feleségének, hogy terítsen meg, mire visszaérnek. A vándor fejében még csak a gyanú árnyéka se merüljön fel, hogy kémkednek utána.

Nem is sejtett ő semmit. Kezét dörzsölve leült az asztal mellé és vidáman elköltötte a reggelijét. Közben a konyhában a fogadós súgtak – búgtak, megtárgyalták a látottakat. Elhatározták, hogy elteszik láb alól a vándort és ezentúl csak ők gyűjtik össze reggelente a harmatos réten az igazgyöngyöket.

Azt fundálták ki, hogy délben az ebédjébe mérget tesznek, és a holttestét meg beledobják egy mély kútba. Majd másoknak azt hazudják vendégük elköltözött tőlük.

Mindent elő is készítettek. Az asszony jó sok gyorsan ölő mérget csempészett a levesbe. Délben a vándor leült az asztalhoz és éppen meríteni akart a gőzölgő, finom, csülkös bablevesből, amikor váratlanul megjelent a manó. Szerencsére a fogadósék nem láthatták, mert elbújt az asztalon lévő nagy boros korsó mögé.

Barátom, ne egyél a levesből! – mondta. – A fogadós felesége megmérgezte. El akarnak tenni láb alól. Tégy úgy, mintha ettél volna belőle! Az első kanál után, essél össze és tetesd azt, hogy meghaltál! A többit meg bízd rám!

A vándor nem nagyon értette, mi folyik körülötte, de engedelmeskedett a manónak. Mindent úgy csinált, ahogyan mondta neki. Az első kanál leves után nagy robajjal a padlóra esett. A fogadós és felesége örömmel állapította meg, hogy vendégük elpatkolt. Nappal nem merték kivinni a házból. Ezért azt találták ki, hogy majd reggel, amikor mennek, az igazgyöngyökért a mezőn túl van egy elhagyatott mély kút, és oda beledobják. Addig meg felvonszolták a vándort a szobájába és lefektették az ágyba.

Eljött a reggel. A fogadós előkészítette a legnagyobb kocsiját és hat ökröt fogott elébe, hogy azzal hozzák haza a gyöngyöket és azzal vigyék a kúthoz a megholtat. Csak azt nem tudták eldönteni, vajon előbb dobják be a vándort a kútba vagy előbb szedjék össze az igazgyöngyöket. Végül úgy határoztak, begyűjtik a réten található összes kincset és csak ezután végzik el gaz tettüket.

Megérkezve a harmatos rétre, mohón neki estek az igazgyöngyök szedésének. Amint megfogtak egyet és felemelték, abból azonnal egy tekerőző, nagy kígyó lett. Végül már olyan sok csúszott – mászott a fű között, hogy még lépni sem tudtak tőlük. Hiába próbálták elkergetni a kígyókat, azok egyre többen lettek. Kétségbeesésükben futni kezdtek, a kígyók meg elindultak utánuk sziszegve. Talán még ma is futnak, ha közben el nem kopott a lábuk.

A vándor leugrott a kocsiról, de nem mert a csillogó igazgyöngyök felé nyúlni. Attól tartott, hogy ha felemel egyet, akkor abból is egy kígyó másik elő. Csak állt ott tétován és nem tudta mitévő legyen?

Szerencséjére újból megjelent a manó és mondta a vándornak:

Most már bátran gyűjthetsz a gyöngyökből. Mindig csak annyit szedjél, amennyire szükséged van. Meglásd, akkor életed végéig gazdag ember leszel! Menj vissza a fogadóba, mert ezentúl te leszel a fogadós. Ha jól végzed a dolgodat, akkor az emberek megszeretnek és jó életed lesz.

A vándor meg akarta köszönni a manó segítségét, de amire kinyitotta a száját a kicsinyke emberke megint eltűnt. Mit tehetett mást, szedett a tarisznyájába igazgyöngyöt és felült a kocsira.

Visszaérve a fogadóba már várták a vendégek. Nem sok ideje maradt gondolkodni a történtetek. Sietnie kellett, mert nem jó a vendéget megvárakoztatni. Mindenkit ellátott étellel, itallal. Az emberek elégedettek voltak az új fogadóssal és egyre többen jöttek hozzá. Végül már annyian voltak, hogy nem győzte egyedül. Kénytelen volt megnősülnie. Elvette a falu legszebb lányát, és még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

Itt a vége, fuss el véle! 

A zsákba bújt ördög


 

Hol volt, hol nem volt, túl a nagy virágos réten, de még széles, hömpölygő folyón is, ahol mi suttyó gyerekek szerettünk játszani forró nyári délutánonként. élt egy ördög egy viskóban. Senki, sem mert a közelébe menni. Mindenki attól félt, hogy az ördög felkapja, elviszi a pokolba, és ott egy hatalmas üstben sütögetik majd az ítélet napjáig.

Aki csak tudta, az messze elkerülte a viskót. Féltek az ördögtől. Nem akartak az emberek a pokolba jutni. Mi gyerekek is csak távolról lestük, hogy vajon, mi történik az ördög háza táján.

Egyik nap is, amikor a folyóban lubickoltunk, láttuk, hogy egy idegen közelit a viskóhoz. Ijedten figyelmeztettük a férfit, hogy ne menjen arra. Mire az nevetve így felelt nekünk:

Nem félek én semmiféle ördögtől. Túljárok az eszén, ha úgy hozza a sors.

Ezt az ördög is meghallotta a viskóban, ahol éppen szunyókált. Álmosan előbújt, mérgesen az idegenre mordult:

Mit mondtál? Túl akarsz járni az eszemen? Szedte – vette teremtette, azonnal viszlek magammal a pokolba.

Nem eszik olyan forrón a kását, ördög – mondta a férfi vidáman. Látszott rajta, hogy nem ijed meg akárkitől.

Ez nagyon feldühítette az ördögöt és fogait vicsorgatva közeledett az idegen felé. Mi gyerekek nyakig elmerülve a folyó hűs vizében, figyeltük, mi fog történni. Még sohasem láttuk, hogyan viszi el az ördög az embert. Valószínűleg hátára kapja és szélsebesen elnyargal vele – gondoltuk. Most is valami ilyesminek kell történnie. Nem mertünk megszólalni. Lapítottunk, attól tartva, hogy végül még minket is elvisz a férfivel együtt.

Az ördög nekikészült, hogy áldozatát felnyalábolja, de az újból nyugodt hangon megszólalt:

Látom, nem tettél le az elhatározásodról, hogy elvigyél a pokolba.

Nem ám. Készülj, nemsokára indulunk! Ne nehezítsd meg a dolgomat!

Ha menni kell, akkor menni kell – válaszolta erre látszólag beletörődve. – Még mielőtt elvinnél, lenne egy kérésem.

Az ördög kicsit gondolkodott. Még csak elképzelni sem tudta, mi lehet a kérése az embernek?

Mondd gyorsan, mi légyen az? Estig vissza akarok érni, mire megfő a bab. Ma babot eszek vacsorára.

Nincsen nekem nagy kérésem. Csupán annyit szeretnék, ha már elviszel a pokolba, akkor tegyél bele egy zsákba! Ne lássam, merrefelé viszel! Még a végén megfájdulna a szívem, látva azt a sok, szép tájat, ahol egykor éltem.

Csak ennyi a kívánságod? – csodálkozott el az ördög. – Szívesen teljesítem, csak van egy kicsi probléma. Nekem nincsen ilyen zsákom. Ha lenne, akkor mindjárt bele is bújhatnál.

Ezért ne fájjon a fejed – mondta vidáman a férfi. – Nálam éppen van egy ilyen zsák. Csak azt nem tudom, beleférek-e? Nem tennéd meg nekem, hogy kipróbálod? Légy szíves bújjál bele! Ha te beleférsz, akkor én is.

Mit sem sejtett az ördög, szó nélkül teljesítette a férfi kérését és egy szempillanat alatt belebújt a zsákba. Erre várt a férfi, gyorsan összekapta a zsák száját és jó erősen bekötötte egy vastag spárgával.

Kiabált, könyörgött az ördög, hogy engedje ki. Nem fogja elvinni a pokolba, megkegyelmez neki, sőt még azt is megígérte, hogy ezentúl jó barátok lesznek. Mindenét megossza a férfival, ha kiengedi.

Hiába volt minden ígéret, a férfi nem hallgatott rá. Felfogta az ördöggel teli zsákot és a folyóba hajította. Víz vitte az ördögöt egyenesen az Óperenciás-tengerbe, ahonnan soha többé nem tudott visszajönni.

Mi is nagyon megkönnyebbültünk ezt látva. Nagyon boldogok voltunk, mert ettől a naptól kezdve átúszhatunk a túlsó partra is és kedvünkre szaladgálhattunk a viskó körül, ahol egykor a félelmetes ördög lakott.

A nagy örömünkben észre sem vettük, hogy egyszer csak az idegen szőrén – szálán eltűnt, még mielőtt megköszönhettük volna, hogy megszabadított bennünket az ördögtől.

Talán így volt, talán nem, aki nem hiszi, járjon utána!


Anyó pampuskája


 


 

Egyszer nagyon régen, amikor még öregapám is aprócska legényke volt az a hír járta, hogy a falu szélén lakott egy öreg anyóka és minden nap finom pampuskát sütött.

Ez bizony így volt igaz. Hét határban ismert volt és kedvelték a pampuskáját.

Állítólag még a király is megkóstolta, és evett belőle. Ebből lett a baj. Ugyanis ezentúl a király nem volt hajlandó mást enni ebédre, mint ezt.

Megparancsolta, hogy az öregasszonyt hozzák azonnal a várába, és csak neki süsse ezt a finom eledelt.

Az anyó beköltözött a várba. Egy kényelmes lakrészt kapott közel a konyhához, ahol volt egy nagy tűzhely. Itt aztán lehetett sütögetni vidáman a pampuskát.

Örült a király a szerencséjének, és büszkén dicsekedett el vele a vendégeinek. Ha úgy hozta a kedve, akkor meg is kínálta őket. Természetesen azoknak is nagyon ízlett és nem győztek betelni a finomsággal. Ették, ették egészen addig, míg majdnem kihasadt a hasuk.

Anyó alig bírta sütni a sok pampuskát. Öreg volt és már lábai is fájtak.

Egyre több vendég jött a várba, hogy megkóstolja. A hatalmas ebédlőben talán száz magas rangú uraság is ült a hosszú, tölgyfa asztal körül és türelmetlenül várta, hogy a szolgák, mit raknak elébük.

Anyó akárhogy is iparkodott nem tudta kielégíteni a sok vendéget.

Fenséges királyom, hiába igyekszem, ennél több pampuskát nem tudok sütni. Mondja meg a vendégeknek, jöjjenek vissza holnap! Addig sütök elegendőt – mondta anyó.

Nem tetszett ez a királynak. Iszonyatos haragra gerjedt.

-Ha nem teljesíted parancsomat, karóba húzatlak – utasította a király az öregasszonyt. – Nem tűröm el, hogy ellent mondj. Azonnal állj neki, és süss vendégeimnek pampuskát!

Szegény anyó nagyon elkeseredett, de nem tehetett mást nekiállt pampuskát sütni. Egyszerre hét serpenyőt forgatott a kezében. Akárhogy is sietett minden vendég elé nem került belőle.

Ez még jobban feldühítette a királyt. Magához hívatta az öregasszonyt, és mondta neki:

Ha csak egy vendégem is késve kapja meg a pampuskát, fejedet vetetem. Igyekezz, mire hármat számolok, az asztalon legyen!

Anyó szomorúan visszaballagott a konyhába és keservesen sírt.

Miért sírsz, anyó? – hallotta egyszer csak, de nem tudta, ki szólította meg.

Körbenézett a konyhában. Rajta kívül nem volt ott senki.

Kicsit várt majd újból hallotta:

Miért sírsz, anyó?

Azt hitte, hogy az ördögök tréfálkoznak vele, vagy a félelemtől meghibbant.

Ki szólt hozzám? – kérdezte félénken.

Én vagyok a serpenyőben a pampuska – mondta az előbbi hang vidáman.

Anyó a serpenyőre nézett és ott valóban ficánkolt egy már majdnem kész pampuska.

Mindjárt elkészülök. Akkor vegyél ki a serpenyőből és réztálcán vigyél az étkezőbe! Meglásd, jóllakatom a király minden vendégét!

Mit gondolsz, te egymagad elég leszel annyi embernek? Rengeteg éhes száj várakozik a hosszú asztalnál. Ha százan lennétek most itt pampuskák, akkor is kevesen lennétek – mondta anyó és tovább pityergett.

A pampuska nem hagyta magát.

Ez ne legyen a te gondod! Ezért, ne fájjon a fejed! Csak vigyél gyorsan az étkezőbe, és meglásd, minden a legnagyobb rendjén lesz!

Az öregasszony hitte is meg nem is, amit a pampuska mondott. Amikor jól megsült a forró zsírban, tálcára rakta és vitte szaporán a király elé.

A király elképedve látta a tálcán egyedül árválkodó pampuskát. Azt hitte, hogy az anyó a bolondját járatja vele.

Ezzel az eggyel lakassam jól a vendégeimet? – kérdezte villogó szemekkel? – Hiszen ennyi még egy gyermeknek sem lenne elég.

Anyó éppen menteni próbálta a menthetetlent, amikor a pampuska eltűnt a tálcáról és, mit a szélvész egyik tányérról a másikra ugrott.

A vendégek azt látták, hogy tányérjuk megtelik pampuskával, és nekiláthatnak falatozni.

Mindenki elégedetten nyalogatta a szája szélét befalva az összes finomságot.

Még sohasem ettünk ilyen jó pampuskát – mondogatták dicsérve az öregasszony munkáját.

A király nem értette, hogyan történhetett meg ez a csoda? Szerette volna megtudni az igazságot. Valójában anyó sem értette, mi történt. Csak hümmögött, amikor a király kérdezgette:

Mi volt ez a varázslat, anyó?

Nem tudom, fenséges királyom – válaszolta.

A felelet a királyt nem elégítette ki. Még több pampuskát akart.

Következő alkalommal ezer vendéget hívott a várba. Mindenki türelmetlenül várta a finom eledelt. Anyó annyira megijedt, hogy reszketve állt neki a sütésnek.

Alighogy az első pampuskát sütni kezdte, az ugrott egy nagyot a serpenyőben és mondta:

Készen is vagyunk. Vihetsz a király és a vendégek elé!

Hogyan vihetnélek, amikor legalább ezer éhes száj várja a pampuskát. A király karóba húzat, ha meglátja, hogy csak egy pampuska árválkodik a tálcán.

A serpenyőben lévő pampuska addig – addig beszélt, míg anyó újból engedett, és egy ezüsttálcán vitte az nagy étkezőbe.

A vendégek mindjárt felszisszentek, meglátván az egyetlen egy pampuskát. A király is mérgesen meresztgette szemeit az öregasszonyra. Már mondani akarta, hogy ezért bizony meglakol, amikor a pampuska leugrott a tálcáról és vidám szaladgálásba kezdett. Egy – kettőre megtöltötte a vendégek előtt lévő tányérokat.

A jelenlevők álla leesett a csodálkozástól. Hirtelenjében olyan sok pampuska lett előttük, hogy akárhogy is igyekeztek nem bírták megenni. Végül még a vár kutyái is pampuskát falatoztak.

A király ördöngösséget sejtett a dologban. Elhatározta, hogy kilesi anyó titkát, és utánajár, miképpen lehetséges ez a csoda.  

Pár nap elteltével a király kihirdettette, meghívja várába országa összes alattvalóját pampuskaevésre. Mindenki annyit ehet, amennyit csak bír. Ha úgy hozza a kedvük, akkor még haza is vihetnek belőle.

Nagy volt az öröm a népek körében. Azt gondolták, hogy királyuk, aki máskülönben állandóan sanyargatta őket, megjavult, és ezentúl mindenki nagy boldogságban és gazdagságban fog élni. Többé nem kell szenvedniük, és talán még adójuk is kevesebb lesz.

Tódultak is az emberek a várba. Olyan sokan lettek, hogy majdnem kirúgták a vár falait. Amerre csak a szem ellátott, mindenhol hosszú asztalok mellett vendégek ültek és várták a pampuskát.

Na, anyó most mutasd meg, mit tudsz! Süss vendégeimnek annyi pampuskát, amivel mindenki jól lakik. De vigyázz, ha csak egy pulyának is nem jut, holnap reggel karóban fogsz csücsülni.

Anyó már sírni sem tudott, annyira bánatos volt. Bement a konyhába, és leült a kisszékre. Neki sem állt a sütésnek. Ennyi embernek képtelenség pampuskát sütni. Inkább húzzák karóba, legalább megszabadul a gonosz királytól.

A serpenyőben nem forrt a zsír, a kamrából nem került elő a liszt, és ami kell a sütéshez. Ennek ellenére egyszer csak valahonnét előgurult a pampuska, és mint mindig most is vigasztalta az anyót.

Munkára fel! Várják a népek a pampuskádat. Nézz csak ki az ablakon, milyen éhesek már!

Közben a király lelopózott a konyhába és leskelődött, hogy vajon, mi fog történni. Meglátván a pampuskát berontott, és mondta:

Jól sejtettem, hogy az ördöggel cimborálsz, vénasszony. Most kitudódott, ki süti a pampuskát. Nem úszod meg a karóba húzást. Azonnal hívatom is a hóhért, és itt a sokadalom előtt bevégeztetik a sorsod.

Nem úgy van ám, hékás! – ugrott egy nagyot a pampuska, és a király előtt termett. – Emlékezzen csak vissza, fenség. Sok – sok évvel ezelőtt volt fenségednek egy kis kuktája, ami minden reggel felszolgálta kegyednek a tejeskávéját. Egyik reggel elaludtam, mert előzőnap kora reggeltől késő estig robotoltatott a konyhában pihenés nélkül. Az volt a büntetésem, hogy a vár varázslójával pampuskává változtatott. A varázslat úgy szólt, egészen addig kell így élnem, amíg a várban össze nem sereglik annyi ember, hogy mindenki lássa, amit eddig is tudtak, fenséged milyen gonosz ember.

Alighogy ezt kimondta a pampuskából egy szép dalia lett.

A király csak hüledezett, és mindenfélét ígérgetett, hogy csak bocsásson meg neki. Ha kell, akkor ő is segít pampuskát sütni.

Nem kell az ön segítsége. Jóllakatjuk ketten is az ország népét. Dehogy lássa, milyen jó emberek vagyunk, megengedjük, hogy elhordja az irháját.

A gonosz király nem tehetett mást szedte a cókmókját és elsomfordált a várból.

Egyszer csak hallották a konyhában:

Pampuskát akarunk! Pampuskát akarunk – kiabálták az emberek.

Mi lesz most? – kérdezte riadtan anyó. – Hogyan tömjük be ennyi ember száját. Nincs az a liszt, serpenyő és tűzhely, hogy a teméntelen pampuskára várakozó sokadalmat jóllakassuk.

-Ne féljen, öreganyám! – mondta vidáman a kicsi kukta. – Süssön gyorsan egy pampuskát, tegye, aranytálcára a többit elrendezem!

Anyó nekilátott a sütéshez. Gyorsan el is készült. Aranytálcára tette, és mint az előzőkben is a pampuska villámgyorsan ugrálni kezdett bejárva a várakozók tányérját. Egy szempillanat alatt ott volt a meleg, ízletes pampuska.

Az emberek ujjongtak és nem győzték dicsérni az elkészítőjét.

Talán itt a mesénk véget is érhetne, ha az emberek nem vették volna észre, hogy eltűnt a királyuk. Igaz nem nagyon bánkódtak miatta. Nem csoda, hiszen sok rosszat okozott nekik. Állandóan sanyargatta a népét, és olyan magas adót vetett ki rájuk, hogy alig maradt valami, amiért kora reggeltől késő estig dolgoztak.

Egy ország azonban nem maradhat király nélkül. Ha ez kitudódna a szomszédos országok uralkodói seregeket indítanának ellenük, hogy leigázzák őket.

Sürgősen királyt kell választani az országnak. Ki legyen az?

Senki sem tudta a választ. Igazából az egész környéken nem volt rá megfelelő ember. Egészen addig, míg az anyó azt nem találta mondani, hogy válasszák meg a kicsi kuktát!

Ez mindenkinek nagyon tetszett. Senkinek sem volt ellenvetése ellene, és így még ott a helyszínen a kicsi kukta fejére illesztették a koronát.

Az emberek ezek után még kértek egy pampuskát, és amikor ezt is megették szépen hazamentek.

Itt a vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, járjon utána!


 
Gonosz, kicsi esőcsepp

Hol volt, hol nem volt, fenn a magas égben egy sötét, nagy felhőben élt a kicsi esőcsepp. Nagyon erősnek képzelte magát, amikor letekintett a földre. Onnan fentről minden olyan aprónak tűnt. A házak, a fák és az emberek, mind, mind parányi dolgoknak látszottak.
– Ha akarnám elpusztíthatnám őket – mondta hencegve. – Kiszakítanám ezt a hatalmas felhőt, és özönvíz hullana a földre, nem kegyelmezve senkinek.
A többi kicsi esőcsepp elképedve hallgatta hencegő társukat. Ennek ellenére egyikőjük sem csitította le, vagy bírta jobb belátásra. Volt, aki félre is húzódott tőle és mosolyogva megjegyezte:
– Már sok hencegő pórul járt.
A kicsi esőcsepp meg csak tovább mondta a magáét.
– Ha hiszitek, ha nem, meg is teszem, amit elterveztem. Kihasítom a nagy, sötét felhőt. Hadd hulljon az emberekre a víz, és legyen a földön nagy árvíz. Milyen jó mulatság lesz, ahogy sokan kapálóznak a félelmetes áradatban, amint mindent visz a víz.
Előre örült a tettének és még azt is eltervezte, hogy amikor odalent legnagyobb lesz a káosz, akkor fog lepottyanni. Így egészen közelről látja és hallja az embere szenvedését, jajgatását.
Nagyszerűen fog szórakozni.
Addig – addig fészkelődött, míg meglelte a koromfekete felhő legvékonyabb pontját és egy ügyes mozdulattal kihasította az oldalát.
Oly hirtelen zúdult a víz a földre, hogy senki nem számított rá. Az embereknek még csak idejük sem volt menedéket keresni. Úgy eláztak, mint az ürgék. Az árkok egy – kettőre megteltek vízzel és sáros lé hömpölygött az utakon. Egy szempillanat alatt olyan lett a határ, mint a tenger. Nem volt egy árva száraz hely sem. Minden totyogott a víztől.
Nem telt bele fél óra még a patakok és a folyók is kiléptek medrükből, és hatalmas árvíz fenyegette a települést.
Erre várt a kicsi esőcsepp. Leugrott a felhőből és amíg repült lefelé a földre boldogan visongott:
– Óriási árvizet csináltam! Óriási árvizet csináltam.
Amerre csak nézett, mindenhol víz volt. Az emberek sírtak, de volt, aki átkozódott, amiért az áradat elvitte mindenüket. Oda a termés. Oda az egész éves munka.
Egy fa ágának a tetején ért földet. Innen mindent jól lehetett látni.
Boldogság járta át a szívét a tökéletes munka miatt. Az özönvíz jobban nem is sikerülhetett volna.
Megvalósult, amiről álmodozott annyi napon át. Ő a kicsi esőcsepp felfordította a világot, és most elégedetten szemlélheti tettét.
Ülve a fa tetején királynak érezte magát. Már csak a korona hiányzott a fejéről. Bizonyára azt is hamarosan megkapja,
A nagy víz még mindig dühöngött a környéken. Emberek házait mosta alá. Igaz az égből már nem hullott az eső. A nagy, fekete felhő kiürült és eltűnt, mintha ott sem lett volna.
Kisütött a Nap, sugarai forrón kezdték el cirógatni a földet, s aranylón meg – megcsillanva a vízen.
Eleinte a kicsi esőcsepp élvezte a cirógatást. Jól esett neki a melegség. Azt hitte ez a jutalma az elvégzett munkáért. De amikor a Nap egyre melegebben kezdett el sütni, durcásan fordult feléje:
– Na, most már ennyi elég! Cirógasd mások orcáját, te Nap!
Hiába volt a parancsszó, az ég fénylő ura nem hallgatott rá. Valósággal kiszívta minden erejét és egyre apróbb lett.
Igazat szólva a kicsi esőcsepp sohasem volt nagy, de ahogy a Nap melege már fájón égette az arcát, és rohamosan kisebbedett. Végül egy szempillanat alatt eltűnt a faágról.
A víz is visszahúzódott a patakokba és a folyóba. Az emberek összefogtak és egymásnak segítve felépítették házaikat, amelyek a viharban megrongálódtak. Szorgos kezek nyomán egy idő után minden olyan volt, mint régen. Semmi sem emlékeztetett a nagy árvízre.
Egy kicsi fehér felhőben az esőcseppek beszélgetni kezdtek:
– Kár mindent elpusztítani, mert az ember úgyis erősebb nálunk. Jobban járunk, ha szolgáljuk őt, mintha bajt okozunk neki. Ha lágy, langyos esővel öntözzük földjeit, akkor hálálkodva mondja: „Köszönöm, drága Istenem!”

 


 Tenyérben tartott világÁkos kíváncsian nézte a faluba érkezett idegen öregembert. Ócska, földig érő kabát volt rajta, a fejét zsíros kalap fedte, és a hosszú, fehér szakállát fújta a szél.
Senki nem tudta ki ő és honnan jött. Még sohasem látták errefelé. Amikor végigment az utcán a falusiak megbámulták Ákossal együtt. De ez nem nagyon zavarta az öreget. Talán már hozzászokott, hogy az emberek elcsodálkoznak látványán.
– Gyere be, kisfiam! – mondta Ákos nagymamája a kapuban álldogáló kisfiúnak. – Még megfog a bácsi és a zsákjába tesz.
– Nagymama, – szólt vissza Ákos – de hiszen nincs is zsákja.
– Milyen okos kisfiú. Igaza van, nincs nekem zsákom, de ha lenne is, miért raknám bele a gyerekeket. Nem vagyok én rossz ember.
 A nagymama legszívesebben elküldte volna az öregembert, de unokája érdeklődve nézte a férfit.
– Hová megy a bácsi? – kérdezte Ákos.
Az öregember elmosolyodott, és leült a kerítés kövére. Egy darabig némán nézett maga elé, majd kibökte:
– Hozzád jöttem.
– Hozzám? – csodálkozott el a kisfiú. – Miért jött hozzám a bácsi?
Ezt már a nagymamája sem hagyta szó nélkül.
– Jóember, köszönjük a látogatást! Ne bolondítsa el szegény gyerek eszét! Isten áldja!
De az öregember nem mozdult, csak sejtelmesen mosolygott, ami még jobban felkeltette Ákos érdeklődését.
– Miért jött a bácsi hozzám?
– Szeretnék neked mutatni valamit.
– Mit? – kíváncsiskodott türelmetlenül a kisfiú.
– Gyere ide, és kukkants bele a tenyerembe!
– Mi van a bácsi tenyerében?
– Mindjárt meglátod, csak jól nyisd ki a szemed!
Ákos egészen közel ment az öregemberhez, aki a kisfiú elé dugta az addig ökölben tartott tenyerét. Szép lassan kinyitotta, és ha hiszitek, ha nem egy csodálatos világ lapult ott. Olyan szép volt, hogy hasonlót még csak elképzelni sem lehetett.
– Nos, mit szólsz hozzá? – kérdezte a meglepődött kisfiútól. – Ugye ilyet még nem láttál?
– Nem – válaszolta úgy, hogy még a lélegzete is elakadt. Szemei kikerekedtek és ámulva nézte a nem mindennapi csodát.
– Szeretnél elmenni ebbe a mesés világba?
Még mielőtt válaszolt volna, hívta nagymamáját:
– Nagymama, elmehetek?
De a nagymama már nem volt sehol. Eltűnt a kertből, mintha ott sem lett volna. Szegény Ákos nem tudta, mit tegyen? Ment is volna, de azt is jól tudta idegenekkel nem szabad elmenni szülei vagy a nagyi megkérdezése nélkül. Édesapja, édesanyja dolgozott, ezért nagymamájával volt otthon. Hiába szólongatta az öregasszonyt egyszerűen, megmagyarázhatatlan módon eltűnt a kertből.
Érezte gyorsan kell cselekednie, mert a bácsi nem vár sokáig. A tenyerében tartott világ csodás volt és csábító. Vágyat érzett, hogy most az egyszer engedély nélkül elmenjen egy idegennel.
Igazából nem mentek ki a kertből, csak valami varázslatos módon az öregember tenyerébe termett. A fura, idegen bácsi nem is ment vele, ott maradt a nagymamája virágos kertjében.
Amikor megérkezett ez az új világ olyan szépnek és békésnek tűnt. Egy nagy rét közepén találta magát. Eleinte úgy látszott, hogy egyedül van, de alig tellett el néhány pillanat egy nyulacska szaladt hozzá és üdvözölte vidáman:
– Szerbusz, kisfiú! Jössz velem, játszani?
– Miért ne? – egyezett bele Ákos. – Mit játszunk?
– Bújócskázzunk – javasolta.
– De itt a réten, hová lehet elbújni? Játszunk valami mást!
– Ha úgy gondolod. Mit javasolsz?
Közben a rét megtelt más állatokkal is. Valahonnan előjött a medve, a szarvas, a borz, az őzgida, az égen madarak repdestek zajongva, mintha csak egymást akarták volna túlkiabálni, de még a kicsi, szürke egérke is a kisfiúhoz szaladt. Mind, mind szeretett volna játszani, és Ákost lesték, hogy, mit fog mondani?
– Építsünk homokvárat!
– Hogyan? – csodálkoztak el az állatok. – Itt nincs homok, csak bársonyos fű. Homok a folyóparton van.
– Akkor menjünk oda! Messze van?
– Nincsen. Ha sietünk öt perc alatt odaérünk.
A társaság felkerekedett és elindult a folyópartra, hogy homokvárat építsenek.
Amint mentek váratlanul a medve is csatlakozott hozzájuk.
– Veletek mehetek?
– Gyere! – mondták neki és mentek tovább.
Már majdnem a folyónál voltak, amikor valaki hangosan kiabált utánuk:
– Én is megyek! Én is megyek! – a kiabáló a vörös szőrű kis róka volt, aki nem szerette volna elmulasztani az érdekesnek ígérkező játékot.
Mire a folyóparthoz értek jó nagy társaság gyűlt össze. Mindenki Ákossal akart játszani, és kíváncsi volt milyen várat tud építeni a kisfiú homokból.
– Abba a várba, mi is bemehetünk? – kérdezte meg váratlanul az őzgida. Én leszek majd benne a király.
– Miért éppen te lennél a király? – horkant fel a vörös szőrű kicsi róka. – Én szeretnék király lenni! Különben is, nekem szebb a bundám, mint neked.
– De ki a legerősebb? – brummogott a medve. – Nem én vagyok a legerősebb állat köztetek? Engem illet meg ez a méltóság.
Amire a folyóparthoz értek mindegyik állat király akart lenni, és a másikat túlharsogva mondta érveit.
– Csönd legyen! – emelte fel a hangját a kisfiú. – Még a homokvár fel sem épült, és ti már azon vitatkoztok, ki legyen a király?
Az állatok igazat adtak Ákosnak és elhallgattak. Némán mentek egészen a folyópartig, ahol puha, selymes homok várta őket.
Lázas tempóval nekiláttak a vár építésének. Mindenki serényen dolgozott. Senki nem húzta ki magát a munkából. Igyekezetüknek hamarosan meg is lett az eredménye. Olyan szép homokvárat építettek, hogy még a király is megirigyelhette volna, ha ellátogat hozzájuk.
Nem győztek gyönyörködni munkájukban. A vár olyan volt, mint egy igazi, csak homokból. Tornyaiba még madártollból színes díszeket is illesztettek, amit a folyóparti szellő úgy lengetett, mintha zászló lenne.
Mindenki nagyon elégedett volt. A kis, szürke egérke boldogan tapsikolt, amikor körbefutotta az építményt.
– Nekünk van a legszebb várunk! Nekünk van a legszebb várunk! – kiáltozta a cincogó hangocskáján. – De ki legyen a vár királya? Én beférek a kapuján, kérlek, koronázzatok meg engem!
Az állatok egytől egyig nevetni kezdett.
– Éppen téged, aki közülünk a legkisebb? – mondták hahotázva.
A jelenlevők újból vitatkozni kezdtek. Mindegyikőjük király akart lenni. Csak a bölcs bagoly az egyik közeli fa ágán ingatta a fejét, és mondta:
– Nem gondoljátok, hogy a kisfiút kellene királynak választani? Neki köszönhetjük, hogy ez a csodálatos homokvár felépült. Ha ő nincs, akkor mi ezt magunktól nem találjuk ki, és unatkozva ténferegnénk valahol várva a jó szerencsére. Javaslom, válasszuk királlyá!
Az állatokat ez kicsit meglepte, de kis gondolkodás után igazat adtak a bagolynak és egyhangúan megválasztották a kisfiút királynak. Még egy koronának valót is találtak neki. A békák különböző vízinövényekből elkészítették számára a koronát, és a szarvas a sas segítségével fejére illesztette ezt a királyi jelképet.
Csodálatosan telt a nap. Ilyen jól még sohasem játszottak. Mindenki sokat bevetett és vidám volt.
Ákos is igen örült, hogy eljött ebbe az öregember tenyerében tartott világba. Nagyon hálás volt neki, és elhatározta, amikor majd visszamegy, nagyanyja kertjébe megköszöni, amiért lehetővé tette ezt a csodálatos napot számára.
A játszás hevében egy dologról azonban megfeledkeztek. Mégpedig, hogy ez a szép, napsütéses időjárás hirtelen megváltozhat.
Egyikőjük sem vette észre, hogy az égen sötét felhők kezdtek  gyülekezni, és egyszer csak olyan nagy vihar kerekedett, amilyet ember még nem látott. Leszakadt az ég, nagy cseppekben hullott az eső.
Az állatok Ákossal együtt bemenekültek egy közelben álló elhagyott házba és onnan nézték, mit művel a vihar a homokvárukkal.
A vár falai és tornyai nem sokáig bírtak ellenállni az esőnek. Egy – kettőre leomlottak és szétfolytak a folyóparton, mintha ott sem lettek volna.
Sírtak az állatok, a kisfiú is könnyes szemmel nézte, mit művelt az égből lezúduló víz a homokvárukkal.
A vihar, amilyen gyorsan jött, olyan hirtelen el is vonult, de várat már nem lehetett újjáépíteni. Minden csupa nedves és sáros volt. Kénytelenek voltak elindulni haza. Azonban abban megegyeztek, hogy holnap újból eljönnek a folyópartra és megint építenek egy várat, de azt kőből készítik, hogy a vihar ne tudja lerombolni és sokáig álljon mindenki örömére.
Amint elbúcsúztak egymástól a kisfiú, ahogyan jött megint nagyanyja kertjében találta magát, és azt látta csak, hogy az öregember lassan becsukta a markát.
– Ugye nem bántad meg, hogy kirándulást tettél a tenyeremben tartott világba? – mondta és megcirógatta Ákos kobakját.
– Nem, bácsi. Mindent nagyon köszönök.

 CERUZAMANÓ


Peti nem szeretett tanulni. Főleg, ha írásra került a sor, akkor ment el a kedve az iskolajárástól. Hadilábon állt a betűkkel. Kicsi ujjai sehogy sem álltak rá, hogy azt a sok betűt, amely az ábécében van formálgassa, szavakat, majd mondatokat fabrikáljon velük.
Legszívesebben megszabadult volna minden betűtől. A ceruza sem engedelmeskedett neki. Minden egyes alkalommal kitört a hegye. Szegény nappapája megérte hegyezni azokat. Később vettek Petinek egy elektromos ceruzahegyezőt, de akkor meg a sok hegyezéstől a ceruza egy – kettőre elfogyott. Szinte minden héten új ceruzát kellett venni.
– Minek kell nekem megtanulni a betűvetést? – dünnyögött a kisfiú. – Ma már mindenkinek számítógépe van, és ott csak a billentyűzet kell nyomkodni. Nem akarok kézzel írni. Jó lesz nekem a számítógép billentyűzete.
Szülei elmagyarázták neki többször is, milyen fontos megtanulni írni. Peti nem nagyon figyelt rájuk. Ilyenkor gondolatban elkalandozott, ki tudja, hol járt képzeletben. Az egyik fülén be, a másikon ki, amit mondott édesapja vagy édesanyja. Oda sem figyelt rájuk.
Egyik nap az iskolában jó sok írnivalót kapott házi feladatként. Minden betűből egy – egy sort kellett írni gyakorlásként. Bizony, bizony ez nem volt gyerekjáték. A füzetének egy egész oldala megtellett vele.
Petinek már az „A” betű után megfájdult a keze. Amire a sor végére ért legalább kétszer kellett a ceruzát hegyezni.
Nagyon unta a betűk gyakorlását. Úgy érezte, hogy sohasem fog a végére érni. Pedig szép, napfényes délután volt. Barátai várták a játszótéren. Milyen jót lehetne játszani ezek az ostoba betűk írása helyett. Édesanyja azt mondta neki, amíg nem végez a gyakorlással, addig nincs játszás.
– Ezt a rengeteg betűt estig sem tudom leírni. Barátaim, akkor hiába várnak a játszótéren, pedig megígértem nekik, hogy egy jót fogunk focizni.
– Sajnálom, kisfiam, amíg nem készülsz el a leckével, addig nincs focizás. Igyekezz leírni a betűket és mehetsz játszani! – válaszolta az édesanyja.
Peti duzzogva fogta a ceruzáját, szemében könnycsepp csillogott. Még csak a reményét sem látta, hogy a feladattal egyhamar elkészül. Különben is a „B” betűt olyan nehéz leírni. Annyi kanyargós vonal van benne. De akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a külalakra is kellett ügyelni. Az iskolában a tanítónéni ezt is nézni. Akiknek rondák, olvashatatlanok a betűi azoknak ad egy nagy fekete pontot.
Bármennyire is igyekezett az a fránya „B” betű nem akart sikerülni. Állandóan ki kellett radírozni, s helyette újat írni. Félő volt, hogy végül a sok radírozástól a füzet lapja kiszakad, és akkor ráadásul még az a betűt is újra kell írni.
Sírás fojtogatta a kisfiút. Minél jobban akarta, annál inkább nem sikerült. Sokszor a „B” betű olyan rondára sikeredett, hogy még Peti is megijedt tőle.
– Nem megy ez nekem – mondta magában szomorúan – soha nem fogom megtanulni az ábécét.
– Dehogy nem megy neked – mondta valaki biztatóan.
Peti körbenézett, de senkit sem látott a szobában. Egyedül volt a tanszereivel.
– Ki szólt hozzám? – kérdezte.
– Én vagyok a ceruzamanó – hallatszott a vékonyka hang. – Itt ülök a ceruzád végén.
A kisfiú odapillantott és valóban a ceruza végén egy parányi emberformájú lény kuporgott.
– Mit akarsz? – kérdezte Peti.
– Segíteni akarok – válaszolta a ceruzamanó.
– Hogyan tudnál segíteni?
– Segítek leírni az ábécét. Megtanítalak szép, gyöngy betűket írni. Olyan szép, kerek betűk lesznek, hogy még a tanítónéni is megirigyli.
Peti nem akart hinni neki. Azt hitte, hogy a ceruzamanó be akarja csapni. Az is talány volt számára, ezért, mit kell tennie cserébe?
– Miért akarsz segíteni nekem? – kérdezte kíváncsian. – Mit kérsz érte cserébe?
– Tudod, kicsi barátom, azért segítek, mert nagyon megsajnáltalak. Cserébe meg csak annyit kérek, hogy legyél velem kicsit kíméletesebb, amikor kezedbe fogod a ceruzát. Ne nyomd olyan erősen a füzetre! Meglásd, ha lazábban fogod az íróeszközt, akkor a hegye sem törik ki olyan könnyen. Ezenkívül, ha mégis szükséges, hogy kihegyezd a ceruzát, ne olyan vadul csináld, mert az nagyon fáj nekem.
A kisfiú megígérte, hogy mindent úgy tesz, ahogyan a ceruzamanó mondta.
Eleinte kicsit nehezen indult be a betűk írása. De amint lázán, könnyedén tartotta kezében az íróeszközt, és nem nyomta erősen a papírra, mintha a betűk is szebbek lettek volna.
Nem beszélve arról, hogy észre sem vette, így milyen gyorsan megy az írás.
Maga sem akarta elhinni nem tellett bele fél óra, és már el is készült a házi feladattal. Édesanyja is nagyon elcsodálkozott, amikor megmutatta neki.
– Nem lehet igaz, hogy már készen is vagy. Bizonyára megint összecsaptad. Olyan betűket írtál, mintha macskakaparás lenne.
Vissza akarta zavarni a szobába, hogy írja le rendesen, de amikor meglátta a gyöngybetűket még a lélegzete is elállt.
– Ezt te írtad? – kérdezte meglepődve. – Ki segített neked?
– A ceruzamanó – válaszolta a ceruzája végén kuporgó kicsi lényre pislantva. Természetesen ezt az édesanyja nem láthatta. A ceruzamanót csak a gyerekek látják, a felnőttek szeme ilyenre nem képes.
Peti köszönettel tartozott kicsi barátjának, aki megtanította szép, gyöngybetűket írni. Hálából ezért mindig óvatosan hegyezte ceruzáit.
 


Kenyerecske
 
 
 
Hol volt, hol nem volt, túl az Óperenciás-tengeren és az üveghegyen egy kerek erdő kelős közepén kicsinyke házacskában élt egy öregember. Reggeltől estig a háza előtt üldögélt a padon és hallgatta a közeli fákon csicsergő madarakat. Minden madár az ismerőse volt. A kicsinyke tollas állatok gyakran a vállára repültek és beszélgettek az öregemberrel.
– Mi újság, apó? – kérdezte egyik nap a hozzárepülő madár.
Egy harkály volt, aki kicsit megpihent a háznál a sok fakopácsolás közben.
– Semmi különös, aranyoskám – válaszolta az öregember. – Inkább, te mesélj, merre jártál? Mit láttál? Mit hallottál?
A harkály szeretett mesélni. Mindig érdekes történetekkel szórakoztatta, aki erre kérte. Most is felcsillant a szeme és boldogan újságolta, amit nem régen hallott a közeli faluban.
– Tegnap a falu kertjeinek a fáit kopogtattam, vizsgálgattam. Éppen a bíró kertjében voltam, amikor arra lettem figyelmes, hogy egy szegény vándor betévedt a házba és némi ennivalóért könyörgött. Mindenki tudja, hogy a bíró, milyen fukar és irigy. Még a levegőt is sajnálja másoktól. Szegény vándornak úgy nekiesett, hogy az azt sem tudta, miképpen meneküljön ki a házból.
– Takarodj innen, te mihaszna! – üvöltötte a vándornak. – Még, hogy egy kicsinyke kenyeret adjak neked. Tűnj el innen, mert mindjárt deresre húzatlak!
– Úgy megsajnáltam, hogy szívem szerint, odaadtam volna neki a hernyót, amit akkor piszkáltam ki az almafa kérge alól. De hiszen mindenki tudja, ezt a finom csemegét az emberek nem szeretik. Így csak szomorúan néztem, ahogy a vándor korgó gyomorral tovább állt.
– Valóban szomorú történet – jegyezte meg az öregember. – Jó lenne segíteni ennek a vándornak. Bárcsak erre vezetne az útja!
– Nem tudom, merre ment – válaszolta a harkály. – Olyan sok dolgom volt, hogy nem jutott idő megfigyelni, merre veszi az irányt. Bizonyára más háznál próbált szerencsét.
– Kedves harkály, szeretnélek megkérni. Te úgyis sokfelé jársz, ha meglátod ezt a szegény vándort, mondd meg neki, hogy keressen meg! Szeretnék segíteni neki.
A madár megígérte, ha látja a vándort, akkor átadja az üzenetet. Még egy kicsit pihent az öregember házánál, majd elrepült tovább vizsgálgatni az erdő öreg fáit.
Teltek – múltak a napok. Az öregember már azt hitte a harkály elfelejtette az ígéretét vagy már a vándor messze jár. Aztán egyik estefele a ház előtt üldögélve egy idegenre lett figyelmes és az egyenesen feléje tartott.
– Jó napot, apó! – köszöntötte az idegen az öregembert. – A harkály mondta, hogy akar velem beszélni.  
-Boldog vagyok, hogy hallgattál rá. Értesültem, hogy a bíró kikergetett a házából. Bizony az nem szép dolog. Gondolom, éhes lehetsz. Valamikor réges-régen én is sokat koptattam csizmám talpát. Bejártam a fél világot. Tudom, milyen megalázó érzés, ha valahonnan elkergetik az embert, pedig csak egy kevés ennivalót szeretett volna kérni. Adok néked egy kenyerecskét, annak idején én is úgy kaptam a vándorlásom során. Vedd el és tedd tarisznyádba, és ha megéhezel, törj belőle egy keveset! Vigyázz, ha valaki kér belőle, ne mondd neki, hogy nem adsz, mert akkor a kenyerecske megbosszul!
A vándor kezébe fogta a parányi kenyeret. Inkább morzsának nézett ki, mint kenyérre. Nem értette, hogy miképpen tudná enyhíteni az éhségét, amikor talán egy egér sem lakna jól tőle.
Mindenesetre udvariasan megköszönte az öregember jóindulatát és elbúcsúzott. Ment tovább, folytatta az útját a nagyvilágban.
Véletlenül megint azon a falun ment keresztül, ahol a fukar, irigy bíró lakott. Őméltósága kint a kapuban pipázott és nézte a járókelőket. Amikor megpillantotta a vándort éktelen haragra gerjedt. Azonnal szólt a pandúroknak, hogy fogják el az idegent.
– Nem megmondtam, hogy többé be ne tedd lábadat a falunkba! – fenyegette meg a vándort.
Hiába mentegetőzött az, hogy nem akar itt semmit. Csak keresztülmegy a falun és a jövőben messze elkerüli ezt a vidéket. A bírót ez nem nyugtatta meg.
– Amíg nem fizeted ki a falun áthaladók adóját, tömlöcbe csukatlak.
– Bíróuram, nincs nekem egy árva petákom sem. Szegény vándor vagyok. Hogyan tudnék fizetni önnek?
– Az engem nem érdekel. Ha nem tudsz fizetni, akkor életed végéig tömlöcben leszel. Vedd tudomásul, vízen kívül semmit se kapsz!
A vándort becsukták a falu sötét tömlöcébe, ahol csak egy ócska priccs árválkodott. Leült a szélére és fejét a tenyerébe hajtva búslakodott.
Ki tudja menni idő telt el? A tömlöcben nem lehetett érzékelni, hogy nappal vagy éjszaka van. Egyszer csak egy kicsi egér kezdett el cincogni mellette:
– Kérlek, adjál enni! Nagyon éhes vagyok.
– Adnék én szívesen, de nekem is korog a gyomrom, mint az üres hordó – válaszolta szomorúan a vándor.
Már majdnem elküldte az egeret, amikor eszébe jutott, hogy tarisznyájában van az öregembertől kapott kenyerecske. Jó szívvel odaadta azt a kicsi állatnak, aki nem győzött hálálkodni:
– Köszönöm, hogy megmentetted az életem. Amit tettél értem, soha nem fogom elfelejteni – mondta és egy szempillanat alatt eltűnt a közelben lévő egérlyukban.
A vándor egyedül maradt a sötét tömlöcben. A napok múltak, teltek. Mivel, hogy csak víz volt nagyon megéhezett. Már olyan éhes volt, hogy kínjában a falat kaparta. Belenyúlt a tarisznyájába, hátha egy aprócska darab letört a kenyérből. Lássatok csodát, a tarisznya alján ott volt a kenyerecske, mintha az egérnek oda sem adta volna. Nem értette a dolgot. Azt hitte, hogy mindezt az éhség okozza, és csak képzelődik.
Mindenesetre elővette a kenyerecskét, és akkor újabb csoda történt. Vele együtt egy asztal is kiperdült a tömlöc kövezetére telis-tele finomabbnál finomabb ennivalókkal. Volt rajta libacomb, sült hús, fehér cipó, de egy butykosban tüzes bor is. Annyi minden finomság volt ott, hogy a fél falunak elég lett volna.
Nosza, a vándor nem tétovázott. Úgy jól lakott, hogy alig bírt megmozdulni. Most már vidámabban várta a holnapot. Igaz még mindig nem tudta, hogyan fog innen kiszabadulni. Továbbra sem volt pénze.
Ahogy múltak a napok, sőt a hetek, a bíró nagyon kíváncsi lett, mit csinálhat a tömlöcben levő rab. Szólt az egyik strázsának, kukkantson be, hogy a vándor hajlandó-e már fizetni.
Egy kis idő elteltével szaladt a strázsa a bíróhoz és izgatott hangon jelentette:
– Bíróuram, a fogoly egy étellel megrakott asztal mellett ül és eszik, iszik.
A bíró nem akarta elhinni, amit hallott. Először azt hitte, hogy házánál valaki összejátszik a vándorral és visz neki ennivalót. De amikor meggyőződött, hogy erre senki sem merészkedne, saját maga ballagott le a tömlöcbe, és elképedve látta, hogy igaz, amit mondtak neki. 
– Te meg, honnan szerezted ezt a rengeteg ennivalót? – förmedt rá mérgesen. – A király asztala nincs ilyen gazdagon megrakva.
A vándor nem akarta elárulni, mi rejtőzik a tarisznyájában. Igaz elfogadható magyarázatot sem tudott adni, hogy szerezte ezt a sok finomságot. A bíró addig – addig beszélt hozzá, sőt még azt is megígérte, hogy kiengedi a tömlöcből, míg végül elárulta, mindezt a kenyerecskének köszönheti. Nem kellett több a bírónak. A strázsa segítségével, erőszakkal elvették a kicsi kenyeret. Ugye nem kell mondanom, dehogy engedte ki a vándort a tömlöcből, inkább még egy nagy lakatot tettetett az ajtóra, és három őrt állíttatott elébe.
Boldogan vitte a kenyerecskét a házába, és már előre örült, hogy ezen túl annyit ehet, ihat, amennyit csak akar. Csak előveszi a kenyerecskét és azonnal lesz, terülj-terülj asztalkám.
Mindjárt ki is próbálta a legújabb szerzeményét. Nagy csinnadrattával elővette a kenyerecskét, és várta a csodát. Lett is nagy csoda, de nem olyan, amire számított. Az egész ebédlőt egerek százai, ezrei árasztották el. Végül már annyian lettek, hogy mozdulni sem tudott miattuk. A kicsi szürke jószágok még a nyakába is belemásztak és onnan le az ingén át a gatyájába, ahol úgy csiklandozták bíróuram tomporát, hogy az kínjában kifutott a világból.
A kicsi egér visszament a tömlöcbe és mondta a vándornak:
– Szabad vagy, barátom.
– Hogyan lennék szabad, amikor két lakat is van az ajtón? – mondta a rab bánatosan.
– Kezdj el kiáltozni! Meglásd, nemsokára a falusiak, kiszabadítalak.
A vándor hitte is meg nem is, amit az egér mondott neki. A tömlöc kicsi ablakához lépett és elkiáltotta magát: „Segítség! Engedjenek ki!”
Először a szomszédban lakó szépséges lány Kató hallotta meg a segélykérést. Mindjárt szólt apjának, anyjának és rohantak a tömlöchöz. Addigra már a strázsák eltűntek. Talán uruk után rohantak. A lány apja leverte a lakatot és a vándor kijöhetett az Isten kék ege alá. Jó érzés is volt a hosszú rabság után. Alig bírta kinyitni szemeit az erős fénytől. Amint kicsit hozzászokott a napfényhez és hunyorogva körbenézett, mindjárt a szépséges lányra vetődött tekintete. Ugye nem kell mondanom, azonnal beleszeretett. Igaz nem tudta, ezt hogyan hozza a lány és szülei tudtára?  Most is az egér sietett a segítségére. Felugrott a vállára és a fülébe súgta:
– A falunak nincs bírója. Világgá futott. Holnap új bírót választanak. Jelentkezz te is, és ha megválasztanak, kérd meg ennek a szépséges lánynak a kezét. Szülei örömmel hozzád adják.
Ezen a vándor elgondolkodott. Igazat beszélhet az egér. Bejárta már majdnem az egész nagyvilágot. Több csizma is lekopott a lábáról. Jó lenne megállapodni és családot alapítani.
A faluban gyorsan híre ment, hogy új bírót választanak. Egy falu még sem lehet meg bíró nélkül. Mindenki jelentkezhet, aki erre hajlandóságot és tehetséget érez. De legjobb lenne olyan ember, kinek semmiféle retyerutyája nincs a községben. Így talán nem lesz részrehajló és igazságosan irányítja majd a dolgokat.
Természetesen a falusiak a vándort választották meg, amikor tudomásukra jutott, hogy ő is pályázik a bírói székre. Megérdemli ezt a posztot, mert sokfelé járt a világban, és nem volt buta ember. Egyhangúan mindenki rá szavazott.
Most már semmi sem állhatott útjába, hogy feleségül vegye a szépséges lányt, aki kiszabadította szülei segítségével a tömlöcből.
Természetesen a lány sem tiltakozott a leánykérés ellen. Igazából, akkor lett volna mérges, ha a vándor mást vett volna el feleségül.
A vándorból lett bíró senkinek sem tett említést a tarisznyájában lévő kenyerecskéről. Valójában már nem sok szükség volt rá. Amiért becsülettel és szorgalommal intézte a falusiak dolgait, azok ellátták minden jóval, amire csak szüksége volt.
Egy nap egy szegény vándordiák toppant be a bíró házába és némi ennivalóért könyörgött:
– Nagytiszteletű bíró uram, már napok óta egy falat se ment le a torkomon. Nagyon kérem, szánjon meg egy kevéske étellel és itallal.
A bíró azonnal utasította a szolgákat, hogy terítsenek meg a diáknak, és rakjanak elébe annyi ételt, amennyit csak megbír enni.
Így is lett. Miután jól teletömte bendőjét, búcsúzni készült.
– Várjál, fiam egy pillanatra! – mondta a bíró. – Itt ez a kis kenyerecske, tedd el útravalónak! De ne feledd, ha valaki kér belőle, mindig jó szívvel oszd meg vele!
A diák megköszönte az útravalóra kapott kenyerecskét. A bírónak eszébe jutott egykor ő is így rótta az országot, és hálás volt az öregembernek, aki segített neki meglelni a boldogságát. Elhatározta, hogy felkeresi az erdőben, és köszönetet mond neki. Egyik nap délutánján, amikor nem akadt más dolga elindult megkeresi a kerek erdőben a házacskát. Sokáig bolyongott a fák között, de nem telte. De még csak egy apró jel sem árulkodott arról, hogy egykor a kis tisztáson ház állt.
Szomorúan visszafordult, de nem volt, mit tenni, az élet ment tovább. Sok szegény emberen kellett segítenie. Ellenben sohasem felejtette el az öregembert, és ha a vándor érkezett falujukba, mindig behívta házába és barátságosan megvendégelte.
Itt a vége, fuss el véle!

 


Ceruza

 

Volt nekem egy ceruzám. Olyan kicsi, csutka íróeszköz. Manapság már ritkán írok grafitceruzával. Jó dolog a számítógép szövegszerkesztője. Sok mindent megold és elrendez, és ráadásul ki is lehet nyomtatni.
Szegény ceruzáknak lejárt a kora. Vége azoknak időknek, amikor mindenki zsebében ott lapult egy ceruza, hogyha szükség van rá, akkor kéznél legyen.
Az én kis, csutka plajbászom is már, ki tudja mióta árválkodik asztalomon egy pohárban. Szomorúan nézett rám, amikor leültem a számítógépemhez és a billentyűzetet bőszen verni kezdtem.
Amint egy pillanatra megálltam, hirtelen úgy tűnt, mintha aprócska szemeiben könny csillogott volna. Eleinte azt hittem csak képzelődöm. Hogyan is tudna egy ceruza sírni. Csak én képzelem, hogy könnyezni látom. Bizonyára túl sokáig néztem a képernyőt és elfáradt a szemem
Már éppen újból a billentyűzet fölé hajoltam és folytatni akartam az írást, amikor a ceruza vékonyka hangján, alig hallhatólag megszólalt:
– Ugye én már senki sem vagyok? Eldobtál és soha többé nem veszel a kezedbe.
Nagyon elcsodálkoztam. Körül is néztem, hogy valóban a pohárban lévő ceruzácska beszél hozzám? Mivel egyedül voltam a szobában, senki nem volt körülöttem, ezért be kellett látnom, nem képzelődöm.
Abbahagytam az írást és közelebb húztam magamhoz a poharat.
– Nem kell félned kicsi ceruza, nem doblak el! Ameddig csak akarsz, addig maradhatsz nálam – mondtam és végigsimítottam apró, vékonyka testét.
Ez kicsit megvigasztalta a ceruzám és rám mosolygott.
– Ezt olyan jó hallani – vidult fel. – Már azt hittem, hűtlen leszel hozzám és eldobsz, mint egy megunt tárgyat.
– Lehet téged megunni, amikor annyi szép dolgot írtunk együtt? Emlékezzél csak vissza! Sok – sok évvel ezelőtt sudár, hosszú ceruza voltál, amikor megpillantottalak a boltban. Azonnal beléd szerettem és megvettelek.
– Igen emlékszem – csillant fel a szeme kicsi barátomnak. – Pedig, ha jól tudom, akkor nem is ceruzát akartál venni. Írópapírra volt szükséged, de amint megláttál, el is felejtetted jöveteled célját, és csak engem tettél bele a kosárba. Jó messze járhatunk a bolttól, amikor eszedbe jutott, elfelejtettél papírt venni és vissza kellett mennünk.
– Így igaz – révedtem el a történteken. – Nagyon régen volt már. Nem is tudom, hány éve. Emlékszel, mennyire féltél a ceruzafaragótól? Visítottál, amikor az egyik végedet beledugtam: „Segítség! Segítség!” – kiabáltad. – „Nem akarom, hogy ez a szörnyűség megfaragjon!” Aztán végül megbarátkoztál vele. Boldog voltál, amint a közeli tükörben megláttad, milyen szép, hosszú a hegyed.
– Azért még most is egy kicsit félek a ceruzafaragótól. Az igazság az, ez a masina minden egyes alkalommal megrövidít. Ha jól belegondolok, még egy – két faragás és egészen eltűnnék.
– De ettől kicsi ceruza nem kell tartanod – siettem megnyugtatni. – Ezentúl, te itt az asztal dísze leszel és nézheted az idők végezetéig, mi történik a szobában.
– Tudod, haragszom erre a micsodára, amivel mostanság írogatsz.
– A számítógépre?
– Igen erre az otromba számítógépre.
– De miért? Hiszen ezzel annyi mindent lehet csinálni. Írni, híreket olvasni, zenét hallgatni. Közelebb hozza az emberhez a világot. Szerintem nagyszerű dolog. Már nem tudnék meglenni nélküle….
– Éppen ez az – szakított félbe. – Miatta megfeledkezel minden más tárgyról, ami körülvesz. Nézd itt van mellettem ez a radír. Mikor vetted kezedbe utoljára? Vagy ott az a levélnehezék, nem is beszélve a vonalzóról meg a körzőről, de még sokáig tudnám sorolni.
– Nincs rájuk szükségem – válaszoltam némileg közömbösen. – Elszaladt felettük az idő. Ma már a számítástechnika korában élünk és minden ez körül forog. Internet. Ugye hallottál róla?
– Természetesen, hiszen minden nap azt bújod, rólunk meg egészen megfeledkezel. Kérlek, néhanapján gondolj ránk is és simogass meg bennünket, mint most engem. Ez olyan jó, ez olyan emberi. Ne legyél a gépek rabszolgája! Ne feledd, amikor velem megírtad az első novelládat!
– Sajnos, azt mondták pocsék, értéktelen. Jobban teszem, ha behajítom a papírkosárba. Ha jól tudom, már ki is hajítottam.
– De mégis, amikor írtad, nagyon boldog és elégedett voltál. Különben, ha tudni akarod, nem is volt olyan rossz első próbálkozásra. Nem mondom, lehetett volna rajta még javítani, de gyakorlat teszi a mestert. Lehet, hogy másoknak is meg kellett volna mutatni és azok nem mondták volna róla, hogy pocsék. Túl hamar megsértődtél, úgyis mondhatnám a ti szátok szerint felkaptad a vizet.
– Lehet, hogy igazad van, kicsi ceruza – gondolkodtam el a hallottakon. – Ezen a novellán kívül még sok írásomban segédkeztél. Sokszor úgy éreztem, mintha csak fognálak és írsz. Belőled jönnének ki, azok a gondolatok.
– Ne hidd! Nélküled egyik novella, egyik mese sem születhetett volna meg. Te voltál mindegyiknek az igazi szerzője. Én csak legfeljebb segítettem. Milyen jó lenne, ha megint együtt írnánk – sóhajtott fel a ceruza és szemei újból könnyben úsztak.
Én is elszomorodtam. Hirtelen leperegtek előttem a tovatűnt évek, és egy pillanatra azt kívántam, hogy megint kezembe fogjam kedves írószerszámomat és a hófehér papíron rójam a végtelen sorokat.
Talán ezt érezte meg beszélgetőtársam. Egy nagy levegőt vett és vigasztalni kezdett.
– Ne búsulj, nem haragszom. Megértelek. Számítógéppel könnyebben megy az írás és nem is beszélve arról elektronikusan elküldheted a kiadóba vagy akár ki is nyomtathatod, ha akarod. Igen, ez az új kor. Fölöttünk régi tárgyak fölött elszállt az idő. Be kell látnom ezeknek az otromba tárgyaknak van jövőjük. Hogyan is tudnám felvenni velük a versenyt – itt egy kicsit elmosolyodott, majd tréfálkozva folytatta – majd bolond leszek újból belebújni abba a szörnyű ceruzafaragóba. Nem akarom, hogy teljesen megegyen. Jobb nekem itt az iróntáróban és figyelni téged, hogyan klimpírozol az otromba számítógéped billentyűzetén.
Lehet, hogy szeretett volna valamit mondani, de az ajtó előtt léptek hallatszottak és ezért elhallgatott. Hiszen mindenki tudja tárgyak képtelenek beszélni. Kicsi barátom meg egyáltalán nem akarta, hogy aki majd belép a szobába, azt higgye magamban beszélgetek. Még azt mondaná rólam, hogy meghibbantam.
Csönd lett a szobában, de mindketten tudtuk, amint elmegy a vendég, folytatjuk a beszélgetést, és még sok érdekes, régi dologról esik szó közöttünk.

 


Doboztelefon

 


Egy mai gyermek talán el sem tudja képzelni életét egy szuper modern mobiltelefon nélkül. Egész nap rajta lóg, ujjai úgy járnak a gombokon, mint a motolla. Versenyeznek egymással, kinek van jobb és menőbb készüléke. Azt a társukat, kinek netán valamiért nincs telefonja megvetően lenézik, kiközösítik.
Ez nem volt mindig így. Amikor mi voltunk gyermekek, még telefon sem igen volt. Gyerekek csak ritkán kerülhettek telefon közelébe. Ha mégis, akkor az, nagy esemény számban ment. Napokig beszéltünk róla. Számunkra óriási csoda volt, hogy valakinek hallottuk a hangját messzi távolból. sokszor csak néhány percig élhettük át ezt a nem mindennapi élményt. Ellenben most egy mai kis srác szinte a nap huszonnégy órájában telefonál és internetezik. Ugye nem kell mondanom, gyermekkorunkban még szó sem volt az internetről. Talán még a tervezők fejében sem létezett.
No, de ezen ne akadjunk ki. Úgy van rendjén, hogy a világ állandóan fejlődik. Nap, mint nap újabb és újabb találmányok hódítanak meg bennünket, és alig bírjuk kapkodni a fejünket a rengeteg újdonság láttán.
Szerintem a mai fiatalok értetlenül néznének ránk, hogy akkor annak idején, mit találtunk ki. Mivel múlattuk napjainkat.
Természetes, hogy vágyakoztunk telefonra. Igaz nagy boldogság lett volna számunkra, ha birtokolhattunk volna akkor egy vonalas telefont is. De ez akkor sokunknak álom volt és még évtizedekig az is maradt.
Körülbelül tíz – tizenkét éves gyerek lehettem. Valahol olvastam, vagy talán egy felnőttől hallottam, hogyan lehet egy jó hosszú spárgából és két üres bádog cipőkrém dobozból telefont készíteni.
Egyáltalán nem igényelt különösebb ügyességet. Akár bármelyikünk el tudta készíteni, ha telefonálni akart barátjával.
A kacatok közt kerestem két nem használt, üres dobozt. Mindkettő tetejére egy szeggel lyukakat fúrtam, majd a doboz és fedéllapja közé selyempapírt feszítettem ki. Majdnem megfeledkeztem, hogy mielőtt a dobozt és tetejét összeillesztettem volna, a dobozok alját is kifúrtam, és átfűztem rajtuk a madzagot. Kötöttem végükre egy csomót, hogy a madzag ki ne csússzon a dobozból.
Tulajdonképpen kész is volt a telefon, az én saját telefonom. Rendszerint ilyenkor átszaladtam Szúcs Peti barátomhoz, hogy kipróbáljam a „készüléket”.
Tetszett neki az ötlet. Most már tudtunk beszélgetni egymással távolból is. Igaz ennek a telefonnak volt egy hátránya. Csak úgy működött, ha a zsineg ki volt feszítve. Laza állapotban használhatatlan volt. Ezt leszámítva mindent úgy lehetett hallani, mint egy valódi telefonnal. Tulajdonképpen a zsineg hosszúsága nem számított, csak arra kellett ügyelni, hogy jó feszes legyen.
Doboztelefonunknak volt még egy előnye. Kis helyen elfért. Amikor meguntuk a telefonálást könnyedén összepakoltuk, és akár a zsebünkbe is belefért.
A mai gyerekek nem hiszem, hogy ismerik, de ha netán ismernék is, valószínűleg csak nevetnének rajta és nagyszüleik ósdi játékának tekintenék.
Igen a világ nagyon megváltozott. Talán ez így van jól. A fejlődés nem áll meg, minden fejlődik, változik. Az egykor remeknek hitt játék elavul és feledésbe merül. Lassan már csak egyes idős emberek emlékében él, de ott is egyre halványabban.
A ma divatos játékok is sok – sok év elmúltával nevetségesé válnak, mint a mi doboztelefonunk.
Ezen nem lehet változtatni. Ennek ellenére mégis azt ajánlom, azoknak a mai srácoknak és lányoknak, akik netán olvassák ezt a kis visszaemlékezést, vegyék a fáradságot és próbálják ki ezt a régi játékot. Garantálom, ha felkelnek a számítógép mellől, ezzel is kitűnően fognak szórakozni.

 


A zsugori kocsmáros és a szegénylegény
 

 

Történt egyszer hajdanában, hogy egy szegénylegény betévedt egy útszéli kocsmába. Nagyon megszomjazott és szerette volna lemosni a hosszú út porát egy pohárka finom borral.
Messziről jött és ezért nem tudta, miféle ember a kocsmáros. Máshol, még ha a vándornak nincs is pénze, akkor is kapott kevéske innivalót.
Azt gondolta itt is ez a módi járja, és leült a kocsma egyik sarkába és várt. Jött is a kocsmáros és szigorú tekintettel megkérdezte:
– Mivel szolgálhatok, az uraságodnak?
– Megszomjaztam, és innék egy pohárka borocskát. De kocsmáros uram, sajnos üres a bugyellárisom. Ugye így is kapok egy pohárral. Ha kívánja, szívesen ledolgozom az árát.
A kocsmárosnak nem nagyon tetszett, amit hallott. Nem igen szokott pénz nélkül kiszolgálni a vendéget, de most ördögi gondolat fészkelte be magát a kobakjába.
– Nem bánom, adok egy pohár bort, de ezért három napig kell nálam szolgálni. Ha elfogadja az ajánlatomat az uraság, akkor már hozom is a finom nedűt. Ellenben, ha nem, akkor táguljon innen, ne foglalja el a helyet mások elől!
A szegénylegény nagyon szomjas volt. Úgy kiszáradt a torka, hogy a nyelve már szinte megaszalódott. Igaz sokallta, hogy három napig kell szolgálni egy pohár borért a kocsmárosnál, de nem bírt volna tovább menni ivás nélkül. Ezért kénytelen volt elfogadni az ajánlatot.
Egy kis várakozás után megkapta a bort, ami olyan volt, mint az ecet. Biz’ Isten, ha kilöttyintette volna a padlóra, akkor az kimarta volna azt.
A szegénylegény nem sokáig pihenhetett az asztalnál. Alig, hogy kihörpintette a savanyú lőrét, jött a kocsmáros, de már nem udvariaskodott vele, dörgedelmes hangon ráparancsolt:
– Elég a lazsálásból! Ha megittad a finom boromat, irány kifelé a szőlőbe kapálni, hogy jövőre is legyen bor a kocsmában. A fészerben van a kapa. Igyekezzél, hogy estig végez a munkával!
A kocsmárosnak olyan nagy szőlője volt, hogy egy regiment sem végzett volna vele napestig. Egy ember meg képtelen volt megkapálni.
A szegénylegény már bánta, hogy elfogadta a pohár bort. Jobban tette volna, ha inkább iszik a kocsma közelében lévő pocsolya vízéből.
Leült a szőlő végében és ott búslakodott. Igaz elmehetett volna szó nélkül, de ő olyan ember volt, hogy amit elvállalt azt rendesen meg is csinálja. Amint ott búslakodott egyszer csak az egyik szőlőtöke megszólalt:
– Ne búslakodj, szegénylegény! Állítsd be a sorba a kapádat, és várd, hogy mi fog történni!
Először nagyon meglepődött, mert nem tudta ki beszél hozzá. Azt hitte, bizonyára az ördögök, akarják megtréfálni. Ezért nem is igen figyelt a hallottakra. De, amikor másodszorra is ezt hallotta, beállította a kapát a szőlő sorába.
Nem akart hinni a szemének. Ahogy elengedte a kapát, az, mint a szélvész dolgozni kezdett. Nem múlott el még dél és a falu templomtornyában meg sem kondult a harang, mire a hatalmas szőlő meg volt kapálva.
Visszaballagott a kocsmároshoz, aki nagyon elcsodálkozott, hogy végzett a kapálással. Máskor ezt a napszámosok hetekig kapálták, és mire végeztek kezdhették elölről, mert a szőlő elején újból kibújt a gaz. A szegénylegény fél nap alatt megkapálta a szőlőt.
Talán más megdicsérte volna érte ezért. A kocsmáros csak hümmögött valamit a bajsza alatt. Látszott rajta, hogy még többet akar.
Gyorsan elrohant komáihoz és elújságolta nekik, milyen nagyszerű szolgája van. Ha adnak neki jó sok pénzmagot, akkor elküldi hozzájuk is dolgozni.
A komák körmére is már igen csak ráégett a munka a szőlőben. Ott is felütötte a fejét a gaz. Ideje megkapálni ezeket a szőlőket is.
Mindegyik koma adott a kocsmárosnak egy – egy véka aranyat, hogy a szegénylegény megkapálja a szőlőjüket.
Másnap neki is állt volna a kapálásnak, de amikor meglátta a komák szőlőjét majd elájult. A kocsmárosnak is nagy volt, de ezek olyan nagyok voltak, hogy az ember nem látta a végüket. Képtelenség ilyen óriási területet egy nap alatt megkapálni. Jobban tesz, ha neki sem áll. Inkább alszik egyet a közeli fa árnyékában.
Úgy is tett, de mire felébredt, azt vette észre, hogy valamennyi szőlőt megkapálta valaki.
Most is csoda történt, és ez még jobban tetszett a kocsmárosnak. Gondolta kihasználja a harmadik napot, és ezért elvállalta, hogy a környék összes szőlőjét megkapáltatja a szegénylegénnyel. Aki igényt tartott a munkára, annak fizetnie kellett egy véka aranyat. Végül már annyi aranytallér tornyosult udvarában, hogy alig látszott tőle a kocsma. Elégedetten dörzsölgette a markát. Sajnálta, hogy kitellett a három nap és holnap búcsút kell inteni a vándorlegénynek. Azon járatta az eszét, mit kéne kitalálni, hogy ne menjen el? 
Gondolom kitaláltátok, a szegénylegény estére ezt a rengeteg munkát is elvégezte. Boldogan ment vissza a kocsmába azzal a tudattal, hogy véget ért a szolgálata és holnap reggel újból róhatja az országutakat. Szabad lesz, mint a madár, senki nem parancsol neki.
Meglepődött, amikor belépett az ivóba. Ott a kocsmáros mézesmázos szavakkal fogadta és mindjárt egy kancsó bort és finom étkeket tett elébe az asztalra.
– Egyél, igyál fiam! Bizonyára megéheztél a munkában.
A szegénylegény nem tudta, mire vélni ezt a nagy szeretetet és gondoskodást. Talán még saját édesanyja sem beszélt vele ilyen kedvesen. Ezek után fel sem merült benne, hogy gazdája, milyen aljas dolgokra képes. A borba altatót csempészett és megitatta vele. Alig, hogy elfogyasztotta a vacsorát, úgy aludt, mint a bunda. Ezt kihasználva a kocsmáros a feleségével lecipelték a borospincébe és bezárták. Azt tervezte, hogy mindörökre megszerzi magának a legényt. Minden nap itat vele egy kis mérgezett bort, ami nem okoz neki halált, de ellenben mindig azt fogja tenni, amit parancsol neki. Ömleni fog az arany számolatlanul és maholnap még a királynál is gazdagabb lesz.
Amikor éjjel a szegénylegény magához tért, hirtelen azt sem tudta, hol van. Nézett jobbra, nézett balra, de nem tudott eligazodni. Hiába próbált kimenni az ajtón. Az úgy el volt reteszelve kívülről, hogy meg sem moccant. A pince ablaka meg oly kicsiny volt, hogy egy macska alig tudott kimenni rajta.
Azonnal megértette, hogy milyen sors vár reá, ha gyorsan nem történik valami.
Lekuporodott az ott lévő sajtárra és törni kezdte a fejét, mi tévő legyen. De semmi okos gondolat nem jutott az eszébe. Már kezdte feladni, amikor a mellette levő hatalmas boroshordó megszólalt.
– Ne búslakodj, szegénylegény!
– Ki vagy te? Ki szólt hozzám? – kérdezte riadtan. Először azt hitte rajta kívül más is van a pincében.
– A boroshordó vagyok. Segítek, hogy kiszabadulj innen és a zsugori kocsmárost megbüntessük.
– Hogyan tudna rajtam egy boroshordó segíteni? – kérdezte szomorúan és reményvesztetten.
– Mindent tegyél úgy, ahogyan tanácsolom neked. Reggel, amint a pince aprócska ablakán besüt az első napsugár, verd be az ittlévő minden hordó oldalát és folyasd ki a bort a pince kövezetére. Amikor ezzel megleszel, búj belém! A többit majd meglátod.
Az ötlet nem nagyon tetszett a szegénylegénynek. Szíve azt súgta, hogy ez rossz cselekedet, és még a zsandár is elviheti, ha kitudódik a tette. Talán még élete végéig is tömlöcben senyvedhet ezért. Nem becsületes dolog más borát elfolyatni, még ha az rossz ember is.
A hordó addig – addig beszélt, míg elfogadta a tanácsát, és amikor az első napsugár besütött a pincébe beverte minden hordó oldalát. Hagyta, hogy a finom nedű patakokban folyjék. Meg is telt a sötét helyiség jócskán borral, úgyhogy akár úszkálni is lehetett volna benne.
A szegénylegény gyorsan beleugrott az épen maradt hordóba és kíváncsian várta a fejleményeket.
Nem kellett sokáig várnia, jött is a kocsmáros, hogy elkábítsa a napszámosát és azt tegye, amit parancsol neki. Kinyitotta a pince ajtaját és mindjárt látta, hogy a hordóból elfolyt az összes bora.
Akkor még nem sejtette, hogy ezt a szegénylegény követte el. Még jobban megijedt, amikor szólongatta és az nem felelt neki.
– Hol vagy, édes fiam? Gyere elő! Ígérem ezentúl úri dolgod lesz nálam. Nem csuklak be soha többé ide a pincébe. Csak most az egyszer segítsél rajtam!
Úgy okoskodott a kocsmáros, nem baj, ha elfolyt a bora, majd a legény segítségével százszor ennyit szerez.
Hiába könyörgött a szegénylegény nem bújt elő a hordóból. Nem volt, mit tenni, belegázolt a borba, hogy megkeresse. Ő maga sem gondolta, hogy ennyi bora van. Amint az utolsó lépcsőről is lelépett, a nemes nedű elnyelte. Ki tudja, hogyan, hirtelenjében akkora örvény keletkezett, hogyha még tudott volna is úszni, akkor sem segített volna rajta. Így az örvény lerántotta a mélyben, amely egyenesen a pokolba vezetett. Ott vár vihogva és örvendezve várták az ördögök.
– Megjött, drága kocsmáros uram? Már nagyon vártuk. Üljön csak bele ebbe a borral teli kondérba! Mindjárt forralt bort készítünk kedves vendégünk tiszteletére.
Az ördögöket nem hatotta meg a kocsmáros rimánkodása, az idők végezetéig a forralt borral teli kondérban kellett kuksolnia büntetésül, amiért földi életében zsugori volt.
Amint a bor elszivárgott a pincéből a szegény legény is feljött a pincéből. Már éppen folytatni készült az útját a nagyvilágban, amikor a kocsmában várakozó emberek így szóltak hozzá:
– Csak nem akar elmenni, uraságod?
– De bizony elmegyek – válaszolta.
– Ki lesz, akkor a mi kocsmárosunk? Úgy tudjuk a régit elvitte az ördög.
– Nem értek én ehhez a mesterséghez – szabadkozott a szegénylegény.
– Az előző sem nagyon értett hozzá, majd beletanul. Egyszer valamikor csak el kell kezdeni.
Ebben igazat adott az embereknek. Egy kicsit tépelődött, hogy mitévő, majd kimondta, amit mindenki várt:
– Maradok.
Ettől a naptól fogva új kocsmárosa lett az útszéli kocsmának. Nem tellett bele néhány nap, mindenki megszerette. Ha egy fáradt vándor tévedt arrafelé, akkor az mindig kapott egy pohárka bort ingyen, hogy lemossa az út porát.
Talán így volt, talán nem, aki nem hiszi, járjon utána! Itt a vége, fuss el véle!

 


CSIGA BÁCSI

 

Falunkban élt egy apró ember. Mindenki csak Csiga bácsinak hívta.
Bizonyára kíváncsiak vagytok, miért nevezték így?
Egyszerű a válasz. A kicsi ember egy üres csigaházban lakott. Olyan szép volt, hogy még a király is megirigyelhette volna.
Kívülről színesre volt festve. Olyan élénk színei voltak, hogy a házacska már messziről látszott. Aki csak arra járt, az megcsodálta. Sokáig nem tudott szabadulni a látványtól.
Egyszer meghívott a kicsi, csigaházba. Képzeljétek csak el, alig fértem be. Valójában kezem, lábam kilógott belőle. Nem mertem leülni. Attól féltem, ha leülök, akkor a székecske összerogy alattam. Pedig Csiga bácsi hellyel kínált. Soha sem fogom elfelejteni szíves vendéglátását. A pindurka szobában olyan rend és tisztaság volt, mint a patikában. Egy porszemet sem lehetett találni. Minden példásan a helyén volt.
Csak ámultam és bámultam, alig tudtam szóhoz jutni. De nem is kellett, mert vendéglátóm Csiga bácsi különös történetekkel szórakoztatott.
– Tudod-e, öcsém, miért vagyok ilyen apró ember? – kérdezte.
– Fogalmam sincs róla – mondtam szinte elvarázsolva.
– Nos, öcsém, akkor jól nyisd ki füledet! Elmesélem történetemet. Nem voltam én mindig ilyen kicsi. Siheder koromban szép magas legényke voltam. Minden lány megfordult utánam. Anyám azt mondta, jó dióverő pózna lesz belőlem. Persze én tiltakoztam, s hallani sem akartam róla. Még, hogy velem verjék le ősszel a diót. Szó sem lehet. Anyámnak megtiltottam, hogy még egyszer azt mondja rám, hogy dióverő pózna legyek. Azt találtam mondani neki, világgá megyek, ha kiejti a száján, dióverő pózna. Úgy látszott, anyám állja is a szavát. Sokáig szóba sem jött ez. Örvendeztem, hogy nem leszek dióverő pózna. Majd keresek magamnak, valami más szakmát. Érdekelt a kovácsmesterség. Szomszédunkban lakott egy patkolókovács. Amikor volt egy kis szabad időm, mindig a kovácsnál leskelődtem. Tetszett, ahogy a hatalmas kalapácsával üti az üllőt. Én is ezt szerettem volna csinálni. Azon ábrándoztam, hogy megkérem a kovácsot, tanítson ki erre a mesterségre.
Ősz volt, és megérett a dió. Kertünkben volt három nagy, magas diófa. Ahogy anyámmal nézegettük a fák tetejében voltak a legszebb diók. Valahogy sehogy sem akartak lepottyanni. Alulról már szinte majdnem mindegyik leesett, de azok a szép diók, nem szándékoztak a földre hullani.
Szegény anyám megfeledkezett ígéretéről, és kiejtette száján a számomra sértő szót:
– De kár fiam, hogy nem vagy dióverő pózna! Ha az lennél, akkor most könnyen lepiszkálhatnánk ezeket a komisz diókat.
Kár volt kiejteni ezt a száján. Jobb lett volna hallgatni. De kimondta, és ezen már nem lehetett változtatni.
Meghallván a tiltott szót, mintha egy nagy késsel szúrtak volna meg. Iszonyatosan mérges lettem, földhöz vágtam a kosarat, amibe a diót szedtem, majd anyámhoz fordulva mondtam:
– Édesanyám, elmegyek világgá. Nem tudok itt élni, ahol dióverő póznának csúfolnak.
Anyám könyörgött, hogy ne menjek el. Többé nem fog ilyet mondani. Mi lesz vele, ha elhagyom. Hiszen egyetlen magzata vagyok.
Nem hallgattam rá. Kértem, készítsen nekem hamuban sült pogácsát, a tarisznyámba tegyen egy pint bort a jobbik fajtából! Amikor mindezzel megvoltunk nyakamba vettem a nagyvilágot. Valójában nem tudtam, hová akarok menni. Széles a világ, akármerre is elindulhatok. Úgy gondoltam, megyek arra, amerre a Nap is megy. Így hát elindultam napnyugta felé. Egészen addig követtem, amíg az el nem tűnt a magas hegyek mögött. Akkor hirtelen olyan sötétség lett, hogy még az orrom hegyéig sem láttam el. Csak tapogatóztam, de mindenhol falakba ütköztem. Sok időnek kellett eltelnie, mire rájöttem, be vagyok zárva egy házba, amelynek se ablaka, se ajtaja. Igaz nem értettem, hogyan kerültem ide, amikor még nemrég az országúton voltam. Na, mindegy – gondoltam, se eszegetni kezdtem a hamuban sült pogácsámat, és rá, ráhúztam a pintes üvegre. Egészen jól éreztem magamat. Már majdnem nótázni kezdtem, amikor ki tudja honnan előcsusszant egy csiga.
– Mit eszel, mit iszol, te legény? – kérdezte kíváncsian.
– Hamuban sült pogácsát, a pintes üvegben meg borocska kotyog.
– Ugye én is megkóstolhatom? – kérte a csiga.
– Miért ne – válaszoltam. – Hiszen van elég. Ellenben kicsi csiga vigyázz, a borocska meg ne ártson. Ettől könnyen berúghatsz.
A csiga nem fogadta meg a tanácsomat, minden pogácsa morzsa után egy nagyot kortyolt a pintes üvegből. Végül úgy berúgott, mint az albán szamár, de lehet, hogy még annál is jobban. Fetrengett a csigaházán és csiga nótákat énekelt:
„Csigabiga gyere ki,
ég a házad idekint”
Így ment ez sokéig, míg végül mindketten elszenderedtünk. Egészen reggelig húztuk a lóbőrt. Amikor felébredtem, azt sem tudtam, hol vagyok. Csak, amikor a csigára pislantottam jutott eszembe, mi is történt tegnap este. Csiga barátom még mindig javában durmolt. Talán fel sem ébredt volna, ha nem kocogtatom meg házát.
– Ébresztő csiga! – mondtam neki. – Hogyan jutunk ki ebből a se ablaka, se ajtaja házból?
Az nagy nehezen kinyitotta a csipáit.
– Hej, de jót múlattam tegnap este – vidult fel. – Van-e még abból a finom borocskából. Úgy innék belőle újra.
– Kotyog még a butykos alján egy kevés – válaszoltam neki kissé mérgesen. – Addig nem iszol, amíg meg nem mondod, hogyan jutok ki innen!
– Annak csak egy módja van – vakarta meg kobakját a csápjaival.
– Mondd már gyorsan! – sürgettem.
– Úgy kerülhetsz ki innen, ha te is csigává változol, mint én. A se ablaka, se ajtaja ház egyik sarkában van egy parányi lyuk. Épp akkora, hogy egy csiga, mint például én, kifér rajta. Ott jöttem be, és ott is fogok kimenni miután, adsz még egy korty borocskát.
– Hogyan változzak át csigává? – csodálkoztam el. –Különben is ember vagyok. Nem szeretnék csiga lenni, aki egész nap a nyálában kúszik, úszik. Emberként szeretnék kikerülni innen.
– Ez bizony nagy baj – komolyodott el a csiga. – Csak egy szavamba kerülne és te is csigává válhatná. De ha nem akarod…
Nem engedtem neki végigmondani, amit akart, hirtelen félbeszakítottam:
– Azért csak lenni kell valami megoldásnak, hogy kikerüljek innen.
A csiga elgondolkodott. Újból megvakarta a kobakját, majd komolyan mondta:
– Egy meg oldás létezik…
Megint félbeszakítottam türelmetlenül:
– Mondd már!
– Meg lehetne oldani, ha nem is csigává, de legalább egy apró emberré varázsolnának, mint én vagyok. Ellenben van egy kicsi gond. Soha többé nem lehetsz ilyen lulóca, mint most vagy. Életed végéig ilyen apró növésű leszel, mint én.
Mit érdekelt engem, hogy kicsi leszek. Legalább kettőt ütök egy csapásra. Kikerülök a se ajtaja, se ablaka házból, és többé legalább senki sem mondja rám dióverő pózna.
– Legyen – mondta a csiga.
A következő pillanatban mormolt valami varázsszóféleséget. Nem tellett bele egy pillanat olyan apró lettem, mint ő.
– Ugye ekkor most kortyolhatok a borocskából? – nézett rám a nagy külűbülű szemeivel.
– Természetesen – válaszoltam vidáman. – Úgysem bírnám el a tarisznyámat a pintes üveggel. Legyen minden a tiéd, csak vezess ki innen engem.
A csiga barátom megmutatta az utat, azt a kicsi lyukat, amin igaz nagy nehézségek árán, de mégis csak valahogyan a szabadba jutottam. Tetszett az új méretem. Igaz akkor még nem gondoltam a következményekre. Például, hol fogok lakni? Ugyanis egy normál házban igen csak nehezen tudnék létezni, hiszen ott minden olyan nagy és hatalmas.
Amint mentem vissza a falum felé, már majdnem hazaértem, amikor a mezőn egy nagy fa alatt megláttam egy jókora üres csigaházat. Gazdája már réges-rég elhagyta. Ekkor jött az ötlet, mi lenne, ha berendezném lakóházzá. Gondolatból tett lett. Az üres csigaházat a falu szélére görgettem. Kicsit pihentem, majd elkezdtem tervemet megvalósítani. A falusiak eleinte csodálkozva néztek rám, de amikor megismertek, hogy én vagyok az egykori dióverő pózna még segítettek is. Szegény anyám is gyakran meglátogatott, amíg élt. Mindig hozott nekem apróka hamuba sült pogácsákat, meg egy gyűszűnyi bort a legjobb fajtából.
Csiga bácsi elhallgatott, nagy kék szemivel rám nézett. Nem tudtam ilyenkor, mit illik mondani? Csak zavartan pislogtam. Egy idő után Csiga bácsi újból megszólalt:
– Na, barátom, most már tudod a történetemet. Ennyivel is okosabb lettél. Ugye máskor is eljössz vendégségbe, hogy újabb történeteket meséljek neked?
Megígértem neki, és nagy nehezen kikászálódtam csigaházából. Kint örültem, hogy kinyújthattam elgémberedett végtagjaimat, majd hazaszaladtam, ahol papírra vetettem, amit Csiga bácsitól hallottam.
Itt a vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, járjon utána!

 Bolondmese
Alig, hogy megszülettem, édesanyám csecsre akart fogni. Ez annyira felbosszantott, hogy azonnal kiugrottam a pólyából, s dühösen berontottam a tisztaszobába, ahol édesapám pálinkázott Istók sógorral és Mátyás királlyal.
Habozás nélkül közéjük vetettem magamat, és felkaptam egy hatalmas vizespoharat, amit teletöltöttem pálinkával.
Mátyás király mérges szemekkel rám nézett, majd dörgedelmes hangján mondta:
– Te pólyába való kölyök, ha eliszod, előlem a pálinkát-fejedet vetetem. Ilyen apróka embernek még tejet kellene szopni, nem pedig italozni.
– Fenséges királyom, ezért ne fájjon a feje! Apámnak annyi pálinkája van, hogy megtelne vele a Balaton.
Szegény apám annyira megijedt a hallottakon, hogy lábai úgy remegtek, mintha száz bika közeledne az úton. Mátyás király is azt hitte, hogy földrengés van. Mindjárt fel is ugrott az asztaltól, mire én:
– Nem kell félni fenséges királyom, csak édesapám remegteti lábait. Amikor így tesz, azt jelenti, hogy az asztal meghízott és nemsokára le kell vágni. Megyek is a disznóölő késért. Ugye itt marad, és segít levágni az asztalunkat? Meglátja fenséged, olyan szép szalonnája lesz ennek az asztalnak, amilyet még Istók sógor nem látott. Királyi fenségnek csak annyi dolga lesz, hogy jól erősen megfogja leszorítja. Múltkor is, amikor leszúrtuk a kisebbik asztalt, az úgy elszaladt, hogy alig értük utol. Istók sógor nagyon ügyetlen volt, nem fogta eléggé az asztal farkát. Reméljük, fenséged jól megfogja, és egy szempillanat alatt kimúlik ez a fenevad.
Megtetszik látni kegyes királyunk, mennyi finomságokat készítünk ebből az asztalból. Tessék csak nézni, ebből a részéből kolbászt töltünk, ami olyan hosszú lesz, hogy háromszor körbeéri a földgolyót, a maradék meg elér a Holdig, amin majd felmászunk oda. Ott van ám csak jó világ. Édesapámnak olyan nagy aranyvára van a Holdon, amit még tán kegyelmed is megirigyelne. Ha nem hiszi, akkor az asztal leszúrása után másszon fel velem oda. Ja, akkor még meg sem említettem édesapám birkanyáját. Olyan sok birkánk van, hogy még a visegrádi mindentudó tudósa sem bírná megszámlálni.
Látom, nem nagyon hisz nekem. Pedig így van. Édesapám a Hold királya. Sokkal gazdagabb és nagyobb uralkodó, mind kegyelmed. Ha jól tetszik viselkedni, édesapám felfogadja birkapásztornak. Én meg mialatt fenséges királyom terelgeti a birkanyájat a végtelen égen, feleségül veszem leánykáját, hiszen ki lenne jobb férje, mint a Hold király fiacskája. Csapunk egy olyan nagy lakodalmat, amilyet a világ még nem látott. Minden csillagot meghívunk, és úgy ropjuk a táncot, hogy még a vénséges Nap is elszégyelli magát.
Közben édesanyám belopózott a szobába, észrevétlenül számba dugott egy cuclit, amitől elhallgattam, és pár perc múlva úgy aludtam, mint a tej a cserépedényben.
Ha nem hiszitek, hogy ez így történt, kérdezzétek meg Mátyás királytól!


 


Kesztyű és a kiskutya
Egyszer egy kiskutya talált egy pár kesztyűt. Még sohasem látott ilyet. Először azt hitte valami szőrös, fura állat. Na de, hogy egyszerre kettő legyen belőle! Ez már a kiskutya érdeklődését is felkeltette.
Amikor meglátta egy bokor alatt, kicsit megrettent tőle. Mérgesen még a fogait is rávicsorította. Azt hitte, hogy majd a kesztyű visszamorog és összemérhetik erejüket.
Ellenben a furcsa jószág csöndben maradt. Meg sem moccant. Feküdt a bokor alatt mozdulatlanul.
„Fene egye meg ezeket a furcsa állatokat” – gondolta a kiskutya – "Még morogni sem tudnak. Miféle lények lehetnek? Talán, ha mancsommal jól meglökném az egyiket, akkor talán észre térnek és kiderül, kik is ők igazán?"
Kicsit félve, óvatosan közeledett a kesztyűhöz. Megállt a bokornál és egy ideig hosszasan nézte a földön, lustán elterpeszkedő állatnak hitt valamit.
Ki tudja meddig vizsgálata a kesztyűt, mire rászánta magát, hogy nagyon vigyázva a bal első lábával megérintette a hozzá legközelebbit. Alig, hogy odaért a lába, már vissza is húzta, mintha tűz égette volna meg. Pedig nem volt semmi rossz az érintésben, sőt talán még kellemes is lehetett, hiszen egykor, sok – sok évvel ezelőtt ez a pár kesztyű finom anyagból készülhetett, és előkelő dáma kezén díszeleghetett vagy éppen melegítette télvíz idején a kezecskéjét viselőjének.
Vajon miért került ide a bokor alá. Ezt senki sem tudta. Lehet, hogy csak megunták és kidobták.
Ez most a kiskutya szemszögéből nézve érdektelen volt. Különben is a kis bolhafészek vetélytársat látott a kesztyűben. Nem lehet, hogy ő legyen az úr a birodalmában. Még a végül majd ez a különös szörny parancsol neki.
Mérgesen rávicsorgott és még vakkantott is hozzá egyet, hogy jó ijesztő legyen. De a kesztyű meg sem mozdult. Pimaszul terpeszkedett tovább a bokor alatt.
Ez már a kiskutyának is sok volt. Legalább védekezne vagy morogna egyet, mint egy rendes ellenfélnek illik.
Micsoda dolog, hogy bolondot csinálnak belőle. Azért ez már mégis csak hallatlan. Oda a kutyák becsülete, ha ezt nem bosszulja meg. Megtorlás nélkül hagyja, hogy területére bemerészkedett egy nevesincs csodabogár.
Nem sokat tétovázott. Villámgyors elhatározásra jutott és egy fürge mozdulattal megragadta a kesztyűt, de oly erővel, hogyha élőlény lett volna, bizonyára fájdalmasan jajgatna, és megpróbálna elmenekülni. Természetesen, ha tudna.
A kiskutya olyan erősen fogta, hogy éles fogai közül képtelenség lett volna szabadulni. De a kesztyű meg sem moccant. Tűrte, hogy támadója ide – oda vagdosta, mintha csak azt mondaná: "Ütött a halálod órája. Innen most nem menekülsz élve."
Ki tudja, meddig tartott a küzdelem? A feldühödött kiskutya elvesztette az időérzékét, vagy talán soha nem is volt neki. Ha már azt sem vette észre, hogy egy élettelen kesztyűvel viaskodik.
Végül ellenfeléből már alig volt valami. Szegényke cafatokban lógott. Szinte már rá sem lehetett ismerni, hogy egykor a kéz ékessége volt és védte gazdáját a hideg ellen.
A kiskutya miután kelően belefáradt a harcba fogai közül kiengedte a kesztyű maradványait és elégedetten nézte a legyőzött ellenfelét.
Büszke volt magára. Csak azt sajnálta, hogy senki nem látta tettét. Senkinek nem tud eldicsekedni vele.
Még egy ideig a bokor környékén kószált, mintha attól tartana, hogy a legyőzött szörny feléled és rátámad. Amikor már jó párszor körbejárta a bokrot és a kesztyű maradványai még csak a halovány jelét sem adták, hogy netán titkon ellentámadásra készülnének, akkor a kiskutya emelt fővel elindult haza és egész úton azon ábrándozott, hogyha majd nagy kutya lesz, sok – sok elmúltával, milyen boldogan fogja elmesélni kicsinyeinek ezt a nem mindennapi kalandot egy ismeretlen szörnnyel.

 


Csodadoboz


 
Hol volt, hol nem, már valójában én sem tudom, hogy hol? Talán túl az üveghegyen is, ahol a kurta farkú kismalac túr, volt egy ügyes asztalos. Olyan szép bútorokat tudott készíteni, hogy messzi vidékről is jöttek pénzes emberek, hogy az asztalosmester örvendeztesse meg őket egy gyönyörű szekrénnyel, asztallal, vagy egy ággyal, amelyben úgy alszik a gazdája, mint a tej.
De ez mind semmi. Az asztalos állítólag csodadobozokat is tudott fabrikálni, amelyben éjjelente aranytallérok lesznek. Csak egy vacak réz garast kellett belehelyezni és reggelre a doboz tele lesz szépen csengő aranytallérokkal.
Erről a képességéről egy nap tudomást szerzett a szomszéd faluban élő gazdag, de nagyon kapzsi, rosszindulatú ember.
Fogta magát és elment az asztaloshoz.
– Jó napot, mesteruram! – köszöntötte ravaszkásan. – Szükségem lenne egy fadobozra, amelyben tartanám a garasaimat. Szegény ember vagyok és éppen tegnap tört össze a garasos köcsög. Most nem tudom, hol tároljam pénzecskémet.
Az asztalos mindjárt kitalálta, hogy miben sántikál. Gondolta, jól megtréfálja, hogy elmenjen a kedve a kapzsiságtól.
– Nagyon szívesen készítek, uraságodnak egy ilyen dobozkát – mondta.
Ezt meghallván a gazdag ember riadtan felkiáltott:
– Dobozkát? És mondja mesteruram, mekkora lenne ez a dobozka?
– Ekkora – mutatott kezével a levegőbe lerajzolva egy parányi doboz alakját. – Gondolom, ha szegény embernek tetszik lenni, akkor nincs szüksége nagyra. Ebbe is belefér néhány garas.
A kapzsi ember félt, hogyha ilyen kicsi doboza lesz, ebbe bizony nem sok aranytallér fér bele, és ezért kérlelte az asztalost készítsen nagyobbat.
– Mégis mekkorára gondol, uraságod?
Sokáig alkudoztak. Az asztalos hiába mutatott különböző méreteket, a kapzsi embernek egyik sem tetszett. Mind kicsinyelte. Végül megegyeztek akkorába, amelybe egy ember is elfért.
– Ha gondolja meg is várhatja – mondta az asztalos és serényen nekilátott a doboz elkészítéséhez.
Fúrt, faragott és közben valami varázsszót mormogott a bajsza alatt, amit senki nem értett rajta kívül. Főleg a kapzsi ember nem, mert amíg készült a doboza, ő szunyókált egyet az öreg körtefa alatt.
Estére el is készült a remekmű. Olyan szép volt, amilyent még talán soha nem készített az asztalos. Még a leendő gazdáját is megmintázta és képét belevéste a tetejébe.
– Nézze csak uraságod, elkészült a doboz. Belevéstem még a képét is, hogy mindenki lássa, hogy ez, kinek a tulajdona.
Nagyon örült a kapzsi ember a doboznak. Mindjárt ábrándozni kezdett, mennyi aranytallér fér bele és, hogy milyen gazdag lesz néhány nap elteltével. Még azt is elfelejtette megkérdezni, hogy mennyibe kerül a munkadíj és a doboz, hiszen minden anyagot az asztalos adott hozzá.
Amikor menni készült az asztalos utána kiáltott:
– A doboz ára egy lyukas réz garas.
Mire a doboz megrendelője siránkozni kezdett:
– Jaj, Istenem, szegény ember vagyok, kevéske a pénzem. Nem lehetne-e, hogy ajándékba adja nekem?
Az asztalos tudta jól, mire megy ki itt a játék. Úgy tett, mintha nagyon gondolkodna, de végül belegyezett a kérésbe. Odaadta a kapzsi embernek a nagy fadobozt, majd mondta neki:
– Használja egészséggel, és gyűljön bele sok garas!
A kapzsi ember alig várta, hogy hazaérjen. Szinte rohant egészen a házáig. Köztudott, ez a csoda csak éjszaka fog megtörténni, amikor mindenki nyugovóra hajtja a fejét.
Keresett valahonnan egy garast és belehelyezte a dobozba.
Már a tyúkokkal együtt lefeküdt, azt remélve, ha sokat alszik, akkor még több pénzt talál reggel az ágya mellett.
Nehezen jött álom a szemére. Sokáig csak forgolódott a fekhelyén. Türelmetlenül hallgatta a nagy falióra tiktakolását. Éjjel is többször is felébredt és bele- belesandított a dobozba, de aranytallérok nem csillogtak benne a sápadt holdfényben.
Amikor reggel kinyitotta a szemét a dobozon egy kis fura lényt pillantott meg. Kicsinyke volt, nem volt nagyobb, mint egy ember ökle. Vigyorogva nézte a kapzsi embert, aki meglepődve kérdezte:
– Te, mit keresel a csodadoboz tetején?
– Ördögfióka vagyok, és gazdám minden kívánságát teljesítem.
– Akkor megparancsolom, szállj le a dobozról! Szeretnék belenézni.
Az ördögfióka azonnal leugrott a dobozról, és hagyta, hogy a kapzsi ember megnézze a doboz tartalmát.
Bárhogy is meresztgette szemeit a dobozban az este beletett garason kívül nem volt semmi. Nézte elölről, nézte hátulról, de a dobozban akkor is csak egy garas volt. Ez nagyon feldühítette. Azt sem tudta, mit beszél. Mérgében hangosan elkiáltotta magát:
– Ördög vigyen el, hiszen ez a doboz üres! Nincsen benne egyetlen aranytallér sem.
Alig, hogy ezt kimondta, az ördögfióka felugrott és annak ellenére, hogy aprócska lény volt, vállára kapta a kapzsi embert.
– Tegyél le! Tegyél le! – üvöltötte, de az ördögfióka nem hallgatott rá.
 – Dehogy teszlek, hiszen te kérted, hogy vigyelek el. Gazdám minden kívánságát teljesítem. Ne félj egy – kettőre a pokolban leszünk.
Nem volt könyörület az ördögfióka ripsz ropsz elvitte a kapzsi embert. A faluban senki nem tudta, kitalálni, mi történt vele és hol van. Csak az asztalosmester mosolygott sejtelmesen, de ő meg nem árulta el az igazságot. Egyik nap elment a kapzsi ember házába, megkereste a csodadobozt, és otthon elégette, nehogy még valaki más is porul járjon. Soha többé életében nem készített ilyet, hanem inkább zenélődobozkákat fabrikált sok – sok kisgyermek örömére.

 


Két gézengúz
 

 
Egyszer egy nevesincs városban, élt két nagyon rossz fiú Berci és Marci. Olyan rosszak voltak, hogy a föld még nem hordott a hátán hozzájuk hasonlót. Egész nap csak a rosszaságon törték a fejüket. Állandóan mérgesítették a felnőtteket. Hiába kérték őket, hogy javuljanak meg. Meg sem hallották, csak kajánul vigyorogtak, amit mondtak nekik. De még a dorgálás sem hatott. Rosszaságuk messze földön ismert volt.
Egyik pillanatban megígérték, hogy többé nem lesznek rosszak, de már a másikban tőlük zenget az egész ház.
Szomorúak is voltak a szüleik. Nem tudták mi tévők legyenek, hogy csemetéjük megjavuljon, rendes, szófogadó gyerek váljon belőlük.
Egyik nap, amikor esett az eső, és mindenhol hatalmas pocsolyák voltak az utakon, a két gézengúz elindult, hogy kiötöljenek valami nem mindennapi rosszaságot. Sokáig bolyongtak az utcákon. Megkergettek minden kutyát és macskát. A környéken szegény állatok már rettegtek tőlük, és menekültek, ha Berci és Marci megjelent.
Most is már minden épkézláb állat elbújt, védelmet keresett magának. A két gézengúz nem tudta, milyen rosszaságot eszeljen  ki.
Váratlanul Marci megállt egy nagy sáros pocsolya előtt, és felkiáltott:
– Kitaláltam valamit! Nagyszerű játék lesz. Rendezzünk sárdobáló versenyt! Aki nagyobb követ tud dobni a sárba, az győz.
Bercinek is tetszett az ötlet, mindjárt felkapott egy jókora kavicsot, és a pocsolyába hajította.
– Szép dobás, de nézd meg az enyémet! – ő is fogott egy kavicsot, és beledobta a pocsolyába, ami akkorát csobbant, hogy a sár több méterre szétfröccsent beterítve a házak falát és természetesen a két gézengúzt is.
Nagyon élvezték a játékot. Tetszett, hogy a másik csupa sár lett. Ilyenkor hangosan nevettek, és újjal mutogattak egymásra.
– Az arcod is sáros lett – vihogott Berci.
– A tiéd sem úszta meg. Még a fejed búbja is sáros. Anyád majd jól megver érte – ugrándozott nevetve Marci.
– Miért, talán a tiéd, megdicsér? Talán téged tortával várnak otthon, amiért összepiszkoltad a ruhádat. Múltkor is apád a nadrágszíjával náspángolt el, mert sáros cipővel mentél haza.
– Nem is igaz – tiltakozott Berci – téged mindig jobban el szoktak verni, mint engem.
– Rosszul tudod. Téged vernek el jobban. Engem múltkor is csak egy kicsit megszidott édesanyám, de bezzeg téged mindig elvernek. Hihihi!
Erre Berci úgy dühbe gurult, hogy teljes erejével nekiment Marcinak. A két fiú birkózni kezdett a pocsolya kelős közepén, és egykettőre mindketten a sárban találták magukat. Sokáig fetrengtek a lucskos sárban. Valójában egyik gyermek sem tudott felülkerekedni a másikon. Végül egy idős bácsi állt meg mellettük, és fejét csóválva mondta:
– Nem szép dolog fiúk, amit tesztek. Mit fog szólni édesanyátok, amikor meglát bennetek. Nézzétek csak meg magatokat, fejetek búbjáig sárosak vagytok.
A két gézengúz elszégyellte magát, és kikecmergett a sárból. Legszívesebben elfutottak volna, de az öregember kedves hangon megállította őket:
– Jobb játékot is kitalálhattatok volna. Én is voltam kisfiú, és sok rosszaságot elkövettem barátaimmal, de ilyenre nem emlékszem. Szegény édesanyám egy életre a sarokba állított volna, ha ilyet teszek. Igaz egyszer én is rossz fát tettem a tűzre.
Fiúk érdeklődve hallgatták az idős bácsi visszaemlékezését.
– Nagyon régen történt, körülbelül annyi idős lehettem, mint ti. Elhatároztam, hogy rossz leszek, nem fogadok szót. Elbújtam a pincében, és nem jöttem elő, amikor édesanyám szólított, mert meg akart kérni, hogy menjek el Pista bátyámhoz a faluvégre. Hiába szólongatta nevemet, én nem jöttem elő. A pince mélyén kuncogtam, és élveztem, hogy szegény szülém keres. Még csak elképzelni sem tudtam, hogy mennyire megijedt, amikor sehol sem talál. Most már nagyon megbántam, hogy ilyen nagy szomorúságot okoztam neki. Akkor ez jó mulatságnak tűnt. Annyira belefeledkeztem a játékba, hogy egy öreg hordón ülve egészen elálmosodtam, és elaludtam. Rádőltem a hordóra és az igazak álmát aludtam.
Közben édesanyám mindenhol keresett. Bejárta az egész falut. Azt hitte, beleestem a közeli folyóba és megfulladtam.
Késő éjszakáig kerestek. Házról házra jártak, de senki nem látott engem. Hogyan is láthatott volna, amikor a pince mélyén aludtam a hordón. A szomszédok azt tanácsolták, hogy reggel keressen tovább. Ilyen esős, sötét időben értelmetlen a keresés. De édesanyám nem hallgatott rájuk. Az eső ellenére is rótta az utcákat. Szegény csak a pincékbe felejtett el benézni.
Reggelre, annyira megfázott, hogy tüdőgyulladást kapott, és ha szomszédunkban nincs egy öreg, nagy tudású doktor bácsi, biz’ isten meghalt volna. A gyors, szakszerű segítsége az utolsó pillanatban mentette meg  az életét.
Nagyon szégyelltem magam. Egész nap lesütött szemmel jöttem-mentem a házban. Nem mertem édesanyám szemébe nézni. Egyszer csak hallottam, hogy szólított a betegágyához. Azt hittem, hogy nagyon megdorgál, amiért elbújtam, és rosszaságot tettem. Félve, remegő lábbal mentem be a szobába. Távol az ágyától megálltam, de még akkor sem mertem ránézni. Állandóan csak a padlót bámultam.
– Gyere közelebb! – mondta – Beszélni szeretnék veled.
Már majdnem elsírtam magam. Legszívesebben kifutottam volna a szobából, de nem mertem, mert éreztem édesanyám nagyon fontosat, akar mondani nekem.
– Tessék, édesanyám – léptem közelebb az ágyához.
– Olyan jó, hogy nem esett semmi bajod, és előkerültél. Már annyira aggódtam érted. Még az sem érdekel, hogy éjjel megbetegedtem. Fő, hogy neked nem esett bajod. – boldogan körülölelt, és csókjaival elhalmozott.
Nem bírtam megszólalni a meglepetéstől, mert arra számítottam, hogy édesanyám megdorgál, és hosszan prédikál tetteimről, de helyette szerető féltése sugárzott szívéből. Csak nagyon sokára értettem meg, hogy édesanyák csak ilyenek. Ők azok soha nem tudnak megharagudni gyerekeikre, mindig megbocsátanak nekik, még ha fáj is ott benn legmélyén, hogy csemetéjük nem fogad szót. Testükkel védik magzatukat halálukig, vagy még tovább is.
A két fiú tátott szájjal hallgatta az öregember elbeszélését. Látszott rajtuk, hogy röstellik magukat.
– Na, gyertek, hazakísérlek bennetek, és majd kitalálunk valamit, hogy édesanyátok ne szidjon meg bennetek. Segítek megtisztítani ruhátok, mert olyan sárosak vagytok, mint egy kis malac.
Az öregember kézen fogta a két mihaszna lurkót, és elindultak haza. Hazafele menet megígérték, hogy többet nem tesznek ilyet, és jó gyerekek lesznek.
Remélhetőleg ezentúl be is tartották ígéretüket. Ki tudja? Talán ti tudjátok. Akkor legyetek szívesek írjátok meg nekem is!


 
ARANYKORONAValamikor nagyon régen, amikor még a csillagok a földön éltek, és csak este mentek fel a sötét égre világítani, volt egy öreg király, aki vak volt.
Egyedül élt a hatalmas várában, ahol minden színaranyból volt. Még a legapróbb szeg is ebből a nemesfémből készült.
Hiába volt a nagy gazdagság és pompa, ha a király nem látott. Minden pénzt megadott volna érte, ha csak egy percre is visszanyeri a látását.
Járt nála legalább kilencvenkilenc neves orvos, de egyik sem tudott segíteni. Kipróbáltak mindenféle praktikát, kenegették a vak szemet különböző kenőcsökkel, folyadékokkal ennek ellenére a király vak maradt.
Ez annyira elszomorította, hogy napról napra betegebbé tette. Félő volt, hogy egyszer csak meghal, s országuk uralkodó nélkül marad.
– Legalább lenne egy fiam! – sóhajtozott a király.- Szívesen átadnám neki a koronám. Mit ér az életem, ha vak vagyok.
Így ment ez minden nap. A király csak várt, és reménykedett, hátha egyszer mégis csak a Jóisten meghallgatja a könyörgését.
Ha Jóisten nem is, de az egyik kicsi csillag, amely a vár környékén kóborolt, belesve a vár ablakán meghallotta, amit a király mondott.
Gondolt egyet a kicsi csillag, s így szólt a királyhoz:
– Apámuram, megjöttem, itt vagyok.
– Ki szólt hozzám? – kérdezte meglepődve a király.
– Én vagyok a fiad – füllentette a kicsi csillag.
A király nem látta, a beszélőt, hiszen, ahogy mondtam vak volt. Csak a kicsi csillag hangját hallotta. Nagyon megörült, hogy végre neki is van fia. Lesz utódja a trónon, nem kell rettegnie, hogy az aranykoronája gazdátlanul marad. Mindvégig azt hitte, hogy a Jóisten tényleg megajándékozta egy fiúval.
– Jer közelebb hozzám, fiam! Szeretnélek megérinteni kezemmel – mondta a király.
A kicsi csillag jól tudta, ha a király megérinti, akkor kiderül, hogy nem mondott igazat. Ezt pedig nem akarta, ezért inkább kifogást keresett:
– Mennék, apám, csak most éppen dolgom van. Egy szegény asszony áll a kapuba, neki viszek némi elemózsiát. Gyerekei már három napja nem ettek.
A vak király nagyon megörült, hogy ilyen jószívű fiacskája van. Boldogan engedte útjára a kicsi csillagot, aki mivel hogy már este volt gyorsan felugrott az égre a többiek közé.
Eljött a másnap a vak király szólongatta a fiát:
– Hol vagy fiacskám? Merre jársz? Annyira hiányoztál az éjjel.
A szolgák azt hitték, királyuk meghibbant, nyugtatgatni kezdték uralkodójukat:
– Fenséges királyunk, fia hamarosan itt lesz. Csak kilovagolt a mezőre megnézni az ezüstszínű ménest.
Ennek megint nagyon örült a király. A fiát a gazdaság is érdekli, jó utód válik majd belőle.
Egész nap várta szobájában ülve. Szerencsére a kicsi csillag nem felejtette el a vak királyt. Még mielőtt elfoglalta volna a helyét az égen beugrott a királyhoz.
– Megjöttél édes fiam? – kérdezte a király, amikor meghallotta a kicsi csillag lépteit a szobában.
– Igen itt vagyok, édesapám. Nagyon sok dolgom volt ma. Igen elfáradtam. Alig állok a lábamon.
– Jer, ide hozzám, szeretnélek megsimogatni, ha már szemeimmel nem láthatlak – kérte a király.
A kicsi csillag újból kifogást keresett, hogy ne kelljen apjához mennie:
– Mennék én, egyetlen királyi apám, de a szolga éppen most jelentette, hogy a réten az ezüstszínű ménes egyik kancája aranyszőrű csikót ellett. Sietnem kell, oda, mert a környéken ordasok ólálkodnak.
A vak király most is megértő volt, elengedte a fiát. Egész éjjel az ő egyetlen magzatáról álmodott.
Harmadik nap a szolgák azt mondták a királynak, amikor kereste a fiát, hogy fontos tárgyalása van a szomszédos ország királyával. Ezért nem ér rá meglátogatni az apját.
Esteledett és a kicsi csillag benézett a király szobájába. Bár ne tette volna, mert apja észrevette és könyörögve kérte:
– Drága édes fiacskám, most már igazán jer, apádhoz. Öreg kezem szomjazik, hogy megérintsen. Ugye ma nem kell elmenned?
A kicsi csillag nagyon sajnálta, hogy becsapta a vak királyt. Legszívesebben bevallotta volna tettét, de nem volt hozzá bátorsága. Kénytelen volt kitalálni valamit:
– Édesapám, sajnos most is rohanom kell. Itt áll az ellenség a vár alatt. Ha nem igyekszem, akkor elfoglalja várunkat és országunkat. A sereg élére kell állni, s harcba vezetni a vitézeket, hogy legyőzzük őket.
Az a igazság most a kicsi csillag beletrafált a dolgok közepébe. Valóban ellenség fenyegette az országot. Olyan nagy hadsereg gyűlt össze, hogy nem lehetett látni sem végét, sem az elejét.
Nagyon megijedt, amiért falra festette az ördögöt, és igazából ellenség támadta meg szerencsétlen vak királyt, kinek most egyetlen reménye fiacskája.
Nem tudta, mit tegyen? Az égen is várták társai, de szeretett volna segíteni a királynak is. Végső elkeseredésében a Holdhoz fordult tanácsért:
– Hold apó, mit tegyek? Te olyan okos vagy, bizonyára tudod a választ. Tudom nem szép dolog, amit műveltem egy vak emberrel. Úgy megszerettem, mintha tényleg az apám lenne.
A jó, öreg Hold elmosolyodott és nyugodt, bölcs hangján mondta:
– Akkor ne tétovázz, siess, kérd meg apádat, hogy illessze fejedre az aranykoronát…..!
A kicsi csillag meg sem várta, hogy a Hold, mit akar mondani, közbe vágott:
– Hiszen akkor megtudja, hogy becsaptam és én csak egy kicsi csillag vagyok.
– Ezzel most ne törődj! Bízzál bennem! A többit meg majd meglátod.
Mit volt, mit tenni, a kicsi csillag lement apjához és mondta:
– Édesapám illessze fejemre az aranykoronát, hogy mehessek a háborúba!
A vak király szívesen engedelmeskedett fiának. Levette fejéről a koronát és amint a kicsi csillagra akarta tenni, lássatok csodát, a csillagból olyan szép dalia lett, amilyet a Föld még nem hordott a hátán. Édesapja kitapogatta erős, izmos testét, megsimogatta az arcát, és mondta:
– Drága egyetlen fiam, országom és én csak benned bízunk! Kérlek, kergesd el az ellenséget!
De ezzel még a csoda nem ért véget. Az ég összes csillaga lejött az égből, olyan hatalmas sereg lett belőlük, hogy egy szempillanat alatt elsöpörte az országra törő ellenséget. Így mindenki megmenekült. A csillagok visszamentek az égre, és onnan nézték társukat, akiből királyfi lett.
Többé semmiféle ellenség nem mert szemet vetni országukra. A királyfi hamarosan keresett magának egy szépséges leánykát, feleségül vette, és tán még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.
Itt a vége, fuss el véle!


 


Szárnya nőtt királyfiHol volt, hol nem volt, valamikor nagyon régen túl az Óperenciás tengeren volt egy gyönyörű ország. Ebben az országban élt egy öreg király a feleségével.
Egész nap azon ábrándoztak, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy fiúgyermekük. Sok éve már együtt voltak, de a Teremtő nem akarta megajándékozni őket vele. Pedig annyira vágytak rá, mint éhes ember egy tál csülkös bablevesre.
A király felesége hiába imádkozott napjában többször is, az égiek nem hallgatták meg könyörgését.
Ez nagyon elszomorította mindkettőjüket, és esténként búsan üldögéltek a vár előtti kispadon.
– Ej, asszony – sóhajtott fel a király – mit nem adnék, ha lehetne egy fiam.
– Én lennék a legboldogabb asszony – sírta el magát a felesége.
Úgy tűnt bajukon senki sem tud segíteni. Mindörökre magtalanok maradnak.
Egyik este, amint szomorkodtak váratlanul egy csillag hullott le elébük az égből. Egyenesen a király lába elé gurult.
Mindketten meglepődtek, mert még nem láttak ilyet. Egy darabig szépen csillogott, majd váratlanul felpattant a teteje és egy fiúcska ugrott ki belőle.
– Megjöttem édesapám, édesanyám. Ugye már nagyon vártak? – kérdezte.
Először a király azt sem tudta, hogy mit feleljen. Csak hebegett habogott, és tanácstalanul nézett a feleségére, aki elsírta magát a nagy örömében.
– Hogyne vártunk volna, drága fiam – mondta végül a király és boldogan magához ölelte a legénykét. Amint ott ölelgette észrevette, hogy fiának szárnya van. Ez nagyon meglepte az öreg királyt – Nézd csak asszony fiúnknak szárnya van!
– Csak nem? – ámult el a királyné – Hadd lám én is!
Odament a fiához és tüzetesen szemügyre vette a szárnyakat. Valóban két madárszárny nőt ki a fiú hátán.
Ez némileg elszomorította őket, mert mégis csak fura dolog, ha a királyfinak szárnya van, mint egy cirkuszi csodabogárnak. Még a fél világ idecsődül bámészkodni, és ujjal mutogatnak rá.
– Mit tegyünk, asszony? – kérdezte a király – Senki nem tudhatja meg, hogy fiúnknak szárnya van. Valamit ki kell találni, hogy eltitkoljuk a világ szeme elől.
– Szóljunk a szabónak, hogy varrjon neki olyan ruhát, amely eltakarja!
– Az nem lesz jó, mert hiszen te is jól tudod, hogy a szabó férfilétére, milyen pletykás. Alig kezdené varrni a ruhát, és már mindenki tudná a nem mindennapi hírt. Azt javaslom zárjuk be a fiút a toronyszobába és élje ott a napjait. Majd ellátjuk minden jóval, és nem fog kívánkozni az emberek közé.
Ez nem nagyon tetszett a király feleségének, de mivel ő sem tudott jobbat beleegyezett, hogy a királyfit zárják a toronyba, és csak egy vak szolga érintkezhet vele.
Így is tettek. A fiút bezárták a vár legmagasabb toronyszobájába. Semmiben sem szenvedett hiányt. Amit csak kívánt, mindent megkapott. Egyedül a szüleivel és az öreg, vak szolgával tartotta a kapcsolatot.
Sokáig minden a rendjén is volt, egészen addig míg a szolga nem kezdett el beszélni az unokájáról Mariskáról. Nap mint nap beszámolt a királyfinak, hogy a leányka éppen, mivel foglalatoskodik.
– Ma az anyukkal paszulyt raktak el télire. Olyan ügyes ez a lány, hogy a föld még nem hordott a hátán ilyet. Jó jár vele valaki, ha férjhez megy. Kár, hogy a királyfi nem találkozhat vele – mondta, és indulni készült az ajtó felé, amikor a királyfi mondta:
– Majd megkérem édesapámat, hogy vizitbe jöhessen hozzám. Bizonyára beleegyeznek, hiszen mindenben a kedvemben járnak.
A vak szolga nem nagyon hitte, hogy ez sikerülni fog, mert a királyi pár féltve őrizte csemetéjüket, és vigyáztak, hogy még csak véletlenül se lássa meg valaki a szárnyait.
A királyfi előadta kívánságát a szüleinek, akik eleinte még csak hallani sem akartak a találkozóról, de végül annyira könyörgött nekik, hogy kénytelenek voltak engedni. Azt találták ki, hogy a leányka csak úgy léphet be a szobába, ha jól bekötik a szemét egy sötét kendővel. Ellenben, ha a lány leveszi a kendőt és meglátja a fiúkat, akkor meg kell halnia.
Másnap jött is a lány, szépen kiöltözve. Még mielőtt belépett volna a toronyszobába apja jól bekötötte a szemét sötét kendővel.
A két fiatal sokáig játszott, beszélgetett. Igazi barátok lettek. A királyfinak nagyon megtetszett a vak szolga unokája. Kérte, hogy máskor is jöjjön el hozzá.
Amikor a lány eljött mindig bekötötték a szemét, és így nem láthatta a játszópajtását. Ellenben a királyfi jól megfigyelhette a lány minden porcikáját.
Sokáig évekig találkozgattak így a toronyszobában, és lassan a fiú szíve lángra lobbant a lány iránt. Izzó szerelemmel epedett utána. Elhatározta, hogy feleségül veszi, de ezt már a szülei valóban nem akarták engedni, mert akkor végképp kiderül, hogy a királyfinak szárnya van.
– Édesapám, édesanyám, ha nem lehet a feleségem a játszópajtásom Mariska, akkor én meghalok – mondta egyik nap a szüleiknek.
Azok nagyon megijedtek, hogy elveszítik egyetlen gyermeküket. Valamit, ki kell találni, hogy a dolgok elrendeződjenek?
A király magához hívatta bölcseit, és tudós embereit, hogy fundáljanak ki valami okosságot!
Az okos emberek három éjjel, három nap törték a fejüket, de bizony semmit nem tudtak kitalálni. Volt aki azt javasolta, hogy egy erős fáslival kötözzék le a fiú szárnyait, és akkor az nem lesz látható. A másik meg azt mondta, le kell vágni tőben, és a dolog megoldódik.
Sajnos egyik ötlet sem nyerte el a király tetszését. Mindegyik hallatán csak rázta a fejét, és még a korona is majdnem leesett a kobakjáról.
– Egyik sem jó. Nem tetszik, amit javasoltatok nekem. Valami mást kell kitalálni.
A bölcsek és az okos emberek visszamentek a számukra kijelölt szobába, hogy tovább gondolkodjanak a megoldáson.
Megint három éjjel és három nap gyötörték magukat, de csak nem akart megszületni, amit a király szeretett volna hallani. Végül feladták és közülük a legöregebb és a legbölcsebb tudós ember az uralkodója elé somfordált, és szomorúan bevallotta, hogy felsültek. Hiába is gondolkodnak nem tudják, mit lehet tenni ilyen esetben.
A király iszonyatos haragra gerjedt, és bölcseit mind egy szálig elzavarta a palotából.
Éppen kint a palota kapujában mérgelődött, amikor arra ment egy százéves öregapó. Nagyon fájhatott a lába, mert alig vonszolta magát. Így szólt a királyhoz:
– Fenséges királyom, ugye megpihenhetek a palotád előtti kispadon? Nagyon elfáradtam a hosszú út alatt.
– Mit bánom én, hogy hová teszed le magadat – csattant fel a király, mert a méreg majdnem szétvetette – Ülj csak le, ha itt akarod lógatni a lábad! Nekem annál sokkal nagyobb a bajom, hogy veled foglalkozzam.
Az öregapó szépen helyet foglalt a palota előtti padon, és kíváncsiskodni kezdett:
– Mondja csak fenséges királyom, mi az a nagy baj? Hátha tudnék segíteni.
– Ugyan, hogyan tudnál, amikor a bölcseim és tudós embereim is felsültek. Nagy az én bajom, igen nagy. Egy öregember ezen nem tud segíteni.
– Azért csak ossza meg vele fenséged, hátha tudom rá a patikaszert!
A király azt gondolta, mi baja lehet, ha elmeséli neki fiának szomorú helyzetét. Ez az ember már olyan idős, hogy úgyis elfelejti, amit mondott, mire a végére ér.
Így az öregember tudtára adta bánatát.
Amikor az ezeket meghallotta hangosan felnevetett.
– Ki nevetsz, te vénember? – gyújt megint haragra a király.
– Bocsánat fenséges királyom, nem fenségeden és drága fiacskáján derülök, hanem azon, hogy a bölcsei és tudós emberei nem tudták erre az egyszerű dologra a megoldást.
– Miért, talán te tudod?
– Hogyne tudnám. Ennél, mi sem egyszerűbb. Nem szégyen, ha van neki szárnya, inkább örülni kell, mert ez azt jelenti fiad a földnek és égnek is az uralkodója lesz. Amikor majd utánad elfoglalja a trónt, birodalma olyan nagy lesz, hogy egészen a csillagokig fog érni. Mit érne olyan király, akinek nincsenek szárnyai. Így legalább röpdösve bejárhatja majd a birodalmát.
Ezen az öreg király is elgondolkodott, és végül igazat adott neki:
– Hallod-e te vénember, nem beszélsz butaságokat! Igazad lehet. Talán mégsem olyan nagy baj, hogy fiamnak szárnyai vannak.
– Nem bizony fenség. Nyugodtan a világ tudtára hozhatja az igazságot, és fia elveheti játszópajtását. Csak arra kérem, ha megtörténik a lagzi, legyen szíves engem is meghívni, mert nincs jobb étek, mint a lakodalmi tyúkhúslevesnél.
Természetesen a király megígérte ezt az öregapónak.
Levették a Mariska a szeméről a kötést, és annyi hosszú év után ő is megláthatta ki volt a játszópajtása.
A királyfi nem habozott sokáig, és mondta a lánynak:
– Ugye leszel a feleségem?
– Hogyne lennék! Hogyne lennék! – örvendezett a lány – Igaz éveken át nem láthattam, hogy nézel ki, de lelki szemeimmel láttalak, és az sokszor igazabb képet ad rólunk, mint a szem. Tudtam én, hogy szárnyaid vannak az első perctől fogva, mert tetteid és gondolataid mindig a magasban szálltak.
A két fiatal átölelte egymást, és egészen addig így maradtak, míg a királyfi szülei be nem jöttek a szobába.
– Látom nagy a boldogság – lelkendezett az öreg király –, ha ti is úgy gondoljátok, akkor mához három hétre megtarthatjuk az esküvőt.
Így is lett. Mindenki nagy elégedettségére bejelentették az esküvőt. Eleinte az emberek furcsállták, hogy a királyfinak szárnyai vannak, de amikor tudomást szereztek, hogy hamarosan apja után ő lesz a földnek, és égnek az uralkodója, gyorsan belátták, szüksége van szárnyakra, hogy könnyedén tudjon közlekedni birodalmában.
Igaza lett az öregapónak, és ezért nagyon hálásak voltak neki. A lakodalomban a király és a királyné mellett kapott helyet az ünnepi lakomán, és vidáman kanalazgatta a finom esküvői, tyúkhúslevest. Közben barátságos hangon megjegyezte:
– Meglássa fenség, fia szárnyai segítségével egyszer naggyá teszi országát és a népét. Dicsőséget hoz reánk, és a világ megtanulja a nevét!

– Úgy legyen! – válaszolta a király, és ábrándozva nézte az ifjú párt.
 


Dióban lakó tündér

 


Hol volt, hol nem volt, túl az Óperenciás-tengeren, ott ahol a kurta farkú kismalac túr élt egy kicsi tündér. Olyan kicsi volt, hogy egy dióba belefért. Itt volt neki a háza, és még egy parányi kertecske is tartozott hozzá.
Egész nap a virágait gondozta. Este, amint végzett a munkával leült a kertben lévő kispadra és onnan gyönyörködött szépséges virágaiban.
Így ment ez hosszú éveken keresztül. A tündér még csak véletlenül sem gondolt arra, hogy egyszer ennek a csodás életnek vége szakad.
Pedig ez történt. Alig, hogy pirkadt, hirtelen a dió megrázkódott, mintha földrengés lett volna. A tündérnek még annyi ideje sem maradt, hogy utánajárjon, miért fordult fel a világ.
Egyszerű volt a válasz. A diót egy madár találta meg és a csőrébe kapta. Repült, repült vele erdők, mezők felett, és már azt hitte sohasem érkeznek meg.
A hosszú utazás után újból nagyot rázkódott a dió valami keményre hup-pant, és gurulni kezdett megállás nélkül.
Szegény tündér úgy megszédült a sok pörgéstől, hogy alig bírt talpra állni.
– Hol vagyok? – kérdezte kíváncsian a fejét fogva.
Elhatározta, hogy kikandikál, hová is került. Ez nem volt valami egyszerű feladat. A dió héja szorosan tapadt egymáshoz, és csak nagy nehézségek árán sikerült neki egy parányi rést találni, hogy kidugja a kobakját.
Igen csak elcsodálkozott, amikor körbenézett. Egy hatalmas város közepén találta magát. Ilyet még sohasem látott. Igaz öreganyja mesélt egy olyan helyről, ahol rengeteg, magas ház van és a házakban fura lények laknak. Ezeket a lénye-ket embereknek hívják.
– Vigyázz, kicsi tündér! Nem minden ember jó – mondta neki ö. – Nem árt tartani tőlük.
De erről most a tündér megfeledkezett. Az utcán rohangáló emberek olyan murisak voltak, hogy szemét nem bírta levenni róluk.
A közelben volt egy kislány, aki egy fura, négylábú állatot sétáltatott. Va-jon ez a négylábú is ember? – kérdezte elgondolkodva a tündér magától. – Mi lenne, ha odamenne hozzájuk és megkérdezné?
A tündéreknek tilos volt nyilvánosan mutatkozni emberek társaságában. Aki ezt megszegi, azt a tündérek tanácsa megbünteti. Valójában nem tudta, mi lehet a büntetés? Akkor ez nem nagyon érdekelte. Azt hitte, vele ilyen úgysem fog megtörténni. Ő mindig a dióban fog lakni és gondozza a virágait.
Tanácstalanul kuporgott a dióban, és egyre jobban vágyat érzett, hogy meg-ismerje a kislányt és a négylábú barátját.
Egy nagyot nyújtózkodott, mire a dió szétpattant, és feltárult előtte egy új világ.
Kissé félve a kislányhoz lépett. Igaz a négylábú fura lény nem barátságosan fogadta.
– Mi van Blöki? – kérdezte a kislány, és körbenézett. – Miért morogsz? Mit látsz?
A kutya nem tudott beszélni, és így továbbra is mérgesen morgott.
A tündér megrettent a haragos ebtől, és már nagyon bánta, hogy ismerkedni akar az emberekkel, a többi tündér tiltása ellenére. De most már nem lehetett visszabújni a dióba, ahol olyan jó és csodás élete volt.
Elfutni sem lett volna értelme, mert a négylábú úgyis egy szempillanat alatt utolérné, ha akarná.
A kutya nem hagyta abba a morgást. Gazdája tüzetesen vizsgálni kezdte, mi lehet ennek az oka?
Néhány másodperc elteltével meglepődve felkiáltott:
– Nini! Egy parányi emberke van a földön. Olyan kicsi, mint egy babszem. Ne ugass, Blöki! Még megijeszted, szegénykét.
A kislány óvatosan felemelte a tündért és a tenyerébe tette, majd megkér-dezte tőle:
– Ki vagy te? Honnan jöttél? Még sohasem láttam ilyen pöttöm teremtést.
A tündér félve a kislányra nézett és összeszedve minden bátorságát felelte:
– Tündér vagyok és ez idáig ott abban a dióban laktam, amely a bokor mel-lett van. Kérlek, szólj erre a négylábúra, hogy ne vicsorogjon rám! Előbb is majdnem felfalt.
– Áh, Blökitől nem kell félni. Barátságos, aranyos állat. Gyere, simogasd meg! Meglásd, nem fog bántani!
– Tényleg? Nem szeretném, ha bekapna.
– Higgy nekem, kutyuskám nem tenne ilyet! Szeret játszani, igazi, jó barát.
Eleinte kissé félve nyújtotta kezecskéjét a tündér a kutya felé, de amikor bebizonyosodott, hogy a kislány igazat mondott felbátorodott. Végül még a kutya hátára is felült, amit az állat békésen tűrt. Olyan volt, mint egy szelíd, hátas ló. Odavitte a tündért, ahová parancsolta. Mellettük futott a kislány és szünet nélkül csacsogott. Minden érdekelte a tündérekről, és azt szerette volna, ha ők ketten ezentúl jó barátok maradnának.
– Félek, hogy ez nem lehetséges – szontyolodott el a tündér. – Szerintem már így is kikapok, amiért szóba álltam veled. Hidd el én is azt szeretném, ha barátok lennénk. Még soha az életemben nem éreztem magam ilyen jól, mint veled.
Ez a kislányt nagyon elszomorította, és majdnem elsírta magát.
– Akkor ez azt jelenti, hogy mi többé nem találkozunk? – kérdezte pitye-regve.
– Azt hiszem igen. Nézz fel az égre! Látod ott azt a nagy sötét felhőt?
– Igen.
– Már jönnek is értem a Tündérország zsandárjai, hogy megbüntessenek. Soha többé nem jöhetek le ide hozzád a földre. Örökön örökké egy kicsi odúba leszek bezárva.
A tündér alig fejezte be, amikor a kislány szeme felcsillant és reménykedve mondta:
– Kitaláltam valamit.
– Ugyan, mit tudná kitalálni a tündérzsandárok ellen?
– Elduglak a kötényem zsebében. Meglásd, ott nem talállak meg azok a go-nosz zsandárok!
– Gondolod, ez segít? – nézett a tündér a kislányra.
– Nagyon remélem. Múltkor is így mentettem meg egy kismadarat, aki kiesett a fészkéből. Gyere, gyorsan búj bele a kötényem zsebébe!
A tündér egy pillanat alatt beleugrott a rejtekhelyre, és néma csöndben ma-radt.
Jöttek is a tündérzsandárok. Lett olyan nagy égzengés, hogy az ember majd megsüketült tőle. Futottak ide, futottak oda, mindent felforgattak a tündérért, de sehol nem találták. Igaz a bokor alatt ráleltek a szétnyílt dióra, amelyből már rég eltűnt a keresett személy. Ez nagyon feldühítette őket. Még egy ideig dúltak – fúltak, megcibálták a fák, bokrok leveleit, de egyiknek sem jutott az eszébe belepillantani a kislány zsebébe. Végül kénytelenek voltak elmenni dolga végeze-tül.
Amikor a helyzet újból nyugodt volt, a tündér óvatosan előbújt és aggódva kérdezte barátnőjétől:
– Mi lesz most ezután? Mi lesz velem? Hol fogok lakni? Ugye tudod, nem mehetek vissza Tündérországba. Különben is minden tündérvarázslatomat elve-szítettem. Jaj, Istenem, mit tettem!
A kislány vigasztalón megsimogatta, és még a Blöki kutya is barátságosan csóválta a farkát, mintha csak azt jelezné, nem kell félni. Gazdája majd minden gondot megold.
– Nem leszel fedél nélkül, hazaviszlek – mondta. – Van nekem egy babahá-zam és abban ellakhatsz, ameddig csak akarsz.
Ez már tetszett a tündérnek is. Boldogan ugrált örömében a barátnője te-nyerén.
Tény, ami tény, többé már nem lehet tündér. Elveszítette a varázserejét, de sebaj, mert egy igaz, őszinte barátság mindennél többet ér. 

 Kiskondás, akiből varázsló lett

 

Hol volt, hol nem volt, túl az Óperenciás-tengeren, ahol a kurta farkú kismalac túr, élt egy kiskondás. Egész nap a disznókat őrizte egy hatalmas, bársonyos, zöld réten. Akármennyire is jó sora volt egyik nap elunta magát és elhatározta, hogy kitanulja a varázslómesterséget.
Este rendjén, hiánytalanul visszahajtotta az állatokat a gazdához, és bejelentette, hogy holnaptól nem lesz többé kiskondás.
A gazda nagyon elcsodálkozott és kérlelte a fiút:
– Édes fiam, ne menjél el! Ha akarod, felemelem a béredet és dupla ebédet küldök ki a szolgálóval a rétre minden délben.
Hiába volt kérés, könyörgés a kiskondást nem lehetett lebeszélni. Amit elhatározott azt véghez is vitte. Így a gazda kénytelen volt kiadni a bérét, és könnyes szemmel elbúcsúzott tőle.
– Menj Isten hírével! Ne feledd, bármikor visszajöhetsz, ha úgy hozná a sorsod.
A kiskondás illően megköszönte a gazda jókívánságát és elindult, hogy megkeresse a varázslótanonc iskolát. Csak az volt a baj, hogy nem tudta, melyik irányba induljon el?
A falu szélén meglátott egy kiskutyát és segítségért fordult hozzá:
– Kicsi kutya, meg tudnád-e mondani nekem, hol találom a varázslótanonc iskolát?
A pajkos kutyuska nagyon elcsodálkozott, amit a kiskondás kérdett tőle. Ilyen kéréssel még sohasem fordultak hozzá. Rövid gondolkodás után szomorúan mondta:
– Sajnos nem tudom. Talán a közeli kerek erdőben lakó öreganyó tudja, hol található. Menj a kerek erdőbe és keresd meg! Amint belépsz a házikójába, köszönj neki udvariasan és szólítsd, öreganyámnak! Ha nem így teszel, akkor megharagszik és kikerget a házból. Járj szerencsével! – vakkantott a kicsi kutya és elszaladt.
Sokáig koptatta a kiskondás a lábait, mire meglelte a kerek erdőt és abban a házikót.
– Szép, jó napot, öreganyám! – köszöntötte, ahogyan a kutya javasolta neki a szobában a kemence mellett gubbasztó anyókát.
– Isten hozott, fiam! Mi járatban vagy erre, ahol még a madár sem jár?
A kiskondás elmesélte az öregasszonynak, hogy varázsló akar lenni, de nem tudja, hol van a varázslótanonc iskola. Szeretne eljutni oda, és kéri az öreganyó segítségét, hogy mutassa meg neki az utat.
– Szívesen segítenék neked, de nem tudom, hol van ilyen iskola – válaszolta az anyó. – Annyit azért mondhatok, van nekem egy öreganyám, aki az ezüstfolyón túl lakik. Menj el hozzá, hátha ő tud segíteni!
Újból nyakába vette lábait és szapora léptekkel elindult az ezüstfolyó irányába. Harmadnapra oda is ért. A folyó olyan széles volt, hogy nem lehetett látni a másik partját. Nem tudta, mitévő legyen, hogyan jusson át a túlpartra? Próbát tett és beledobta a vízbe a kalapját. Olyan gyors volt a sodrás és olyan nagy örvények voltak, hogy egy pillanat alatt a mélybe rántotta azt. Még csak egy parányi esélye sem lehetett volna, hogy átússzon. Butaság lett volna ezzel kísérletezni. Jött – ment a parton, egyszer csak a vízből egy hal elődugta a fejét.
– Ugye, szeretnél átmenni a túlsó partra? – kérdezte.
– Igen – válaszolta.
– Átviszlek, ha megígéred, varázsolsz nekem egy szép víz alatti kastélyt, amikor varázsló leszel.
A kiskondás megígérte és a hal villámgyorsan átvitte.
– Aztán el ne felejtsd, amit ígértél! – figyelmeztette a hal, amikor elbúcsúztak.
Az anyó öreganya se tudta merre található a varázslótanonc iskola. Tanácstalanul ingatta a fejét.
– Menj el nővéremhez, aki az aranyfolyón túl lakik. Nagyon okos asszony, ha ő nem tud segíteni, akkor senki ezen a földkerekségen.
Megköszönte a legény az öregasszony jóindulatát és folytatta az útját. Amikor az aranyfolyóhoz ért, még jobban megijedt, mint az előző folyónál, mert ez még szélesebb volt, és akkora örvények voltak benne, hogy tán egy falut is elnyeltek volna.
Már éppen azon gondolkodott, hogy lemond a tanulásról és nem lesz varázsló. Inkább visszakullog a gazdához és tovább őrzi a disznókat a réten.
– Kiskondás, akarod-e, hogy segítsek? – ugrott ki a vízből egy hal.
– Boldog lennék, ha átvinnél a túlsó partra.
– Ennél, mi sem könnyebb – mosolyodott el a nagy folyó lakója –, de meg kell ígérned, amint varázsló leszel, varázsolsz nekem egy szép, víz alatti várat.
Ezt is megígérte, és a hal teljesítette a kérését. A túlparton egy kettőre megtalálta az öregasszony házacskáját. Szegényke olyan vénséges volt, hogy nem bírt felkelni az ágyból.
Amikor a kiskondás belépett a házba, az ágyban fekvő anyó mondta is neki:
– Hallottam, hogy varázsló akarsz lenni. Megmutatom az utat a varázslótanonc iskola felé, de ezért három éjjel – három nap szolgálnod kell nálam.
– Mit kell tennem öreganyám? – kérdezte türelmetlenül.
– Ki kell takarítanod a házamat. Ez lesz a dolgod.
A kiskondás körülnézett, és látta, hogy milyen kicsi a ház. Úgy gondolta néhány fertály óra alatt végez itt minden munkával. Nem kell neki itt rostokolnia három éjjel – három nap.
– Ha előbb elvégzem a munkát, akkor nem kell kitöltenem a szolgálati időt? – kérdezte reménykedve, mert szeretett volna, minél előbb a varázslótanonc iskolába menni.
– Amint végzel, azonnal mehetsz a dolgodra – válaszolta az anyó. – Láss hozzá, nehogy ne tudj elvégezni a munkával!
A legény azonnal dolgozni kezdett. Előkapta a seprűt és lapátot. Járt a keze, mint a motolla. Egy pillanatra sem állt meg pihenni. Ennek ellenére mégsem akart elfogyni a munka. Mintha a kicsi ház egyre nagyobb lett volna, és a szobácskából sok – sok másik szoba lett. Este fáradtan rogyott le a lócára, ahol mindjárt el is aludt. Reggel anyó ébresztette harsány hangon:
– Ébredj, fiam! Hasadra süt a Nap és még rengeteg szobát kell kitakarítanod, és már csak két nap van vissza a szolgálatból.
Most is nekiesett a munkának, még egy nő is megirigyelhette volna olyan ügyesen takarított. Valahogy ezen a nap sem tudott végezni. Este olyan fáradt volt, hogy szinte holtan rogyott le a lócára aludni.
Eljött a harmadik nap, de még rengeteg munka volt előtte. Kapott ide, kapott oda. A seprű szélvész sebesen mozgott a kezében. Az öregasszony nem győzte dicsérni:
– Nagyon ügyes vagy fiam. Látom édesanyád megtanított dolgozni.
Késő este lett, amire végzett a takarítással. Megint le akart roskadni, amikor az ágyból hallja:
– Jer, ide hozzám! Most elárulom, hol van a varázslótanonc iskola.
Erre a kiskondás akkorát ugrott, mint egy ház.
– Mondja, öreganyám, mondja! Csupa fül vagyok.
– Itt van a házacskámban ez az iskola, és te sikeresen elvégezted. Most már tudsz mindenféle varázslatot, és igazi varázsló vált belőled.
– Ne tréfáljon velem, öreganyám, mert olyat teszek, hogy magam is megbánom. Mondja gyorsan merrefelé kell mennem!
– Látom, nem hiszel nekem. Nos, idefigyelj! Mondd háromszor jó hangosan egér farok, béka láb, ebből a vénasszonyból legyen egy szép hajadon.
A sok munkától megfáradt legény nem nagyon hitt az öreganyónak, de azért ki tudja miért megpróbálta. Lássatok csodát, mikor harmadszorra is kiejtette a száján a varázsszót az öregasszonyból olyan szépséges fiatal lány lett, amilyet még a világ nem látott. Mindjárt úgy beleszeretett, hogy tán még a nevét is elfelejtette. Végül nagy nehezen kinyögte:
– Szépséges leányka, akarsz-e a feleségem lenni?
– Erre a szóra várok már ezer éve – válaszolta a lány. – Ásó, kapa, nagyharang, tied leszek galambom.
Ettől a kiskondás olyan boldog lett, hogy madarat lehetett volna vele fogatni. Fogott is egy nagy griff madarat, felültette hátára mátkáját és maga is melléje telepedett. A madár fülébe súgott valamit, mire az felrepült a magas égig, és vitte őket egészen az aranyfolyóig, ahol a hal arra kérte, hogy varázsoljon neki egy víz alatti várat. Amikor ezzel elkészült mentek tovább az ezüstfolyóig. Itt varázsolt egy víz alatti kastélyt a hálálkodó halnak. Mihelyt ezzel is megvolt, hazarepültek a kiskondás falujába, ahol akkora lakodalmat csaptak, hogy mindenki hivatalos volt rá. Három éjjel, három nap ropták a táncot, és annyit ettek ittak, hogy majdnem lefordultak a székről. Egyszer csak a kiskondás felugrott és elkurjantotta magát:
– Elfogyott minden étel-ital, most már mindenki hazamehet a dolgára. Vége a mulatságnak.
A násznép szétszéledt velem együtt, mert természetesen én is ott voltam. Hiszen, ha nem lettem volna ott, akkor most ti sem hallottatok volna erről a meséről.
Itt a vége, fuss el véle! Ha nem hiszitek, járjatok utána!
 
  
  
 
 

 


Törött pohár

 

Igazából nem volt törött. Valójában csak a széle csorbult ki, amikor mosogatáskor nekikoccant a csaphoz és az oldala kicsit megrepedt. Talán sokaknak fel sem tűnt volna, de a ház ura nem engedte a vendégek elé rakni. Kidobni sem akarta. Ezért a konyhaszekrény mélyére dugta. Már évek óta ott porosodott. Senki nem vette elő. A híreket a kredencben levő tányéroktól és egyéb tárgyaktól kapta. Minden nap, amikor a ház elcsendesült és lakói nyugovóra tértek a tárgyak beszélgetni kezdtek.

A törött pohár érdeklődéssel hallgatta őket. Ritkán szól hozzá a hallottakhoz. Mit is mondhatott volna egy repedt, mellőzött, poros pohár? Nem sokat látott a világból. Sötét volt itt a polcon és sokszor egyedül kuksolt egész nap. Még az öreg sótartót is elvitték. A háziak valami nagy ünnepségre készültek.

Máskor ilyenkor ő is az ebédlőben, az asztalon volt. Mennyi finom ital volt benne. Még elképzelni is lehetetlen. Ha nem történt volna az a végzetes baleset, akkor most is ott lenne és társaival feszítene a sok – sok teríték között várva a vendégeket.

Mit lehet csinálni a szekrény mélyén egyedül. Nem tehetett mást, mint várt és várt. Talán, ha véget ér az ünnepség és visszakerülnek a helyükre a társai, akkor hall valamit a világról. Ha csak nem lesznek túl fáradtak. Múltkor is olyan kimerültek voltak, hogy, amint a gazdaasszony visszarakta őket a helyükre, mindjárt elaludtak. Elmaradt a szokásos csacsogás és kénytelen volt várni egy újabb napig.

Nappal csak ritkán beszélgettek. Különös szenzációs dolognak kellett történnie, hogy szóba elegyedjenek egymással. Ilyenkor is, az ő fülébe jutott utoljára a hír.

- Még a kicsi fogpiszkáló tartó is előbb tud meg mindent a világról, mint a félretett pohár. -duzzogott

Egyik nap annyira elkeseredett, hogy elhatározta, ha legközelebb valamilyen ünnepség lesz, akkor nem rostokol itt tovább. Ha esik, ha fúj ott lesz a társaival együtt, mint régen. Mindent első kézből fog hallani. Nem kell estig várnia és reménykedni, hogy valaki megszánja.

Türelmetlenül várta ezt a csodás napot. Úgy tűnt neki, mintha megállt volna az idő. Soha nem lesz ünnep ebben a házban.

Nem merte megkérdezni társait. Pedig bizonyára hallottak valamit, hogy mikor érkeznek vendégek. A nagy tál belátta az egész szobát, minden mozgásról időben értesült, ami a házban történt. De most a nagy tál is mozdulatlan és néma maradt. Hiába állították szembe a bejárattal. Ő sem tudott többet, mint a többiek.

Legszívesebben elkiáltotta volna magát:

– Mikor lesz már valami nagy ünnep a házban? Nem bírom tovább! Hívjatok vendégeket! Én is ott akarok lenni.

Nem merte kinyitni a száját. Félt a társaitól, félt a háziúrtól, hogy megharagszik rá és kidobja. Akkor lenne csak igazi tragédia.

- Még rágondolni is szörnyű, hogy hová kerülne. Bizonyára belehajítanák a kukába és onnan irány a szeméttelep. Bűz, kosz, halál, ami ilyen helyen van. - gondolta borzongva.

Nem, nem ezt nem akarja. Inkább szép csöndben marad, és kivárja, amíg lesz valamilyen családi összejövetel.

Csak már eljönne ez a nap!

Minden éjjel róla álmodott és valósággal rosszul érezte magát, amikor felébredt. Legszívesebben örökre elaludt volna. De reggelente minden egyes alkalommal tányérok, evőeszközök csörömpölésére ébredt. Ilyenkor a remény apró lángja fellobbant szívében. Hamar csalódnia kellett. Csak a szokásos reggeli zajok, melyek hamar elhaltak és elkezdődött az unalmas, egyhangú nap. Még az ünnepnapok sem hoztak változást. Igaz ilyenkor kicsit hangulatosabban volt minden. A család hosszabban időzött délben az asztalnál. Megbeszélték az elmúlt hetet és fontos dolgokat. Ezekről is csak a régi, szép időkből tudott, amikor még nap, mint nap használatban volt. Néha – néha társai is elkottyantottak ezt meg azt. Valójában ezek csak a szívét fájdították. Ilyenkor kedve lett volna befogni a fülét. Máskor meg valósággal itta magába a híreket, és ilyenkor elnosztalgiázott, felidézte ifjúkorát, amikor minden olyan egyszerűnek tűnt és még csak fel sem merült, hogy egy nap eljön a vég.

Nagyon várta azt a napot, amikor a ház újból megtelik vendégekkel, és minden helyiség hangos lesz nevetésüktől. Ezeken a családi összejöveteleken mindig történik valami érdekes esemény, amelyre jó visszagondolni sok – sok év elmúltával is.

Nem értette, hogy mostanában, miért maradoztak el ezek a kedves, családi összejövetelek? Mintha régen nem kellett volna ennyit várni rá. Természetesen, lehet, hogy csak ő érzi így. Az idő nem egyformán múlik. Van, amikor egy szempillanat tovaröppen, máskor meg csiga hátán bandukol. Ki tudja, hogy van ez? Még nem született meg az a tudós professzor, aki erre tudja a választ. Persze az is lehet, hogy erre nincs is magyarázat.

Magában roskadva gubbasztott a szekrény polcán várva a pillanatot, amikor eljön az ő napja.

Egyik reggel furcsa zajokra lett figyelmes. Saját maga sem értette, mi lehet ez. Ismerős volt, de mégis kissé szokatlan. Később magától is rájött, már régen hallott ilyen zajokat.

A házban egyszer csak nagy jövés – menés jól ismert neszei hallatszottak. Eleinte mindennek ők csak ott a tálalóban csak néma részesei voltak. Senki sem nyitotta rájuk az ajtót. Igazából a törött pohár azt sem tudta, mi történik odakint.

Néhány órának kellett eltelnie, mire valaki valószínű a nagymama, bejött a szobába és óvatosan kezdte kihordani a szekrény polcain lévő tálakat, tányérokat, evőeszközöket és a poharakat.

Lassan haladt a munkával, mert már öreg volt és egyszerre nem tudott sok tárgyat felemelni. Kicsi unokája szeretett volna neki segíteni, de az öregasszony félve a szép porcelánt minden egyes fordulónál eltessékelte maga mellől.

– Köszönöm, drágaságom, inkább majd én magam. Még kicsike vagy ilyen értékes edények cipeléséhez.

A kislány kicsit duzzogott, bizonygatva, hogy már nagy. Jövőre már óvodába is megy. Öreganyja nyugodtan rábízhatja a tányérokat. Otthon is szokott segíteni édesanyjának.

A nagyi, hogy kicsi száját befogja a polcról leemelte az öreg sótartót és mosolyogva mondta:

– No, nem bánom, ha annyira segíteni akarsz. Tessék itt ez a sótartó! Vidd az ebédlőbe és tedd az asztal közepére.

A kislány boldogan kapott feléje és szinte száguldva rohant az ebédlő felé. Végre ő is feladatot kapott, és mint a nagyok aktív résztvevője a családi összejövetelnek.

Már majdnem minden tárgy kikerült a kredencből csak a nagy porcelán merőkanál és a törött pohár volt bent. Mindkettő kissé magasan helyezkedett el a polcon. Az öregasszony a porcelán merőkanál felé nyúlt, hogy óvatosan kiemelje. A törött pohár jól tudta, ő most sem fog az ünnepi asztalra kerülni. Miért is tennék oda csorba szélével és meghasadt oldalával. Hiszen semmire sem jó.

Ezen most nem is bánkódott túlságosan. Ezt a pillanatot akarta kihasználni, hogy világgá menjen. Úgy tervezte, amikor mindenki az asztali áldással lesz elfoglalva, lelép. Senkinek sem fog hiányozni. A terv nagyon jónak látszott.

Amint az öregasszony igyekezett kihalászni a nagy, porcelán merőkanalat a kredencből, kis unokája újból hozzászaladt és a csacsogó hangocskája elvonta a figyelmét. Nem vette észre, hogy a merőkanállal együtt kirántotta a poharat is és az csörömpölve a padlóra hullott. A már úgyis törött pohár ezer darabra esett szét. A kislány ijedten nézett nagyanyjára és riadt szemei, mintha csak ezt kérdezték volna:

– Mi történt, nagymama?

– Semmi drágaságom, csak egy öreg, semmire sem jó vacak pohár tört össze. Már úgyis megérett, hogy kidobjam.

 

Ez nagyon fájt a törött pohárnak és ezer darabra széthullott szilánkjai sírni kezdtek.

A nagymama, elgondolkodva nézte a csillogó kristály cserepeket: Kedves emlék volt kislány koromból, azért őrizgettem. - dünnyögött felébredt emlékein.

A pohár fájdalma enyhült a szavakra…

A zajra bejött a szolgáló is és összeseperte a pohár maradványait, majd kukába hajította azokat.

Amikor a műanyag kuka fedele lecsukódott mélységes sötétség borult a világra, megszűntek a vágyak és remények, amelyek éltetettét eddig a törött poharat.


A boszorkány seprűje

 

 

Hol volt, hol nem volt, túl az Óperenciás-tengeren, de tán még az égig érő üveghegyen is egy nagy sötét erdőben élt egy gonosz boszorkány.

Nem volt ajánlatos a háza közelébe menni. Aki mégis idetévedt, azt varangyos békává változtatta. Volt is a környéken néhány varangyos béka, akik keservesen brekegtek a fák vastag gyökerei alatt. Éjjel nappal könyörögtek, hogy a boszorkány változtassa vissza őket emberré.

–Néne, könyörüljön meg rajtunk! Hadd legyünk újból emberek! – rimánkodtak a szipirtyónak, amikor az előbújt a házából és elégedetten szemlélte a síró békákat.

–Majd, ha piros hó esik – vihogta és előkapta söprűjét, rápattant, majd elrepült vele a boszorkány barátnőjéhez, aki a hegyekben lakott.

Egyik nap egy szőke leányka tévedt a boszorkány házához. Szegényke szüleivel gombát szedni ment és a gombakeresés hevében lemaradt tőlük. Amikor észbe kapott egyedül találta magát a sűrű erdőben. Hiába kiabált, kereste szüleit, nem találta őket. Azt sem tudta, melyik irányba induljon el. Sokáig bolyongott, mire a boszorkány házához ért, de akkor már olyan fáradt volt, hogy alig állt alábán. Szerencsére a ház lakója seprűn elrepült a barátnőjéhez. De ezt a leányka nem tudta és bekopogott a házba, hogy segítséget kérjen. Sokáig kopogott a ház ajtaján, sőt még a kicsinyke ablakon is. Senki sem nyitott neki ajtót. A leányka úgy gondolta megvárja, amíg valaki erre jön vagy hazaér a ház tulajdonosa. Leült a kapu közelében található kispadra.

Jól esett fáradt testének a pihenés, és már majdnem elszundikált, amikor egy varangyos béka felugrott a padra. Ettől a kislány úgy megijedt, hogy majdnem meghűlt benne a vér. Felugrott és rohanni kezdett a sűrű erdő felé.

–Leányka, ne félj tőlem! – kiáltott utána a varangy. – Nem bántalak. Gyere vissza, szeretnék mondani valamit.

A kislányt nagyon meglepte, hogy a varangyos béka emberi hangon szólt hozzá. Megállt és kíváncsian kérdezte:

–Te tudsz beszélni? Még nem láttam beszélő varangyos békát.

Óvatosan visszament a kispadhoz.

–Én is ember vagyok meg még néhány társam, akiket a boszorkány elvarázsolt. Szerencséd van, hogy most nincs a házban, mert akkor már te is velünk együtt brekegnél. Elment a barátnőjéhez és csak késő este tér haza. Kérlek, segíts nekünk, hogy újból emberek lehessünk!

–Hogyan tudnék segíteni nektek? Hiszen én egy kislány vagyok. Jobban teszem, ha most gyorsan, messze elkerülöm ezt a házat – mondta és már futni is akart az erdőbe, de a varangyos béka könyörögni kezdett:

–Ne hagyj itt bennünket! Csak te tudsz segíteni nekünk. Ülj vissza a padra! Azonnal elmondom, mit kell tenned. A boszorkány csak késő este ér haza. Addig rejtőzz el a ház melletti fészerben. Ide rakja be a seprűjét, amivel tud repkedni. Várd meg, hogy bemegy a házba. Amikor kihuny a mécses fénye, hozd elő a seprűt! Ülj fel rá és mondd háromszor: „Seprű repíts engem a csodakúthoz!”

–Miért kell a csodakúthoz mennem? – szakította félbe a kislánya varangyos békát.

–Ne légy türelmetlen, mindjárt ezt is megtudod! Ha hozol nekünk egy flaska vizet a csodakútból és ihatunk belőle, akkor újból emberré válunk.

A kislány tovább kérdezősködött:

–Miért ti mentek a csodakúthoz?

–Azért, mert mi békák csak ugrálni tudunk és a kút a világ másik végén van. Ezer évig is ugrálhatnánk, mire odaérnénk. Ezért kell a boszorkány seprűje. Az gyorsabban, mint a gondolat odarepít. Vigyázz, le ne pottyanj róla! Jól kapaszkodj meg a nyelébe! Aki véletlenül leszédül a seprűről, az az idők végezetéig esik és esik egy feneketlen mélységbe, ahonnan nem lehet kimászni. Amikor hoztál nekünk vizet ebből a kútból a seprűt égesd el azonnal, hogy a boszorkány ne tudja használni!

Hitte is meg nem is, amit a varangyos béka mondott, de annyira megsajnálta, hogy úgy határozott tesz egy próbát.

Elrejtőzött a fészerben és várt. Egyszer csak hangos suhogást hallott. Megérkezett a boszorkány. Mindjárt berakta a seprűt, éppen úgy, ahogyan a varangyos béke mondta, és bement a házba. Fáradt lehetett, mert egy kis idő múltával kihunyt a mécses fénye és síri csönd lett.

A kislány előjött a fészerből a seprűvel. Felült rá és jól megkapaszkodott a nyelében, ahogyan a varangyos béka tanította neki. Halkan háromszor elmondta: „Seprű repíts engem a csodakúthoz!”

Képzeljétek el, alig hogy kimondta a seprű felemelkedett. Még szerencse, hogy kapaszkodott, mert biz’ Isten lepottyant volna róla. Nem sokáig utazott és valójában semmit sem látott. Egy – kettőre megérkezett a csodakúthoz, amely egy nagy síkság közepén volt. Minden rendjén is lett volna, csak az volt a baj nem volt vödör és kötél, amellyel a kislány vizet merített volna. Szegényke ott toporgott a csodakútnál, és törte a fejét, mitévő legyen? Semmi okosság nem jutott eszébe. Már majdnem sírva fakadt, amikor arra repült egy kismadár.

–Mi a baj, kislány? – kérdezte.

–Nem tudok vizet meríteni a kútból – válaszolta szomorúan.

–Ha adsz némi magot cserében, akkor szólok testvéreimnek és segítünk megmeríteni a flaskádat vízzel.

–Honnan szerezek neked magot? – sírta el magát újból, de akkor eszébe jutott, még mielőtt elindultak volna gombát szedni, tett a zsebébe egy maréknyi napraforgó magot. Ha gombát nem találnak, akkor legalább legyen mit eszegetni unalmában.

Egy kis kotorászás után meg is találta, és a madárka elébe tette.

–Ez megfelel?

A kicsi madár szeme felcsillant, és vidáman csiripelte:

–Ennél finomabbat el sem tudok képzelni – mindjárt neki is állt elfogyasztásának.

Amikor végzett se szó, se beszéd elrepült. Szegény kislány azt gondolta, hogy a madárka jól becsapta. Kicsalta tőle a napraforgó magot, és itt hagyta. Most, hogyan fog vizet meríteni a csodakútból? Leroskadt a földre és ott sírdogált.

Ki tudja meddig itatta az egereket? Éppen azon gondolkodott, hogy dolga végezetül elmegy. Egyszer csak valaki megkopogtatta a kobakját.

–Megjöttünk. Add a flaskát, hogy telimerítsük vízzel!

A kislány felnézett, és örömére legalább egy tucat madár röpködött körötte.

–Már azt hittem becsaptál – szipogta átadva a flaskát.

Igaz nem tudta elképzelni, hogy a madarak, miképpen tudnak vizet meríteni a kútból. Kíváncsian várta, mi fog történni.

A kicsi madarak egymás után alábuktak a kútba és csőrükben felhoztak egy csepp vizet. Sokszor kellett belerepülni mire tele lett a flaska. De végül mégis csak sikerült megtölteni. A kislány nem győzött hálálkodni.

–Nem kell hálálkodnod, hiszen te is segítettél rajtam – mondta mosolyogva a madárka.

A flaskát a leányka jól a derekához kötötte, és felült a seprűre.

–Seprű, repíts vissza engem a boszorkány házához! – ismételte el háromszor.

Amikor megérkezett már hajnalodott. Sietnie kellett, mert ha a boszorkány felébred, akkor oda minden fáradozás. Szerencsére még időben érkezett. A varangyos békák már türelmetlenül várták. A seprűt ledobta a ház sarkához. Elfelejtette elégetni, ahogyan a varangyos béka tanácsolta neki.

–Hoztál vizet a csodakútból? – kérdezték türelmetlenül.

–Igen – válaszolta.

A vizet szétlocsolta a varangyos békákra, akik azonnal emberré váltak. Már csak egy csepp víz maradt a flaskában, amikor a boszorkány is felébredt. Iszonyatos harag öntötte el a szívét és egyenesen a kislányra rontott. Az kétségbeesésében az utolsó csepp vizet a boszorkányra loccsantotta.

Ugye el sem tudjátok képzelni, mi történt akkor? Amint a víz elérte a boszorkányt és végigfolyt az arcán egy szépséges, jó tündérré változott. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek. Mindenki kővé váltan nézte ezt a nem mindennapi jelenséget. Végül a boszorkányból lett tündér szólalt meg először.

–Köszönöm, kislány, hogy megmentettél – mondta mosolyogva. – Réges-régen, amikor még én is kislány voltam, összevesztem húgommal. Azt kívántam neki, hogy változzon seprűvé. Sikerült a varázslat, s egy pillanat alatt kicsinyke húgom seprű lett. Akkor még nem gondoltam semmi rosszra, azt hittem, hogy csak játék az egész. Amint a napok, hetek múltak úgy csúfult el az arcom, sőt az egész testem. Alig egy hónap alatt vén boszorka lett belőlem. Az emberek féltek tőlem és, aki csak tehette elmenekült, amikor meglátott. A gyermekek megdobáltak és illetlen szavakat kiabáltak felém. Ide ebbe a távoli erdőbe bujdokoltam el az emberek szeme elől. Annyira megutáltam mindenkit, hogyha véletlenül valaki a házam közelébe tévedt bosszúból varangyos békává változtattam.

A jelenlevők a kislánnyal megsajnálták a pityergő tündért, és igazából senki sem tudta, mitévők legyenek? Egyszer csak a ház sarka felől egy leányka kacagása verte fel a meghitt csöndet.

–Nővérkém! Nővérkém! Itt vagyok. Visszaváltoztam seprűből kislánnyá. Ugye már nem haragszol rám?

-–Dehogy haragszom, édes kicsi húgom. Ígérem, soha többé nem foglak bántani. Gyere, menjünk haza szüleinkhez! Bizonyára már nagyon várnak bennünket – mondta a tündér és átölelte kicsi húgát.

A kislány és az emberek mosolyogva nézték, ahogy a két gyermek eltűnik a sűrű fák között.

Minden jó, ha vége jó – mondja a közmondás. A két kis tündér alig, hogy eltűnt az erdőben hangos kiáltozás hallatszott. A szülei keresték az elveszett kislányt. Meg is lelték hamar és most már igazán nagy volt az öröm.

A kicsike hazafelé elmesélte kalandját a boszorkányból lett tündérrel és a sok – sok varangyos békával, amit hittek is meg nem is a szülei, mert amikor rátaláltak egyetlen ember sem volt rajtuk kívül az erdei kicsi háznál. De mégsem rótták meg füllentéséért. Ugyanis minden felnőtt ember tudja, lehet, hogy mégis igaz volt a történet.  Ők is voltak gyermekek, és találkoztak tündérekkel és boszorkányokkal. Itt a vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, járjon utána!


Szegény kicsi vadvirág

 

 

Ki tudja hogyan, talán a szél, talán valamelyik madár vitte a kertbe a virágmagot. Egyszer csak a sok nemes virág között egy apró, jelentéktelen vadvirág is elődugta a fejecskéjét a földből. Félénken, tanácstalanul szemlélgette a pompázó, szebbnél szebb virágokat.

 –Nézzétek, egy kicsi vadvirág! – kiáltott fel a rózsabokor – Ez meg, hogyan került ide? Ebben a kertben nincsenek ilyen virágok. Különben is, te nem idevaló vagy. Ne csúfíts el minket!  Azonnal menj el innen!

 –Igen, igen – bólogattak a többiek – Nincs itt semmi keresnivalód. Ha jót akarsz, akkor azonnal eltűnsz.

Szegény kicsi vadvirág úgy megijedt, hogy ha tehette volna, mindjárt visszabújt volna a földbe. Csak ennyit bírt kinyögni:

 –Nem tehetek róla, hogy itt vagyok. Nem tudom, hogyan kerültem ide. Kérlek, fogadjatok be magatok közé! – rimánkodott keservesen – Ígérem, jó virág leszek. Mindig kedvetekben járok.

A virágok összenéztek, és végül megint a rózsa lett a szószóló:

 –Egy feltétellel fogadunk be. Meg kell ígérned, senki elől nem veszed el a nap éltető sugarát. Mindig a háttérben maradsz, és meg sem próbálod, hogy másoknál szebb legyél.

Boldogan belegyezett a feltételekbe, és azt gondolta, most már jó dolga lesz a kerti virágok között. Senki nem fogja bántani, és élheti a virágok színes életét.

Sajnos tévedett. Mindig akadt egy virág, aki valamilyen kifogást talált. Hol rossz helyen állt, hol túl színesek szirmai, és ez nem tetszett a mellette lévő virágoknak.

- Menj máshová! Ne állj elém! – mondogatták neki a virágok.

Szegény kicsi vadvirág nem tudta mit tegyen. Senkivel nem akart összeveszni, hiszen megígérte, hogy engedelmes lesz, nem nehezíti meg más virágok életét.

A sok zaklatás, parancsolgatás után a kert távoli sarkába került, ahol mindenféle szemét állt halomban. Igazi szemétdomb csúfította el a kert e szegletét, csak egy kakas hiányzott a tetejéről. Itt olyan sötét és nyirkos volt, hogy minden élőlény elmenekült innen. Hogy a kerti virágok elviseljék a szemétdomb társaságában kellett meghúznia magát, pedig a rózsabokor mellett lett volna még hely, de nem engedték oda. Inkább hagyták szenvedni, sőt még ki is nevették, és a szegfűk a szemétdomb virágának titulálták.

Eleinte bántotta, de egy idő után megszokta. Mindig igyekezett a többi virág kedvébe járni. Dicsérte szépségüket, ódát zengett bódító illatukról.

Eljött a nyár és egyre melegebb lett. Nappal a hőséget alig lehetett elviselni. Ki tudja mikor hullott eső a környéken. Iszonyatos szárazság volt a kertben. A virágok, növények kókadoztak, már alig volt bennük élet. Sokuk már egészen elszáradt.

Senki nem öntözte a kertet. A reggeli kevéske harmat gyorsan elfogyott. A virágok vízért könyörögtek. Szüntelenül az eget kémlelték, hogy vajon mikor ered el az eső. De bizony a néhány aprócska felhőből nem akart hullani az életet mentő csapadék.

Már nem törődtek a szegény, kicsi vadvirággal. Erőtlenek voltak megfordulni, reá vetni megfáradt szemüket.

Csak álltak a tűző napon és várták a szomorú sorsukat. Minden nap közelebb kerültek a véghez.

Ki tudja miért, csak a szegény, kicsi vadvirág virított, egyre szebbé vált. Szirmai üdén, élénk színben pompáztak. A kertben már messziről látszott, hogy ő a legszebb virág. A többiek még csak meg sem közelítették szépségben. A rózsabokor is kész romhalmaz volt, nem is beszélve a tulipánok hadáról.

A szegény, kicsi vadvirág nem bírta sokáig nézni társai szenvedését. Egyik éjjel odalopózott mindegyikhez és virágporából szórt rájuk egy keveset. Ez olyan jól jött a haldokló virágoknak, hogy reggel erőre kaptak, és újból pompázni kezdtek.

Ezenkívül volt egy másik örömhír is. Az égen sötét fellegek gyülekeztek és hamarosan megeredt az eső. Hűs zápor vize áztatta a kertet, életet adva minden növénynek.

Csak a szegény, kicsi vadvirágot nem tudta életre kelteni, mert éjjel annyira kimerült, hogy reggelre meghalt. Élettelenül hevert a földön.

A kert virágai egy könnycseppet sem hullattak érte, mert mindvégig azt tartották, hogy csak betolakodó volt.

Eső után emberek jöttek, megkapálták a kertet és a szegény, kicsi vadvirágot tövestől kitépve a szemétdombra hajították.

Így ért véget élete a virágoskertben, ahol senki sem kedvelte, pedig ő mindent elkövetett, hogy kiérdemelje társai szeretetét, még életét is képes volt értük feláldozni.

Tanuljunk a szegény, kicsi vadvirág sorsából, és ne közösítsük ki embertársainkat, akik kicsit mások, mint mi vagyunk!

 


 

Elégedetlen kisfa

 

 

 

 

Valamikor réges-rég élt egy öregember a falu szélén. Egy nap elhatározta, hogy egy fát ültet a kertje végébe. Elment az erdészhez és megkérte, amikor az erdőben jár, ásson ki neki egy kis fácskát gyökerestől.

Az erdész szívesen teljesítette az öregember kérését. Következő nap estéjén hozott is egy kicsinyke tölgyet. Olyan kicsi volt, hogy belefért a hátizsákjába.

–Tessék, öregapám, hoztam egy kicsi tölgyet! - mondta és mosolyogva átnyújtotta a fácskát.

Szép, formás volt az ajándékba kapott cserje. Levelei élénk színben pompáztak.

Az öregember nagyon megörült neki, és másnap kora reggel ásott egy gödröt, majd akurátosan beleállította a fát. Minden nap friss vízzel megöntözte és kapával eltávolította körülötte növő gazokat, hogy a kicsi tölgy minél jobban és gyorsabban tudjon fejlődni.

Meg is lett ennek hamarosan az eredménye. Pár hét múlva már látni lehetett a növekedést. Az öregember is csak csóválta a fejét ezt látva.

–Sok telet és nyarat megéltem, de még én sem láttam, hogy egy fa ilyen gyorsan magasba szökkenjen. Bizonyára ez valami csodafa - mondta.

Bizony az volt, mert egyik nap, amikor vitte a kannát, hogy megöntözze, a fa megszólalt:

–Apó, miért gondolod, hogy nekem itt jó lesz a kert végében is? Hiszen innen nem lehet látni semmit.

Az öregember meglepődött, alig bírt megszólalni. Még sohasem hallott fát beszélni. Eleinte azt gondolta, hogy csak képzelődik, vagy cseng a füle. Öregeknél gyakran előfordul, hogy rosszul hallanak. Körbenézett keresve, hogy vajon, ki szólhatott hozzá.

Senkit sem látott a kertben, de még csak a környékén sem. Nyúlt az öntözőkanna után, amikor a fa mérgesen ráripakodott:

–Nem hallottad, mit mondtam? Nem akarok itt lenni. Ültess jobb helyre? Szeretnék nézelődni, szemlélni, mi történik a házban.

Amikor az öregember megbizonyosodott, hogy valóban a kicsi fa szólt hozzá, letette a kannát, és mondta:

–Nem is tudtam, hogy egy fa tud beszélni. Mondd csak, ez hogyan lehetséges?

A fa megint mérgesen felhorkant:

–Most ne ezzel foglalkozzál, hanem vigyél egy jobb helyre!

Ezt olyan határozottan mondta, hogy az öregember megrettent, és ijedten válaszolta:

–Jó, jó, mindjárt viszlek. Keresek egy jobb helyet számodra. Elültetlek közel a házamhoz. Ott jó lesz?

–Megjárja – vetette oda durcásan a kicsi fa. – Majd meglátjuk. Ha onnan sokat lehet látni, akkor talán megfelel.

A csodálkozástól majdnem elájult öregember keresett egy ásót és a kicsi fát a házához közelebb ültette el. Valójában innen mindent jól lehetett látni, és hallani. Ha egy kicsit oldalra hajolt, akkor még az utcára is kilátott, és láthatta, kik jöttek-mentek ott.

Egy - két nap nyugalomban telt el. Az öregember azt hitte végre fája megtalálta a helyét és elégedett.

De túl korán volt az öröme. Egyik nap megint hallja, hogy a fa zsörtölődik:

–Ki látott már ilyet, ha ki akarok nézni az utcára, úgy kell nyújtózkodnom, hogy majd beleszakadok. Ha lennének lábaim, biz' Isten itt hagynám ezt a vénembert.

–Mi bajod van már megint? – kérdezte aggódva az öregember.

–Mi bajom van? Még kérded? Gondolom, szánt szándékkal ültettél ide, hogy ne lássam az utcát. Pedig minden nap ott annyi érdekes dolog történik, és amikor majd jó magas leszek, akkor árnyat is adhatnék az embereknek, akik elhaladnak a házad előtt.

–Azt szeretnéd, hogy a ház előtt a kiskertben legyél? - gondolkodott el az öregember. – Lehet, hogy van némi igazad az árnyadás terén. Én is jobban szeretem az olyan utcákat, amelyekben nagy árnyat adó fák vannak.

Újból előkereste az ásót és a kiskertbe a ház elé átültette a fát.

Volt nagy öröm. A kisfa örömében szinte az egekbe szökkent. Úgy megnyúl ott, hogy alig lehetett ráismerni. Amikor valaki elment a ház előtt hajlongót, kellette magát, mintha csak azt mondta volna: "Nézzétek, ti buta emberek, milyen szép vagyok. Én vagyok ennek a háznak az ura. Az öregember a szolgám. Azt tesz, amit parancsolok neki. Csak egy szavamban kerül és ti is a szolgáim lesztek. Mit gondoltok, meddig tűröm, hogy fizetség nélkül pihentek meg árnyékomban?"

Így fenyegetőzött nap, mint nap. Eleinte senki sem figyelt rá. Ha valaki meg is hallotta, csak nevetett a fán. Ez nagyon felbosszantotta, és elhatározta, hogy pénzt szed árnyékáért.

–Apó, - mondta este az öregembernek – holnap reggeltől pénzt fogsz kérni, aki elhalad előttem. Ha valaki nem hajlandó, akkor azt átküldöd túloldalra. Nem szeretném, ha nem telejésítenéd parancsomat.

Szegény öregember nagyon elszomorodott. Hogyan szedjen pénzt a falubeliektől, aki elmegy a háza előtt? Még majd azt gondolják, hogy megbolondult. Ki hallott már olyat, pénzt kérni az árnyékért.

Nem szívesen tette, de  félt a fától. Igazából maga sem tudta, miért? Valami azt súgta neki, ha nem engedelmeskedik a fának, akkor szörnyű dolog fog történni vele. Ezért inkább már korán reggel kiállt az utcára és kérte a pénzt a járókelőktől.

Az emberek nem értették, mi történt? Értetlenül nyúltak a zsebükbe és zúgolódva kifizették azt az összeget, amit az öregember kért.

A fa elégedetten bólogatott.

–A kapott pénzen kicsi fákat vásárolsz, és teleülteted velük az utcát, sőt az egész falut. Senki sem mehet el alattuk fizetés nélkül. Egy - két elteltével én leszek a világ leggazdagabb fája.

Valóban ömlött a pénz. Napról napra több pénzérve csengett az erre rendszeresített fémdobozban. Hamarosan megtelt és egy nagyobbat kellett keresni.

A falubeliek zúgolódtak, de valahogy nem mertek tenni ellene semmit. Minden szépen leperkálta az összeget, amikor elment a ház előtt.

Egy nap azonban rettenetes dolog történt. A fa levelei sárgulni kezdtek, pedig még messze volt az ősz. De nem csak sárgultak, hanem hullani is kezdtek. Nem telt bele három nap a fa, amelynek még nem is olyan rég hatalmas árnyat adó lombja volt csupaszon állt a ház előtt. Valósággal rossz volt ránézni. Nem tudták, mi lehet az oka hirtelen pusztulásának. Már árnyat nem adott egykor sűrű lombozata. Az emberek sajnálkozva mentek el mellette. A fa elveszítette minden erejét, és hatalmát. Gazdája nem szedte az aranytallérokat, sőt inkább szépen visszaadogatta, amit fizettek neki. Nem akart haragost a faluban. Elég volt végighallgatni a sok káromkodást, elégedetlenkedést a fája miatt.

Nyugalomra vágyott, csak azt nem tudta, mi legyen az elszáradt fával.

Nem volt szép látvány. Meredező, kopasz ágai, mint egy ijesztő torzó elcsúfították az utca látképét. Valaki azt javasolta apónak vágják ki. Hideg téli testéken jó meleget ad majd tüze. Legalább még erre jó lesz, ha már oda a dicsősége.

Így is lett. Igaz a fa megpróbált tiltakozni, hogy ezt ne tegyék vele. Senki nem hallgatott rá. A fejsze fájdalmasan hasított testébe, és hamarosan recsegve - ropogva a földre hullt.

Apó összeszedegette az elhullott ágakat és az utcabeliek segítségével bevitték az udvarba. A fa ott feküdt halomba rakva az udvar közepén várva a fagyos, téli napokat, hogy majd a kályhába tegyék és gazdája melegedjen pirosló lángjai mellett, amelyek azt duruzsolják a fülébe, volt egyszer egy fa, amelynek nagy vágyai voltak.

A tél elmúltával apó szerzett egy újabb kisfát, és azt is, mint az előbbit a kert hátsó végébe ültette, azt remélve, hogy ezzel nagyobb szerencséje lesz.

 


Időmolnár

 

Valamikor nagyon régen egy sebes sodrású folyó partján állt egy öreg malom. Talán ebben még nem is lenne semmi különös, hiszen ekkortájt a vizek környékén gyakori látvány volt az ilyen épület.

A környékbeli földművelők ezekben a malmokban őröltették meg a búzát, hogy hófehér liszt legyen belőle.

Ez a malom egészen más volt, mint a többi. Itt a molnár az időt őrölte, ha rendesen megfizették. Öregekből egy – kettőre fiatal lett. Csak bele kellett ülni a garatba, és a malom lapátkereke néhányat fordult a folyóban és az öregemberből fiataldalia lett. Öregasszony meg olyan fiatal lánnyá változott, hogy aki meglátta, annak azonnal megakadt rajta a szeme.

Szünet nélkül dolgozott a malom. Szinte nem volt egy perc megállása sem. A fiatalodni vágyók nem sajnálták a pénzt, és szívesen kifizették a három aranyat, amiért a fiatalítás került.

Egyszer aztán egy öreg koldus vetődött a malomba. Annyira öreg volt, hogy már szinte a fél lába a sírban lógott.

Szeretett volna ő is megfiatalodni, és újból erős daliává válni, mint egykor volt. Akkor még csak hírből sem ismerte a szegénységet. Volt szép háza, nagy földje, és az aranytallérok is vidáman csilingeltek a zsebében.

Azt hitte, hogy ez mindig így lesz, de egy nap találkozott egy vele, egykorú ifjúval.

Összebarátkoztak. Az ifjú addig – addig beszélt, hogy segít megduplázni a vagyonát egy kis varázslattal. Csupán annyit kell tennie, hogy mindenét a házáról, földjéről szóló passzusokat holdtöltekor, pontosan éjfélkor vigye ki a falu határában lévő hegyre, és mindent tegyen le az ottani bazaltkőre! Amikor ezzel meglesz, menjen tőle messzire. Várjon reggelig elbújva egy bokorban, és amikor a nap első sugarai megcsillannak, a hegycsúcson a vagyona megduplázódik.

    Nagyon örült, hogy ilyen jó barátja van. Elhitte neki minden szavát, és mindent úgy tett, ahogyan mondta az ifjú.

Alig várta, hogy a napsugarak megcsillanjanak a hegyen. Rohant oda, hogy lássa a csodát.

Volt is nagy csoda, de nem úgy, ahogyan gondolta és remélte.

Minden eltűnt a bazaltkőről. Se pénz, se passzus a birtokról, amivel bizonyíthatta volna tulajdonát. Mire haza ment, akkor már a házában idegen emberek voltak. Hiába bizonygatta, hogy ez az ő hajléka, senki sem hitt neki. A bíró is a passzusokat kérte, amit természetesen nem tudott felmutatni. Erre a bíró azt javasolta fogadjon fel ügyvédet, hátha egy paragrafusokat ismerő, tanult ember tud segíteni, visszaszerezni a vagyonát.

Mivelhogy egyetlen fillér sem maradt a zsebében, nem tudott ügyvédet fogadni. Senki sem volt hajlandó, hogy fizetség nélkül szolgálja védencét.

Mindenét elvesztette. Egyik napról a másikra földönfutóvá lett. Nem volt semmije a fiatalságán kívül. De ez sem tartott sokáig. Évek madárszárnyon szálltak és megöregedett. Már nem is a vagyonát sajnálta, hanem a fiatalságát. Mindent megadott volna érte, hogy újból ifjúként rója az utakat. Erre egyre kevesebb volt a remény, amikor egyszer csak a malomhoz érkezett.

Először azt hitte, hogy ez is egy közönséges épület, mint a többi. Nem akart hinni a szemének, amikor meglátta, hogy az egyik ajtón agg férfiak és nők lépnek be rajta, és a másikon fiatalon jönnek ki.

A malom felkeltette az érdeklődését és megkérdezte a molnárt:

–Mesteruram, milyen malom ez?

–Megfiatalítok minden öregembert és asszonyt, aki ad három aranytallért. Öregapám, ha van három aranytallérja, akkor malmom önből is fiatal legényt varázsol.

–Milyen jó is lenne! – sóhajtott fel az öreg. – Szegény vagyok, mint a templom egere. Nincs nekem három aranytallérom.

Már éppen indulni akart tovább, amikor a molnár megkönyörült rajta.

–Öregapám, nézze kivel dolga! Kivételt teszek, most az egyszer ingyen megfiatalítom magát. Menjen be azon az ajtón és jöjjön ki a másikon. Csak meg ne bánja! Visszacsinálni nem lehet.

Örült az öregember és szinte rohant az ajtó felé. Alig várta, hogy újból fiatal legyen.

Igazából senki sem tudta, hogy, mi történt odabent. Erre még, aki bent volt az sem emlékezett. Amint kijöttek a malomból mindent elfelejtettek. Valójában ez senkit nem is érdekelt. A résztvevők örültek, hogy újból fiatalok lettek. Az öregember örömében egy olyan nagyot ugrott, hogy a fejét majdnem beleverte a fölötte lévő felhőbe. Elégedetten nézegette kezét, lábát, amelyek erőtől duzzadtak. Nem győzött hálálkodni a molnárnak.

–Köszönöm, mesteruram! Életem végéig hálás vagyok önnek.

–Csak meg ne bánd, fiam! – mondta a molnár búcsúzóul.

Az öregemberből lett ifjú elindult a nagyvilágba és álmokat szövögetett jövőjéről. Ekkor eszébe jutott, igaz megfiatalodott, de ugyanolyan szegény ágrólszakadt maradt, mint régen volt. Mit fog kezdeni fiatalon? Hiába is akarna megnősülni, lányok messze elkerülik a koldusokat, legfeljebb csak szánakoznak rajta. Milyen jó lenne, ha meglenne vagyona, háza, és mindene. Ragadnának rá a lányok és asszonyok. Szegényen még fiatalon sem jó lenni. – Sopánkodott, amint rótta az hosszú, poros utat.

Amint ment, váratlanul egy másik malomhoz ért. Itt is furcsa dolgok történtek az emberekkel. Ez sem búzát őrölt.

A közelben bámészkodó embertől megkérdezte, mire szolgál ez a malom?

–Ez egy olyan csodamalom, amely teljesíti a vágyakat, aki belép rajta, annak egy vágya ingyen teljesül…

Meg sem hallgatta a mondat végét, pedig nem ártott volna, futott szélsebesen a malomba, ahol azt kívánta, hogy visszakapja vagyonát, házát, és mindenét, amit a barátnak hitt fiatalember kicsalt tőle.

Teljesült is a kívánsága. Kilépve a malom ajtaján, minden passzus, dokumentum a kezébe volt. A vagyona, a háza, és mindene visszakerült hozzá. Újból gazdag ember volt.

Jaj, de amikor a kezére és lábára nézett, azt tapasztalta, mintha egy öregember bőrébe bújt volna. Ezt akarta volna még elmondani a megkérdezett, de nem hallgatta végig az embert. Aki kíván valamit és kívánsága teljesül, az megöregszik.

Ez egyáltalán nem kedvetlenítette el. Most már volt rengeteg pénze és könnyen kifizeti a fiatalítást az előző malomban.

Elindult vissza azon az úton, amelyen idáig jött.

Ment, ment bandukolva, de valahogy sehogy sem ért vissza. Közben ereje egyre fogyott. Lépésről lépésre érezte, hogy nagyon nehezen emelgeti a lábait. Mindene fájt és alig kapott levegőt. Hiába volt a gazdagság, nem tudta élvezni. Már kezdte sajnálni, mennyivel jobb volt, amikor üresek voltak a zsebei és fiatal szív dobogott mellkasában. Csak legalább visszaérne a malomhoz. Odaadná minden pénzét a molnárnak, hogy fiatalítsa meg. Már az sem érdekelte, ha egy fillérje sem marad.

Végül egy kis erdei tisztáznál holtan rogyott össze. Zsebei tele voltak ezüsttel, arannyal. Tarisznyájában ott lapult a passzus a vagyonáról és házáról, de ezek már számára mind érdektelenek voltak. Meghalt öregen, de gazdagon. Igaz ezt senki sem tudta, mert testét a hulló őszi falevelek vastagon betakarták, és ott aludta örök álmát ítéletnapig.

Talán így volt, talán nem. Egy nap mindenki rájön, a fiatalságnál nincs nagyobb kincs az egész földkerekségen


Pirinyó királyfi

 

 

Volt egyszer egy öreg király, kinek volt egy aprócska fia. Olyan kicsi volt, hogy akár egy macskán is lovagolhatott volna. Bajban is volt az apja, amikor a királyfi arra kérte, hogy a havi lóvásáron vegyen neki egy szép táltos paripát.

Ez nagyon elszomorította az öreg királyt. Otthon nem merte megmondani a fiának, hogy bizony nincs olyan ilyen ló a széles nagyvilágban. Csak hümmögött, mindig kitért a fia kérdése elől:

–Néztem, fiam. Alkudoztam, fiam - válaszolta lesütött szemmel az öreg király. - Majdnem már megvettem, fiam.

Más gyermek talán ilyenkor sírva fakadt volna, és ordított volna, mint egy sakál. A pirinyó királyfit nem rázta meg a hír, sőt még ő vigasztalta édesapját:

Kérlelte apja, hogy csak ezt ne tegye. Ha véletlenül betéved, egy erdőben ott felfalják a vadállatok. Nem lesz, aki megvédje. Maradjon csak a várban! Majd az áccsal faragtat neki egy falovat és azon lovagolhat kedve szerint.

El is indult vállán nagy tarisznyával. Édesapja és édesanyja szomorúan integetett utána.

Szégyellt volna visszafordulni. Még a királyi várban azt gondolnák, hogy könnyen feladja, amit eltervezett.

–Ugye át szeretnél menni a túlsó partra és megtalálni a neked való táltos lovat?

–Én mindent tudok. Mindentudó halak nemzetségéből való vagyok. Ha meg tudunk egyezni, akkor ripsz ropsz, átviszlek a túlsó partra - mondta a hal.

–Úgy, hogy ezentúl mindenedet megosztod velem. Ha lesz pénzed, annak a felét nekem adod. A fele lovacska is a tulajdonom lesz. De még a feleséged is, ha megnősülsz.

Elfogadta a hal javaslatát.

–Nem felejtem el - füllentette a pirinyó királyfi.

–Menjél egyenesen mindig arra, amerre a Nap is vándorol az égen. Ott ahol eltűnik, a magas hegyek mögött először találsz egy ezüst mezőt, de nehogy egyetlen fűszálat is leszakíts. Ha nem fogadsz szót nekem, akkor kőbálvánnyá változol, és ítéletnapig ott kell állnod. Menjél tovább egészen az arany mezőig, itt se nyúljál semmihez. Bármilyen nagy kísértést is érzel. Inkább csukd be a szemed, és úgy vágjál keresztül a mezőn.  Ha ezzel mind túl leszel, harmadnapra megérkezel egy zöld mezőre. Itt fog legelni az a táltos lovacska, amelyre te mindig is vágytál. Szedjél, neki füvet egy jó nagy ölel! Etesd meg! Hozzál neki friss vizet a közeli patakból és, amikor a lovacska jóllakott és csillapította a szomját, pattanj fel a hátára. Visszafelé majd megint segítek nektek átkelni a tavon. Az ég vigyázzon rád! - mondta a halacska és alábukott a habokba.

Amikor ezen túl jutott, kicsit megkönnyebbült és folytatta az útját. Akkor még nem tudta, milyen nagy lesz a csábítás az aranymezőnél. Ott minden úgy csillogott, hogy majd elvakította. Állandóan vágyat érzett, hogy zsebeit jól megtömje arannyal. Volt, amikor már le is hajolt, de az utolsó pillanatban meggondolta magát. Inkább behunyta szemeit, hogy ne lássa azt a rengeteg aranyat, ami a lába előtt hevert. Hiába volt apja dúsgazdag király, de még ő sem birtokolt ilyen sok aranyat, mint ami ezen a réten hevert. Rajta az egész világot megvehetné, és ő lehetne mindenkinek az ura.

Egy pillanatra kinyitotta a bal szemét, de sajnos még mindig a réten volt. Nem akart véget érni a csábítás.

Megint ment egy jó darabig és, amikor úgy gondolta, hogy kiért a mezőről, akkor kinyitotta a jobb szemét. Valóban nem messze tőle meglátta a mező végét. Innen még jó sokáig kellett gyalogolnia, mire megérkezett a harmadik mezőre. El is fáradt a hosszú gyaloglástól és legszívesebben leheveredett volna a selymes, zöld fűbe. Már kereste a helyet, ahol megpihenhet, amikor megpillantotta a kicsi táltos lovat. Ekkor eszébe jutott, mit mondott neki a halacska. Gyorsan tépett neki egy jókora öl füvet és a ló elé rakta. Az boldogan elfogadta, és amint elfogyasztotta, így szólt a pirinyó királyfihoz:

–Mától fogva a paripán legyél, és mindig tedd azt, amit mondok neked! - válaszolta a pirinyó királyfi, és azonmód felpattant a paripa hátára. - Most pedig vágtass velem egészen hazáig!

Nem sokáig időztek a parton. Alig, hogy megálltak megjelent a halacska.

–Legyen úgy, ahogyan kívánod! Annyi pénzünk van, hogy képtelen vagyok megszámlálni - nevette el magát a pirinyó királyfi.

Ezt meghallván a királyfi elgondolkodott. Végül az jutott az eszébe, hogy még úgy sem látott lovagló halat, és ez a halacska sem tud szárazon élni. Ennélfogva ráhagyta, hogy megkapja a kicsi táltos ló felét.

–Aztán arról se feledkezz meg, hogy ha megnősülsz, akkor a feleségeden is meg kell osztoznunk.

Ami hamarosan meg is történt. Elbúcsúztak a halacskától és meg sem álltak hazáig.

Vacsoránál a kincstárnok jelentette, hogy a kincstár fele vagyona valami érdekes mód eltűnt. Senki sem értette, hogy ez miképpen volt lehetséges.

Ahogy telt - múlt az idő eljött a nősülés ideje. A pirinyó királyfi beleszeretett egy jóravaló leányzóba. Annyira szerette, hogy éjjel - nappal vele akart lenni. Hamarosan feleségül is vette, és megtartották a világra szóló lakodalmat. A lagzi három hétig tartott megállás nélkül. A cigányoknak már elkopott a vonója annyit muzsikáltak.

Most ijedt ám meg igazán az újdonsült férjuram. Nem volt kedve osztozni a szépséges asszonykáján. Sírva mesélte el a halacskával való egyezséget.

–Ezen ne búslakodjon drága szerelmetes férjuram - mondta az asszonyka - elmegyek ezzel a varanggyal a halacskához és lerendezem a dolgot. Csak arra kérem, amire visszajövök, a sparheltben a szolgákkal rakasson jó, nagy tüzet és a szakács is legyen készenlétben!

Nem is tellett bele sok idő, jött is a feleség hona alatt sáslevélbe becsavarva hozta a kimúlt halacskát. Mindjárt utasította a szakácsot, hogy ripsz ropsz, süsse meg, mert nagyon megéhezett egy kis halhúsra!

Ettől kezdve a kincstárba is visszakerült minden arany, ezüst és drágakő, de még a kicsi táltos paripa sem kószált el éjjelente az istállóból. Ott várta meg a pirinyó királyfit, hogy reggel kilovagoljon vele a közeli zöld rétre.

Itt a vége, fuss el véle!

 

 


FURFANGOS JANKÓ

 

 

 

 Hallottátok nevét Furfangos Jankónak? Azért kapta ezt a nevet, mert mindenkinek az eszén túl járt. Nem volt a földkerekségen olyan ember, aki be tudta volna csapni.

Hiába volt furfangos, ha anyjával nagy szegénységben éltek. Sokszor napokig koplaltak, nem volt mit enniük.

Pedig az ember azt gondolhatná, aki furfangos annak van mit a tejbe aprítani.

Ez talán így igaz is, de Jankó nem csak furfangos volt, hanem becsületes is.

Furfangos eszét soha nem használta rossz dolgokra, csakis akkor vette elő, ha valakin segíteni kellett. Mindenki jól tudhatja a becsület és az igazság nem mindig hoz hasznot, sőt sokszor az kerül bajba, akinek igaza van.

Jankó is így volt ezzel. Egyszer is egy szegény embernek fogta pártját, akit a földesúr be akart csapni. Egész nap dolgoztatott vele. Reggeltől estig ásott a kertben, ennek ellenére a földesúr nem akarta kifizetni neki a napszámot. Szerencsére Jankó éppen arra ment, és meghallotta a vitatkozást, vagyis inkább a földesurat, ahogy kiabált a szegény emberrel.

–Még hogy fizessek neked – ordította. – Nem is te ástad fel a kertemet. Takarodj innen! Mindjárt rád uszítom a kutyáimat.

A szegény ember elkotródott, de Furfangos Jankó utána szaladt.

–Meg kell büntetni a földesurat – mondta.

–De hogyan? Szegény ember vagyok én ahhoz, hogy megbüntessek egy gazdagot – válaszolta szomorúan a szegény ember.

–Bízza rám, kend! Éjjel, amikor javában alszik, telehordjuk a kertjét kövekkel. Meglátja, elmegy a kedve becsapni a szegény embereket! Csak mindent tegyen úgy, ahogyan mondom.

Megegyeztek és éjjel a falu összes kövét behordták a földesúr kertjébe. A kert olyan volt, mintha kövek nőttek volna benne. A falubeliek nevettek is rajta. Aki csak elment a kert mellett mindenki mondta:

–Nézzétek, földesurunk köveket termeszt a kertjében!

Ez annyira dühítette a földesurat, hogy éktelen káromkodásba kezdett. De hiába, a kövek nem tűntek el. Kénytelen volt saját maga elhordani, de sehogy sem bírt velük.

Furfangos Jankó megint arra felé ment éppen.

–Uraságod akarja-e, hogy segítsek a kőhordásban? – kérdezte ravaszkásan.

–Hogyne akarnám – kapott az alkalmon a földesúr.

–Ha most mindjárt bele perkál három aranyat a markomba segítek elhordani a kertből a köveket.

A földesúr megpróbált alkudozni, hogy csak egyet ad, de azt is csak a munka végezetével. Furfangos Jankót nem lehetett becsapni. Fogta magát és indult is tovább. Akkor a földesúr elkiáltotta magát:

–Jól van, Jankó megadom azonnal a három aranyat, csak segíts elhordani ezeket az átkozott köveket! Tököt szeretnék vetni a kertembe.

Miután a három arany Jankó kezében csillogott, serényen nekiállt a kőhordásnak. Egy – kettőre végzett is a munkával, és a földesúr vethette a tököt.

Ugye most azt gondoljátok Furfangos Jankónak lett három aranya? Nehogy ezt higgyétek! Mind a hármat odaadta a szegény embernek, aki nem győzött hálálkodni.

Jankó pedig üres kézzel ment haza. Szegény édesanyja megint csak krumplilevest tudott neki adni ebédre.

A földesurat bántotta a kifizetett munkadíj. Egész nap azon törte a fejét, hogyan tudná visszaszerezni a sárgán csillogó tallérjait. Végül úgy döntött, hogy elmegy a bíróhoz.

–Bíróuram, egy Jankó nevű legény kicsalt tőlem három aranyat. Kérem, segítsen visszaszerezni a pénzemet!

A bíró jól ismerte a földesurat, de törvény az törvény. Igazságot kell tenni, ha az ügyfél azt kívánja.

Másnap beidézte Jankót. Kérdéseket intézett a legényhez.

–Jankó, valóban kaptál három aranyat a földesúrtól?

–Igen bíróuram – válaszolta Jankó, és a földesúrra nézett, aki szintén jelen volt. A markát dörzsölte azt remélve, hogy hamarosan újból a zsebében csilingel a három aranytallér.

–Hol van most a három aranytallér? – vallatta tovább a bíró. – Igazat válaszolj, mert ha nem könnyen tömlöcben találhatod magad!

A legény elmosolyodott, és bátran a bíró szemébe nézett.

–Miért hazudnék? – kérdezte csodálkozva. – A három aranyat odaadtam annak a szegény embernek, aki felásta a földesurunk kertjét. Őt illeti, hiszen megdolgozott érte. A földesúr kért meg, hogy vigyem utána!

–Nem igaz. Nem igaz – kiáltotta a földesúr.

–Miért ne lenne igaz? – vakarta meg a kobakját a bíró.

–Azért, mert Jankó dolgozott nálam. Vele egyeztem meg három aranyban, hogy kihordja a felásott kertemből a köveket, amelyeket éjjel valaki belehordta.

–És ki ásta fel a kertet? – érdeklődött tovább a bíró.

–A szegény ember, akinek Jankó odaadta a három aranyat.

–Hiszen, akkor minden a legnagyobb rendjén van – mosolyodott el a bíró. – Jankó igazat mondott. Becsületes legény. Nem csalta ki, kendnek a pénzét. Jutalmat érdemel. Megparancsolom, hogy fizessen neki három aranyat!

A földesúr, amikor ezt meghallotta, alig kapott levegőt. Csak habogott – hebegett, legszívesebben elsüllyedt volna a föld alá. Kénytelen volt megígérni a bírónak, hogy amint hazaér ad Jankónak három aranyat jutalmul.

Kifelé menet alkudozni próbált a legénnyel, hogy csak fél aranyat ad jutalmul. Ennyi is elegendő lesz neki.

–Nem bánom, földesuram, – mondta nyugodtan – de akkor tökök helyett megint kövek fognak nőni a kertjében.

Ebből az irigy földesúr azonnal megértette, mi a helyzet, és hazaérve kénytelen volt kifizetni Jankó jutalmát, amit a bíró megítélt neki.

Jankó eltette a három aranyat, és boldogan hazavitte édesanyjának, hogy ezentúl ne csak krumplilevest főzzön ebédre, hanem egy kis hús is kerüljön melléje.

Itt a vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, járjon utána!


Csodakeszkenő

 

 

Julcsi, Sári, Jancsi, és Lacika gyorsan üljetek körém, most egy mesét mondok nektek a csodakeszkenőről!

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl egy picinyke faluban élt egy öreganyó. Nagyon idős volt. Tán még maga sem tudta, hány éves. Hiába is kérdezték tőle. Ilyenkor csak sejtelmesen mosolygott és ennyit felelt:

–Nagyon régen. Talán csak a csillagok tudnák megmondani.

Egész nap a haza előtt lévő kispadon üldögélt. Fájt a lába, fájt a háta és ezért nem nagyon bírt menni. Néha a szomszédok meglátogatták és beszélgettek vele.

Egyik nap, amikor egymagában üldögélt a haza előtt, arra ment egy vándor és egy pohár vizet kért tőle.

–Öreganyám, - mondta fáradt hangon – legyen szíves, adjon egy pohár vizet! Nagyon megszomjaztam a hosszú út során.

–Adok én szívesen, de láthatod, öreg vagyok, és nehezen járok. Amott a kút a házacskám mögött. Menj oda és húzzál magadnak vizet! Annyit ihatsz belőle, amennyit csak akarsz.

A vándor a kúthoz ment és nekilátott, hogy vizet húzzon. Annyira fáradt volt, hogy ki tudja miképpen, megbotlott, és beleesett a kútba. Esett, esett, de valahogy sehogy sem akart leérni. Úgy érezte, hogy már időtlen idők óta zuhan. Egyszer aztán mégis csak belehuppant a vízbe, de az nem nyelte el, hanem vitte, vitte egy sötét alagúton keresztül egészen egy nagy tóig. Itt minden olyan szép volt, amilyent még a vándorlegény sohasem látott. A fák, virágok aranyból, a kövek rubintból voltak.

Első pillanatban azt hitte, hogy a mennyországba került, és meghalt. Amint ott nézelődött és törte a fejét, hogy hol is van igazán egy aranyszőrű barika ment hozzá és kérte a legényt:

–Te legény, tüske ment a talpamba, húzd ki! Ha segítesz, meghálálom.

–Nem kell nekem hálálkodni – mondta – szívesen segítek.

Egy – két ügyes mozdulattal el is távolította a tüskét a barika talpából. Cserébe kapott egy gombolyag aranyfonalat, amit beletett a tarisznyájába.

Elbúcsúztak egymástól és a vándorlegény elindult, hogy körülnézzen, hol is van igazán. Nem sokáig ment, amikor a közeli bokorból csöppnyi madárka kért tőle segítséget.

–Segítség! Segítség! Beszorultam az ágak közé.

A madárkát is kiszabadította, aki azt kérdezte, hogyan hálálja meg a segítséget?

–Szívesen tettem. Nem kérek érte cserébe semmit. Ellenben, azt megmondhatnád, hol vagyok?

A madárka csodálkozott, hogy a legény nem tudja, merre jár.

–Napsugárkirály országában. Csodálkozom, hogy még sohasem hallottál róla.

–Nagyon sajnálom, de még sohasem hallottam róla – válaszolta a vándorlegény.

–Ha akarod, elvezethetlek hozzá. Ha jól tudom, éppen katonákat keres a regimentjébe. A sötétség fejedelme megtámadta országunkat és el akarja foglalni.

A legény egy kicsit gondolkodott, hogy beálljon-e katonának a Napsugárkirály seregébe. Végül úgy döntött, ha már ide vetette a sors, akkor ezt kis kipróbálja. Legalább lesz, mit ennie és lesz ahol álomra hajtja a fejét.

Elindult követve a madárkát. Az út alatt segített egy póknak, aki beleesett egy pocsolyába. A póktól kapott a segítségért egy orsót. Ezt is beletette a tarisznyájába.

Napsugárkirály nagyon megörült a vándorlegénynek. Már hiányában volt a jó vitéznek.

–Jókor jöttél, fiam – örvendezett a király. – Gyorsan fogj egy kardot és pajzsot és már mehetsz is a csatába a sötét fejedelem ellen, kinek serege itt toporog a váram falai alatt.

Valóban egy akkora, félelmetes sereg ért a várhoz, hogy ilyet még nem hordott hátán az öreg földgolyó. Megszámlálhatatlanul sokan voltak és mind álig felfegyverkezve. Ha ezek megindulnak, lesöprik őket a térképről.

A király csapatának nem sok ideje maradt gondolkodni. Neki kellett menni az ellenségnek, ha nem akartak szégyent vallani. Jobb hősiesen meghalni, mint gyáva nyúlként meghunyászkodni.

Nem sok esélyt láttak, hogy le tudják győzni a sötét fejedelem seregét. De akkor valami csoda történt. A vándorlegény kezében úgy forgott a kard, mintha egész életében ezt gyakorolta volna. Vágta, aprította az ellenséget. A többiek megirigyelték vitézségét és ők is derekasan kivették részüket a csatában. Mindenki egytől egyik helyt állt. Amire a nap alábukott volna a hegyek mögé, az ellenség katonáit mind az utolsó szálig levágták. Még csak hírmondó sem maradt belőlük.

A király nem akart hinni a szemének, amikor látta, hogy a serege legyőzte az ellenséget. Mindenki a legény hősiességéről beszélt. Éltették ezer torokból. Ha ő nem lett volna, akkor bizony most a sötét birodalom vezére húzná fel a vár legfelső fokára a győzelmi zászlót.

–Fiam, megmentetted országunkat, kívánhatsz tőlem bármit.

A legény tanácstalan volt. Nem tudta, mit kívánjon. Nem volt hozzászokva a gazdagsághoz. Egész életében csak a poros utakat koptatta. Örült, hogy megmutathatta vitézségét. Elég volt számára a dicsőség, nem akart ő ennél többet.

 Ki tudja, miért? Tarisznyájához nyúlt és ott megérintette a barikától kapott aranyfonalat. Azt találta mondani a királynak, hogy készíttessen belőle egy keszkenőt. Maga sem értette, miért kért ilyet. Kérhetett volna aranyat, ezüstöt, de valami azt súgta neki, hogy keszkenő legyen az aranyfonalból.

–Jaj, - kezdett el sopánkodni a király – most olyat kértél, amit bajosan tudok teljesíteni. Ugyanis a takácsmesteremnek eltört az orsója, és egyhamar nem tud újat készíteni, mert annak bűvös erejének kell lennie. Ameddig nincs ilyen orsó, a szövőgép sem működik. Kérjél, helyette valami mást!

A legény egy kicsit gondolkodott majd, a homlokára csapott tenyerével, és mondta:

–Fenséges királyom, idefelé jövet a póktól kaptam egy orsót. Íme, itt lapul a tarisznyámban. Próbáljuk meg, hátha jó lesz a takácsuramnak!

A király hívatta a takácsot, aki hosszasan nézegette az orsót. Szemügyre vette minden oldaláról és végül elégedetten mondta:

–Azt hiszem, ez az a bűvös orsó, amire szükségem van. Ennek a segítségével olyan keszkenőt készítek, hogy mindenki megcsodálja.

Mindjárt neki is állt a műhelyébe megszőni az aranyfonal gombolyagból a keszkenőt. Olyan szépre sikeredett, hogy még a király szeme is megakadt rajta.

–Tessék, fiam, itt van a keszkenő! – nyújtotta át. – Igazán nem akarsz mást kérni? Ilyen fura kérést sem teljesítettem. Kérhetted volna azt is, hogy utánam te legyél országunkban a leggazdagabb ember. Jól gondold meg, hátha mégis eszedbe jut valami.

–Csupán még annyit kérnék, fenséges királyom, hogy visszamehessek a világomba.

–Ennél, mi sem könnyebb. Szólok a kocsisomnak és ripsz ropsz, elvisz, ahonnan jöttél. Nem értelek, fiam nem érzed magad jól országomban?

–Tudja fenség, én már csak olyan vándorló legény vagyok. Mindenhol egy kicsit szeretek lenni. Voltam itt is, és most már tovább állnék, ha meg nem sértem, fenséges királyom.

–Te tudod, fiam – mondta beleegyezve a király. - Menjél, ha menni akarsz!

A kocsis befogott a király legszebb hintajába, amelyet tizenkét paripa még a gondolatnál is gyorsabban visszaröpített a felső világba.

A vándorlegény ugyan ott találta magát, ahonnan elindult. A kút kávájánál támaszkodott és itta a friss, hideg vizet. Amikor jól teleitta magát megköszönte az öreganyónak a szívességét.

–Köszönöm, öreganyám, hogy vendégül látott és ihattam a kútja vízéből. Nem is tudom, hogyan szolgáljam meg a szívességét Itt ez a keszkenő. Odaadom viszonzásul, amiért ilyen jó volt hozzám. Tegye el, hátha valamikor jó lesz valamire

Az öreganyó kezébe adta az aranyfonalból szőtt keszkenőt, és lássatok csodát, amint az öregasszony megérintette, azonmód megfiatalodott. Olyan szép fiatal lány lett belőle, amilyet a vándorlegény nem látott. Pedig már bejárta a fél világot, de sehol nem látott hozzá hasonlót. Mindjárt elment a kedve a vándorlástól Ott azonmód megkérte a kezét a szépséges leányzónak, és olyan nagy lakodalmat csaptak, hogy a faluból mindenki hivatalos volt rá. A környék összes vándorlegénye összesereglett egy finom, lakodalmi tyúkhúslevesre. Véletlenül én is arra jártam. Képzeljétek el, még engemet is behívtak, hogy mulassak velük három éjjel, három nap! Nem akartam nekik szomorúságot okozni, elfogadtam a meghívást, és úgy roptam a táncot a menyasszonnyal, hogy levált a csizmám talpa. Kénytelen voltam mezítláb hazaballagni, és elmesélni nektek a csodakeszkenő történetét.

Az ifjú pár talán még ma is boldogan él, ha meg nem halt. Ha nem hiszitek Julcsi, Sári, Jancsi és Lacika járjatok utána!

Itt a vége, fuss el véle!

 


 A pénzért vett barát

 

 

 

Nem is tudom, hogyan kezdjem a történetemet. Nem mindennapi dologról szeretnék nektek írni.

Ez egy igaz történet. Pár évvel ezelőtt esett meg egy kisvárosban, távol mindentől a világ végén, ahol tán még a madár sem jár.

Ebben a kicsi városkában élt egy nyomorék kisfiú. Egész nap a kerekesszékében üldögélt és szomorúan nézte kortársait, akik vidáman játszottak.

Szeretett volna ő is futkosni velük, fára mászni, vagy önfeledten úszkálni a közeli tóban.

Bármennyire is vágyott erre, bénasága nem engedte meg, hogy a gyerekekkel tartson. Könyörögve kiabált utánuk:

–Vigyetek engem is magatokkal. Kezdetben még néha - néha tologatták az utcában, de egy idő után megunták. Mindig találtak valami ürügyet, hogy kibújjanak a kérés alól.

Hol azt füllentették, hogy majd hamarosan visszajönnek érte. Hol meg, nem is játszani mennek, hanem szüleiknek kell segíteni. Természetesen egyik sem volt igaz. Teher volt számukra a nyomorék kisfiú.

Szegénynek végül be kellett látnia, senki nem akar vele játszani. Nem közéjük való. Ő egy nyomorék, akivel senki sem akar játszani.

Ez nagyon fájt neki. Amikor nem látták, mindig sírva fakadt, és napról napra szomorúbb lett.

Szülei nem segíthettek rajta. Barátokat pénzért nem lehet venni. Bármennyire is szeretné az ember.

Ha kell valami, akkor elmegyünk a boltba, kifizetjük az árát, és megvesszük. Pénzért vett igaz barát nem létezik.

Egyik szép nyári nap délelőttjén édesanyja találkozott egy fiúval az utcájukban. Távolról ismerték egymást.

Az asszonynak hirtelen jött az ötlet. Valójában nem gondolta át a tettének a következményeit. Akkor ott ilyesmi nem jutottak az eszébe. Csak az járt a fejében, hogy kisfiának örömet szerezzen.

A félig idegen fiúhoz lépett és mondta neki:

–Kisfiú, legyél a fiamnak a barátja! Adok pénzt, ha ezt megteszed. Annyi lesz a dolgod, hogy minden nap eljössz hozzánk és játszatok.

Melyik az a gyerek, aki nem kap az ilyen ajánlaton. Szívesen elfogadta a nő kérését. Játszani kell és ráadásul ezért még pénzt is adnak neki. Kell ennél jobb üzlet?

Kezdetben minden rendjén is ment. A barát rendszeresen megjelent náluk, és játszott a nyomorék kisfiúval. Tolta a kerekesszékét, társasjátékoztak, sőt még labdázott is vele kint a kertben. Hamarosan a házuk kacajtól, jókedvtől lett hangos.

Úgy látszott mindenki boldog. A nyomorék kisfiú megfeledkezett a bajáról, arca kipirult, s látszólag minden megváltozott. A pénzen vett barát is elégedett volt, hiszen minden nap egy százas ütötte a markát. Mindezért csak játszania kellett, amit úgyis szívesen tett.

Egy idő után már családtagnak számított a házban. Az volt a furcsa, ha véletlenül valamiért nem jött.

Ilyenkor a kisfiú állandóan az ablaknál ült a kerekesszékében, és leste a kertajtót, ahol barátja érkezni szokott.

Ha egy nap barát nélkül telt el nagyon szomorú volt. Szerencsére ez csak ritkán esett meg. Barátja mindig pontosan érkezett, és lehetőleg sokáig maradt.

Annyira a családhoz nőtt, hogy még bevásárolni is elkísérelte a nyomorult kisfiút, amikor a boltba mentek édesanyjával. Ha idegen látta őket, azt gondolhatta, hogy testvérek. Néha hátuk mögött összesúgtak az emberek:

–Nézzétek, milyen jó testvérek!

Pedig, ha tudták volna, hogy mindezt pénzt teszi, lehet más lett volna a véleményük.

Az egyik ilyen utcai séta alkalmával egy csapat fiú jött velük szemben. Lehettek úgy öten hatan. Már úgy tűnt rendben elmennek egymás mellett, amikor az egyik srác megfordult és gúnyos hangon megjegyezte:

–Én bizony száz forintért nem lennék barátja ennek a nyomoréknak. Kérjél többet anyjától, ha azt akarja, hogy fiának barátja legyen!

A nyomorék fiú anyja meghallván a gyerek megjegyzését, mindjárt másra akarta terelni a figyelmet. De már fia is, és a pénzért vett barát is meghallotta, amit a gonosz kölyök mondott.

Mindkét gyerek arca színe megváltozott. A nyomorék fiú arcára a kétségbeesés piros rózsái ültek ki, a másik meg a szégyentől irult - pirult. Akkor még nem lehetett tudni, hogy a csúfolkodók előtt szégyelli magát, vagy más miatt.

A kerekesszékben gubbasztó fiú ijedten kiáltott fel:

–Te nem is vagy nekem igaz barátom. Ugye?

A másik erre nem tudott, mit felelni. Szégyenlősen lehajtotta a fejét, majd a nőre nézett. Mintha attól szeretett volna segítséget kérni. A nyomorék fiú édesanyja zavarban volt. Mindenfelé nézett csak a fiára nem. Most nem akarta, hogy tekintetük találkozzon.

–Válaszoljatok! Tényleg pénzért vett barátom van?

A távolban még mindig hallatszott a fiúk vihogása.

Végül a gyerek anyja kezdte el a magyarázkodást. Össze-visszadadogott mindenfélét. Hangjából érződött, hogy nem találja a megfelelő szavakat.

–Tudod, drágaságom, az úgy volt…

–Nem akarom hallani. Milyen szép volt, már azt hittem nekem is van igaz barátom - ahogy ezt kimondta elsírta magát, és ha nem lett volna béna, valószínűleg elrohant volna. Így csak lélekben hagyta ott anyját és a barátnak vélt fiút.

–Néni, elmegyek - szólalt meg egy kis idő elteltével a kerekesszéket toló gyerek. - Többé nem fogok eljönni. Kezét csókolom!

–Várjál kisfiú - szólt utána a nő. - Itt a száz forint.

–Nem kell - válaszolta bánatosan.

A nőnek egyedül kellett hazatolni a kerekes székes fiát. Nem volt ebben semmi különös. Máskor is már számtalanszor megtette ezt.

Újból szürke, szomorú napok jöttek. A nyomorék fiú alig beszélt a házbeliekkel. Ha kérdezték, csak röviden, pár szóval válaszolt. Olyan volt, mintha nem is ebben a világban élne.

Egyetlen szórakozása volt, ülni az ablak előtt és nézni a kertajtót. Talán maga sem tudta, mit remél, vagy miért nézi, mint egy eszelős.

Anyja hiába vigasztalta, nem tudta felvidítani. Elszállt a házból, mint ősszel a vándormadarak, a vidámság. A szomorúság és a bánat fészkelte be magát a falak közé. Olyan volt, mintha a gyász nehéz lehelete lebegne mindenhol.

Senki nem tudta felvidítani a fiúcskát. Édesanyja mindennel próbálkozott. A kedvenc ételeit készítette el számára. A nagyszülők gyakran tettek látogatást, ezzel is felejtetni akarták a csalódást és a szomorúságot.

Vigasztaltak reggeltől estig, szinte egészen addig, míg el nem aludt.

Hiába volt minden a jókedve már sohasem jött vissza. Túl nagy megrázkódtatás volt az utcai jelenet.

A vásott kölykök gúnyolódása mélyen beleégett a szívébe. Lehetséges, hogy onnan kitörölni nem is lehet.

Anyja jól tudta, kár is lenne újabb barátot keresni, az már nem lenne az igazi. Kisfia az első alkalommal megérezné, édesanyja megint pénzért vett neki barátot.

Szomorúságban teltek - múltak a napok, s közben semmi sem változott. A fiúcska hallgatag lett. Alig beszélt, ha kinyitotta a száját, akkor is csak a legfontosabbakat. Mindez a napi szükségletre korlátozódott.

Szülei aggódtak érte. Tanácstalanok voltak, nem tudták, mit kell tenni ilyen esetben. Az orvos adott egy beutalót a kórházba egy teljes kivizsgálásra.

Valójában ott sem tudtam, mit kezdeni vele. Fölírtak egy tucat gyógyszert, ami természetesen nem használt, sőt talán még rosszabb állapotba került tőlük.

Reménytelen volt a helyzete. Sokan már arra is gondoltak, hogy szegényke telkileg teljesen összeomlik.

Már javában ősz volt. Hullottak a fákról a száraz, elsárgult levelek. Odakint az utcán hideg szelek csavargatták a bokrokat.

Akkor is az ablaknál ült, és mereven bámulta a kertajtót. Néha - néha egy pillanatra becsukta a szemét. Látszott rajta, hogy ilyenkor igen gondol valamire. Mintha még egy kicsit el is mosolyodott volna. De az is lehet, hogy ilyenkor sírásra görbült az ajka. Ily rövid idő alatt ezt nem lehetett megállapítani.

Hirtelen olyan dolog történt, amire senki, sem mert gondolni. Ő is azt hitte, hogy csak álmodik. Nem lehet igaz. Káprázik a szeme, vagy képzelete űz vele csúnya tréfát.

–Jön. Itt van - mondta kiáltva.

Anyja, aki a szobában volt és valamit tett - vett a háttérben összerezzent ennek hallatán. Először azt hitte, hogy a postás. De valami azt súgta neki, nem lehet az. A fia hangja egészen másképpen csengett. Valami remény, fenséges dolog hangzott ki belőle.

–Ki jön? - kérdezte félbe hagyva a munkát és a kerekesszék irányába nézett.

–Ő - válaszolta röviden.

–Ki az a ő, kisfiam?

–Tudod, az a fiú, a barát.... - ekkor elhallgatott. Nem bírta végig kimondani. Hangja elcsuklott. Látszott, hogy az egész teste remeg. Legszívesebben felugrott volna, de betegsége nem engedte.

–Mit akar? - kérdezte a nő kissé bosszúsan, és elindult az ajtó felé, hogy beengedje. - Nincs itt semmi keresnivalója. Tudtommal nem felejtett nálunk semmit.

Hosszú csönd következett. A fiúcska, nem mert megfordulni. Lehajtott fejjel várt és fülelt, vajon mit beszélnek az előszobában.

–Csókolom, néni! - hallatszott az ismerős hang.

–Szerbusz! Mit akarsz?

A fiúnak nehezen jött ki a hang a torkán. Olyan volt, mintha egy nagy gombóc állta volna el a hang útját.

A nő türelmetlenül sürgette:

–Na, mondd, miért jöttél? Nem érek rá. Mi az a csomag a kezedben? Itt felejtettél valamit?

A fiú újból nekilátott, hogy kinyögje jövetelének a célját.

–Tetszik tudni, nagyon megbántam, ahogyan viselkedtem, és hogy elfogadtam pénzt... - itt megint elakadt.

–Nem számít. Felejtsük el! - mondta idegesen - Különben is én beszéltelek rá. Szervusz! - akarta becsukni az ajtót, de a fiú kitámasztotta a lábával.

–Hiányzik a fia - sírta el magát. - Tessék megengedni, hogy barátja legyek! Nem kell pénz. Csak úgy ingyen. A kapott pénzt összegyűjtöttem, és vettem neki egy könyvet. Mindig erről a könyvről beszélt. Tessék, itt van a csomagban! Szépen becsomagoltam. Kérem, vigye be neki!

A nő hirtelen nem tudott, mit felelni. Az szemeit könnyből szőtt fátyol takarta be. Gyengéden megfogta a fiú kezét.

–Gyere be, add át te neki! Innentől kezdve, ez már a ti dolgotok. Én ebbe nem szólhatok bele.

Lassan a kerekesszék elindult az előszoba felé. A szobában csend volt, csak a kerék súrlódása hallatszott a parkettán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Horgász és a macskája

 

 

Volt egyszer egy ember. Nagyon szeretett horgászni. Minden nap elment a közeli folyóra, és reggeltől estig leste a halakat.

Volt, amikor fogott, volt, amikor nem. Horgász ember ezen nem szokott problémázni. A halfogás attól függött, milyen a szerencse.

Ellenben ezt a horgász macskája nem értette meg. Állandóan zsörtölődött, ha gazdája üres szákkal tért haza.

–Már megint nem fogtál halat. Pedig estére vendégeket hívtam halvacsorára. Most mit mondjak nekik? Mit adjak vendégeimnek enni?

A horgász csak a vállát vonogatta:

–Ha nem tetszik, akkor próbálj magad halat fogni.

–Nem is rossz ötlet - vidult fel a macska. - Legközelebb én megyek el horgászni, s meglátod, annyi halat fogok, hogy nem győzöm hazahozni.

–Legyen szerencséd! - hagyta rá a horgász.

Másnap már kora reggel felkelt a macska, fogott egy horgászbotot, és elindult horgászni a folyóra.

Sajnos, egy dologról megfeledkezett. Nem vitt magával csalit. Ezt csak a folyó partján vette észre, amikor be akarta lógatni a zsinórt.

–Mi lesz most? - kérdezte magától fennhangon. - Mégsem mehetek vissza a házba. Még a végén kinevetne a gazdám.

Ahogy ott törte a fejét, arra repült egy varjú. Látta, hogy a macska nagyon bosszankodik.

–Mi a baj, macska koma? - kérdezte egy magas fa ágán ülve.

–Horgászni szeretnék, de otthon felejtettem a csalit. Nem tudom, mit tegyek a horogra?

–Ez miatt ne fájjon a fejed. Tudom a megoldást.

–Tudod? - örvendezett a macska. - Mondd gyorsan, mit tegyek?

–Elég hosszú a farkad, vágjál le belőle egy darabkát. Meglásd, finom halcsemege lesz. A halak majd egymást törik, hogy bekaphassák a horgodat.

Tetszett az ötlet a macskának. Senki sem veszi észre, ha levág belőle egy darabot. Fogta a kését, és lenyisszantotta a farka végét, de fájdalomtól akkorát ugrott, hogy a farkinca darab belepottyant a folyóba. Egy örvény azonnal le is vitte a víz fenekére. Ezt a macska úgy látta, mintha száz hal kapott volna utána.

Nagyon fájt a megvágott farka. Ennek ellenére a következő alkalommal nagyobb darabot vágott le, hogy mindig legyen kéznél csali.

Sajnos most sem volt szerencséje, mert, ahogy maga mellé letette a farok darabot, egy mezei egér előbújt a föld alól, és se szó, se beszéd ellopta. A macska már csak annyit látott, hogy az egér eltűnik a farok darabbal.

Ekkor már nagyon mérges volt. Azért jött, hogy horgásszon, nem pedig mezei egereket hajkurásszon. Harmadszorra is a késéért nyúlt és megrövidítette a farkát. Végül már csak egy csonk volt a helyén. Egy csipetnyi a horog végére szúrt, de bizony a halakat nem igen izgatta a macskafarok, sőt undorodtak tőle.

Hiába próbálkozott napestig, egyetlen hal sem akadt a horogra. Talán jobb lett volna visszamenni csaliért a házba.

Amikor teljesen besötétedett, visszaosont gazdájához, vigyázva, hogy meg ne lássák. Mégis csak, milyen egy macska farok nélkül.

Soha többé nem tette szóvá, ha a gazdája hal nélkül tért haza. Megtanulta nem is akármilyen mesterség a horgászás. Ha nincs megfelelő csali nem is érdemes próbálkozni mással. Ha horgászni megyünk, ajánlatos meggyőződni, hogy mindent bepakoltunk-e a hátizsákunkba, mert ha csak egy kicsi horog is hiányzik, kudarcot vallhatunk, mint a horgászó macska.


 

A seprű

 

–Sepertem én eleget. Megöregedtem. Helyemet átadom a fiataloknak. Ideje már egy kicsit megpihenni. Különben is megkoptam, elvástak a cirokjaim.

 Nézzék csak! Kicsinyke csutak maradt az egykor oly csodás ékességemből. Ezzel már nem lehet seperni. Még a legvacakabb szemét sem ijed meg tőlem. Nevetve ugranak el, amikor közeledek feléjük. Talán még a nyelem ér valamit. Jó lesz a virágoskertben karónak egy rózsa vagy valami más virág mellett. De az sem baj, ha csak pihengetek valahol hátul az udvarban található fészerben.

 Egytől nagyon félek. Nem szeretném, ha tűzre vetnének. Ez oly iszonyatos lehet. Láttam, amikor öreganyámat elégették. Akkor napokig sírtam. Mi az, hogy sírtam, bömböltem. El akartam futni, itt hagyni ezt a kegyetlen házat. Elmenni máshová, ahol tiszteletben tartják az öreg seprűk jogait.

 Micsoda dolog, ha megöregedtünk a sok munkában, akkor hálából elégetnek bennünket. Nem szomorú ez?  Nem ezt érdemeljük. Talán több megbecsülést és kaphatnánk a sokévi szolgálat után.

 Javaslom, gazdáink hozzanak létre egy öreg seprűk otthonát, ahol szerény lehetőségek között éldegélhetnénk, amíg végképp az enyészetté válunk. Nem kérünk túl sokat. Csak egy kis hajlékot, ahol meghúzhatnánk magunkat vénségünkre. Ez olyan nagy kérés? Egy kis nyugalom és ne bántsanak minket. Nem kívánjuk, hogy aranytálcán szolgáljanak fel nekünk.

 Milyen jó is lehet egy csendes, félhomályos fészerben éldegélni, és hallgatni a kintről beszüremlő zajokat. Jaj, Istenem erről már annyit ábrándoztam! Úgy irigylem azokat a seprűket, akiknek ez a sors jutott. Ki tudja velem mi lesz? Minap is olyan furcsán nézegetett a gazdám. Mintha szemei azt mondták volna: „Na, te vénség, nem sokára megszabadulok tőled. Új seprűt hozok a házba.” Ezért, amikor elmegy valahová, mindig riadtan nézem, vajon vett-e újat. Megkönnyebbülök, ha látom üres kézzel tér haza. Ilyenkor nyerek egy – két napot és reménykedem, hogy elkerülöm a tűzhalált.

 Tudom jól egy nap, bármennyire is nem szeretném, eljön az a pillanat, amikor nyugdíjaznak. Csak ugye az nem mindegy, hogyan. Lehet szépen is. Megköszönve a sok fáradságos munkát és jutalmul kapni a fészerben egy örökös helyet. Még az sem gond, hogy télen sem visznek be a jó, meleg házba.

 Mi seprűk bírjuk a hideget. Fiatal koromban hányszor sepertem a fagyos, jeges, havas utakat. meg sem tudom számolni. Ahogy most így visszagondolok azokra az évekre, még élveztem is. Milyen jó volt szaladgálni a friss, fehér hóban és kiabálni az utcán lévő többi seprűnek: „Helló, amigó! Ugye milyen nagy hó esett az éjjel? Jó itt kint szaladgálni a járdán és élvezni a tél örömeit.”

Tudom jól, azok az évek azért igen megviselték a cirokjaimat. A fagy és a kemény jeges hó gyakran letört egy – egy darabot belőlük. De akkor ki törődött ezzel. Örültünk a télnek és, hogy a gazda velünk végezteti el ezt a munkát. Igaz, amikor igen nagy volt a hó, akkor már előkerült a lapát is. Az csinálta az utat és én meg tisztára sepertem, ahol az emberek jártak. Sokszor versenyeztünk az idővel. Már – már úgy nézett ki elvégeztünk a munkával, de amint visszanéztünk láttuk közben olyan nagy hó esett, hogy mindent kezdhettük elölről. Így ment hosszú évek át.

 Milyen csodás egy élet volt. Amíg csak élek soha nem fogom elfelejteni. Bárcsak visszajöhetnének azok a boldog évek! Tudom, elmúltak és vége. Ami elmúlt, az soha többé nem jön vissza. Bármennyire is szeretnénk. Pedig, milyen szépek voltak. De oly hamar elrepültek, és most itt áll öregen, megfáradtan.

 Mit hoz a jövő? Nem tudom. Csak remélhetek. Nem rajtam fog múlni, mi fog történni. Ha lehetne egy kérésem, éjjel – nappal azon a félhomályos fészeren gondolkodom. Nincs nekem más vágyam, mint ott lehessek a többi ósdi limlommal. Istenem, ha megvalósulhatna! Én lennék a világ legboldogabb seprűje. Fiatalság bolondság – mondják az okosok. Amikor fiatal voltam, én is ilyen lehettem. Ifjú koromban egy ideig bent a házban éltem. Ott volt ám csaj jó világ. Fényes, pazarul berendezett szobákat, helyiségeket seperték velem. Sok érdekes dolgot láttam, és hallottam odabent. Egyszer bent felejtettek az ebédlőben, a sarokban az üveges szekrény mellett. Kezdetben jó hangulatban ebédeltek. Sokat nevettek, vihogtak és mindenféléről beszélgettek. A nagypapa mesélni kezdte a háborús élményeit.

–Jaj, apuka, ezt már annyiszor hallottuk! – tiltakozott a meny és merített a levesestálból a férjének.

–De ezt még nem hallottátok. Tudjátok, ez akkor történt, amikor a ruszkik ránk rontottak negyvenhárom januárjában és már túl voltunk az áttörésen. Akkor még azt hittük, talán sikerül kicsúsznunk az Iván markából…

– Egyen inkább, édesapám! – szólt rá a fia. – Hallottuk már. Ott es esett hadifogságba. Ugye?

Az öreg elszomorodott, hogy senkit sem érdekli a története. Igazán csak most értette meg, mit érezhetett az öregember. Többé nem is szólalt meg az asztalnál. Némán kanalazgatta a levest majd unottan turkálta a második fogást. A süteményből már nem is evett. A meny hiába rakott eléje hármat is. Máskor mindig ő volt az első, aki fogatlanul is először fogyasztotta el.

–Hová megy, apuka? – kérdezte a menye, amikor az öreg némán felállt az asztal mellől és kissé tántorogva elindult a szobája felé.

–Elálmosodtam. Kicsit ledőlők – válaszolta rosszkedvűen.

Nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget. Máskor is előfordult, hogy lefeküdt egy kicsit szunyókálni. Mindezt jól láttam az üveges szekrény mellől. Akkor egy kicsit csodálkoztam is, hogyan lehet valaki álmos ebéd után. Általában, mi seprűk, amint az emberek felálltak az asztaltól befejezve az ebédet, nekiláttunk összeseperni a lehullatott morzsákat és egyéb ételmaradványokat. Hamar elvégeztem. Akkor még villámgyorsan tudtam seperni. Nem fájt semmim. Bezzeg most. Itt fáj, ott fáj. Sajog mindenem. Reggelente alig bírok megmozdulni és végezni a dolgom. No, de nem erről akarok beszélni. Hagyjuk a siránkozást! – Az öreg bement a szobába és leheveredett a díványra. Máskor elég volt neki fél órácska, vagy talán még annyi sem. De most valahogy nem akart kijönni. Eleinte a háziak meg is feledkeztek róla és csak akkor kezdték el keresni, amikor már szürkülni kezdett. Egyszer csak a meny elsikította magát és felemelt kézzel rohant ki a verandára.

–Meghalt! – kiáltotta egészen elsápadtan.

–Ki halt meg? – kérdezte csodálkozva a férj. Még csak, véletlenül sem mert apjára gondolni. Mindenki más meghalhatott volna csak ő nem. Hiszen olyan jól tartotta magát. Semmi jel nem utalt arra, hogy valami baj lehet.

Hiába hívtak azonnal orvost. Az is csak a halál szomorú tényét tudta bejelenteni hivatalosan is. Szegény embert álmában érte a halál. Csak legalább hagyták volna neki elmesélni azt a háborús élményt. Most úgy kellett a másvilágra távoznia, hogy magával vitte és talán már Szent Péternek meséli.

Ezen én is sokat elgondolkodtam, milyen kegyetlenek vagyunk. Nem figyelünk a másikra. Beszélünk, beszélünk, de csak légbe kiáltott szavak. Senki nem emlékszik arra, mit mondott a másik egy perccel ezelőtt. Ha én egyszer abba a fészerbe bekerülök, ígérem, mindenkit meghallgatok elejétől a végéig. Türelmes leszek a másikkal szemben és soha nem fogom sürgetni. Legyünk kicsit jobbak! Nem nagy kérés ez. Minek ez a nagy hajtás, éjjel - nappal munka. Néha pihenni is kell. Megállni egy pillanatra és felnézni az égre megcsodálva a csillagokat. A nagy rohanásban, ha ezt elmulasszuk, akkor az már soha nem jön vissza, és bánkódhatunk rajta életünk végéig. Óh, Istenem, csak lehessek ott egyszer abban a félhomályos fészerben! Nem vágyok fényes palotára, mennyei kiszolgálásra. Jó lesz nekem egy picinyke sarok is a többi megunt tárggyal. nem lehet, hogy ne teljesüljön ez a kérésem. Ha ez beteljesül, akkor én leszek a világ legboldogabb seprűje.